Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Regional geopolitics

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Azad
  replied
  Originally posted by Haykakan View Post

  Truly unbelievable statements here. The holly trinity of Russia haters here come together to tell Armenia yet again to dump Russia as an ally. The extremely unbelievable part comes towards the end where this liar states that Armenia needs not to worry about Turkish threats because USA will not allow Turkey to harm Armenia. You have to be retarded to believe this garbage.
  Some people cannot let go of the 60’s. Surprising they did not include Kissinger in their strategic reasoning.

  Leave a comment:


 • Hakob
  replied
  Originally posted by Haykakan View Post

  Truly unbelievable statements here. The holly trinity of Russia haters here come together to tell Armenia yet again to dump Russia as an ally. The extremely unbelievable part comes towards the end where this liar states that Armenia needs not to worry about Turkish threats because USA will not allow Turkey to harm Armenia. You have to be retarded to believe this garbage.

  Turkey is out of controll for west. Even if other prognosis come true for Russia. Turkey is becoming more and more dangerous.
  Thanks god that this idiot hit the sh it bucket. Wasn't soon enough though.

  Leave a comment:


 • Haykakan
  replied
  Visa regime to be liberalized with 6 more countries (video)

  • 15:04 | June 8,2017 | Politics


  “Our decision is connected with the development of tourism; this process will continue; Qatar is only one of the states, soon the visa regime will be liberalized with 6 more countries,” Deputy Foreign Minister Shavarsh Kocharyan announced today after the Government session, “We also should take into consideration that neighboring Georgia liberalized visa regime with more countries, and it is natural that tourism there is in better condition.”
  The fact that during the same period many states put an end to diplomatic relations with Qatar is another matter, “It is connected with the situation in Middle East, it is also connected with anti-Iran moods, especially in Saudi Arabia, it is connected with the fact that Qatar doesn’t want to join the coalition against Iran,” said Shavarsh Kocharyan and added that that issue is out of our field.
  Shavarsh Kocharyan also touched upon the visit of the OSCE Minsk Group co-chairs and yesterday’s terrorism act in Iran.
  Watch details in the video! http://en.a1plus.am/1261198.html

  Leave a comment:


 • Haykakan
  replied
  Originally posted by Vrej1915 View Post
  «Նման առաջարկներ Հայաստանին Վաշինգտոնից էլ չեն լինելու». Բժեզինսկու զրույցը հայ գիտաշխատողի հետ

  • Lragir.am
  • Քաղաքականություն - 07 Հունիսի 2017,

  Բրիտանական Լեսթերի համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի գիտաշխատող Էդուարդ Աբրահամյանը Aravot.am-ում հրապարակել է ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Զբիգնև Բժեզինսկու հետ զրույցից մի շարք հատվածներ: Աբրահամյանը նշել է, որ Բժեզինկսուն հանդիպել է «Ռամսֆելդ Ֆելոուշիփ»-ի շրջանակներում ս.թ. մայիսի 4-ին: Հիշեցնենք, որ ականավոր քաղաքագետը մահացել է մայիսի 26-ին:  Բժեզինսկին նշել է, որ Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ դիրքորոշումը ավելի կսաստկանա, բայց պահպանելով առերեւույթ դեկլարատիվ ցանկություն՝ նորմալացնել հարաբերությունները։  «Դուք տասը-տասնհինգ տարի անց չեք ճանաչելու Ռուսաստանը։ Այն տասը-տասնհինգ տարի անց կլինի իր խնդիրների մեջ մխրճված մի մեծ պետություն՝ առանց որեւէ հետաքրքրության զբաղվելու արտաքին քաղաքական, առավել եւս՝ ինտեգրացիոն ծրագրերով Եվրասիայում։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի Մոսկվան զբաղված լինի սեփական տարածքում առաջացած խնդիրների լուծմամբ», - Բժեզինկսու խոսքը մեջ է բերում Աբրահամյանը:  Զբիգնև Բժեզինսկին Հայաստանի վերաբերյալ ասել է, որ այն միակ պետությունն է, որը նվիրված պաշտպանում է Ռուսաստանի ռևիզիոնիստական քաղաքականությունը՝ հաճախ իր շահերին հակառակ: Նրա խոսքով, Հայաստանը չի գիտակցում իր այդ դիրքորոշման հետևանքները:  ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ քաղաքագետը նշել է, որ «հիմա ԱՄՆ-ին Հայաստանը պետք է ներկայանա ոչ թե որպես մի երկիր, որն ունի ահռելի քանակությամբ խնդիրներ, այլ այնպես, թե ինչ օգուտ կարող է ԱՄՆ-ն ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այլ կերպ ասած՝ Հայաստանը պետք է լինի նախաձեռնող եւ առաջարկներով հանդես գա, այլ ոչ թե սպասի ԱՄՆ առաջարկներին։ Նման առաջարկներ Վաշինգտոնից էլ չեն լինելու»:  Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Բժեզինսկին նշել է, որ այն արագ չի կարգավորվի, քանի որ Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում ուժեղ են: Դիմակայությունն իր օգտին լուծել Հայաստանի փորձերը կբախվեն Ռուսաստանի դիմադրությանը: «Տարածաշրջանում վերջնական գերակայության հասնելու համար Մոսկվային պետք է Ադրբեջանը եւ ոչ թե Հայաստանը», նշել է նա։  «Ռուսաստանը նույնիսկ իր անկման ընթացքում դեռ վտանգ կներկայացնի ձեր պետությունների համար, եւ այդ թվում՝ Հայաստանի։ Ռազմաբազան նույնիսկ մեկ ակնթարթում կդառնա սպառնալիք, որին պիտի պատրաստ լինել։ Այն Թուրքիայից պաշտպանվելու համար չէ տեղակայված։ Թուրքիայից Հայաստանի նկատմամբ վտանգ չկա, քանզի այն ամբողջությամբ վերահսկվել, վերահսկվում եւ վերահսկվելու է ԱՄՆ-ի կողմից, հատկապես՝ Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների պարագայում, եւ դա բազմիցս ապացուցվել է հայաստանյան նախկին ու ներկա իշխանություններին», նշել է Բժեզինսկին:
  Truly unbelievable statements here. The holly trinity of Russia haters here come together to tell Armenia yet again to dump Russia as an ally. The extremely unbelievable part comes towards the end where this liar states that Armenia needs not to worry about Turkish threats because USA will not allow Turkey to harm Armenia. You have to be retarded to believe this garbage.

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  «Նման առաջարկներ Հայաստանին Վաշինգտոնից էլ չեն լինելու». Բժեզինսկու զրույցը հայ գիտաշխատողի հետ

  • Lragir.am
  • Քաղաքականություն - 07 Հունիսի 2017,

  Բրիտանական Լեսթերի համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի գիտաշխատող Էդուարդ Աբրահամյանը Aravot.am-ում հրապարակել է ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Զբիգնև Բժեզինսկու հետ զրույցից մի շարք հատվածներ: Աբրահամյանը նշել է, որ Բժեզինկսուն հանդիպել է «Ռամսֆելդ Ֆելոուշիփ»-ի շրջանակներում ս.թ. մայիսի 4-ին: Հիշեցնենք, որ ականավոր քաղաքագետը մահացել է մայիսի 26-ին:  Բժեզինսկին նշել է, որ Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ դիրքորոշումը ավելի կսաստկանա, բայց պահպանելով առերեւույթ դեկլարատիվ ցանկություն՝ նորմալացնել հարաբերությունները։  «Դուք տասը-տասնհինգ տարի անց չեք ճանաչելու Ռուսաստանը։ Այն տասը-տասնհինգ տարի անց կլինի իր խնդիրների մեջ մխրճված մի մեծ պետություն՝ առանց որեւէ հետաքրքրության զբաղվելու արտաքին քաղաքական, առավել եւս՝ ինտեգրացիոն ծրագրերով Եվրասիայում։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի Մոսկվան զբաղված լինի սեփական տարածքում առաջացած խնդիրների լուծմամբ», - Բժեզինկսու խոսքը մեջ է բերում Աբրահամյանը:  Զբիգնև Բժեզինսկին Հայաստանի վերաբերյալ ասել է, որ այն միակ պետությունն է, որը նվիրված պաշտպանում է Ռուսաստանի ռևիզիոնիստական քաղաքականությունը՝ հաճախ իր շահերին հակառակ: Նրա խոսքով, Հայաստանը չի գիտակցում իր այդ դիրքորոշման հետևանքները:  ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ քաղաքագետը նշել է, որ «հիմա ԱՄՆ-ին Հայաստանը պետք է ներկայանա ոչ թե որպես մի երկիր, որն ունի ահռելի քանակությամբ խնդիրներ, այլ այնպես, թե ինչ օգուտ կարող է ԱՄՆ-ն ունենալ Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Այլ կերպ ասած՝ Հայաստանը պետք է լինի նախաձեռնող եւ առաջարկներով հանդես գա, այլ ոչ թե սպասի ԱՄՆ առաջարկներին։ Նման առաջարկներ Վաշինգտոնից էլ չեն լինելու»:  Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Բժեզինսկին նշել է, որ այն արագ չի կարգավորվի, քանի որ Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում ուժեղ են: Դիմակայությունն իր օգտին լուծել Հայաստանի փորձերը կբախվեն Ռուսաստանի դիմադրությանը: «Տարածաշրջանում վերջնական գերակայության հասնելու համար Մոսկվային պետք է Ադրբեջանը եւ ոչ թե Հայաստանը», նշել է նա։  «Ռուսաստանը նույնիսկ իր անկման ընթացքում դեռ վտանգ կներկայացնի ձեր պետությունների համար, եւ այդ թվում՝ Հայաստանի։ Ռազմաբազան նույնիսկ մեկ ակնթարթում կդառնա սպառնալիք, որին պիտի պատրաստ լինել։ Այն Թուրքիայից պաշտպանվելու համար չէ տեղակայված։ Թուրքիայից Հայաստանի նկատմամբ վտանգ չկա, քանզի այն ամբողջությամբ վերահսկվել, վերահսկվում եւ վերահսկվելու է ԱՄՆ-ի կողմից, հատկապես՝ Հայաստանի հանդեպ ոտնձգությունների պարագայում, եւ դա բազմիցս ապացուցվել է հայաստանյան նախկին ու ներկա իշխանություններին», նշել է Բժեզինսկին:

  Leave a comment:


 • Haykakan
  replied
  08.06.2017 Author: Martin Berger
  NATO has Set itself on a Collision Course with Russia and Iran in Syria

  Column: Politics
  Region: Middle East
  674563454354It’s been noted that NATO has officially joined the so-called anti-ISIS coalition, vowing to fight the terror group with resolve in both Iraq and Syria. This move has immediately been labeled by a number of Western media sources as symbolic. Indeed, the move is somewhat redundant, as all 28 NATO allies are already members of the anti-Daesh coalition. Nevertheless, we are being told that NATO’s AWACS planes are going to provide air control support to all of anti-ISIS operations, except for bombing missions. However, as it’s been announced in Brussels, the North Atlantic Treaty warplanes are not going to directly engage the enemy in the foreseeable future, therefore one can describe this decision as a purely diplomatic move. However, it must pointed out that al-Qaeda under its various disguises, Ahar al-Sham and even ISIS are mostly done. It’s been reported that the latter especially is no longer a capable military force but is reverting to guerilla levels of operation. Its final defeat will take a long time but it must and will be achieved by local forces. Regardless of this fact, Washington pressed on NATO members to force them into allowing NATO to join its “fight against ISIS”. What this means is that now those states have brought large scale command and control capabilities as well as additional resources under Washington’s control in the Middle East. No wonder analysts have raised the alarm, noting that this addition could lead to a confrontation with Russia in Syria, as the organization has historically shown great hostility toward Moscow. As it’s been noted by MintPressNews, as a formal part of the anti-ISIS coalition, NATO – as France and Germany once feared – will become more than capable of waging a covert war against the Syrian government and Russians within Syria, all in the name of “fighting terrorism.” As former British Foreign Secretary Lord David Owen warned last year, if NATO becomes “embroiled as an alliance in fighting on the ground in Syria, there is a real danger of a military spillover” into a much larger war, sure to involve Russia. Now that NATO has formally announced its involvement, a wider war seems much more likely – a war that NATO is all too eager to fight. There’s a long list of facts all pointing to the high probability of such a scenario. NATO’s troop movements in recent years make this clear, as they reveal a tendency on the part of the Western-dominated military organization to pounce on any excuse for further militarizing the border between Europe and Russia. The prominent alternative source Moon of Alabama urges us to make no mistake in our judgment, as the fight against ISIS is not the real purpose of the move. It would note that the US wants NATO support to invade Syria from the north in Idleb as well as from the south near Deraa and from the south-east starting at the al-Tanf border station to Iraq. Syria and its allies will now be fought under the disguise of “fighting ISIS” which factually can no longer be the purpose. Thus, NATO together with Wahhabi Gulf forces, will now be engaged in an expanded war not only against the Syria government but especially against its Russian and Iranian allies. Trump’s endorsement of anti-Iranian rhetoric on his visit in Saudi Arabia served the same exact purpose. Martin Berger is a freelance journalist and geopolitical analyst, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook.
  http://journal-neo.org/2017/06/08/na...iran-in-syria/


  Leave a comment:


 • Haykakan
  replied
  Originally posted by Azad View Post
  YES!!!

  "JP Morgan Slashes Its 2018 Oil Price Forecast By $11

  JP Morgan slashed its 2018 WTI forecast by US$11—from US$53.50 to US $42. The price projection for Brent was also axed, by US$10, from US$55.50 to US$45."

  http://oilprice.com/Energy/Energy-Ge...ast-By-11.html
  If the Azeris do not restart the war, now, they never will.

  Leave a comment:


 • Azad
  replied
  YES!!!

  "JP Morgan Slashes Its 2018 Oil Price Forecast By $11

  JP Morgan slashed its 2018 WTI forecast by US$11—from US$53.50 to US $42. The price projection for Brent was also axed, by US$10, from US$55.50 to US$45."

  http://oilprice.com/Energy/Energy-Ge...ast-By-11.html

  Leave a comment:


 • Haykakan
  replied
  NATO member states have rejected Turkey’s offer for the second time in a row. The offer by Turkey to host 2018 NATO summit did not receive approval by the crucial members of the alliance.

  As Panorama.am was informed from Turkish media, during the NATO summit in Brussels, Turkish President Recep Tayyip Erdođan proposed to hold the next summit in Istanbul; however Germany and France opposed the offer.

  Several other NATO member states, namely Canada, the Netherlands and Denmark also did not approve this proposal. Turkey made such an offer during the 2016 NATO summit in Warsaw as well, which also received opposition.

  http://www.panorama.am/en/news/2017/05/31/NATO-Turkey/1786149

  Leave a comment:


 • Azad
  replied
  We are partners
  https://edaletsizliklemubarize.files...ayev.jpg?w=547
  Last edited by Azad; 05-31-2017, 11:03 AM.

  Leave a comment:

Working...
X