Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Military Forces of the Republic of Armenia

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

  Originally posted by Vrej1915 View Post
  Նավթային տակառում գտնվող Ադրբեջանը լավ հասկանում է, որ եթե լուցկու հետ խաղ անի, առաջինն ինքն է հրկիզվելու. քաղաքագետներ
  13.01.15

  Ադրբեջանն այսօր -------- հրկիզվելու»,- ասաց նա:
  Azerbaijan sees threat of burning in oil barrel – analysts
  13.01.15  By provoking cross-border tensions against Armenia, Azerbaijan is beginning dangerous games, an Armenian political analyst has said commenting on the recent border skirmishes.

  “The West today is much more interested in the maintenance of peace in our region, as the renewal of war frustrates all its plans aimed at undermining Russia. But at the same time, the pressures which the West itself exerts can lead to serious clashes, if not a renewed war,” Levon Melik-Shahnazaryan told Tert.am.

  He said the possible war will push the two Armenian states (Republic of Armenia and Nagorno-Karabakh) to efforts towards blocking Azerbaijan’s oil and natural gas exports.

  “The panic on the market will again cause a surge in oil and gas prices, raising the advantages of Russia,” he noted.

  Melik-Shahnazaryan said he thinks that the border incidents are the direct reflection of Azerbaijan’s foreign and domestic policies. “We know that the US Congress is conducting serious debates on the violations of human rights in Azerbaijan, and those debates may result in consequences not quite desirable for the country,” he said, adding that Azerbaijan is now trying to divert its society’s attention from foreign to military policy issues.

  Noting that Azerbaijan’s losses outnumber Armenia’s, the expert said he sees that the country is not now absolutely interested in that. “What is going on, especially along Armenia’s border is, to an extent, a threat also to the West,” he said, not ruling out the possibility of a war fraught with serious consequences.

  He further called attention to Azerbaijan’s incumbent defense minister who he said has not shown any demonstrative progress despite being in office for three months. “I think it is that demonstrative indifference that makes Azerbaijan more enthusiastic,” he added.

  According to the political analyst Ruben Mehrabyan, Azerbaijan is trying in this way to remind Armenia and the international community of the unacceptability of the status quo around Nagorno-Karabakh. He described the country’s policies as an attempt to distract public attention from real problems.

  “Given the terror which Azerbaijan has unleashed against its own citizens [in violation of] its international commitments, it has already received the Western threats that this may lead to an [anti-]Russian sanction package against the Aliyev regime. This exacerbates Azerbaijan’s reactions more, making the official Baku and its political and military leadership more nervous,” he added.

  Asked whether he thinks that the West will allow the oil-rich country to violate the status quo, the expert replied, “Azerbaijan will not unilaterally violate the status quo, because its resources will not permit that. Azerbaijan is just trying to blackmail them into steps that would change the status quo,” he noted.

  Commenting on the international community’s reaction, Mehrabyan said he doesn’t think that any toughness observed in the general rhetoric is directed to easing the border tensions. “Armenia has now to rely on its own reaction and preventive steps to restrain Baku’s licentiousness,” he added.

  Mehrabyan said he doesn’t see any essential international pole interested in a large-scale war,

  “Even Azerbaijan itself is not interested in a war, because it sees very well in the oil barrel that it will be the first to get burnt in case of playing with a match,” he added.

  Comment


  • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

   Մի' քանդեք ռազմական բնույթի պաշտոնական տեղեկատվության արժանահավատության հիմքերը
   12.01.2015

   2014թ. իսկական փորձություն դարձավ ոչ միայն ռազմական, քիչ թե շատ, գրագետ լրատվության և լրատվաքարոզչական հոսքերի ապահովման, այլ նաև ռազմական լրագրության առանձնահատկություններին ու կանոններին հարմարվելու իմաստով:

   ԼՂ հիմնահարցի շրջանակում, առանձին բացառությունները չհաշված, ԶԼՄ-ները և պաշտպանության նախարարությունը 2015թ. թևակոխեցին միմյանց հետ աշխատելու փորձառության և փոխվստահության այնպիսի ռեսուրսով, որը նախադրյալներ է ստեղծում հակառակորդի քարոզչական հարձակումներին դիմակայելու, ինչպես նաև առանց խուճապի մատնելու, հանրության բավարար իրազեկումն ապահովելու համար:

   Ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ հայկական կողմից պաշտոնական աղբյուրների վրա հիմնված և տարածվող տեղեկատվությունը նույնիսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցների համար ավելի արժանահավատ է դարձել, քան ամեն ինչ սքողելու, պրիմիտիվ մանիպուլյացիաների վրա կառուցված սեփական պաշտոնական տեղեկատվությունը:

   Այս արդյունքը ձեռք է բերվել առաջին հերթին ՀՀ ՊՆ-ի կողմից իրականացվող բաց հաղորդակցության և հնարավորինս օբյեկտիվ տեղեկատվություն տարածելու քաղաքականության շնորհիվ, ինչի հիմքում, անկասկած, ընկած է բանակի մարտունակության, պրոֆեսիոնալիզմի նկատմամբ ձևավորված հանրային մեծ վստահությունն ու հավատը:

   Բայց այդ վստահությունն ու հավատը ենթակա է ոչ թե չեզոքացման կամ արժեզրկման, այլ ամրապնդման և զարգացման, առավել ևս հիմա, երբ մտել ենք դանդաղ հոսող և, ըստ ամենայնի, երկարատև ընթացք խոստացող դրվագային պատերազմի շրջափուլ: Մինչդեռ ՀՀ ՊՆ-ի կողմից վերջին շրջանում տարածվող ինֆորմացիան այս առումով սկսել է որոշակի տարակուսանք հարուցել:

   Նոյեմբերին հայկական ուղղաթիռի կործանումից հետո Հայաստանի և ԼՂՀ պաշտպանության նախարարները հայտարարեցին, որ հակառակորդը իր այդ նենգ արարքի համար ոչ միայն արժանի, այլև նույնիսկ անհամաչափ հակահարված է ստանալու: Սակայն այդ հակահարվածը, համենայն դեպս` այնպիսի անհամաչափությամբ, ինչպիսի մասին խոսվում էր նախարարների մակարդակով, այդպես էլ չհետևեց:

   Սեյրան Օհանյանը տարեվերջին հայտարարեց, թե այդ պատասխանն իրականում տրվել է, ու հանրությանը պատժիչ գործողությունների մասին ինչ-որ բան ասվել է:

   Մինչդեռ այդ ընթացքում հայկական բանակի գործողությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններից բացարձակապես չէր հետևում, թե դրանք պատժիչ բնույթ ունեն:

   Առավելագույնը, ինչի մասին խոսում էին ՀՀ ՊՆ-ն և ԼՂՀ ՊԲ-ն, հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը կանխելու և իրավիճակը կատարելապես վերահսկելու մասին էին:

   Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի ՊՆ-ն, որպես լարվածությունը թոթափելու պայման, պահանջում էր և է հայկական «օկուպանտ» զորքերը անհապաղ հեռացնել ԼՂՀ-ից և «հարակից տարածքներից»՝ բաց տեքստով հաստատելով իր նախահարձակ լինելու և դա որպես նոր մարտավարության կիրառում ներկայացնելու հանգամանքը:

   Առնվազն տարօրինակ է, որ եթե նույնիսկ հայկական կողմը իրականացրել է պատժիչ գործողություններ, դեռևս շարունակում է հակառակորդի նման սանձարձակ քաղաքականության պարագայում դրանք մատուցել որպես պաշտպանական բնույթի գործողություններ:

   Հունվարի 11-ի երեկոյան, ինչպես արդեն հայտնի է, Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումների կողմից հերթական դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձը ձեռնարկվեց, որը հայկական բանակի առաջապահ ուժերի կողմից կանխվեց, հակառակորդն ունեցավ նաև մարդկային կորուստներ:

   Այդ մասին տեղեկատվությունը, սակայն, լրատվամիջոցները և ԶԼՄ-ներն իմացան ոչ թե ՊՆ-ից, այլ նախարարության մամուլի քարտուղարի ֆեյսբուքյան անձնական էջից:

   Նա, իհարկե, իր ֆենսբույքյան էջը լավագույնս է օգտագործում` օպերատիվ տեղեկատվության տարածման համար: Սակայն հարց է առաջանում՝ որքանո՞վ է այս խողովակով տարածված տեղեկատվությունը պաշտոնական, եթե դրանք որևէ ձևով չեն արտացոլվում գոնե ՊՆ-ի պաշտոնական կայքում:

   Այնպիսի տպավորություն է, թե մի ողջ նախարարություն հանրային իրազեկման պատասխանատվությունը, դրա մեթոդների ընտրությունն ամբողջությամբ թողել է բացառապես մամլո խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանի հայեցողությանը՝ հույսը դնելով նրա ֆեյսբուքյան ակտիվության վրա:

   Այս պայմաններում բացարձակապես զարմանալի չէ, թե ինչու են երբեմն հրապարակ նետվում ակնհայտորեն հակասական լուրեր:

   Զորօրինակ՝ նույն հունվարի 11-ի երեկոյան կատարված հարձակման մասին տարածված տեղեկատվության մեջ նշվում էր, որ հակառակորդը միջդիրքային տարածքում մեկ դիակ է թողել:

   Մինչդեռ հաջորդ օրը նույն ՊՆ մամուլի քարտուղարն իր ֆեյսբուքյան էջում գրում է, թե հայկական կողմը, ելնելով միջազգային մարդասիրական նորմերից, հակառակորդին թույլատրել է միջդիրքային տարածքից հանել... «դիվերսանտներից մեկի» դիակը:

   Ու հիմա պետք է կռահել, թե դիվերսիոն փորձի ժամանակ հակառակորդը մե՞կ, թե՞ մի քանի զոհ է տվել, և ո՞ր ինֆորմացիան է, ի վերջո, ավելի արժանահավատ` երեկվա՞նը, թե՞ այսօրվանը:

   Երկրորդ՝ ինչո՞ւ է թույլ տվել, մարդասիրական նորմերից ելնելով, դիակներից միայն մեկը հանել: Եթե խնդիրը մարդասիրության նորմերը պահպանելն էր, ապա ինչո՞ւ է դա արվել ընդամենը դիակներից մեկի մասով: Մի՞թե կիսատ հումանիզմ լինում է:

   Եվ վերջապես երրորդ՝ որն է հակառակորդին դիակներին մոտ թողնելու հարցում ցուցաբերված նման շտապողականության պատճառը:

   Մարդասիրութունը մարդասիրություն, սակայն մի դեպքում, երբ հակառակորդն իրականացնում է ճակատային տեղեկատվությունն իր հանրությունից ամեն գնով թաքցնելու քաղաքականություն, նման շտապողականությունը թվում է առնվազն անհասկանալի:

   Ի վերջո, այդ դիակների առկայությունը լավագույն միջոցն էր թե' հայկական, թե' միջազգային, թե' հատկապես ադրբեջանական հանրությանը ապացուցելու, որ հենց Ադրբեջանի բանակն է հրադադարը հետևողականորեն խախտողը:

   Այն լավագույն միջոցն էր Ադրբեջանի հասարակությանն, ի վերջո, ցույց տալու, թե ինչպես է սեփական իշխանությունը և բանակի ղեկավարությունն անխնա հայկական «մսաղացի բերանն ուղարկում» իր զավակներին:

   Դրանով կարելի է ուղղակի քանդել ոչ միայն սեփական բանակի ամենազորության մասին` Ադրբեջանի իշխանությունների հնարած հեքիաթը, այլ նաև թերևս ամենակարևոր ռեսուրսը՝ բանակի նկատմամբ հասարակության վստահությունը:

   Առանց դիակների առկայությունը հաստատող փաստերի հրապարակման դրանց հանձնումը հակառակորդին նշանակում է ոչ միայն թույլ տալ վերջինիս շարունակել իր որդեգրած ներկայիս քաղաքականությունը, այլև հիմքեր ստեղծել դիվերսանտների ոչնչացման մասին տեղեկատվության արժանահավատությունը կասկածի տակ դնելու համար:

   Այն, որ ԶԼՄ-ները ռազմական լրագրության, պատերազմական իրավիճակում լուրերի հետ աշխատելու լուրջ խնդիրներ ունեն, դեռ չի նշանակում, որ բոլոր սխալներն ու թերությունները պայմանավորված են բացառապես լրագրողական ոչ պրոֆեսիոնալիզմով:

   Պաշտոնական տեղեկատվության մշակվածությանը, տեղեկատվական հոսքերի տրամաբանական ներքին կապերի և փաստարկվածության ապահովումը ՀՀ ՊՆ-ի և ԼՂՀ ՊԲ-ի գործառույթն է:

   Եվ եթե այստեղ կան խնդիրներ, ավելի լավ է դրանց մասին խոսել հիմա, քան այն ժամանակ, երբ սխալներն ուղղելն այլևս ոչ մեկի պետք չի լինի:

   Գևորգ Դարբինյան

   Մանրամասները` yerkir.am կայքում:

   Comment


   • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

    Good article
    Our official PR dep does not have all the s***t together yet

    Comment


    • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

     Ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատայինները փորձել են ներթափանցել հայկական տարածք


     ՊԲ օպերատիվ տվյալների համաձայն՝ հունվարի 11-ից 17-ը ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 1200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 12 000 կրակոց: Այդ մասին տեղեկացնում են ԼՂՀ ՊՆ մամլո ծառայությունից:

     Բացի վերոնշյալ խախտումներից, ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան /Ջրաբերդ/ և արևելյան /Ակնա/ ուղղություններով ադրբեջանական հատուկ նշանակության ջոկատայինները ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր:

     ՊԲ առաջապահ ստորաբաժանումների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում` հակառակորդի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը կասեցվել է, իսկ վերջիններս կորուստներ կրելով, հետ են շպրտվել ելման դիրքեր:

     ՊԲ առաջապահ զորամասերը վերահսկում են իրենց վստահված պետական սահմանը և պատրաստ են համարժեք հարված հասցնել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին:


     Հեղինակ:
     «Փաստինֆո»
     - See more at: http://pastinfo.am/hy/node/60245#sthash.DcGxzNJ2.dpuf

     Comment


     • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

      Հակառակորդի գնդակից Տավուշում պայմանագրային զինծառայող է զոհվել

      Հունվար 17, 2015 by Հասմիկ Մելիքսեթյան
      razminfo

      Հունվարի 17-ին, ժամը 18:00-ի սահմաններում Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն է բերվել Տավուշի մարզի սահմանամերձ Ոսկեվան գյուղի բնակիչ, 1994թ. ծնված պայմանագրային զինծառայող Արման Ալիկի Հարությունյանի մարմինը: Այդ մասին հաղորդել է «Առավոտ» թերթի թղթակիցը։

      Ռազմինֆոյի հետ զրույցում ՀՀ պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանը հաստատեց այդ լուրը` հավելելով, որ այժմ էլ հակառակորդը շարունակում է կրակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ:

      Հավելենք, որ հունվարի 11-ին ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով զոհվել էր նույն գյուղի խաղաղ բնակիչ, 1935թ. ծնված Սերյոժա Նիկոլի Սարգսյանը:

      Comment


      • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

       Ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ ներկայացուցչին հայտարարությո՞ւն է վերագրել,
       17.01.2015


       Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունվարի 14-ին ԵԱՀԿ դիտարկում անցկացվեց:

       Դիտարկման ընթացքում ադրբեջանական կողմից կրակոց արձակվեց, ինչից հետո որոշվեց դադարեցնել դիտարկումը:

       Դրանից հետո կողմերը հանդես եկան հայտարարությամբ: Սակայն ադրբեջանական կողմը, չբավարարվելով Արցախի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելով, ավելի հեռուն գնաց:

       «ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնական Եվգենի Շարովը, ով դիտարկմանը մասնակցում էր ադրբեջանական կողմից, հայտարարեց, որ նախապես հաստատված կանոնների համաձայն՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները պատասխան կրակ չբացեցին եւ պայմաններ ստեղծեցին դիտարկումն ավարտելու համար»,- Եվգենի Շարովին է վկայակոչում ԱՊԱ գործակալությունը:

       Ստացվում է, որ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչը հայտարարություն է անում Պաշտպանության նախարարության անունից: ԵԱՀԿ-ն առայժմ չի մեկնաբանում այս հաղորդագրությունը:

       Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

       Comment


       • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

        Comment


        • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

         photo gallery

         http://www.lragir.am/index/arm/0/photogal/view/109222

         Comment


         • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

          Հակառակորդը 8 դիվերսոիոն գործողություն է ձեռնարկել. 20-ամյա զինծառայող է զոհվել
          20.01.2015

          ՊԲ օպերատիվ տվյալների համաձայն, հունվարի 19-ին և լույս 20-ի գիշերը ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 220 անգամ, որի ընթացքում, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց:

          Նույն ժամանակահատվածում շփման գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվել են 8 հետախուզադիվերսիոն գործողությունների փորձեր, որոնք ժամանակին հավաստանշվել և կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել: Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման արդյունքում՝ ՊԲ հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական հենակետում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող, 1995թ. ծնված Սուրեն Խաչիկի Փիլոսյանը:

          ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում Ս. Փիլոսյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին: Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն: ԼՂՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն

          Մանրամասները` yerkir.am կայքում:

          Comment


          • Re: Military Forces of the Republic of Armenia

           Նոր հարձակում առավոտյան. Հայկական կողմն ունի 2 զոհ եւ վիրավորեր , 23.01.2015

           http://news.am/arm/news/249119.html

           Այսօր՝ հունվարի 23-ի առավոտյան ժամը 9:00-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հարձակում են իրականացրել Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի ուղղությամբ, հայկական կողմն ունի կորուստներ: Այս մասին նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը:

           Նա մասնավորապես, գրել է.

           «Հակառակորդը շարունակելով սահմանային իրավիճակի ապակայունացնող գործողությունները, ՀՀ եւ ԼՂՀ ողջ սահմանի տարբեր հատվածներում շարունակում է դիվերսիաների եւ հարձակումների մարտավարությունը: Ադրբեջանական զինված ուժերը հաշվի չնստելով իրենց մեծաթիվ կորուստների հետ, որոնք ուղղակի կոպտորեն թաքցնում են, շարունակում են անիմաստ դիվերսիաներ իրականացնել:

           Գիշերվա ընթացքում խախտումների ընդհանուր թիվը անցնում է 300-ը: Այսօր առավոտյան ժամը 9:00-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հարձակում են իրականացրել նաեւ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի ուղղությամբ:

           Հայկական բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից ժամանակին հայտնաբերվելով մարտ է սկսվել, որը տեւել է շուրջ կես ժամ: Հակառակորդը կորուստներ կրելով եւ մարտական խնդիրը չկատարելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք հայկական կողմը ունի երկու զոհ եւ վիրավորներ: Զոհվել են լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը եւ շարքային Արտակ Վաղարշակի Սարգսյան:

           ՀՀ ՊՆ-ը կիսում է մեր շարքերից հեռացած զինծառայողների կորստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցություն է հայտնում նրանց ընտանիքներին ու հարազատներին: Լարվածության ողջ պատասխանատվությունը ու հետեւանքները մնում են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության խղճին»:

           Comment

           Working...
           X