Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

  Բարև Ձեզ!

  Բարեկամներ!

  Երևանի կենտրոնական գրախանութներում`

  1. Հրապարակի վրայի երկու գրախանութներ
  2. Գրախանութ Մաշտոցի պողոտայի վրա (նախկին Բուկինիստ)
  3. ԵՊՀ գրախանութ (կենտրոնական մուտքի մոտ)

  արդեն վաճառքի են հանված Հայ ժողովրդի ռազմական Տարեգիրք մատենաշարի հերթական մասերը` Գիրք Հինգերորդը (մ.թ.ա. 331-190) և Գիրք Վեցերորդը (մ.թ.ա. 190-95), որոնք ընդգրկում է Հայ ժողովրդի ռազմական պատմությունը Երեքի և Վեցի թագավորությունների ժամանակաշրջաններում:
  Ինչպես և նախորդ մասերում, այստեղ ևս մանրամասնորեն ու ժամանակագրական կարգով տրվում են այս ժամանակաշրջանում Հայկական բանակի մղած պատերազմներն ու ճակատամարտերը: Մանրամասնորեն նկարագրված է`

  1. Հայկական թագավորությունների պայքարը Ալեքսանդր Մակեդոնացու և Դիոդոխների դեմ (մ.թ.ա. 324-281)
  2. Դիոդոխների պատերազմը (մասնակիորեն) (մ.թ.ա. 322-281)
  3. Հայ-Սելևկյան I պատերազմը (մ.թ.ա. 305-225)
  4. Հայ-Սելևկյան II պատերազմը (մ.թ.ա. 212-201)
  5. Հելլենիստական պետությունների բանակների կազմում Հայկական բանակի իրականացրած դաշնակացային մարտերը և ճակատամարտերը
  6. Սելևկա-Հռոմեական պատերազմը (մասնակիորեն) (մ.թ.ա. 192-188)
  7. Հայ-Սելևկյան III պատերազմը (մ.թ.ա. 189-160)
  8. Հյուսիսային I պատերազմը (մ.թ.ա. 184)
  9. Եվքսինյան պատերազմը (մ.թ.ա. 112-96)

  Բոլոր այս իրադարձությունները նկարագրված են օբյեկտիվ, թարմ հայացքով, համադրելով համաշխարհային և հայկական աղբյուրների հայտնած տեղեկությունները:
  Գրքում մասնավորապես տրված է Երվանդունիների արքայական դինաստիայի պատմությունը և նրա անկումը, Մեծ Հայքի թագավորության գահին Հայ Արշակունիների հաստատման իրական պատմությունը, հիմնավորված է մինչ այս <<վիպական>> հռչակված առաջին Հայ Արշակունիների իրականությունը, իրենց պատմական տեղն ու ժամանակն են գտել Վաղարշակ I-ը (մ.թ.ա. 247-225), Արշակ I-ը (մ.թ.ա. 225-212), հիմնավորվել է Արտաշես I-ի (մ.թ.ա. 201-160)` վերոհիշյալ արքաներից սերված լինելու հանգամանքը և բազում այլ հարցեր (օրինակ` մինչ այժմ վիպական հռչակված մ.թ.ա. 160 թ-ի Բասենի ճակատամարտի և Սելևկյան բանակի ջախջախման իրականությունը)...: Արդյունքում ընթերցողի առաջ հառնում է անարժանիորեն մոռացված Հայոց պատմության մի փառահեղ դարաշրջան...

  Ուզում եմ նաև հաղորդել ընթերցողներին, որ ըստ ամենայնի շարունակությունները կհետևեն: Առայժմ հույսերս կարծես թե արդարանում են և այս հարցում իմ խորին շնորհակալությունը իմ բոլոր այն հարգարժան ընթերցողներին, որոնք ձեռք են բերել Մատենաշարի նախորդ հատորները և դրանով իսկ հնարավորություն ընձեռել հեղինակին շարունակել իր գործը) ԽՈՐԻՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՍ ՁԵԶ!

  Գիրքը հասանելի է նաև սփյուռքահայ ընթերցողին: Դրա համար պետք է ընդամենը 5 եվրո, կամ 300 ռուբլի կամ 7 դոլար փոխանցել ինձ ցանկացած եղանակով և տեղեկացնել ինձ [email protected] էլեկտրոնային հասցեով, որից հետո ես անմիջապես, ըստ ընթերցողի ցանկության, կուղարկեմ գրքի կամ էլեկտրոնային տարբերակը, կամ էլ բնօրինակը` վերջին դեպքում բնականաբար հեղինակի ստորագրությամբ:

  Ի դեպ, երևանցիները կարող են Գիրքը ձեռք բերել նաև ինձանից, կրկին բնականաբար հեղինակային ստորագրությամբ: Դրա համար կարող եք ուղղակի տեղեկացնել ինձ մաիլիս վրա...

  Հաջողություն Ձեզ!

 • #2
  Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

  Uhh come again , now can you translate that all in English, Thank you!
  If your going to be an aholic, why dont you be a Hye one?

  Comment


  • #3
   Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

   Originally posted by Mr HyeAholic View Post
   Uhh come again , now can you translate that all in English, Thank you!
   Thanks... but transletion of this book no is not real beasnes... My money is only are for publikation if my book in armenian...

   Comment


   • #4
    Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

    O its a book lol Woops
    I just had no idea what you were typing
    If your going to be an aholic, why dont you be a Hye one?

    Comment


    • #5
     Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

     Originally posted by Mr HyeAholic View Post
     O its a book lol Woops
     I just had no idea what you were typing
     I dont understand anything

     Ի դեպ, գիրքը նաև կարելի է ձեռք բերել պատմության ֆակուլտետի մուտքի մոտ գտնվող թերթի կրպակից...

     Comment


     • #6
      Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

      I dont either
      If your going to be an aholic, why dont you be a Hye one?

      Comment


      • #7
       Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

       Can you tell mi in russian?

       Comment


       • #8
        Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

        Lion Im not hayastanci so I cant tell you in Russian.. anyways so we wont continue on this subject I bet you the book is great... goodluck
        If your going to be an aholic, why dont you be a Hye one?

        Comment


        • #9
         Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

         Originally posted by Lion1700 View Post
         Գիրքը հասանելի է նաև սփյուռքահայ ընթերցողին: Դրա համար պետք է ընդամենը 5 եվրո, կամ 300 ռուբլի կամ 7 դոլար փոխանցել
         Այդ գումարը որ նշեցիր գրքի արժեքն է կա՞մ գրքի պոխանցման արժեքը: Մի խոսքով, գիրքը ին՞չ կ'արժէ: Երևան եմ լինելու մոտ ատենից ուզումեմ քո հրատարակված գրությիւնների ամեն մեկից միքանի հատ ձեռք բերել:
         Մեր ժողովուրդն արանց հայրենասիրութեան այն է, ինչ որ մի մարմին' առանց հոգու:

         Նժդեհ


         Please visit me at my Heralding the Rise of Russia blog: http://theriseofrussia.blogspot.com/

         Comment


         • #10
          Re: Նախնիների փառքով...Մ.թ.ա. 331-95

          Lion Im not hayastanci so I cant tell you in Russian.. anyways so we wont continue on this subject I bet you the book is great... goodluck
          We can speak in armenian...

          Այդ գումարը որ նշեցիր գրքի արժեքն է կա՞մ գրքի պոխանցման արժեքը: Մի խոսքով, գիրքը ին՞չ կ'արժէ: Երևան եմ լինելու մոտ ատենից ուզումեմ քո հրատարակված գրությիւնների ամեն մեկից միքանի հատ ձեռք բերել:
          Ես անչափ ուրախ եմ, որ իմ գիրքը հետաքրքրեց քեզ: Նշանակում է, ես պետքական գործ եմ անում, նշանակում է, դեռևս կան մարդիկ, որոնք անտարբեր չեն մեր ազգի ներկայի և անցյալի նկատմամբ, նշանակում է, դեռևս ամեն ինչ չէ, ո անվերադարձ կորսված է... Ինձ համար շատ կարևոր է գիտակցել, որ աշխատաքս ժողովրդիս պետք կլինի

          Armenian ջան, դա զուտ գրքի արժեքն է... Իսկ փոխանցման արժեքը կորոշվի ըստ նրա, թե որ երկրում ես դու գտնվում... Այն տատանվում է մեկ գրքի համար 10-15 եվրոյի շրջանակներում /ես արդեն ունեցել եմ օրինակ Հոլանդիա գիրք ուղարկելու փորձ/...

          Comment

          Working...
          X