uzum em @ndunvel IEM(Tntesagitutyan ev karavarman instiut), inch xorhurd ktaq? inch eq lsel ays instituti masin! Naxapes mersi