Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Syrian Armenian

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #11
  Re: Syrian Armenian

  Armenian Killed In Aleppo

  12:02, 31 January, 2013

  YEREVAN, JANAURY 31, ARMENPRESS. An Armenian has been killed on
  the road from Beirut to Latakia near the city of Jalbeh. The Press
  Secretary of the Armenian National Prelacy of Aleppo Jirair Reisian
  stated this in a conversation with "Armenpress". In addition he said
  that the murdered Armenian is Hovsep Abgarian from Aleppo. The taxi
  was assaulted in the surroundings of the Jalbeh city. Four people died
  in the accident, three of them were Arabs. The accident happened 2-3
  days ago, but only now it has been discovered that Hovsep Abgarian
  was also among the casualties.

  Among other things Jirair Reisian noted that Hovsep Abgarian must be
  buried in the city of Jalbeh and only after several months his corpse
  will be taken to Aleppo.

  Also the Press Secretary of the Armenian National Prelacy of Aleppo
  Jirair Reisian mentioned that the situation in the city has not
  changed, one can still hear shooting from time to time. As to the
  over 80 assassinated people near the river Quweiq, they have not been
  identified yet.

  In accordance with the UN data clashes lasting about 22 months in
  Syria caused death of over 60 thousand people, including more than
  four dozens Armenians.

  Comment


  • #12
   Re: Syrian Armenian

   Ընթացքից շեղումներ և դիրքերի հերթափոխություն

   12:24, 4 փետրվարի, 2013
   Դամասկոսի դեմ իսրայելյան օդուժի կատարած սահմանափակ գործողությունը Սիրիայի հարցի զարգացման նոր հունաւորում տվեց։ Ռուսական, թուրքական, ընդհանրապես արեւմտյան երկրների եւ որոշ չափով իրանյան համեմատաբար աշխույժ ներգրաւվածության դիմաց Թել Ավիւի երեւութական կրաւորականությունը դուրս եկաւ իր վիճակից։ Մինչ, սիրիական պաշտոնական աղբյուրները շարունակում էին հայտարարել, որ հարված է հասցվել գիտահետազոտական կենտրոնին, Թել Ավիւը հայտնում էր, որ հարվածել է Դամասկոսից Լիբանան տեղափոխվող զինամթերքին։

   Թիրախի այս հակասական մեկնաբանությունը մի պահ կարող է երկրորդական թվալ։ Ի վերջո իսրայելյան օդուժը բռնաբարել է Սիրիայի օդային տարածքը, դիմել է զինվորական գործողության եւ հարվածել սիրիական տարածքին։

   Թէեւ Սիրիայի ընդդիմադիր շրջանակներն իրենց վրա վերցրեցին օդային հարձակման պատասխանատվությունը, սակայն Դամասկոսի ամբաստանած կողմը պարզ էր։ Դամասկոսը հայտարարում էր, որ ընդունակ է համարժեք պատասխան տալու Թել Ավիւին։

   Մինչ այս բոլորը, Թել Ավիւի համեմատական կրաւորականությունը քաղաքական որոշ բացատրություն ուներ. ներսիրիական պատերազմը չպետք է տեղափոխվեր արաբ-իսրայելյան պատերազմի հարթություն. աւելի ճիշտ՝ պետք է շարունակվեր միջսիրիական բախումներով երկիրը քանդելու եւ մաշման առաջնորդելու զարգացման ընթացքը։ Այժմ, Թել Ավիւը ի՛նքն էր շեղում այս ընթացքը։

   Վերադառնանք ընթացքից կատարված այս շեղման պատճառականությանը. մտաբերենք, որ Դամասկոսին նեցուկ կանգնելու ուղղությամբ ռուս-իրանական դիրքափոխումների երեւույթը մտածել էր տալիս երկու պետությունների առնչվածության առաջին գծերը գրաւելու հերթափոխության մասին։ Ճգնաժամի սկիզբը պաշտոնական Թեհրանն իր բանբերի միջոցով հայտնում էր, որ Սիրիայի դեմ պարտադրված պատերազմի նպատակը Ռուսաստան-Իրան-Սիրիա դիմադրության առանցքի քանդումն է։ Ապա, Իրանը զորակցության իր առաջնակարգ դիրքը երեւութապես զիջում էր Մոսկվային։

   Թվում է, որ այժմ հերթափոխություն է արվել այս առումով։ Չմոռանանք, որ Իրանի մատնանշած դիմադրությունը ձգվում է մինչեւ Լիբանան եւ այս դեպքում այդ առանցքային դիմադրությունը հիմնական սպառնալիք է Սիրիայի դեմ զինվորական գործողություն իրականացրած Իսրայելին։ Թել Ավիւը պարզորոշ հայտարարում էր, որ հարվածել է Սիրիայից Լիբանան տեղափոխվող զինամաթերքին։

   Զինվորական գործողությամբ թատերաբեմում հայտնված Իսրայելի դիմաց Դամասկոսի նկատմամբ հայտնված զորակցության երկրորդ դիրքից առաջին դիրք կգար Թեհրանը, որը Դամասկոսին կոչ էր անում համարժեք պատասխան տալու պատահարին։

   Աւելի՛ն. Իրանի արտգործնախարարը զգուշացնում էր միջազգային ընտանիքին զինվորական միջամտություն կատարելուց Սիրիայում՝ անկանխատեսելի համարելով նման միջամտության հետեւանքները։ Ուղերձը պարզ էր. Իրան չէր կարող ձեռնածալ մնալ առանցքային դիմադրությունը քանդելու միտված զինվորական ծրագրերի իրականացման փորձերի դիմաց։

   Թել Ավիւի գործողության դիմաց Թեհրանը առաջին դիրք էր գրաւել. իսկ Մոսկվան, երկրորդ կարգի դիրքերից իր արտգործնախարարի ճամփով խոսում էր Սիրիայի ընդդիմադրության հետ պարբերական հանդիպումներ եւ բանակցություններ ունենալու հնարաւորություններին մասին։

   Այս ամենում Անկարայի սկզբնական լռությունը մտածելու տեղիք է տալիս։ Հակաիսրայելյան բեմականացումներ ցուցադրելով արաբական ընկալելիություն ապահովող Անկարան, Թել Ավիւի ներգրաւվածության զարգացման դեպքում, դիրքորոշվելու նեղ ընտրանքների առջեւ կարող է կանգնել։ Հաւանաբար, այս պատճառով էլ Թուրքիայի արտգործնախարարը այս բոլոր թոհուբոհում նախընտրել է խոսել մարդասիրական թեմայի մասին եւ կենտրոնացել՝ Թուրքիա ապաստանած բազմաթիւ սիրիացի փախստականների հարցի վրա, աւելացնելով, որ Թուրքիան մեծ գումարներ է ծախսում մարդասիրական նպատակների համար։ Նկատելի ուշացումով Թուրքիայի վարչապետը դատապարտեց Իսրայելի հարձակումը՝ ասելով որ Թել Ավիւի հիմնաւորումը պատրվակ է նման գործողություն իրականցնելու համար։

   Սիրիայի հարցը ընդհանրապես կարող է շատ թանկ արժենալ Թուրքիային. ոչ միայն գումարային իմաստով։

   Շահան Գանտահարյան

   Ազդակ-ի գլխավոր խմբագիր

   Comment


   • #13
    Re: Syrian Armenian

    BREAD SHORTAGE NOT SO URGENT IN ALEPPO AS BEFORE

    12:55, 8 February, 2013

    YEREVAN, FEBRUARY 8, ARMENPRESS: The situation in most Armenian
    populated Aleppo was calm on February 8 morning, yet the sounds
    of shootings were heard from time to time. Berio National Primacy
    press secretary Jirayr Reisyan told Armenpress, there are no clashes
    orchestrated on current moment.

    Reisyan stated the second largest city is facing economic difficulties;
    all in all there are no grave changes. The only positive change is
    bread issue ceased to be so much urgent as before.

    If a week ago it was impossible to buy bread in the city, currently the
    picture has changed. Bedsides if bread then cost 200-250 Syrian lira,
    on this moment the cost reduced to 100-125 lira. It is noteworthy
    prior to the start of anti-government movements the price of bread
    was 10-15 lira. In the words of Reisyan there is no news refer to the
    re-opening of Aleppo airport. The official sources report the army
    cares no effort to restore the security of airport nearby territory.

    According to UN data over 60 thousand people were killed during 23
    months lasting clashes in Syria, including four dozen Armenians.

    Comment


    • #14
     Re: Syrian Armenian

     AIM IS TO HELP SYRIAN ARMENIANS INTEGRATE INTO SOCIETY, ARMENIAN PRESIDENT SAYS

     YEREVAN, February 8. /ARKA/. Armenian authorities aim at helping
     Syrian Armenians integrate into the society as quick as possible,
     current president of Armenia Serzh Sargsyan said at his meeting
     with voters in Yerevan Scientific Research Institute of Mathematical
     Machines Thursday.

     The president said that the authorities are currently settling a number
     of issues related to Syrian Armenians who arrived in Armenia recently,
     including education and employment problems.

     "I don't say we are solving these issues at a very high level, because
     it depends not only on the possibilities we have. But we are doing
     our best", the president said.

     Sargsyan also said that support is provided to both Syrian Armenians
     who arrived in Armenia and to those who remained in Syria.

     "Otherwise we have no the right to call Armenia home for all
     Armenians", the president said.

     Armenian community of Syria is among mightiest Armenian communities
     in the world. About 100,000 Armenians lived in Syria till recently.

     Armenian community plays a major role in the country's social,
     political and cultural life. Most part of Syrian Armenians lives in
     Aleppo (over 60,000 people), Damascus and Latakia. Armenians started
     leaving Syria for homeland after the recent military and political
     escalation.

     Earlier, the president said that about 6,000 Syrian Armenians found
     refuge in Armenia today. -0-

     Comment


     • #15
      Re: Syrian Armenian

      SYRIA'S CHRISTIANS DISPROPORTIONATELY AFFECTED BY THE WAR

      2-8-2013 0:14:51
      Assyrian International News Agency


      Stockholm (AINA) -- Five years after writing his report By God -
      Six Days in Amman, his personal report that changed the perception
      of the war in Iraq, Nuri Kino is back with a new one. This time it's
      the war in Syria and its consequences he wants to highlight.

      Nuri Kino, award winning Swedish-Assyrian author and investigative
      journalist, has met and interviewed nearly one hundred Christian
      Syrian refugees. In his personal report he gives voice to this
      otherwise silent minority. He is told harrowing tales of systematic
      rape and kidnappings. Many, perhaps most of the refugees interviewed
      express a desire to leave the Middle East for good and have contacted
      human smugglers. A multi-million enterprise has sprung up around the
      refugee crisis. Kino has also spoken to several of these smugglers and
      investigated the trade. His first-hand report includes an interview
      with a young man who reached Sweden after a hellish journey from
      Syria. "Jacob" was forced into a sealed container and almost died of
      suffocation. Only a few days after leaving the container he and some
      seventy other men were forced onto a ship, where only half of them
      survived the journey. Nuri Kino says this about his report:

      We meet every day by news reports from Syria that evokes strong
      emotions. But what do we really know about what is going on there? One
      element can get a sense of a TV channel and another in another
      TV channel. It is therefore important that the Syrians themselves,
      witnesses of atrocities, can be heard. I could write short articles but
      these are forgotten after just one day, that's why I decided to write
      a longer report. I waited for the right time and when a Syriac Orthodox
      youth organization would go to Beirut, it felt right to go with.

      The war in Syria is growing increasingly worse every day, and it is
      affecting every Syrian citizen, regardless of ethnicity or religion.

      But the situation for minorites is even more horrifying. The Christian
      minority in Syria has no militia and is targeted by everyone.

      Christian Assyrians (also called Chaldeans and Syriacs) and others
      have become the number one target for criminals and terrorists.

      Between The Barbed Wire gives a voice to this people and is a must-read
      for anyone who is involved or interested in issues of migration and
      international politics.

      The personal report compares the exodus of the Christians from Syria
      with that from Iraq after the fall of Saddam Hussein. The current
      similarities with the situation in Iraq are alarming. At the peak of
      the sectarian conflict in Iraq, Christian were killed, some beheaded
      in front of video cameras by extremists and driven from their homes
      and businesses, targeted by religious intolerance and the prospect
      of economic gain. Meanwhile more than half of the Iraqi Christians
      have been forced to leave the country.

      This is now being repeated in Syria.

      Even though Christians make up more than 10 percent of Syria's
      population, this amount is not reflected in the UNCHR registred
      refugees numbers who fled to Turkey, Jordan and Lebanon. The mostly
      ignored tragedy of the Christians in Iraq has convinced Christians of
      Syria that international authorities will not step up to protect them.

      While their plight is well known to the western media outlets they
      still are forgotten by international aid organizations. They are
      fleeing massively.

      Nuri Kino's comprehensive 40-page report is available here:
      http://www.betweenthebarbedwire.com/

      By Tuma Abraham This item is available as: html | pdf

      Comment


      • #16
       Re: Syrian Armenian

       ARMENIAN KILLED IN ALEPPO

       10:46, 7 February, 2013

       YEREVAN, FEBRUARY 7, ARMENPRESS. On February 6 an Armenian was
       killed in New Village district of Aleppo. The Press Secretary of the
       Armenian National Prelacy of Aleppo Jirair Reisian stated this in a
       conversation with "Armenpress". In addition he said that 60-year-old
       Armenian artisan Andranik Avetisian was shot dead by a sniper.

       Among other things Jirair Reisian spoke about the current situation in
       Aleppo and stated that no accidents have been recorded recently. The
       situation in the Armenian-populated districts is much better, but one
       can always encounter unpleasant surprises. Economic issues are still
       of a great concern in the city. The electricity is supplied to the
       people only for few hours a day, internet and telephone connection
       also do not function properly.

       Our compatriot living in the capital city of Syria Damascus Nazaret
       Elmajian informed us that currently situation in the capital is calm;
       fortunately no accidents have been recorded.

       In accordance with the UN data clashes lasting about 23 months in
       Syria caused death of over 60 thousand people, including more than
       four dozens Armenians.

       Comment


       • #17
        Re: Syrian Armenian

        Հալեպում կրկին հայ է զոհվել        Փետրվար 15, 2013 | 11:35
        Սիրիայում, փետրվարի 14-ի առավոտյան, Հալեպ-Շիգիեֆի ճանապարհին առեւանգել են երիտասարդ Գեւորգ Կարակելյանին: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում նշեց Հայ առաքելական եկեղեցու Բերիո թեմի մամուլի քարտուղար Ժիրայր Ռեիսյանը: Նա նշեց, որ Կարակելյանին առեւանգել են աշխատանքի գնալու ճանապարհին: Առեւանգողները 4 հոգով են եղել:

        Նույն օրը կեսօրին Հալեպի Սուլեյմանիե պողոտայում գլխին դիպած կրակոցից զոհվել է 42-ամյա Հարություն Քեոշքերյանը, ով կին ու դուստր ունի:

        Սիրիայի պետական լրատվամիջոցների պաշտոնական լրահոսի վերջին տվյալների համաձայն` Հալեպի Աս-Սահուր, ՔարմԱթ-Թարաբ, Մասաքեն, Հանանու, Ալ-Քաթարջի, Ալ-Մաասարանիա, Բաբ Ան-Նասր, Ալ-Մեյսար, Ան-Նաքարին, Աշ-Շաար եւ Քադի-Ասքար թաղամասերում զինվորականները պայթեցրել են ընդդիմադիր գրոհայինների զենքի բազաները, ոչնչացնելով եւ վիրավորելով նրանցից շատերին:

        Comment


        • #18
         Re: Syrian Armenian

         Սիրիայում դիպուկահարի կրակոցից հայ է վիրավորվել


         Փետրվար 17, 2013 | 20:51
         Հալեպի Ջիդեդիե թաղամասում փետրվարի 17-ին դիպուկահարի կրակոցից հայ է վիրավորվել: NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում այս մասին ասաց Հայ առաքելական եկեղեցու Բերիո թեմի մամուլի քարտուղար Ժիրայր Ռեիսյանը:

         Նրա խոսքով` ձեռքից վիրավորված հային հասցրել են հիվանդանոց, որտեղ նրան վիրահատել են: Տուժածի անունն ու տարիքը չի հաղորդվում:

         Ավելի վաղ NEWS.am-ը տեղեկացրել էր, որ փետրվարի 14-ին Հալեպի Սուլեյմանիե պողոտայում հրազենային կրակոցից զոհվել էր 1970թ. ծնված հայազգի Հարություն Կեոշկերյանը:

         Comment


         • #19
          Re: Syrian Armenian

          Սիրիայի հայության իրավունքների եւ ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին
          14 Փետրվարի 2013 - 10:48

          Մենք ուրիշ ելք չունինք. չենք կրնար կողմ ըլլալ, չենք կրնար զինվիլ, ոչ ալ զենքով պաշտպանվիլ. Առաջին լրատվական-ի նկարահանող խմբին ասել է Բերիո թեմի Հայ Կոթողիկե եկեկեցու առաջնորդ Պետրոս արքեպիսկոպոս Մարիաթյանը։
          Հավանաբար այսպես մտածել եւ ասել են, հավանաբար, այսպես խուճապ են առաջացրել նաեւ 1915-ի օրերին: Մինչդեռ ճիշտ էին նրանք, ովքեր ինքնապաշտպանության էին կոչում եւ փրկվեցին նրանք, ովքեր դիմեցին ինքնապաշտպանության:

          Այսօր իրավիճակը տարբեր է, անշուշտ, սակայն խնդիրը նույնն է: Բարեբախտաբար կա սեփական իրավունքների գիտակցության եւ դրանք պաշտպանելու որոշակի ներուժ եւ վճռականություն: Վկա 1965-ից Խորհրդային Հայաստանում սկիզբ առած ազգային ազատագրական շարժումները, Գուրգեն Յանիկյանը, Նորագույն զինյալ ազատագրական պայքարը եւ Արցախյան հաղթական ազատամարտը: Դրանք բոլորը սեփական իրավունքները հստակ գիտակցելու եւ դրանք վճռականորեն պաշտպանելու օրինակներ են:

          Նախ խոսենք իրավունքների մասին:

          Սիրիայի հայությունը բազմաթիվ իրավունքներ ունի, որոնցից են՝

          1. որպես Սիրիայի պետության լիարժեք քաղաքացի կյանքի, ինչքի ապահովության եւ անվտանգության իրավունք,
          2. որպես տարածաշրջանի բնիկ՝ սեփական ինքնությունը եւ ինքնատիպ մշակույթը պահպանելու եւ պաշտպանելու իրավունք,
          3. որպես Արեւմտյան Հայաստանում (ներառյալ Կիլիկիայում) ցեղասպանության եւ բռնագաղթի ենթարկված Արեւմտյան Հայաստանի հայ՝ բնօրրան հայրենիք վերադառնալու իրավունք, դրա իրավական քաղաքական բոլոր հետեւանքներով,
          4. որպես Արեւմտյան Հայաստանի հայ՝ ապագա ունենալու ու զարգանալու իրավունք, դրա իրավական քաղաքական բոլոր հետեւանքներով:

          Սա ասում ենք, որպեսզի, նախ եւ առաջ, հստակեցնենք Սիրիայի հայության (եւ, ի դեպ, հին, թե նոր՝ Միջին Արեւելքի, հայության, որ նույնն է, թե Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքները), որպեսզի որեւէ մեկին չթվա, թե հայությունը մանկուրտ է, որբ է, եւ որ հնարավոր է անպատիժ նրան ենթարկել ամեն տեսակի փորձությունների ու հալածանքների: Որպեսզի մենք էլ գիտակցենք, թե ինչ իրավունքներ ունենք եւ ինչպես պետք է դրանք պաշտպանենք:

          Սիրիայի հայությունը ինքնապաշտպանության իրավունք ունի.

          Սիրիայի դեպքում նախ քննության առնենք հայությանը սպառնացող հիմնական մարտահրավերները: Դրանք երեքն են. առաջին, երբ Սիրիայում ներքին քաղաքական ճգնաժամ է, երկրորդ, երբ Սիրիան ենթարկվում է արտաքին ագրեսիայի եւ երրորդ, երբ Սիրիայի հայությունը, ինչպես երկրի այլ ժողովուրդներ եւս, ենթարկվում է սադրանքների ու հալածանքների:

          Նշված բոլոր դեպքերի համար Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը կանխատեսել ու ամրագրել է սպառնալիքները հաղթահարելու իրավական - քաղաքական հստակ միջոցներ ու մեխանիզմներ: Դրանք ձեւարկերպված են Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի 2011 թվականի Մարտի 29-ին ընդունած Արեւեմտյան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Մշտական, զինված, դրական չեզոքության մասին հատուկ որոշման մեջ, համաձայն՝ Չեզոք պետությունների եւ անձանց իրավունքների եւ պարտավորությունների մասին ցամաքային պատերազմի ժամանակ Կոնվենցիայի, ընդունված՝ Հաագա, 18 հոկտեմբեր 1907 թ.:

          Հաշվի առնելով տվյալ երկրի, այս դեպքում՝ Սիրիայի (Իրանի կամ Միջին Արեւելքի մեկ այլ պետության) ներքին քաղաքական հնարավոր ճգնաժամը, ըստ որոշման 3-րդ հոդվածի՝ առաջարկվել է հետեւյալ լուծումը.

          3. Արեւմտեան Հայաստանի Հայերը, ներառեալ` Հայկական գաղթավայրերու բնակչութիւնը, ժամանակակից աշխարհի մէջ տեղի ունեցող նախայարձակ պատերազմներու, յեղաշրջումներու, ազգամիջեան եւ միջկրօնական ընդհարումներու, նաեւ այսպէս կոչուած քաղաքակրթութիւններու բախման, եւ անոնցմէ բխող բռնութիւններուն, կոտորածներուն եւ ցեղասպանութիւններուն, առաւել, հրահրուած կամ ուղղորդուած քաոսային վիճակներուն չմասնակցելու իրաւունք ունի, համաձայն` Չեզոք պետութիւններու եւ անձանց իրաւունքներու եւ պարտաւորություններու մասին ցամաքային պատերազմի ժամանակ` Հաակա, 18 հոկտեմբեր 1907 թ. Պայմանադրութեան (Convention V):

          Հաշվի առնելով տվյալ երկրի, այս դեպքում՝ Սիրիայի (Իրանի կամ Միջին Արեւելքի մեկ այլ պետության) նկատմամբ հնարավոր ագրեսիան, ըստ 4-րդ հոդվածի՝ առաջարկվել է.

          4. Արեւմտեան Հայաստանի Հայերը, ներառեալ` Հայկական գաղթավայրերու բնակչութիւնը, յաջորդական բռնութիւններէ, յարձակումներէ, բռնագաղթերէ ու կոտորածներէ պաշտպանուելու, ինչպէս նաեւ իր բնակութեան երկիրն արտաքին յարձակումներէ պաշտպանելու իրաւունք ունի, համաձայն` ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան 51-րդ յօդուածի, որ կը շեշտէ` Անհատական եւ հաւաքական ինքնապաշտպանութեան իրաւունքը:

          Հաշվի առնելով տվյալ երկրի, այս դեպքումէ Սիրիայի հայության (Իրանի կամ Միջին Արեւելքի մեկ այլ պետության մեջ ապրող հայության) կյանքի, ինչքի եւ անվտանգության իրավունքների նկատմամբ հնարավոր սադրանքներն ու ոտնձգությունները, ըստ 6-րդ հոդվածի՝ առաջարկվել է.
          6. Արեւմտեան Հայաստանի Հայերը, բոլոր այն դէպքերուն, երբ հարկադրուած են պաշտպանելու իրենց Մշտական, Զինուած, Դրական Չէզոքութիւնը՝ կը կազմակերպեն հասարակական կարգի եւ համայնքի անվտանգութեան, պաշտպանութեան եւ տարածքային ապահովութեան զինուած ոյժեր, համաձայն` ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան 51-րդ յօդուածի, որ կը շեշտէ` Անհատական եւ հաւաքական ինքնապաշտպանութեան իրաւունքը:

          Չեզոք պետությունների եւ անձանց իրավունքների եւ պարտավորությունների մասին ցամաքային պատերազմի ժամանակ Կոնվենցիայի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի 2011 թվականի Մարտի 29-ին ընդունած Արեւեմտյան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Մշտական, զինված, դրական չեզոքության մասին որոշման հոդվածներից իրավունք ունի օգտվելու Սիրիայի հայությունը, իսկ դա նշանակում է, որ Սիրիայի հայությունը իրավունք ունի ինքնապաշտպանության, ապագա ունենալու եւ զարգանալու:

          Այստեղ ազգային հիշողությունը թարմացնելու եւ ազգային պետական իրավունքներն ամրագրելու նպատակով հիշենենք նաեւ, որ Հայությունը այլեւս այլ տեղ չունի նահանջելու, բացի իր բնօրրան հայրենիքից՝ Արեւմտյան Հայաստանից (ներառյալ Կիլիկիան):

          Արեւմտյան Հայաստանի Կառավարության
          Արտաքին Գործերի Հանձնաժողով

          HayNews.am

          Comment


          • #20
           Re: Syrian Armenian

           SYRIAN ARMENIAN: TURKISH ISLAMIC EXTREMIST GROUPS THAT CROSS THE BORDER, ROB AND KILL CHRISTIANS ARE MAJOR THREAT TO ARMENIANS IN SYRIA

           http://www.arminfo.info/index.cfm?ob...44F6327207157C
           Thursday, February 28, 16:14

           Armenia's humanitarian aid to Syria may be sufficient just to 400
           families of Syrian Armenians, while there are nearly 62,000 Armenians
           in that country. So, it is necessary to send to them also the aid
           collected by various funds of the USA and France, says Armenak
           Abrahamyan, Head of the Assembly of Armenians of Western Armenia.

           "The heads of those funds have officially announced that they have
           collected $21 million in the USA and $10 million in France, however,
           they think it more reasonable sending the funds to Syria after
           stabilization of the situation. In the meanwhile, Syrian Armenians
           need aid at present," he told media in Yerevan, Thursday.

           He said that there is no hatred among the citizens of Syria. On the
           days of pogroms they help each other irrespective of nationality
           and religion. Abrahamyan said that the major threat to the local
           Armenians is Turkish Islamic extremist groups that cross the border,
           rob and kill Christians.

           Comment

           Working...
           X