Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts • We are loosers. Only way I can describe ourselves.

  .
  Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
  Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
  Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

  Comment


  • Originally posted by londontsi View Post


   We are loosers. Only way I can describe ourselves.

   .

   We are afraid of turks taking over our lands, but the truth is that our whole land is already ruled by turks. It doesn't feel only like dictatorship or bad governance, it feels more like an ocupation by foreign invaders. If I listen to the members of the government and see their fat ugly but happy faces I realise that they have no connection to the people outside on the streets, in the provinces. They feel no pain seeing our people, language and culture dying out.
   Thats why news like "we got kornet-em/smerch etc etc" don't make me happy because I know that these systems will only be used for propaganda. Everything this government do is based on a negative calculation.

   Comment


   • Originally posted by londontsi View Post


    We are loosers. Only way I can describe ourselves.

    .
    Instead of whyning and crying this farmers and many thousands should be ready to go out in Yerevan freedom square to force change of government by protests.
    This is going to be absolute last chance.
    After Serjik becomes prime minister, no more opportunity to fix government until he dies like Brezhnev.

    Comment


    • 102nd military base of the Russian Armed Forces in Gyumri


     Comment


     • Armenia to hold international exhibition of arms and defense technologies
      12:16, 28.03.2018      The ArmHiTec 2018 international exhibition of arms and defense technologies is aimed at strengthening Armenias defense capability, developing domestic military industry, and deepening cooperation with partners.

      Deputy Defense Minister, Military Industrial State Committee Head Davit Pakhchanyan, stated the aforesaid at Wednesdays press conference devoted to the opening of this exhibition, which will run from Thursday to Saturday.

      Thirty companies from fourteen countries, as well as all Armenian military industry companies will take part in this event.

      In addition, delegations from ten countries are expected to attend this international exhibition.

      Conferences and roundtable discussions also will be held during ArmHiTec 2018.

      Comment


      • ՀՀ ՊՆ-ն 101 մլն դրամի լազերային սարքավորում կփոխանցի Լազերային տեխնիկա ընկերությանը

       Մարտ 28, 2018
       ՀՀ կառավարության մարտի 27-ի նիստի օրակարգում ընդգրկված է նախագիծ, ըստ որի նախատեսվում է ՀՀ ՊՆ 101 մլն դրամ արժողությամբ լազերային բյուրեղների աճեցման սարքերը փոխանցել Լազերային տեխնիկա փակ ՓԲԸ-ին:

       Առանց լազերային բյուրեղների աճեցման սարքավորումների ընկերությունը չի կարող գործել որպես լազերային տեխնոլոգիաներ մշակող ու տիրապետող ընկերություն, գոյատևել, առավել ևս զարգանալ, նկատառում է նախարարությունը:
       Ընկերությանը փոխանցվող սարքավորումները

       Սա թույլ կտա ապահովել ընկերության կայուն գործունեությունը, ինչպես նաև պահպանել արտադրական և զորահավաքային հզորությունները ու կազմակերպել լազերային համակարգերի, լազերային բյուրեղների աճեցումը, մշակումը, լազերային հեռաչափերի արտադրությունը և նորոգումը:
       Ընկերության հիմնական գործունեության ոլորտն է լազերային համակարգերի, լազերային բյուրեղների աճեցումը, մշակումը, լազերային հեռաչափերի արտադրությունը և նորոգումը:
       Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որպես Լազերային Տեխնիկա փակ բաժնետիրական ընկերության 100% բաժնետոմսերի կառավարիչ, կատարում է ներդրում կանոնադրական կապիտալն ավելացնելու նպատակով:
       «Բանակ-2016» ռազմատեխնիկական ֆորումին ՀՀ ՊՆ-ի ներկայացրած լազերային հեռաչափը: Լուսանկարը՝ ռուսաստանյան «Ռեգնում» գործակալության https://razm.info/123879

       Comment


       • Russian 3624th Air Base, Erebuni, Yerevan, Armenia

        Comment


        • ArmHiTec 2018

         Comment


         • Armenian-made defense technologies to be featured at ArmHiTec 2018 Intl Exhibition in Yerevan

          11:12, 28 March, 2018

          YEREVAN, MARCH 28, ARMENPRESS. Significant progress has been recorded in terms of applying Armenian capabilities and ideas in the military industry sector after the 2016 April War, deputy defense minister Davit Pakhchanyan told a press conference.

          Pakhchanyan, who also serves as chairman of the state committee of military industry of the defense ministry, said the upcoming March 29-31 Yerevan ArmHiTec-2018 International Defense Technology Exhibition will feature Armenian-made developments and solutions of the defense sector in a closed exhibition. The latest developments will be presented. A number of exhibits, which werent presented earlier, will be put on open display also, he said.

          Pakhchanyan told ARMENPRESS the defense ministry is collaborating with 34 companies.

          In addition to Armenia, 14 countries will be represented at ArmHiTec 2018.
          YEREVAN, MARCH 28, ARMENPRESS. Significant progress has been recorded in terms of applying Armenian capabilities and ideas in the military industry sector ...

          Comment


          • ArmHiTec-2018
            

           Comment

           Working...
           X