Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Armenian Army


  Comment


  • Armenian Army

   Last edited by burjuin; 12-23-2017, 09:30 AM.

   Comment


   • Originally posted by burjuin View Post
    Armenia to conduct intelligence work at border areas, through photos from space
    13:44, 22.12.2017    YEREVAN. – The objective for allocating about 300 million drams (approx. $US624,000) to Geokosmos company from the government reserve fund is to expand Armenia’s intelligence capabilities by way of space technology.

    Artsrun Hovhannisyan, spokesperson for the Minister of Defense, on Friday told the aforementioned to Armenian News-NEWS.am, as he commented on the respective government decision on Thursday.

    He stressed, however, that this is a secret project, and therefore he cannot say anything more that what is noted in the government decision.

    “I believe quite a lot of things have been said in the decision,” added Hovhannisyan.

    In this decision, it is noted that its expected result will be the ensuring of conditions for conducting operational intelligence activities over the bordering territories of Armenia and its neighbors, and through photography from space.

    As per the spokesperson for the Minister of Defense, the country’s intelligence capabilities will be expanded...
    Let me rephrase. Armenia will launch a satellite to keep an eye on the military movements of neighboring countries.

    Comment


    • Armenian Air Defense


     Comment


     • Nagorno-Karabakh Air Defense

      Last edited by burjuin; 12-26-2017, 09:39 PM.

      Comment


      • Armenian Army
       9K720 Iskander


        

       Comment


       • Nagorno-Karabakh Defense Army


        Last edited by burjuin; 12-26-2017, 09:38 PM.

        Comment


        • Nagorno-Karabakh Defense Army
         Last edited by burjuin; 12-26-2017, 09:38 PM.

         Comment


         • Nagorno-Karabakh Defense Army

          Last edited by burjuin; 12-26-2017, 09:38 PM.

          Comment


          • Վիգեն Սարգսյանի բացահայտումը Սեյրան Օհանյանի եւ Խաչատուրովի մասին
            • ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան
            • Մեկնաբանություն - 25 Դեկտեմբերի 2017


           Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաեւ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի հետ նախարարի հարաբերությանը: Նրա խոսքով, եթե պաշտպանության նախարարը զինված ուժերում, պաշտպանական ոլորտում տանտերը եւ իրավիճակի տնօրինողը չէ, ապա դա վատ հետեւանք կունենա տվյալ պետության համար: Միեւնույն ժամանակ, Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ չունենալով եւ չհենվելով գիտակ ու բանիմաց Գլխավոր շտաբի պետի վրա, պաշտպանության նախարարը չի կարող ունենալ արդյունավետ կառավարում:           Պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի պետի հակադրության կամ մրցակցության հարցը Հայաստանի ԶՈՒ մասով հանդիսանում է տեւական դիտարկումների առարկա, դեռեւս նախորդ նախարարի եւ շտաբի պետի պաշտոնավարման ժամանակահատվածից:           Ընդ որում, Վիգեն Սարգսյանն իր հարցազրույցում կամա թե ակամա բացահայտել է հենց այդ հակադրության որոշ նրբերանգներ, խոսելով նախարար-շտաբի պետ հակադրության մասին ընդհանրապես: «Այդպիսի հակադրությունը տեսականորեն կարող է ունենալ մի քանի աղբյուր. դրանցից ամենաառաջինը և ամենավտանգավորն այն է, եթե պաշտպանության նախարարը, ինչպես նաև շտաբի պետը, զինվորական են: Այդ դեպքում պաշտպանության նախարար և շտաբի պետ ունենալու փոխարեն մենք ունենում ենք երկու շտաբի պետ, և բնական մրցակցություն է սկսվում, թե ում հրամանատրումը զորքի նկատմամբ ավելի ուղղակի ներազդեցություն ունի խնդիրների լուծման վրա», հայտարարել է Վիգեն Սարգսյանը:           Ինչպես նախորդ Գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, այնպես էլ պաշտպանության նախորդ նախարար Սեյրան Օհանյանը զինվորական էին, եւ Վիգեն Սարգսյանը նկարագրած իրավիճակով կամա թե ակամա արտացոլում է հենց այդ իրողությունը: Սեյրան Օհանյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի մրցակցության կամ հակադրության մասին մամուլը գրում էր տեւական ժամանակ, իսկ նախարարն ու շտաբի պետը գործնականում չէին ցույց տալիս այդ հակադրության գոյությունը հերքող համոզիչ օրինակներ:           Ավելին, իրավիճակի գագաթնակետը դարձավ ապրիլյան պատերազմը, եւ չի բացառվում, որ Վիգեն Սարգսյանը գործնականում ակնարկում է, թե ինչ հետեւանք է լինում, երբ պաշտպանության նախարարն ու շտաբի պետը գտնվում են հակադրության մեջ:           Խնդիրը տվյալ պարագայում անձերի պատասխանատվության դաշտում չէ, այլ երեւույթի հետեւանքի, երբ բանակը՝ պատերազմող պետության բանակը չի լինում պատերազմի պատրաստ: Ներկայում բացարձակապես գաղտնիք չէ, որ ապրիլյան պատերազմի առաջին ժամերի եւ օրերի ծանրության ու կորուստների հետեւանքը եղել է բանակի անպատրաստությունը որպես ինստիտուտ, կառավարման արդյունավետության տարիների թերությունը:           Բանակն անկասկած ունի Գերագույն գլխավոր հրամանատար, սակայն այդ հրամանատարի հանդեպ հանրային վերաբերմունքով հանդերձ, կառավարման կոնկրետ վիճակների համար պատասխանատուն պետք է լինեն կոնկրետ կառավարիչները, որոնք զբաղվում են ընթացիկ մարտավարական կառավարմամբ: Դարձյալ, դուրս գալով անձերի շրջանակից, խնդիրը այստեղ արդյունավետությունն է: Անարդյունավետ եւ անհեռանկար է ոչ միայն մեկ մարդու թիրախավորման վրա այսպես ասած ընդդիմադիր պայքար կառուցելը, այլ նաեւ ընդհանրապես հանրային ընկալման եւ վերահսկողության տեսանկյունից արդյունավետ չէ ամբողջական պատասխանատվության հարցում մեկ մարդու թիրախավորումը:           Դա բերում է մնացյալ բոլոր պաշտոններում գրեթե տոտալ անպատասխանատվության, կամ մնացյալ բոլոր պաշտոնյաների պատասխանատվության ոչ թե հանրության, այլ «մեկ մարդու» առաջ՝ դրանից բխող ոչ միայն կառավարման անարդյունավետության, այլ քաղաքական մանիպուլյացիոն հետեւանքով էլ: Հետեւանքը լինում է այն խորը եւ համապարփակ ճգնաժամը, որում ոչ միայն կառավարման, այլ ընդհանրապես հասարակական-քաղաքական օրգանիզմի կենսագործունեության հարցում հայտնվել է Հայաստանը:           Սակայն արդյոք Օհանյան-Խաչատուրով խնդիրը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ երկուսն էլ զինվորական էին, թե՞ կան այլ հանգամանքներ, որոնք օրինակ դրսեւորվեցին նրանց պաշտոնանկությունից հետո, երբ Սեյրան Օհանյանը չհամաձայնեց աշխատել ՀԱՊԿ Գլխավոր քարտուղար, իսկ Յուրի Խաչատուրովը գնաց այդ պաշտոնին:           Այդ համատեքստում էլ ուշագրավ է դառնում մեկ այլ հանգամանք, անմիջականորեն հենց ապրիլյան պատերազմի հետ առնչվող: Այդ պատերազմի հրադադարը «պաշտոնապես ձեւակերպվեց» Հայաստանի ու Ադրբեջանի ԶՈՒ ԳՇ պետերի մոսկովյան բանակցությամբ: Բանակցություն, որը բավական խորհրդավոր էր, կամ ավելի շուտ որի մասին տեղեկատվությունն էր խորհրդավոր:           Այդ խորհրդավորությունն ընդգծվեց անգամ ամիսներ անց Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում, որ նա ունեցավ Ռոսիա գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսելյովի հետ, երբ խոսում էր Մոսկվայում այդ բանակցության մասին:           «Համենայն դեպս, Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը եւ Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետը հանդիպեցին Մոսկվայում, պայմանավորվեցին դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու վերադառնալ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին 1994 թվականի պայմանագրին: Ես, անկեղծասած, մանրամասներըչգիտեմ, թեինչխոսակցությունէեղել», հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը:           Դա տարօրինակ չէ՞, երբ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չգիտե, թե իր ԳՇ պետը ինչ մանրամասներ է խոսել Մոսկվայում:           Միեւնույն ժամանակ, Սերժ Սարգսյանը շարունակության մեջ անում է առանցքային ակնարկը, ասելով, թե չգիտե նաեւ՝ արդյոք եղել է խոսակցություն ՌԴ եւ Ադրբեջանի նախագահների միջեւ, բայց «հստակգիտե», որ եղել է խոսակցություն իր եւ Պուտինի միջեւ ու այն վերաբերել է հրադադար հաստատելուն:           Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը գործնականում անվստահություն էր հայտնում ԳՇ պետերի հանդիպմանը եւ ակնարկում, որ ինքը գիտե միայն, թե ինչ է պայմանավորվել ուղղակիորեն Պուտինի հետ: Թե ինչպիսին են եղել պայմանավորվածությունները Սարգսյան-Պուտին ձեւաչափում, այլ հարց է, այլ պատմություն: Տվյալ պարագայում հատկանշական է, որ ընդհուպ Սարգսյանի հարցազրույցի մակարդակում է դրսեւորվում այն թերեւս տարօրինակությունը կամ աբսուրդը, որ եղել է Հայաստանում զինված ուժերի կառավարման մակարդակում:           Հանգուցալուծվե՞լ է արդյոք դա նախարարի եւ ԳՇ պետի հետագա պաշտոնանկությամբ: Այստեղ է առանցքային հարցը, որին Վիգեն Սարգսյանը գործնականում տալիս է դրական պատասխան: Այդ առումով հատկանշական էր շաբաթներ առաջ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Հայկազ Բաղմանյանի պաշտոնանկությունը, իսկ հետո նաեւ ԳՇ պետ Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցը, որտեղ նա փաստացի «ճանաչում» էր նախարարի գերակայությունը բանակի կառավարման հարցում:           Այստեղ իհարկե հետահայաց, սակայն առանցքային հարցը դառնում է այն, թե ինչու՞ Սերժ Սարգսյանը չէր փորձում էական միջամտությամբ հանգուցալուծել Օհանյան-Խաչատուրով խնդիրը մինչեւ ապրիլի պատերազմը: Չէ՞ր համարում, որ դա կարող է ունենալ ծանր հետեւանք, թե՞ պարզապես չուներ լուծելու բավարար ռեսուրս:

           Comment

           Working...
           X