Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Sevan

  168.am
  Նոյեմբեր 19 2016


  Իշխանի վերարտադրությունը վերականգնելու նպատակով Լիճք գետում գիտափորձ է կատարվել


  Սեւանի իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ-ը Սեւանի ավազան թափվող գետերում իշխանի վերարտադրությունը վերականգնելու նպատակով այս տարի իրականացրել է կարեւոր ու հետաքրիր փորձնական մի նախագիծ, որը, կարելի է ասել, եղել է հաջողված: Ինչպես Արմենպրես-ին տեղեկացրեց Սեւանի իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ-ի ձկնաբան Անուշ Առաքելյանը, հիմնադրամի մասնագետների կողմից կատարվում են փորձարարական աշխատանքներ, որոնք թույլ կտան ընտրել Սեւանի իշխանի բնական պաշարների վերականգման առավել արդյունավետ մեթոդները:

  Այդ նպատակով Լիճք գետի ակունքում հատուկ ինկուբատոր արկղերում տեղադրվել է Սեւանի իշխանի Ամառային ենթատեսակի աչքի փուլում գտնվող շուրջ 4500 հատ ձկնկիթ:

  Մեր կողմից կատարված մշտադիտարկումների արդյունքում պարզվել է, որ թրթուրների շուրջ 93 տոկոսը բարեհաջող ավարտել է զարգացումը ինկուբատոր-արկղերում, որտեղից դուրս գալով՝ թրթուրները շարունակել են իրենց ինքնուրույն կյանքը գետում: Այդ ցուցանիշները համեմատության առումով բավականին բարձր են, քան բնության մեջ դրված ձկնկիթի զարգացման համապատասխան արդյունքները:

  Հաշվի առնելով վերոգրյալ հաջող փորձը՝ Հիմնադրամը բացի մանրաձկան բացթողումներից հետագայում նաև կավելացնի տեղադրվող արկղերի ու ձկնկիթների քանակները եւ կհետազոտի արդեն իսկ դուրս եկ ած թրթուրների եւ մանրաձկների կենսաբանական մի շարք առանձնահատկություններ, մասնավորապես՝ աճի տեմպերը, սննդառությունը, ինչպես նաեւ՝ նրանց բնակության միջավայրի կենսապայմանները-ներկայացրեց Անուշ Առաքելյանը:Սակայն հաջողված գիտափորձը, ըստ ձկնաբանի դիտարկման, հաջող շարունակություն կարող է ունենալ միայն Սեւան թափվող գետերի պատշաճ պահպանությունը ապահովելու դեպքում:

  Մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել են նաեւ գետերին առնչվող որոշակի խնդիրներ, որոնք լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում Սեւանի իշխանի մանրաձկների բնականոն զարգացման համար: Դրանք են՝ անկառավարելի ջրառը, ինչի արդյունքում ամռանը գետերը դառնում են սակավաջուր,ապօրինի ձկնորսությունը ոչ թույլատրելի որսագործիքներով,գետերի աղտոտվածությունը կոմունալ-կենցաղային եւ գյուղատնտեսական աղբով: Գետերի էկոլոգիական վիճակի բարելավման և պահպանման նպատակով հարկավոր է առաջին հերթին մտածել բնակչության էկոլոգիական դաստիարակության և բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք ձևավորելու ուղղությամբ, բարձրացնել մարդկանց ինքնագիտակցությունը, ջանք չխնայել գետերի մաքրության պահպանման համար և, ընդհանրապես, պետք է բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործել Սևանի իշխանի բնական պաշարների վերականգնման համար,- շեշտեց հիմնադրամի ձկնաբանը:

  Խոսրով Խլղաթյան

  Comment


  • Re: Sevan

   Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է 23 սանտիմետրով
   Lragir.am
   Ներքին կյանք - 06 Մարտի 2017,

   Սևանա լճի մակարդակի նիշը 2017 թվականի հունվարի 31-ի դրությամբ եղել է 1 հազար 900,45 մետր: Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրես-ը` վկայակոչելով ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, նախորդ ամսվա համեմատ այն նվազել է 1 սմ-ով, իսկ նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատ այն բարձրացել է 23 սմ-ով:
   2017 թվականի հունվարին Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի ծավալը (ներառյալ ջրատարի հատվածքով ստորերկրյա ներհոսքը) կազմել է 2 մլրդ 630 մլն խմ, իսկ 2016 թվականի հունվարին այն կազմել էր 2 մլրդ 471 մլն խմ:
   Մեծ Սևանի ափամերձ գոտու ջրի միջին ջերմաստիճանը 2017 թվականի հունվարին կազմել է 2 աստիճան, իսկ Փոքր Սևանինը` 2,3 աստիճան: 2016 թվականի հունվարին Մեծ Սևանի ափամերձ գոտու ջրի միջին ջերմաստիճանը կազմել էր 2,7 աստիճան, իսկ Փոքր Սևանինը` 3 աստիճան:
   Մեծ Սևանի ջրի հայելու մակերեսը 2017 թվականի հունվարի վերջի դրությամբ կազմել է 939,65 ք/կմ, իսկ Փոքր Սևանինը` 338.39: Հունվարի վերջի դրությամբ Մեծ Սևանի ծավալը եղել է 24,04 մլրդ խմ, իսկ Փոքրինը` 14,07 մլրդ: 2016 թվականի հունվարին Մեծ Սևանի ծավալը կազմել էր 23,83 մլրդ խմ, իսկ Փոքր Սևանինը` 13,99 մլրդ:

   Comment


   • Re: Sevan

    By today's level, difference in no more than + 19 cm.
    2017-03-06 1900.48 մ
    2016-03-08 1900.29 մ

    http://arpa-sevan.am/%D5%BB%D6%80%D5...8%D6%82%D5%B4/

    Comment


    • Re: Sevan

     http://www.photolure.am/photoset/102032

     Thursday, March 09 2017
     Beautiful Lake Sevan under the ice in Gegharkunik Province, Armenia

     Comment


     • Re: Sevan

      http://www.ecolur.org/en/news/sevan/...s-photos/8959/      After 28 February Bird Hunters Turned into Poachers (Photos)
      EcoLur

      EcoLur has received an alarm signal about the disastrous state of the birds in Lake Sevana area. As Mamikon Ghasabyan, Chairman of “Armenian Society for Birds Protection” NGO, Head of Vertebrate Species Laboratory of Institute for Zoology of NAS RA, informed us various birds have been been destroyed in Lake Sevan: the reason is lake freezing, which resulted in drastic reduction of forage, as well as easier hunting of birds.

      'Birds are in stressed situation and people instead of helping birds under such conditions they hunt them,' Mamikon Ghasabyan said and outlined, 'Bird hunting season was over on 28 February and the hunters have turned into poachers. There are people, wo hunt birds for purpose and there are people, who shoot simply for killing. A normal hunter should help stressed birds and not shoot at them.'

      'The Eurasian coot has been eliminated in thousand. People collect these birds in bags,' Mamikon Ghasabyan said.

      On 5 March Mamikon Ghasabyan visited the littoral areas of Lake Sevan and witnessed different bird species and how they were hunted.

      Mamikon Ghasabyan recalled that in the Soviet years helicopters were used to get forage to birds in case of lake freezing, but now birds can rely on favorable weather only. According to the Hydrometeorological Service, Lake Sevan will get rid of its ice cover by the end of March and beginning of April.

      Comment


      • Ոռոգման ցանցը նորոգեք, ոչ թե Սեւանից ջուր վերցրեք. Սեյրան Մինասյան

       ​​​​​
        • ՌՈԶԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Լրագրող
        • Ներքին կյանք - 23 Հունիսի 2017


       Կառավարությունը միլիարդավոր խորանարդ մետր ջուր է կորցնում ոռոգման համակարգում, ուզում է Սևանի հաշվին իր փնթիությունը ծածկել,- Lragir.am-ի հետ զրույցում նման դիտարկում արեց փորձագետ Սեյրան Մինասյանը՝ անդրադառնալով Սևանից ոռոգման նպատակով 100 մլն խմ լրացուցիչ ջուր բաց թողնելու նախաձեռնությանը: Ըստ մասնագետի՝ այս տարի Սևանից նման քանակի ջրբացթողումը կխախտի լճի էկոհամակարգը:       Հիշեցնենք, որ կառավարությունն այսօրվա նիստում փոփոխություններ արեց Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքում, ըստ որի՝ այս տարի Սևանից լրացուցիչ 100 մլն խմ ջուր բաց կթողնվի ոռոգման նպատակով:       Այսպիսով, լճից ոռոգման նպատակով բաց թողնվող ջրի քանակն այս տարի կկազմի 270 մլն խմ: Այնինչ, օրենքով տարվա համար նախատեսված առավելագույն քանակը 170 մլն խմ է: Այս օրենքով Սևանից ոռոգման նպատակով ջրբացթողումների մինչև 170 մլն խմ չափանակը կարող է փոխվել տնտեսական խիստ անհրաժեշտության, ինչպես նաև չնախատեսված արտակարագ իրավիճակների դեպքում:       Կառավարության նիստում հարցը զեկուցող Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանն ասել էր, որ այս պահին առկա են փոփոխման համար պահանջվող երկու հիմքերն էլ: Ըստ նրա՝ եղանակային պայմաններով պայմանավորված՝ ջրամաբարների առավելագույն լցվածությունը նախորդ տարվա համեմատ այսօր պակաս է 207 մլն խմ-ով: Բացի այդ, եթե 100 մլն խմ լրացուցիչ ջուր բաց թողնվի լճից, ըստ պաշտոնյայի, չեն գործարկվի Մխչյանի և Ռանչպարի պոմպակայանները, որոնց գործարկման հետևանքով ամեն տարի շուրջ 1 մլրդ դրամ էլեկտրաէներգիայի ծախս է առաջանում:       Կառավարությունը հիմնավորում է, որ լրացուցիչ ջրառը Սևանի էկոհամակարգի վրա բացասական ազդեցություն չի ունենա: 2016 թվականի հունիսի 20-ին, 2015 թվականի նույն օրվա համեմատ, Սևանի մակարդակն ավելացել էր 16 սմ-ով: 2017 հունիսի 20-ին, նախորդ տարվա համեմատ, ևս 18 սմ-ով է ավելացել մակարդակը: Լրացուցիչ 100 մլն խմ ջրբացթողումը, ըստ կառավարության, կարող է բերել լճի մակարդակի ընդամենը 8 սմ անկմանը: Բայց լճի մակարդակը նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ դեռ բարձր կլինի 10 սմ-ով:       Սեյրան Մինասյանի խոսքով՝ Հայաստանում վերարտադրվող ջուրը՝ և խմելու, և ոռոգման, լիուլի բավարար է, որ երկու անգամ ավելի մարդ ապրի Հայաստանի տարածքի վրա: Պարզապես պետք է ճիշտ կառավարել ռեսուրսները, բայց այսօր ոռոգման համակարգում ջրի կորուստը 85 տոկոս է կազմում: Կառավարությունն առաջնահերթ այս հարցը պետք է լուծի: Փոխանակ կորուստը քչացնեն, Սևանից շատ ջուր են վերցնում: Եթե այդ 100 մլն խմ-ն ավելի վերցնեն, դրա 85 տոկոսն էլի կորցնելու են: Իրենք իրենց փնթի աշխատանքը փորձում են Սևանի հաշվին փակել: Սևանա լճի համար ամենամեծ սպառնալիքը ՀՀ կառավարությունն է, ասաց Սեյրան Մինասյանը:       Մասնագետը հերքում է կառավարության հիմնավորումը, թե լրացուցիչ ջրառը լճի համար բացասական ազդեցություն չի ունենա: Կունենա, և այդ բացասական ազդեցությունը գնալով ավելանալու է: Բնական էկոհամակարգից մի մասը վերցնում են, ո՞նց կարող է դա բացասական ազդեցություն չունենալ: Իսկ ո՞վ ասաց, որ լճի բարձրացման չափը ճիշտ է նախատեսված: Իմ կարծիքով՝ պետք է շատ ավելի բարձրանա լճի մակարդակը, քան օրենքով նախատեսված 6.5 մետրն է: Եթե բնությունը թույլ է տվել, որ մեկ տարում լճի մակարդակը 18 սմ-ով բարձրանա, ինչի՞ եք ավելի ջուր վերցնում, ձեր ոռոգման ցանցը վերանորոգեք, ասաց նա:       Սեյրան Մինասյանի խոսքով՝ ընդհանրապես չպետք է անգամ օրենքով նախատեսված տարեկան 170 մլն խմ ջուր բաց թողնվեր Սևանից, ջրառի առավելագույն չափաքանակը պետք է տարեկան 90 մլն խմ լիներ:       Ինչքան ավելի ջուր վերցնեն Սևանից, այնքան խնդիրները շատանալու են, Սևանի խնդրի լուծումը հետաձգվելու է: Իսկ բնությունը կատակել չի սիրում, բնությանը եթե փորձում են խաբել, բնությունն իրենց այնպես կխաբի, որ,- ասաց մասնագետը:

       Comment

       Working...
       X