Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

  Iran Denies Involvement Nagorno-Karabakh Broadcasts

  By RFE/RL's Azerbaijani Service

  March 28, 2013
  BAKU -- The Iranian Embassy in Baku says Tehran has nothing to do with a new radio station broadcasting in the Talysh language from Azerbaijan's breakaway territory of Nagorno-Karabakh.

  The denial was issued on March 28.

  The Voice of Talyshistan began broadcasting March 20 from the territory, which is mostly populated by ethnic Armenians.

  Armenian media reported last week that the radio's mission is to protect rights of the Talysh minority in Azerbaijan.

  The Talysh live mostly in Azerbaijan and Iran and speak a Persian dialect.

  Last year, the editor of the Baku-based "Tolisi sado" (The Voice of Talysh), an independent newspaper, was arrested on suspicion of heroin possession.

  Hilal Mamedov was later charged with high treason and incitement of ethnic, religious, and racial hatred.

  Human rights activists say the charges are politically motivated.

  The Iranian Embassy in Baku says Tehran has nothing to do with a new radio station broadcasting in the Talysh language from Azerbaijan's breakaway territory of Nagorno-Karabakh.

  Comment


  • Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

   Ֆահրադդին Աբոսզոդա. Շուշիում «Թալիշստանի ձայնը» մեր ձայնն է   Ապրիլ 12, 2013
   Թալիշների մեծամասնությունը ոգեշնչվում է Շուշիից «Թալիշստանի ձայն» ռադիոկայանի աշխատանքով: Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է թալիշ քաղաքագետ եւ հասարակական գործիչ Ֆահրադդին Աբոսզոդան: Մարտի 20-ից հեռարձակող ռադիոկայանի բացումը ողջունել են թե նա, թե թալիշ քաղաքագետ Ռուստամ Իսկանդարին: Աբոսզոդան այդ կապակցությամբ «Թոլիշպրես» գործակալության կայքում հոդված է հրապարակել «Թոլիշոստոնի սադո չամա սադոյե» («Թալիշստանի ձայնը» մեր ձայնն է) վերնագրով, նաեւ մի քանի այլ հրապարակումներ:

   «Վստահ եմ, որ մենք բավական հստակ եւ պարզ արտահայտել ենք մեր վերաբերմունքն այդ իրադարձությանը: բացի այդ, սոցցանցերում քննարկումներից կարելի է հստակ եզրակացություն անել, որ թալիշների մեծամասնությունը դրական են արտահայտվել այդ ռադիոյի հասցեին, շատերն իրենց հիացմունքն են արտահայտել»,- ասել է Աբոսզոդան:

   Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, ռադիոհեռարձակումը ոչ միշտ է դրական արձագանք ստանում: «Պետք է խոստովանեմ, մեր ազգում կան մարդիկ, որոնք, ամենատարբեր պատճառներով, ոչ այնքան դրական (երբեմն էլ թշնամաբար) են վերաբերվում շուշիից թալիշական ռադիոյի հեռարձակմանը»,- ասել է նա եւ հավելել, որ այդ մարդկանց մի մասը չի հասկանում, մյուսն էլ` նեղ անձնական շահերն է հետապնդում:

   Ամփոփելով` ֆարհադդին Աբոսզոդան ջերմ երախտագիտություն է հայտնել ռադիոյի կոլեկտիվին: «Անձամբ ես եւ իմ համախոհները մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում ռադիոյի կոլեկտիվին` պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանի գլխավորությամբ եւ ասում` հոգաչափ շնորհակալ ենք»:

   «Թալիշստանի ձայնը» օրական մի քանի ժամ հեռարձակվում է թալիշերենով եւ մասամբ նաեւ ադրբեջաներենով: Նախագծի հեղինակները Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնն ու «Մոդուս վիվենդի » կենտրոնն են: Ռադիոյի աշխատակիցները թալիշերենի կրողներ են, նաեւ Երեւանի պետհամալսարանի իրանագիտության ամբիոնի աշխատակիցներ:


   Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

   Comment


   • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

    Israel and iran ( although having grate differences between them )are the only friends of armenians....
    We should work on this...they are great potentials if they understand each other the world be better place to live

    Comment


    • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

     Originally posted by gregory View Post
     Israel and iran ( although having grate differences between them )are the only friends of armenians....
     We should work on this...they are great potentials if they understand each other the world be better place to live
     Does Elvis talk to you? Does he tell you to do things?

     Comment


     • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

      Турция готовится к федерализации Азербайджана


      Турция уже признала нынешнюю территорию Нагорно-Карабахской Республики и этнографическую территорию Талышистана

      На сайте Министерства экономики Турции появилась карта экономических регионов Азербайджана. На первый взгляд, событие не просто рядовое, а, пожалуй, более чем пустяшное. Но так можно подумать, только если не присмотреться к предлагаемой карте. Вопреки агрессивной внутренней этнополитике Азербайджанской Республики, – братского государства для современной Турции, как официально декларирует Анкара, – направленной на полную ассимиляцию коренных нетюркских народов (что, в том числе, подразумевает запрет на использование исконных этнических топонимов и ойконимов) на карте четко прорисован и подписан Талыш. В современной АР стараются максимально избегать использования слова “талыш”, как в его этнической, так и географическом и историческом измерениях: оно постепенно исключается из всех учебников, не говоря уже о СМИ. В учебниках по географии название Талышской низменности заменено на “Ленкоранскую низменность”, в учебниках по истории название Талышского ханства заменено на “Ленкоранское ханство”. Талышей в стране принято называть “южанами” - и никак иначе !

      Как известно, карты – особенно в наши дни – публикуются не забавы ради или в качестве географических экзерсисов. Они, так или иначе, указывают на ожидания тех или иных региональных и глобальных сил. Так, достаточно вспомнить вбросы многочисленных карт Курдистана.

      Поэтому, несмотря на то, что на карте допущены некоторые ошибки (Гянджа оказалось не только регионом на северо-западе АР, но и городом на юге (составители, видимо, перепутали Гянджу с Имишли); территория Талышистана частично урезана на северо-западе), примечательно, что одно из министерств Турции публикует карту АР с разделением, в том числе, на Талыш и Нагорный Карабах (по контуру территории НКР, а не НКАО!).

      В этой связи стоит вспомнить, что в первой половине сентября в бакинских СМИ был поднят шум вокруг тайного соглашения между Анкарой и Вашингтоном, подписанного 13 июля 2003 года тогдашними главами МИД двух стран - Колином Пауэллом и Абдуллой Гюлем, результатом которого в долгосрочной перспективе подразумевалось открытие турецко-армянской границы. В газете “Ени Мусават” - внешне оппозиционном, на самом же деле побочном рупоре властей АР – была издана статья, в которой говорилось, что после присоединения Армении к Таможенному Союзу “вопрос границы может вернуться в повестку дня”.

      Известно, что процесс ратификации Цюрихских протоколов успешно блокировался Азербайджанской Республикой. И Турцию не может не беспокоить, что “восточные братья” противостоят осуществлению ее внешнеполитических планов, среди которых особое место занимает разблокирование южнокавказского региона. Тем более, что поражение на сирийском и египетском фронтах, приведшие страну к полной геополитической изоляции, требует скорейшего выхода из этого тупика. Лишенная поддержки Запада, Анкара сейчас недоумевает и пытается всячески вернуть себе доверие и расположение коллег за океаном. В данном контексте, открытие границы с Арменией может стать важным шагом для возвращения Турции в “большую игру”.

      Возобновление Цюрихского процесса, запуск его второго этапа не может быть осуществлен без урегулирования “претензий” АР. Решением этого вопроса в перспективе может стать федерализация/конфедерализация Азербайджанской Республики с предоставлением Карабаху промежуточного статуса. Однако, предварительным в этом процессе может стать обеспечение других коренных народов региона (в первую очередь, талышей, лезгин и аварцев) возможностями осуществления своего права на самоопределение.

      Нельзя не упомянуть, что нынешний год уже стал весьма плодотворным в выходе талышской проблемы на авансцену региональной политики. Открытие радио “Голос Талышистана” в марте 2013 года стало резонансным событием не только на постсоветском пространстве, но также отразилось в аналитических публикациях в Турции, Иране, США и др. странах. Арест по надуманным обвинениям главного редактора газеты “Голос Талыша” Гилала Мамедова летом 2012 направил пристальные взгляды на национальную политику АР. Количество карт Талышистана на различных языках на страницах Интернета продолжает увеличиваться, что нельзя воспринимать как рядовой факт. Как собственно и нынешний визит президента Талыш-Муганской Республики Альакрама Гумматова в Армению и Нагорный Карабах, четко заявившего о намерении талышей создать собственное государство. Стоит ждать, что в ближайшее время мы станем свидетелями куда более серьезных изменений как в проблеме Талышистана, так и в будущей карте Азербайджанской Республики и Южного Кавказа, в целом.

      Рустам ИСКАНДАРИ

      Comment


      • Re: Artsakh, Lezgistan, Avaristan, Taloshistan

       Здравствуйте, Дядя!– Здравствуй, мой хороший! По загадочной улыбке на твоем мужественном лице я вижу, у тебя накопились кое-какие вопросы ко ...


       Фахраддин Абосзода: «Они – наши собаки, пусть и дальше лают!»

       Здравствуйте, Дядя!
       - Здравствуй, мой хороший! По загадочной улыбке на твоем мужественном лице я вижу, у тебя накопились кое-какие вопросы ко мне…
       - Да, Вы правильно поняли меня. Если позволите…

       На днях я прочитал Вашу “Осеннюю сказку” на талышском языке. Мне показалось, Вы скучаете по нашей Родине – Талышистану. Когда-то раньше я был даже уверен в том, что Вам чуждо такое понятие как «скука», так как Вы настолько заняты, что в Вашей жизни нет этому места. Если честно, я понял, что там речь идет о чем-то другом…

       Мой юный друг! Откуда у меня время для скуки? Эта правда, что в последнее время я часто скучаю по нашей Родине, по нашим горам и рекам, по родному Каспию, хочется быть вместе с нашим народом, пообщаться с ним, ходить в гости к родным и близким. Но, увы, все это – всего лишь лирика! Мы не имеем права впасть в романтику, заниматься лирикой. Все это может отвлечь нас от нашей главной цели – освобождения нашего народа и восстановления нашей государственности.

       «Осенняя сказка» - это своеобразная метафора на нашу действительность. Ты правильно понял, что там речь идет о других вещах. То, что сегодня происходит в соседних с нашим регионах, геополитическое цунами, которое стремительно приближается к границам Южного Кавказа, с каждым днем все больше приближает нас к нашей заветной цели. «Осенний туман» в Талышских горах, о котором идет речь в «Сказке», является своеобразным намеком для наших талышей о том, что такой же «геополитический туман» в ближайшее время ожидается в Азербайджанской республике. И к этому талыши должны быть готовы! Это еще намек на то, что наши горцы хорошо разбираются в тумане, не теряются в нем. Я уверен, такие качества наших горцев очень пригодятся нам в ходе ожидаемых судьбоносных процессов, которые в корне изменят баланс сил в нашем регионе и его геополитическую конструкцию.

       А сейчас я хочу перейти к другой теме. В свете сказанного Вами, как Вы оцениваете недавнюю поездку Президента ТМАР А. Гумматзода в Армению и Карабах?

       К моему сожалению, я тоже, как и ты, узнал об этом из СМИ. Поэтому об истинных целях этой поездки, о проведенных там переговорах, встречах, о возможных последствиях для нашего народа этой поездки и пр. могу только догадываться.

       Кстати, многие интересуются, в чем причина того, почему Вы не поддерживаете контакт с А. Гумматзода? Что-то неведомое нам произошло между вами?

       Боже упаси! Что может произойти между нами? В чисто человеческом плане ничего плохого не произошло между нами. Я, как и раньше, очень уважаю его, и даже восхищаюсь им! Я ранее неоднократно писал о том, что причины нашей «размолвки» - чисто идеологические. Точнее, между нами есть некоторые разногласия в подходах к решению «талышского вопроса», в том, каким мы видим будущее нашего народа, каким путем и с кем мы должны пойти вперед и т.д. Кроме того, я недоволен некоторыми конкретными действиями А. Гумматзода…

       Можно конкретизировать эти слова?

       Да, конечно, можно. Тут нет никаких секретов. Например, я недоволен некоторыми Обращениями фактически возглавляемого А. Гумматзода «Совета старейшин». Я никак не могу положительно относиться к человеку-талышу, кто обращается к Ильхаму Алиеву с таким унизительным по сути Обращением! Еще больше меня возмущает, когда они обращаются к непримиримому врагу талышского народа И. Гамбару. Я не понимаю А. Гумматзода, когда на его рабочем столе стоит флаг государства, которое наглым образом лишило его гражданства и выдворило из Родины! Есть еще некоторые нюансы, но, думаю, пока не стоит о них говорить публично. Вот и все!

       Но личные вопросы никогда не были для меня помехой в оценке тех действий, которые впрямую отвечают интересам нашего народа, и приближают его счастливое будущее. В этом смысле, возвращаясь к твоему предыдущему вопросу, однозначно могу заявить: Сама поездка А. Гумматзода в Армению и Карабах, независимо от того, о чем они там поговорили, какие вопросы обсуждали, что сам Гумматзода думает о своем посещении дружественной нам страны, какие именно цели преследует принимающая сторона, что так же важно, безусловно, отвечает основополагающим интересам нашего народа! Каждый талыш, независимо от своей жизненной позиции, взглядов на жизнь и политику, сегодня должен гордиться этим, признаю со всей ответственностью, нелегким в личном плане поступком А. Гумматзода! Ты посмотри, как на самом высшем уровне, точнее, на уровне руководителя независимого государства Талышистана принимают в Ереване и Степанакерте лидера талышского народа?! Каким тупоголовым должен быть талыш, как он должен ненавидеть свой народ и его лучшего сына, чтобы не гордиться этим?!

       А как быть с теми талышами, которые уже ругают Гумматзода за это?

       Да, я знаком с мнением некоторых талышей, которые, ставя телегу впереди лошади, уже поспешили продемонстрировать свою истинную предательскую и талышененавистническую сущность в социальных сетях! Мерзость! По-другому не назовешь!

       Я был уверен, что Вы озвучите некоторые имена…

       Нет, я не намерен опускаться так низко, чтобы испоганить наш разговор с тобой! Давай сделаем так: мухи отдельно, а котлеты отдельно! Точнее, предлагаю, посмотреть, кто и по какой причине ругает Альакрама за его поездку в Армению и Карабах.

       1. Это ненавистная народом власть и его прислужники. Для них – это в порядке вещей, в чем нет ничего удивительного.

       2. Пантюркистская оппозиция, которая всегда недолюбливала Альакрама за его решительность, за его ясный ум и преданность идеалам демократии и свободы. Ты думаешь, им нравились многочисленные геройства Ланконского батальона во главе с Гумматзода в годы бессмысленной и преступной войны против карабахцев? Нет, мой родной, не нравились! Они всегда ненавидели этого Талыша! Вот тебе один пример: Хочу привести фрагмент из интервью бывшего соратника Альакрама, «шекинского торгаша» во всех смыслах этого слова, Рагима Газиева. Вот что он говорит: «И сейчас хочу спросить у Аликрама: «Ай Аликрам, не стыдно тебе было лобызаться с армянами? Не стыдно тебе, что ты отказался отвечать на заданный тебе на азербайджанском языке вопрос? Чем же ты тогда отличаешься от них? Почему ты предал память талышей и представителей других проживающих в Азербайджане народов, погибших в Карабахе, которых ты же сам и вел в бой против армян?».

       Факты, и ничего кроме фактов! Представьте: 1992 год (а может быть, начало 1993 года). Ланконский батальон во главе с Альакрамом вплотную подошел к Мартуни, и был готов «взять» его. В это время премьер-министр эльчибейского правительсва Панах Гусейн звонит главе администрации Физулинского района (кто сам лично мне рассказал об этом), и говорит: «Иди, передай этому талышу, чтобы убрал оттуда свои войска!». Глава администрации удивляется, и говорит: «Ведь он почти взял Мартуни»? – «Ты не понял меня? Иди, так и скажи ему, пусть убирается оттуда»! Бедный глава администрации пошел и передал Альакраму, но он просто «послал» его! Что происходит после этого? Отвечает сам Альакрам: «Мне позвонил сам лично Рагим Газиев, и повторил тот же приказ. Я возразил ему, мол, зачем, если мы вот-вот будем в Мартуни! Тогда Р. Газыев сказал мне: «Альакрам, я звоню тебе не как другу своему, а как министр обороны Азербайджанской республики: Официально приказываю тебе увести войска от Мартуни и прекратить атаку!»

       Вот, ты сам скажи, кому должно быть стыдно: Альакраму, или же торгашу Газиеву? О чем говорят слова этой мелкой сошки, который, после выхода на свободу, в отличие от Гумматзода, посетил могилу Г. Алиева, перед которым просил прощение, а теперь выступает в роли подпевалы его сына – Ильхама? Ворон ворону глаз не выклюет, т.е. все они – одного сапога пара! Жаль, что сам Альакрам поздно понял это!

       Тут же пару слов о другом бывшем «соратнике» Альакрама – Аразе Ализаде, кто сегодня жалеет, что тогда «не расстреляли Альакрама». Что можно говорить по этому поводу? Есть такая народная мудрость: собаку уважают потому, что уважают его хозяина. Они – два брата: Зардушт и Араз. Признаю, что Зардушт так же является нашим идеологическим противником. Он часто критикует нас. Но, никогда не позволяет себе оскорбления в наш адрес! В знак нашего уважения к одному из самых талантливых политологов Азербайджана, кем является Зардушт, мы просто не «трогаем Араза Ализаде», кто часто лает как дворовый пес в адрес Альакрама и других талышских активистов! В то же время собака лает – ветер носит…

       3. Среди этой собачей своры, разумеется, есть и так называемые талыши. Это те люди, которые представлены во власти, поэтому от них требуют выступать с обвинениями в наш адрес.

       4. Наконец, те талыши, которые в угоду своих сиюминутных корыстных интересов тем или иным путем примкнули к талышскому движению, часто выступают от имени нашего народа, и даже претендуют на роль лидера! Но, как я уже говорил тебе, не стану озвучивать их имена.

       Меня интересует, почему?

       Пойми меня правильно: Вот на улицах нашей деревни лают собаки. Даже их лай мне напоминает припев соловья! Потому что они – наши собаки! Они намного дороже мне, чем наши враги! Цель наших врагов состоит в том, чтобы настроить талышей друг против друга! Не дождутся! Мы сами разберемся со своими «собаками», пусть и дальше лают! Главное – мы знаем, кто они, и кому, каким идеалам служат они!

       Ты можешь интересоваться, с какой целью они выступают с такими обвинениями в адрес А. Гумматзода?

       Тут могут быть две цели: Либо, чтобы получить очередное «молодец» от своих «хозяев», либо же, они наивно надеются на то, что таким образом талыши пойдут за ними. Могу заранее заверить их: даже те талыши, кто по какой-то причине не одобряет данный поступок Альакрама, все равно не пойдут за ними!

       В конце своего ответа на данный вопрос отмечу еще одно: те талыши, кто сегодня объявляет ТМАР “гейдаровским проектом”, может быть уверен, что они обычные «соседские дети», которых талыши называют «харамзада»!

       Я понял. Тогда продолжим свой разговор о поездке Гумматзода. Что отрицательного для нашего народа можно ожидать от этой поездки?

       Как я уже сказал, мне не известны детали данной поездки. Все зависит от того, о чем шла речь в ходе его встреч.

       Я могу сказать, некоторые недостатки в организации данной поездки относительно самого Альакрама. Первое и самое главное, что привлекает внимание – это отсутствие информационного обеспечения, точнее, информационного сопровождения этой поездки. Видимо, те люди, с кем советовался Альакрам перед поездкой, не в силах обеспечить такую поддержку. Хотя сам Альакрам должен был понимать, какая будет реакция в СМИ Азербайджана, к чему следовало хорошенько подготовиться. Жаль, что мы этого не наблюдаем.

       Вместе с тем, вряд ли нашим идеологическим врагам удастся затмить значение этой поездки в глазах талышей. Мое общение в эти дни с молодежью показывает, что большинство из них сегодня восхищаются Альакрамом, что внушает большой оптимизм.

       Главный вывод: Талыши идут своим путем, и их не интересует, что думают о них в Азербайджане! То, что Альакрам смог принять такое ответственное решение, еще раз подтверждает, что мы находимся на правильном пути!

       Источник

       Я рад, что солдаты талышского полка вернулись домой

       Я давно дружу с Фахраддином Абосзода, пламенным человеком, бесконечно преданным своему народу, и горжусь этой дружбой. Данное интервью – очередное подтверждение величия этого человека, моего друга, соратника и брата.

       Мы с Фахраддином никогда не говорим об агрессии Азербайджана против Республики Арцах, бывшей для талышей, как совершенно точно заметил мой уважаемый друг, «бессмысленной и преступной». А раз не говорим о войне, то и история с приказом шекинского торгаша мне не была известна. Теперь, прочитав о ней, мне сложно определиться: радоваться мне, или огорчаться?

       Начну с того, что я безоговорочно верю Фахраддину Абосзода, и раз он говорит, что ему об этом рассказал глава Физулийского (Варанда) района (этот район мы освободим в 1993 году, после прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева), значит, так и было. Именно поэтому я и не знаю, радоваться или огорчаться?

       В рассказе Фахраддина есть одна, не очень существенная ошибка: в сентябре (а речь идет именно об этом месяце) 1992 года Гуммотзода уже командовал полком. И именно его полк подлежал уничтожению! Подразделение Гуммотзода воевало на несколько порядков лучше, чем сформированные из закавказских турок отряды вооруженных сил Азербайджана, и наши командиры, что называется, положили на него глаз. Было решено втянуть полк в пространство между Мартуни и Гадрутом, а затем уничтожить у села Айгестан. Мартунийским полком тогда командовал Монте Мелконян (Аво), а Гадрутским – Артур Агабекян, два мудрых командира.

       Вначале задумка удавалась, противник, хоть и осторожничал, но продвигался в нужном нам направлении. Затем внезапно остановился и повернул назад, избежав тем самым уничтожения. Помню горькую шутку раздосадованного Артура Агабекяна: «Мясо убежало из котла».

       Мы понимали: уничтожение одного из лучших подразделений врага резко изменило бы ситуацию на фронте, и то, что произошло несколько месяцев спустя – освобождение значительной части Арцаха – могло бы произойти гораздо раньше. Но, «мясо убежало из котла».

       Мне неизвестны причины, по которым Гуммотзода был отдан приказ отойти, но точно знаю, Р.Газиев и не догадывался о готовящейся нашими бойцами операции. Скорее всего, Азербайджану очень не хотелось, чтобы успехи на фронте были достигнуты талышскими солдатами. Думаю, наше мнимое отступление навело командование вооруженных сил агрессора на мысль о возможности легкой победы, и этой «победы» они хотели добиться с помощью закавказских турок. Дальнейшее развитие событий, кстати, подтверждает мою сегодняшнюю догадку.

       Как бы там ни было, но талышский полк спасся. И этот – главный – итог рассказа моего друга даже сегодня привел меня в смущение. На войне любой, кто находится напротив с оружием в руках, является врагом. Задача воина – уничтожить врага. Наш враг ушел, лишив нас заслуженной победы. Ушел, выжил, и спустя годы изменил свое мировоззрение, превратившись в союзника. Вот я и не могу определиться, радоваться мне неудаче наших бойцов, или огорчаться?

       Хотя, какие могут быть сомнения? Сегодня я искренне рад, что солдаты талышского полка вернулись домой. Спасибо, дорогой Фахраддин, за интересный и, главное, поучительный рассказ.

       Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН

       Comment


       • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

        Посещение Республики Армения и Республики Арцах президентом Талыш-Муганской Республики Альакрамом Гуммотзода взорвало информационно-пропагандистское пространство Азербайджана и активно обсуждается в социальной ...


        Первый эффект от прибытия Альакрама Гуммотзода на армянскую землю

        Посещение Республики Армения и Республики Арцах президентом Талыш-Муганской Республики Альакрамом Гуммотзода взорвало информационно-пропагандистское пространство Азербайджана и активно обсуждается в социальной сети.

        Главное «обвинение», озвучиваемое в азербайджанских СМИ: Альакрам Гуммотзода «предал память» погибших аскеров вооруженных сил Азербайджана в годы агрессии этого образования против Республики Арцах. Но это – СМИ, практически полностью контролируемые режимом Ильхама Алиева. Особенно стараются представители власти. Так, заместитель исполнительного секретаря правящей в Азербайджане партии «Единый Азербайджан» (ПЕА) Мубариз Гурбанлы даже не пытался справиться со своими эмоциями. «Этим поступком он (Альакрам Гуммотзода – Л.М.-Ш.) выразил свое неуважение памяти азербайджанских шехидов, погибших в Карабахе. Ведь не будем забывать, что среди тех, кто отдал свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, были и представители других национальностей, в том числе и талышей. Поэтому у меня большие сомнения на счет того, является ли он вообще талышом. Я его могу назвать предателем. В свое время азербайджанское государство проявило гуманность и освободило его из тюрьмы. Но, видимо, он не извлек из этого урок. Весь азербайджанский народ осуждает его предательство. Он предал память наших шехидов, и тем самым еще раз вызвал ненависть всего народа», - сказал М.Гурбанлы.

        Интересно, что сам М.Гурбанлы в годы войны оформил себе бронь, и о боевых действиях знает лишь из литературы. Я не случайно обращаю внимание на этот факт, ибо обвиняемый им Альакрам Гуммотзода воевал, командовал батальоном, затем бригадой, был заместителем министра обороны Азербайджана. Но, таковы реалии современного Азербайджана, в котором дезертир и уклонист получил возможность обвинять боевого офицера, не понаслышке знающего о войне, и стремящегося к миру в регионе. «Мы стремимся к миру и с армянами, и с азербайджанцами, и со всеми народами, - говорит воевавший Гуммотзода, а в ответ слышит от дезертира: «Он предал память наших шехидов».

        Интересно, найдется ли в Азербайджане хоть один человек, способный поверить, что на фронтах новой войны, если Азербайджан решится на агрессию, можно будет увидеть М.Гурбанлы или его сыновей? В конце прошлого года Гурбанлы, будучи в прямом эфире государственного телеканала АзТВ самыми грязными словами отзывался о молодежи Азербайджана, а сегодня он обвиняет Гуммотзода в неуважении к памяти его же – Альакрама Гуммотзода – погибших подчиненных, осмеливается назвать предателем боевого офицера. Поистине, когда отара овец поворачивает назад, впереди на некоторое время оказывается паршивая и хромая овца.

        Сегодня балом в Азербайджане правят паршивые овцы, заставляющие священнослужителей выступать с нужными им заявлениями. Так, духовные деятели, служащие на талышской земле в Азербайджане, распространили «протест» в связи с визитом в армянские государства президент Талыш-Муганской республики. Времени было в обрез, Гурбанлы и другие паршивые овцы не успели накатать текст и вынудить талышских священнослужителей подписаться под ним, поэтому «осуждение» вышло совсем не таким, каким его хотели бы видеть в Баку. Думается, что скоро там опомнятся, и мы еще увидим новые обвинения в адрес Гуммотзода, написанные с «должной» жесткостью.

        Еще один депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, Муса Гасымлы, так же, как и Гурбанлы уклонившийся от войны, говорит о Гуммотзода: «Его визит в Армению - не что иное, как измена родине». О какой родине говорит Гасымлы? Неужели об оккупированном пришлыми турками Талышистане? Нет, Гасымлы имеет в виду режим Алиева, лишившем Гуммотзода азербайджанского гражданства и выдворившем его из республики. И вновь абсурд: дезертир обвиняет воевавшего Гуммотзода в измене «родине», оккупировавшей исконную Родину талышского патриота и узурпировавшей власть в Талышистане.

        На страницах рупора азербайджанской властной пропаганды выражается сожаление, что Гуммотзода не был расстрелян, когда сидел в тюрьме. Затем тот же рупор, в статье, подписанной другим именем, но языком того же автора, рассказал о том, как он успел инкогнито поговорить чуть ли не со всеми «талышеязычными азербайджанцами», которые «с трудом удерживали себя от перехода на ненормативную лексику» при упоминании имен Альакрама Гумбатова и Фахраддина Абосзода – другого лидера талышского народа, председателя Меджлиса Талыш-Муганской республики. Автор пишет, что визит Гуммотзода в армянские государства «укрепил единство в азербайджанских рядах». Непонятно, в таком случае, почему это посещение вызвало столь обильный поток оскорблений, проклятий и доносов?

        Так, на одном из ведущих сайтов Азербайджана появилась статья, в которой автор обвиняет уроженца Ярдымлинского района, входящего в Талыш-Муганскую Республику, в молчание. «Так что я жду заявления С.Рустамханлы, самонадеянно пишет защищенный высоким покровительством автор, - В противном случае, считаю его человеком, разделяющим позицию А.Гумбатова». Вот так, сколь нехитрый, столь и подлый шантаж, направленный на обеспечение «общенационального» осуждения А.Гуммотзода. Нам же остается напомнить, что шантажом занимается тот самый автор, которому конкурентка за место под властным солнцем писала: «Ничто не изменит вашу сущность, рожденного подлизывать…»

        Требование о всеобщем осуждении четко прослеживается и в несуразном предложении вице-спикера Милли меджлиса Азербайджана Бахар Мурадовой: «Я это решительно осуждаю. Для предотвращения таких случаев, вне зависимости от территориальной целостности, суверенитета, каждый должен высказать свою принципиальную позицию». Так стряпается в Азербайджане «информационное обеспечение» «общенационального» осуждения Гуммотзода за посещение армянских государств. Примеров много, но и приведенных, думается, достаточно.

        В социальных сетях, где люди значительно свободнее выражают свои мысли, ситуация иная: большинство защищают позиции Альакрама Гуммотзода, именуют его патриотом талышского народа, а его посещение армянских государств называют мужественным шагом. Вот несколько фраз: «Самое главное человеческое качество это благородство, и это просто удивительно, что люди, воевавшие друг против друга, могут сесть за стол, посмотреть друг другу в глаза и поговорить. На это способны действительно сильные люди. Зачем в них камни кидать?». «Алакрам Гумматов – настоящий талыш, лидер, который понял свои ошибки и имеет мужество сказать об этом». «Аликрам Гумбатов мечтает жить в мире, разве это плохо?». «Я сегодня поняла одно – мы или большинство из нас боимся правды. Гумматов сказал правду – мы не враги с армянами и не враги с азербайджанцами».

        Такие вот полярные мнения в обществе и бакинском официозе. Однако за проводимой кампанией очернения Гуммотзода и других лидеров талышского народа явственно ощущается растерянность Азербайджана. Там понимают, первый шок от известия о посещении Гумматзода армянских государств пройдет, после чего начнется время осмысления произошедшего. Сам Гуммотзода в разговоре со мной говорил, что, по его мнению, эффект от его визита проявится через пару месяцев: «людям, в том числе и моим соратникам, нужно время».

        Тем не менее, уже с первых часов пребывания Альакрама Гуммотзода на армянской земле в Азербайджане произошли изменения, значение которых трудно переоценить. В этой республике автоматически снялось табу, наложенное на само слово «талыш». И хотя некоторые журналисты и политологи пытаются смягчить последствия «прорыва плотины» и используют эфмеизм «талышеязычные азербайджанцы», ясно, что возврата к старому уже не будет. Фактически Азербайджан вынужден был признать наличие в республике автохтонного талышского народа, не имеющего никакого отношения к закавказским туркам.

        Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН

        Comment


        • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

         PERSO-ARYAN PEOPLE
         Talyshistan


         LIFE, CULTURE AND HISTORY OF TALYSH PEOPLE
         Friday 11 August 2006, by G. Haghighattalab

         The Talysh number more than 600,000, of which 430,000 live in Talyshistan, a country included by Stalin’s regime in the artificial state of Azerbaijan in 1921. Talyshistan forms now the south-east of the Republic of Azerbaijan, near the Iranian border. The capital of Talyshistan is Lenkoran. Other major towns are Lerig and Astara on the Iranian border. The rest of the Talysh live across the border in the Iranian province of Gilan, in a long strip of territory along the Caspian coast, from Astara to the Rasht area. They occupy a land of sharp contrasts, ranging from the high, forested Talysh Mountains, to the subtropical coastal land along the Caspian Sea.

         The Talysh refer to themselves as Talushon, and speak an Indo-European language (as Persian and Armenian…) affiliated to the Persian (Farsi) language. The language is also called Talysh. Most of the Talysh nation speaks its native language, while also able of speak Azeri, Russian or Farsi. The Talysh have lived in the southwest Caspian Sea region for thousands of years.

         During Turk-Seljouk invasions, Talyshistan payed a high price. Nevertheless, even in those black days of Turkish oppression in the Middle Ages, Talysh people resisted bravely and managed to establish statehood (khanate) in the 17th century. In the early 19th century, Talyshistan and the Talysh people of present day Azerbaijan fell under Russian control after the Gulistan and Turkmenchey treaties. Since that date, Talyshistan was to be separated in two parts, Southern and Northern. Most of the Talysh nation found itself under Russian rule, separated from their relatives in the south, and from their natural, Iranian/Oriental culture.         During the Bolshevik Revolution, Stalin included various people’s native lands (Armenians, Lezghins, Talyshs, Avars, Georgians, Tzagours, Tats…), to create the Republic of Azerbaijan, placing the whole under the relative majority rule of the Turk-Tatars, now renamed Azeris. Stalin’s need for this artificial republic was dictated by its aggressive Bolshevik Revolutionary plans. By naming this heterogeneous Republic “Azerbaijan”, he — with the help of “The Democrat Party of Azerbaijan” — clearly wanted to invade and annex the northern parts of Iran, historically called Azarbaytchan / Aderabadagan / Adrobadene / Aturpadegan.

         JPEG - 4.5 kb
         Pishevari
         Stalin realized his plan at the end of WWII, when the Soviet Army invaded Northern Iran, and ruled it for two years through his mercenary, Pishevari. Then the Western Allies intervened and imposed the Soviet retreat. By giving power to then Caucasian Tatars (Turks), he was again doing it according to his Bolshevik plans, which pleased Turkey and its “anti-Western” dictator, Mustafa Kemal… (see also the fate of Nakhitchevan and Karabagh placed under Azerbaijan rule following the same accord Stalin-Kemal in 1921).

         After 1921, life was not very easy for Talysh people. They submitted to hidden Turkification plans, under the cover of Sovietisation. The KGB in Baku labelled all “nationalist” Talish intellectuals as anti-revolutionaries, and sent them to Siberia or made them disappear in the Caspian.

         JPEG - 2.7 kb
         Heidar Aliev
         Hidden Turkification turned aggressive after WWII, with many of the Talysh “turning” Azeri, mainly in major towns where they were exposed to discrimination. Things got bad with the nomination of Heidar Aliev, as chief of the KGB in Azerbaijan. During his rule he once claimed “achieving the dilution of 300,000 talysh peoples into Turk Azeris”. The situation got worse after Azerbaijan’s independence in 1991. The same draft problems appeared in Talyshistan, related to the war in Karabagh (see similar details in Lezgistan, Zagatala…).

         In 1993, at the height of the war in Karabagh, and with it, the huge human losses of the Talysh people, a popular uprising began in Talyshistan. People refused to serve in the army, since Karabagh and Armenia were not a matter for the Talysh. Oppression followed.

         In reaction, the Talysh declared independence from Azerbaijan, in the 7 districts of Talyshistan, with Lenkoran as a capital. The official name was “The Talysh-Moughan Republic”; it included all territories south of the Kura and the Araz rivers. Baku’s reaction was furious, not least because there are huge oil fields in Talyshistan and off its Caspian coast.

         Heidar Aliev sent the Army, and crushed the independence movement. Western sources reported dozens killed. Hundreds were sent to neo-KGB cells in Baku and Gobustan prisons. The leader of the revolt is still in prison, and is considered by the international NGOs as the N° 1 political prisoner in Azerbaijan. They have called on Aliev to free all political prisoners, among them the President of Talyshistan, Alikram Gummatov (it is said he was released from prison and escaped recently).

         Azerbaijan is the only state in the European sphere to have political prisoners. Some opposition figures estimate their number at more than 11,000.

         National characteristics

         The majority of the Talysh are farmers. In some areas, rice is the primary crop; in other, wheat and barley are grown. Tea and citrus fruits are raised in the lowlands near the Caspian Sea. Talyshistan’s Tea is famous in the Caucasus and the ex-USSR. Many of the Talyshes living in the lowlands cultivate fresh produce, including garlic, onions, pumpkins, melons, peas and grapes. But not all Talysh are farmers. Some have become skilled craftsmen. Their primary handicrafts include the silk production, rugs, and felt. Some work with tin, make shoes, or design xxxellery.

         The Talyshes living in mountainous areas typically live in flat roofed homes built of uncut stone. Those on the coastal zone live in clay houses that have roofs made of reeds or sedge (grass like plants with solid stems). The homes usually have high doors reaching to the ceiling, since there is no opening in the roof to allow smoke from the cooking fires to escape. The traditional Talysh homes have no furniture. However, today, a growing number of homes have adopted Western-style furnishings. Talysh women once wore traditional Muslim clothing, which consisted of veils over their faces and long robes that completely covered their bodies.

         JPEG - 14.5 kb
         Talysh Woman
         Mahbuba Fatullayeva, 103, spends her day doing farm shores such as feeding the chickens and churning butter by hand (taken from Azeri.com)
         Today, many Talysh women, especially those in Talyshistan, have abandoned the customary outfit and wear Western-style clothing. Although Islamic law permits men to have as many as four wives, most Talysh men take only one wife. Boys usually marry while they are between the ages of 16 and 20; whereas, girls usually wed while they are between the ages of 14 and 18. The groom’s family is required to pay a bride price, or kebin, which consists of money and items such as carpets and utensils. To avoid paying the kebin, a young man will sometimes “kidnap” the prospective bride, taking her as wife. This a kidnap where the 2 partners are consentient, and part of Caucasian folklore.

         The Talysh are Muslim Shias, as the Iranians. Some remnants of Talysh pre-Islamic religion remain. For example they have a reverence for trees and groves (as do Armenians), and trees form some of their most sacred sites. They also believe in the presence of both good and evil spirits, with the most dangerous spirit being Alazhan, the “Red Woman”. Alazhan is believed to attack women during childbirth as well as new-born babies.

         P.S.
         Talysh became a member of the Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) on 26 June 2005: see here.

         Comment


         • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

          Talysh Thinktank in Iran
          Igor Muradyan
          Tuesday, 14 August 2012,


          In the town of Resht of the province of Gillian, Iran, a Center of Study of Issues of Talyshistan has been set up. Note that this organization is called of Talyshistan, not Talysh.

          In the 1990s and 2000s the officious sets of Iran scrutinized the Talysh issues in Azerbaijan. At that time, the intricate network of the Iranian protégés was set up in the southeast of that country, as well as in Baku and Sumgait and other regions with tight knit Iranian-speaking communities.

          Now one can be sure that Iran keeps the social and political processes in Talyshistan, as well as Azerbaijan, the area of settlement of the Talysh people, under control.

          Now Iran has set to foster different organizations of the Talysh Diaspora, first of all in Russia, Ukraine and Germany. The Iranians conduct a very rational policy on the Talysh issue, not focusing on the Islamic issue, at least in this stage.

          Unfortunately, earlier the Iranian think tanks did not have the awareness of putting forth the Talysh issue on the international arena which reflected the officious position. Now this awareness is in place but do the Iranians understand what should be done in such cases? As well as the Near East, Afghanistan and other regions, they have been working in a political vacuum for a long time.

          The establishment of this think tank in Resht, near the border of Talyshistan, reveals Iran’s efforts to accelerate and intensify the national Talysh movement, and most probably very soon the establishment of Talysh political institutions, including the executive and the government, will be announced.

          Most probably, the establishment of this center is related to the issue of establishment of a hotbed of development of the Talysh state. It should be noted that Iran is competing with Russia for the absorption of the national Talysh issue. Currently Russia and Iran have no agreement yet though some Talysh figures are trying to offer their proposals to the representatives of both countries.

          Israel also focuses on the Talysh issue, which may be related to not only intelligence but also readiness for geopolitical “editing” in the South Caucasus.

          There is no information on the echo of the Americans. Ostensibly, the United States is closely following these processes.

          The Talysh issue may mark the beginning of a new cycle of geopolitical alignment of the region. In this stage it is very important to involve the European community in the Talysh discourse.

          As the world treats Armenia with unseen cynicism and hypocrisy, our country must make huge effort to generate the national Talysh movement.

          - See more at: http://www.lragir.am/index/eng/0/pol....jkYxlFnu.dpuf

          Comment


          • Re: Armenia will be the winner if manupulation of politics could be put in action

           FLAG OF TALYSHISTAN

           Comment

           Working...
           X