Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

The Struggle in Javakhk

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #11
  Re: Clash at Parvana village in Javakhk

  Originally posted by jgk3 View Post
  I agree that this seems a hell of a lot more possible than taking Nakhitchevan the way things are these days. If Geogria is split up again, Russia might seek to give us Javakhk to limit Turkish expansion in the region. However, nothing is certain and we must be prudent to defend our interests without isolating ourselves. I think the best thing we can do now is to raise awareness (among the diaspora especially) about Javakhk and the struggle of the Armenians there.

  I strongly encourage the creation of a thread that is dedicated to explaining the history of Javakhk and keeping track of any political and social developments there. Threads like the one we are posting in now would probably be joined to such a thread.
  I had already suggested such a thread to be created so I went ahead and made one hoping you will be moving the relevant posts there.
  Last edited by Lucin; 08-23-2009, 09:08 AM.

  Comment


  • #12
   The Struggle in Javakhk

   This is the guy, Vahagn Chakhalian, accused of 'inciting separatism' in Javakhk and put in prison, now his Armenian lawyer is being prohibited from visiting him by the Georgian authorities...

   » Վրացական իշխանութիւնները ջաւախքահայ քաղաքական ակտիւիստ Վահագն Չախալեանի հայ փաստաբանին թոյլ չեն տւել այցելել իր պաշտպանեալին


   «Համահայկական» լրատու ցանց - Ս. թ. օգոստոսի 17-ին ջաւախքահայ քաղաքական ակտիւիստ Վահագն Չախալեանի հայ փաստաբան Ստեփան Ոսկանեանը փորձեց այցելել իր պաշտպանեալին, որը պահւում է Վրաստանի Ռուսթաւիի քաղաքի համար 2 գաղութում (բանտում): Սակայն, գաղութի ղեկավարութիւնը հրաժարւեց թոյլ տալ տեսակցութիւնը՝ պատճառաբանելով, որ այն փաստաթղթերը, որով հայ փաստաբանը նախկինում իրաւունք ունէր հանդիպել Վահագն Չախալեանի հետ, այլեւս անվաւեր են:
   Ինչպէս «Համահայկական» լրատու ցանցին հաղորդեցին «Երկիր» միութիւնից, նոյն օրը Ստեփան Ոսկանեանը դիմել է Վրաստանի հանրային պաշտպանի գրասենեակ, որի աշխատակիցները, ուսումնասիրելով փաստաբանի փաստաթղթերը, գաղութի ղեկավարութեան որոշումը գնահատել է որպէս ամբողջովին անհիմն:
   Իր պաշտպանեալի հետ տեսակցութիւնը թոյլ չտալու փաստի առնչութեամբ Ստեփան Ոսկանեանը նաեւ ներկայացրել է գրաւոր բողոք՝ ուղղւած Վրաստանի հանրային պաշտպանին եւ Ռուսթաւիի գաղութի ղեկավարութեանը:
   «Երկիր» միութիւնը գնահատում է Վահագն Չախալեանի հետ փաստաբանի տեսակցութիւնն արգելելու որոշումը՝ որպէս վրացական իշխանութիւնների կողմից ջաւախքահայ քաղաքական ակտիւիստի տարրական իրաւունքների հերթական խայտառակ խախտում, որի նպատակն է խոչընդոտել Չախալեանի գործով ս.թ. սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք դատալսմանը լիարժէք նախապատրաստւելը: Վրացական իշխանութիւնները նշւած քայլով նաեւ նպատակ են հետապնդում էապէս դժւարացնել Վահագն Չախալեանի հայկական լրատւամիջոցներից տեղեկատւութիւն ստանալու հնարաւորութիւնը, որը ապահովում էր հայ փաստաբանը:
   Հաշւի առնելով վերոնշեալը՝ «Երկիր» միութիւնը Վրաստանի հանրային պաշտպան Սոզար Սուբարիին, միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւններին, Վրաստանում հաւատարմագրւած միջազգային կառոյցներին եւ դիւանագիտական ներկայացչութիւններին կոչ է անում համապատասխան գնահատական տալ վրացական իշխանութիւնների հերթական խայտառակ խախտմանը, ինչպէս նաեւ վերացնել դրա հետեւանքները՝ ապահովելով հետագայում փաստաբանի անարգել մուտքը՝ իր պաշտպանեալի մօտ:

   Source: http://www.alikonline.com/newsviewpage.aspx?idl=14840
   Last edited by Lucin; 08-23-2009, 09:06 AM.

   Comment


   • #13
    Re: The Struggle in Javakhk

    Lucin jan, menk Javakhkoum bedk e mer hoghere keraveyink yerp Russe mech medav Verasdan yev Ossatian ou Abkhazian ir hogheroun miatsouts. Menk al nouyne bedk e enenk ays Vratsineroun hed. Mer Akhalkalake yev Akhaltsekhan bedk e keravenk ou Hayasdani getsenk.
    Հա'յ ժողովուրդ, քո միա'կ բրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է:

    Comment


    • #14
     Re: Clash at Parvana village in Javakhk

     Originally posted by D3ADSY View Post
     Surely you don't mean by military force?
     I fit's needed but the people living there must be the one too rise up and fight. RA is not in position to do anything, but the diaspora and the people there can do a lot and it's up too them.
     You should never argue with idiots because they will just drag you down to their level....then beat you with experience!!!!!!!

     "I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it" Voltaire

     Comment


     • #15
      Re: Clash at Parvana village in Javakhk

      Originally posted by KarotheGreat View Post
      I fit's needed but the people living there must be the one too rise up and fight. RA is not in position to do anything, but the diaspora and the people there can do a lot and it's up too them.
      How many new Monte's can be arison within the Diasporan Armenians and also in Akhaltskha/Akhalkalak to do something about it?
      Հա'յ ժողովուրդ, քո միա'կ բրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է:

      Comment


      • #16
       Re: The Struggle in Javakhk

       This news from Javakhk might be a watershed moment in the region's history. If the Armenians had allowed these brutes to take their land, it might have accelerated the rate at which events like this occur. But the fact that they fought and asserted control over their land means that Armenians in Javakhk are ready to fight against Georgian chauvanism and aggression, and now Tbilisi is aware of it. We must wait and see what they try next, but Armenians of Javakhk must be prepared for the worst, as they are the first line of defense on this front. There are many factors and variables that can turn this situation against us, or that can turn this situation into a blessing for us... that is, if we retake Javakhk while creating a secure corridor to the Black Sea... but this is dependent on what Russia aims to achieve in the region. It is also dependent on the balance of power between Russia and the other regional and international powers (namely the US and Turkey), and how Russia chooses to balance its own interests alongside the interests of its competitors. Sadly, we Armenians are simply pawns in the greater power struggles of the Caucasus. But, if we have our backs against the wall, we must (and can) stand up for our own national interests.


       Եվ ինչպես իրենք են ասում, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նույնիսկ զենքի դիմել, բայց ոչ մի թիզ հող չեն տա վրացիներին:
       Շատ լաւ լուր է, յուսամ որ ամէն Հայերը պատրաստ ըլլան այդ պարաքային, ոչ թէ միայն Ջավախքցիները:
       Mass Murderers Agree: Gun Control Works!

       Ten soldiers wisely led, will beat a hundred without a head.

       Comment


       • #17
        Re: Clash at Parvana village in Javakhk

        Originally posted by KarotheGreat View Post
        I fit's needed but the people living there must be the one too rise up and fight. RA is not in position to do anything, but the diaspora and the people there can do a lot and it's up too them.
        Can they succeed without Armenia though? And if Armenia does anything, there is a risk of the Azeris making a move too. A two front war is the last thing we need.
        “There are truths on this side of the Pyrenees, which are falsehoods on the other.”
        Blaise Pascal

        Comment


        • #18
         Re: Clash at Parvana village in Javakhk

         Originally posted by D3ADSY View Post
         Can they succeed without Armenia though? And if Armenia does anything, there is a risk of the Azeris making a move too. A two front war is the last thing we need.
         Let's hope it we will succeed, because we can't afford any thing else.

         How many new Monte's can be arison within the Diasporan Armenians and also in Akhaltskha/Akhalkalak to do something about it?
         I think there are a lot who would be ready to go and fight for the Armenian cause. And there are even more living in Armenia who will take up arms and help their brothers that live on the other side of the border.
         You should never argue with idiots because they will just drag you down to their level....then beat you with experience!!!!!!!

         "I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it" Voltaire

         Comment


         • #19
          Re: Clash at Parvana village in Javakhk

          Originally posted by D3ADSY View Post
          Can they succeed without Armenia though? And if Armenia does anything, there is a risk of the Azeris making a move too. A two front war is the last thing we need.
          Originally posted by D3ADSY View Post
          Can they succeed without Armenia though? And if Armenia does anything, there is a risk of the Azeris making a move too. A two front war is the last thing we need.
          To answer this question one need consider the magnitude of the problem. Before 2005-6 the main opponent of Armenians of Javakhk were some of the Georgian nationalists in Tbilisi. The Georgian state, however, respected the de facto autonomy that Javakhk has sine Soviet times (fully Armenian schools, Armenians in administration, Armenian language allowed for local administrative purposes, etc.). So Javakhk did not need much help from RA and from Diaspora either. Probably, this is one reason why there is so little information distributed about Javakhk before the years stated above.

          But later the situation changed. Two main factors of that are:
          - Turkey stated to “enter” Caucasus via its giant economical projects (Baku-Ceihan, Baku-Erzrum, Kars-Akhalkalak-Tbilisi, etc.);
          - After Roses revolution the value of Georgia, backed by the US and the West, and of president Saakashvili grew dramatically.

          Turkey wants to build a “corridor” via Javakhk+Borchali to Azerbaijan. Borchali is the South-Eastern part of modern Georgia. Javakhk and Borchali together form an only 160km long “corridor” from Turkey to Azerbaijan (from Istanbul to Baku). Georgia, on the other hand, wants to use support of Turkey in its confrontation with Russia.

          So these days the much more powerful Georgia (more powerful than what it was in 2001) with Turkish support has much more freedom to do things in Javakhk.

          This answers your question. Because, even if each Armenian in Javakhk wee a Rembo/Terminator, they cannot stand against Turkey and Georgia without help of other Armenians.

          But the good news is that the situation is not lost. There are many measures we can take. Also, solution of the problem of Javakhk may or may not always mean annexion of the territory from Georgia. If Georgia allows us to have the same autonomy that we had before, then it can be a good solution because:
          - it allows Javakhk to stay an Armenian region without assimilation or de-armenization;
          - it allows Armenia to have an Armenian-populated region that brakes the Turkish plan to join to Azerbaijan via the “corridor” Javakhk+Borchali;
          - it allows Georgia to avoid all dangers of potential confrontation with Armenians (including RA and Diaspora);
          - it allows Georgia to have Javakhk for the case if the Turkish influence in Georgia gets too much.
          Javakhk

          Comment


          • #20
           Re: Clash at Parvana village in Javakhk

           Originally posted by Javakhk View Post
           To answer this question one need consider the magnitude of the problem. Before 2005-6 the main opponent of Armenians of Javakhk were some of the Georgian nationalists in Tbilisi. The Georgian state, however, respected the de facto autonomy that Javakhk has sine Soviet times (fully Armenian schools, Armenians in administration, Armenian language allowed for local administrative purposes, etc.). So Javakhk did not need much help from RA and from Diaspora either. Probably, this is one reason why there is so little information distributed about Javakhk before the years stated above.

           But later the situation changed. Two main factors of that are:
           - Turkey stated to “enter” Caucasus via its giant economical projects (Baku-Ceihan, Baku-Erzrum, Kars-Akhalkalak-Tbilisi, etc.);
           - After Roses revolution the value of Georgia, backed by the US and the West, and of president Saakashvili grew dramatically.

           Turkey wants to build a “corridor” via Javakhk+Borchali to Azerbaijan. Borchali is the South-Eastern part of modern Georgia. Javakhk and Borchali together form an only 160km long “corridor” from Turkey to Azerbaijan (from Istanbul to Baku). Georgia, on the other hand, wants to use support of Turkey in its confrontation with Russia.

           So these days the much more powerful Georgia (more powerful than what it was in 2001) with Turkish support has much more freedom to do things in Javakhk.

           This answers your question. Because, even if each Armenian in Javakhk wee a Rembo/Terminator, they cannot stand against Turkey and Georgia without help of other Armenians.

           But the good news is that the situation is not lost. There are many measures we can take. Also, solution of the problem of Javakhk may or may not always mean annexion of the territory from Georgia. If Georgia allows us to have the same autonomy that we had before, then it can be a good solution because:
           - it allows Javakhk to stay an Armenian region without assimilation or de-armenization;
           - it allows Armenia to have an Armenian-populated region that brakes the Turkish plan to join to Azerbaijan via the “corridor” Javakhk+Borchali;
           - it allows Georgia to avoid all dangers of potential confrontation with Armenians (including RA and Diaspora);
           - it allows Georgia to have Javakhk for the case if the Turkish influence in Georgia gets too much.
           I don't think the Georgian government is that smart and they'll never do the things you are telling. Look at their president he ate his tie on tv, so you can expect everything from that guy. And I think things will not get better but things will get worse.

           And Turkey will never dare to do a thing when Javakh decides to rise against Tiblisi. If they do Armenia will act and with Armenia Russia. Turkey will do nothing except give logistic support to the Georgians.
           You should never argue with idiots because they will just drag you down to their level....then beat you with experience!!!!!!!

           "I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it" Voltaire

           Comment

           Working...
           X