Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Vrej1915
  started a topic Sevan

  Sevan

  Lake Sevan is not only about nature, ecology, fish, irrigation, drinking water, sources, etc.... it's not only futur reserves, life insurance of Armenian statehoood, etc..;
  Its is first of all, our autonomous energetic reserve, in case of total war.
  Every centimeter up matters.
  Every meter of water up, is that equivalent of fuel spared for our tanks.
  Here you can follow the water level by virtually daily basis:

  http://www.arpa-sevan.am/view-page-4.html

 • Vrej1915
  replied

  12 հկտ 2011Թե ինչպես տապալվեց Լոռի Բերդի հիդրոէներգետիկ ծրագիրը

  https://hetq.am/hy/article/5318


  Տարիներ շարունակ ՀՀ կառավարությունը ցանկանում էր կառուցել Լոռի Բերդի հիդրոէլեկտրակայանը: Դեռեւս 2004 թ.-ին գերմանական հեղինակավոր ընկերությունը կատարել էր ծրագրի կենսունակությունը հիմնավորող տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրություն: Մոտ 65 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ ՀԷԿ-ը նախատեսված էր կառուցել Ձորագետի վրա, Ստեփանավան քաղաքի մերձակայքում: Այն Հայաստանին թույլ կտար տարեկան արտադրել մոտ 200 միլիոն կիլովատ-ժամ հոսանք (ներկայիս ամբողջական սպառման մոտ 4%-ը) սեփական վերականգնվող ռեսուրսների օգտագործմամբ` անմիջականորեն նպաստելով երկրի էներգետիկ անվտանգության հզորացմանը:

  ՀԷԿ-ը հնարավորություն կընձեռեր նաեւ հոսանք մատակարարել էլեկտրաէներգիայի օրական պիկերի բավարարման համար: Պիկային էլեկտրաէներգիան մեզանում արտադրում են ներկրված գազով աշխատող եւ թողարկման համեմատաբար ավելի բարձր ինքնարժեք ունեցող կայանները: Թվում է, թե երկիրն ունի բավարար էներգետիկ հզորություններ պահանջարկը բավարարելու համար, սակայն պետք է հաշվի առնել այն իրողությունը, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը գնալով մեծանում է, իսկ արտադրական հզորությունների մի մասը շահագործվում է ավելի քան 50 տարի եւ տնտեսական արդյունավետության մասին գրեթե խոսք չի կարող լինել: Մասնավորապես` Հրազդանի եւ Երեւանի ջերմաէլեկտրակայանների հին էներգաբլոկների թողարկած հոսանքն ավելի թանկ է: Այս կայաններն արդեն իսկ սպառել են իրենց տնտեսական ռեսուրսը:

  Մի խոսքով, Լոռի Բերդի ծրագիրը համահունչ է Հայաստանի Էներգետիկ ռազմավարության նպատակներին, և դեռևս նախորդ տարի երկրի վարչապետը Լոռի Բերդ ՀԷԿ-ի կառուցմանն օժանդակելու համար դիմել էր Համաշխարհային բանկին: Վարչապետի դիմումին ի պատասխան հետեւել են բավականին լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ` ներառյալ ծրագրի հնարավոր ֆինանսավորման սխեմաների մշակում եւ համաձայնեցում ՀՀ Կառավարության հետ, տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության արդյունքների թարմացման համար մրցույթի անցկացում եւ այլն:

  Ծրագրի ֆինանսավորման տարբերակներից մեկը իշխանություններին թույլ կտար մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ կառուցել մոտ 130 մլն ԱՄՆ դոլար գնահատված հիդրոէլեկտրակայան` օգտագործելով ՀԲ-ի և այլ դոնորների օժանդակությունը: Մասնավոր-պետական համագործակցության միջոցով վերոնշյալ ՀԷԿ-ի կառուցումը առնվազն երկու մեծ առավելություն կունենար` ՀԷԿ-ի կառուցումը չէր իրականացվի զուտ պետական պարտքի ավելացման հաշվին, Հայաստանի քաղաքացիները, տեղական կամ օտարերկրյա ներդրողները կկարողանային գնել ապագա ընկերության բաժնետոմսերը եւ ստանալ ավելի քան գրավիչ եկամուտներ: Ի վերջո, այս ջրային ռեսուրսը մեր երկրի ազգային հարստությունն է եւ ՀՀ քաղաքացիներին նույնպես պետք է գեթ մեկ անգամ այդ հնարավորությունը ընձեռել:

  Այսպիսով, կարող էին շահել բոլորը` մատչելի սակագին, երկրի էներգետիկ անվտանգության բարելավում, կապիտալի շուկայի զարգացում եւ, վերջապես, քաղաքացիների համար ներդրումային հնարավորություն: Վերջապես, ծրագիրը կարելի էր իրականցնել ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորմամբ` ապահովելով առավելագույնս ցածր սակագին: Մինչ օրս էլ, Լոռի Բերդ հիդրոէլեկտրակայանը թե տնտեսական, և թե էներգետիկ առումով թերևս ամենախոստումնալից ծրագրերից մեկն է համարվում Հայաստանում եւ մասնագիտական շրջանակներում այս իրողությունը կասկած չի հարուցում:

  Դեպքերի հետագա զարգացումը հայկական բնույթ կրող պատմություն է հիշեցնում, այն առումով, որ ինչպես բազմաթիվ այլ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, որոնք մեր երկրում լուծում են ստանում միմիայն անձնական շահի տեսանկյունից, նույնպիսի մոտեցում ցուցաբերվեց նաեւ այս հարցին:

  Դեպքերի զարգացումը հանգեցրեց նրան, որ մի շարք փոքր և միջին տրամաչափի պաշտոնյաներ փորձեցին և հաջողությամբ խոչընդոտեցին երկրի համար բազմաթիվ առավելություններ երաշխավորող ծրագրի իրականացմանը: Վերջիններս ակտիվորեն հետամուտ եղան Լոռվա Ամրոց ընկերության շահերի պաշտպանությանը: Հիշատակված անձանց թվում են հանրապետության նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդական Արամ Ղարիբյանը եւ մի շարք այլ գործիչներ, ներառյալ Վազգեն Մանուկյանը, ով վերջին պահին հայտնվեց սեփականատերերի ցանկում:

  Վերջիններս, և մասնավորապես, նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդականը, ով ստանձնեց խոսնակի դերը, գործադրեցին բոլոր ջանքերը, որպեսզի ծրագիրը Համաշխարհային բանկի եւ այլ դոնոր կազմակերպությունների օժանդակությամբ չիրականացվի: Ընդ որում, ծրագիրը վիժեցվեց փորձված տարբերակով` տարբեր ամբիոններից հետեւողականորեն քարոզելով հիմք ընդունել մասնավոր մոտեցումը:

  Վերոնշյալ ընկերությունը նախապես և փաստացի ձեռքբերելով ՀԷԿ-ի ապագա տեղանքի եւ ջրօգտագործման իրավունքները` դիմեց համապատասխան մարմիններին` հաստատել մեկ կիլովատ-ժամի դիմաց սկզբում` 60, իսկ հետագայում` 30 դրամ սակագին: Համապատասխան մարմիններն իրենց հերթին ըմբռնումով մոտեցան և հարգեցին խնդրանքը: Իսկ ինչո՞ւ Լոռվա Ամրոց ընկերությունը սահմանափակեց իր ախորժակը. այն պարզ պատճառով, որ այդ ընկերությունը մտադրվել է իրագործել տեխնիկապես ոչ օպտիմալ լուծում` կառուցել ավելի ցածր հզորությամբ ՀԷԿ, որը կպահանջի նվազ ներդրումներ կամ գուցե կառուցել մի քանի փոքր ՀԷԿ-եր:

  Այդ ամենը կհանգեցնի երկրի համար ոսկու արժեք ունեցող վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսի ոչ արդյունավետ օգտագործմանը, մինչդեռ գերմանական ընկերությունը հիմնավորել էր, որ կայանի տեխնիկապես ու տնտեսապես արդյունավետ դրվածքային հզորությունը կազմում է մոտ 65 մեգավատ:

  Հարց է ծագում, թե ինչու կառավարությունը չցանկացավ ծրագիրն իրականացնել պետական-մասնավոր համագործակցության սխեմայով` ՀԲ-ի հետ համատեղ: Իսկ եթե որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել բացառապես մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ, ապա ինչու ռեսուրսը չի հատկացվում մրցութային եղանակով: Գուցե կգտնվեին ընկերություններ, որոնք կհամաձայնեին ՀԷԿ-ը կառուցել ավելի ցածր սակագնով:

  Ներկայումս, նույն անձինք, նույն ջանասիրությամբ շարունակում են այս ծրագրի համար ֆինանսավորման աղբյուրների փնտրտուքը: Իսկ մեզ մնում է միայն փաստել, որ հերթական անգամ բախվեցինք այն դեպքին, երբ երկիրը չի կարողանում օգտագործել իր սահմանափակ ռեսուրսները ի շահ իր տնտեսության երկարաժամկետ արդյունավետության:

  Միամտությամբ չտառապելով, այնուամենայնիվ, հույս ենք հայտնում, որ Հայաստանի Էներգետիկ անվտանգության մասին այս հիշարժան դրվագը կհայտնվի երկրի բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, եւ պետական նշանակության ծրագրերը չեն զոհաբերվի միմիայն և հօգուտ մի խումբ մարդկանց բարեկեցության:

  Հարություն Կարեյան

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Մենք կարող ենք կորցնել մեր քաղցրահամ ջրի մեծագույն պաշարը. Սևանը ճահճացման վտանգի առաջ է


  ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈ FM106.5

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  ՍԵւԱՆԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ 5


  Anna Martikyan

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Սևանա լճի հիմնահարցերի վերաբերյալ Նախագահը խորհրդակցություն է անցկացրել


  5 TV Channel

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Գողանում են Սևանի ջուրը


  armecofront

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Քարանձավ Սևանա լճում


  Armenian Public TV

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  ՀՀ Նախագահը աշխատանքային այցով Գեղարքունիքի մարզում է


  Armenian Public TV

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Արմեն Սարգսյանը Համաշխարհային տնտեսական համաժողովում խոսել է Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսների մասին

  Lragir.am,

  06.04.2019


  Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով աշխատանքային այցով գտնվում է Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորությունում, այսօր մասնակցել է Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի՝ Մերձավոր Արևելքին և Հյուսիսային Աֆրիկային նվիրված հանդիպման քննարկումներից մեկին, որը կրում էր Նոր էներգիա Մերձավոր Արևելքի համար խորագիրը:

  Ինչպես տեղեկացրին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, քննարկման ընթացքում նախագահը խոսել է ժամանակակից աշխարհում առկա էներգիայի աղբյուրների մասին՝ այս համատեքստում կարևորելով բնական միջավայրը չվնասելու սկզբունքը: Որպես էներգիայի աղբյուր՝ խոսելով ածուխի, նավթի ու գազի մասին՝ նախագահ Արմեն Սարգսյանը կարևորել է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը: Միևնույն ժամանակ, նա նշել է, որ պետք է օգտագործել միջուկային էներգետիկան:

  Միջուկային էներգիան կարևոր է: Մեր անցյալը սև էր, քանի որ մենք այրում էինք ածուխը, օրգանական հանածո վառելիքները, այսօրվա մեր մոխրագույն ներկայությանը մենք փորձում ենք վերականգնվող էներգիայի միջոցով կանաչ գույն ավելացնել, որպեսզի ունենանք բացարձակ կանաչ և հիասքանչ ապագա: Հարցն այն է, թե արդյոք միջուկային էներգիան լինելու է դրա մասը, թե ոչ: Իմ անձնական կարծիքով այն պետք է լինի, քանի որ դա կարագացնի այդ գործընթացը: Ոչ ոք մաթեմատիկական հաշվարկ չի արել, թե ինչ վնասներ ենք հասցնում մոլորակին, շրջակա միջավայրին ու կլիմային վառելիք ու ածուխ այրելով: Կլիմային հասցվող վնասները հսկայական ազդեցություն են գործելու մոլորակի վրա,- նշել է Արմեն Սարգսյանը: Նրա համոզմամբ՝ միջուկային էներգիան ունի ապագա:

  Հայաստանը շատ երկրների նման ունի խիստ հավասարակշռված էներգետիկ պորտֆոլիո`սկսած ատոմային էլեկտրակայանից: Սա Խորհրդային Միության ժամանակներում կառուցված կայան է, որն այս ամբողջ տարիների ընթացքում նորմալ աշխատել է, կանգուն է մնացել երկու մեծ երկրաշարժերից հետո:

  Մենք Հայաստանում ևս առաջ ենք մղում վերականգնվող էներգիան: Հայաստանն արտահանում է էլեկտրականություն,- ներկայացրել է Արմեն Սարգսյանը:

  Որպես էներգետիկայի աղբյուր՝ նա խոսել է ջրի մասին: Ուզում եմ խոսել ջրի մասին՝ որպես բնական ռեսուրս: Այն շատ կարևոր է: Բոլոր երկրները, որոնք խոսում էին հարուստ բնական պաշարներ ունենալու մասին, հարուստ էին արևով, քամիով, նավթով, սակայն ոչ ջրով: Մինչդեռ ջուրը խիստ կարևոր է, քանի որ 50-100 տարի անց այն լինելու է էներգիայի աղբյուր: Այն օգտագործելու ենք ոչ միայն խմելու, այլև էներգիա ստեղծելու համար:

  Ես Հայաստանը համարում եմ Մերձավոր Արևելքի մի մաս: Թեպետ Հայաստանը չունի նավթ և գազ, սակայն այն ունի ջրի հսկայական ռեսուրսներ: Ցավոք սրտի, մենք հավանաբար օգտագործում ենք ջրի մեր պաշարների 10-20 տոկոսը, իսկ մնացած մասը վատնվում է: Ջուրը կարևոր է,- ասել է Հանրապետության նախագահը:

  Նա հայտարարել է, որ եթե դրամատիկ փոփոխություններ կամ քայլեր չանենք, ճանապարհը ածուխից հրաժարվելու և վերականգնվող էներգիային անցնելու շատ երկար կլինի, և այդ ընթացքում մենք կվնասենք միջավայրն ու կլիման: Իսկ կլիմային հասցնող վնասները պասիվ վնասներ չեն լինելու, դրանք դրամատիկ են լինելու՝ առաջացնելով երաշտներ, խնդիրներ սննդի հետ կապված, կպակասի ջուրը, ավելի շատ անապատներ ու ցունամիներ կլինեն:

  Մենք պետք է փորձենք գտնել այլ լուծումներ և այդ լուծումները կարող են ավելի շատ հիմնված լինել հիդրոէներգիայի, նոր տեխնոլոգիաների վրա: Պետք է օգտագործվեն նոր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականությունը: Սրանք փոքր դետալներ են, որոնք վաղը՝ 21-րդ դարում կարևոր են լինելու: Մենք չենք կարող ուղղակի անտեսել միջուկային էներգիան միայն այն պատճառով, որ վախենում ենք դրանից: Ես համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ մենք չունենք շատ ժամանակ: Մենք պետք է զուգահեռ գործընթացներ իրականացնենք՝ ոչ միայն պայքարենք ածուխի օգտագործման դեմ, այլև ավելի ճիշտ օգտագործենք նավթն ու գազը, օգտագործենք վերականգնվող էներգիան, հիդրոէներգիան, միջուկային էներգիան ու առավելագույնս օգտագործենք նոր տեխնոլոգիաները, տվյալների կառավարումը,քանի որ մենք շատ ժամանակ չունենք,- ասել է Արմեն Սարգսյանը:

  Leave a comment:


 • Vrej1915
  replied
  Ջրային կոմիտեն 22 փոքր ջրամաբարի կառուցման ծրագիր է մշակել

  Lragir.am,

  15.03.2019


  Հայաստանը զարկ է տալիս փոքր ջրամբարների կառուցման գործին: Ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Միհրան Հովհաննիսյանը Արմենպրես-ի հետ զրույցում նշեց, որ արդեն 22 փոքր ծավալի ջրամաբրի կառուցման ծրագիր կա մշակված:

  Հայաստանի ամբողջ ջրամբարներում տարեկան կուտակում ենք 1 մլրդ 200 մլն խմ ջուր: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում մակերեսային հոսող ջրերի ծավալը մոտավոր 7 մլրդ խմ է, որից ոռոգման նպատակով օգտագործվում է 1մլրդ 500-ից 1 մլրդ 800 մլն խմ-ը: Մնացածը Հայաստանից հոսում է դուրս՝ հարևան երկրներ: Մենք նախատեսում ենք ավելացնել ջրամբարների թիվը: Ներկայում 22 փոքր ծավալով ջրամբարների ծրագիր կա մշակված,-ասաց Միհրան Հովհաննիսյանը: Նշված 22 ջրամբարի ընդհանուր ծավալը կազմում է 127 մլն խմ:

  Ընդհանուր ծրագրի նախնական արժեքը 220 մլն դոլար է: Ջրամբարները տեղաբաշխված կլինեն տարբեր մարզերում՝ Գեղարքունիք, Շիրակ, Վայոց ձոր, Արագածոտն, Արմավիր, Կոտայք: Նման ջրամբարների կառուցումը մեր երկրին շատ անհրաժեշտ է: Մենք սահմանել ենք առաջնահերթություններ, ըստ որոնց, օրինակ Մարտունիում, Խնձորեսկում, Կողբում, Վերնաշենում, Հարթավանում, ջրամբարների կառուցման անհրաժեշտություն կա: Եթե դրանք կառուցվեն, ապա տեղում ավելի շատ վարելահողերին ջուր հասցնելու խնդիրը կլուծվի,-ասաց նա:

  Նշված ջրամբարների կառուցման ծրագիրն իրականացնելու համար պետությունը ակնկալում է մասնավոր հատվածի մասնակցությունը ներդրումների տեսքով: Ներդրումներով ջրամբար կառուցելով՝ մասնավորին հնարավորություն կտրվի այն նաև օգտագործել կոմերցիոն նպատակով՝ ՀԷԿ-ի կառուցում, ձկնաբուծություն և այլն: Արդյունքում՝ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությամբ բազմաթիվ համայնքներում փոքր ջրամբարներ կլինեն: Միհրան Հովհաննիսյանը նշեց, որ մասնավոր հատվածի կողմից արդեն հերաքրքրվողներ կան:

  Երեկ էլ առաջարկություններ ստացել ենք: Հետաքրքրություն կա, առաջիկայում այդ առաջարկները կուսումնասիրվեն: Կարող ենք ասել, որ ջրամբարաշինության գործում պետությունը դիվերսիֆիկացնում է իր անելիքը նպաստում է նաև փոքր ջրամբարների կառուցմանը,-ասաց Միհրան Հովհաննիսյանը: Հանրապետությունում գործում է 87 ջրամաբար, որից 12-ը խոշոր ջրամաբարներ են: Դրանց մի մասը շահագործվում է Ջրառ ՓԲԸ-ի, մի մասը ՋՕ-երի կողմից: Ամենամեծն Ախուրյանի ջրամբարն է, որն ունի 525 մլն խմ ընդհանուր ծավալ, որի ջուրը համաձայնագրով կիսվում է Թուրքիայի հետ:

  Երկրորդ խոշոր ջրամբարը Արփի լիճն է, որը մասնագետների կողմից, ճանաչվել է մի փոքր վթարային: Արդյունքում չի թույլատրվում, որ այն իր ամբողջ տարողունակությամբ լցվի: Միհրան Հովհաննիսյանը նշեց, որ ջրամբարաշինությունը բոլոր տարիներին եղել է առաջնային: Մասնավորապես, ներկայում իրականացվում է Վեդիի ջրամբարի շինարարությունը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 90 մլն եվրո է: Այն սկսվել է 2016 թվականին, ավարտը նախատեսված է 2022 թվականին:

  Ջրամբարն ունենալու է 29 մլն խմ տարողունակություն: Ընթացքի մեջ է Կապսի ջրամբարի կառուցումը: Ներկայում իրականացվում են նախագծանախահաշվարկային աշխատանքները: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 60 մլն եվրո է: Այն ունենալու է 25 մլն խմ տարողունակություն: Ավարտման փուլը նախատեսված է 2021 թվականին: Կապսի ջրամբարը շահագործման հանձնելուց հետո 12 հազար հա հողատարածքների ջրապահովվածության մակարդակը կբարձրանա, Վեդու ջրամբարի դեպքում կավելանա 300 հա վարելահող, 4 հազար հա-ի դեպքում ջրապահովվածությունը ևս կբարձրանա, կլինեն հոսաքնի տնտեսումներ: Ջրամբարներից զատ՝ Միհրան Հովհաննիսյանը նշեց, որ լուրջ անելիքներ կան ոռոգման համակարգի ներքին ցանցի հետ կապված: Խողովակները բավական մաշված են:

  Հիմա ստիպված ջուրը դրանցով հասնցնում ենք գյուղացիներին, սակայն արդյունքում տեխնիկական կորուստներ են լինում: Ջրի խնայողությունների, արդյունավետ ծախսի տեսանկյունից կաթիլային ոռոգումը միանշանակ հարցի լուծում է, ջրի պահանջարկն է պակասում, ջրի կորուստները բացառվում են: Բայց կաթիլային ոռոգումն ավելի շատ նորատունկ այգիների դեպքում է լավ, որովհետև 10-20 տարիների այգիների դեպքում, եթե ծառերի արմատները փռված են, ապա կաթիլային տարբերակով չեն կարող այդ դաշտի արմատային համակարգը հագեցնել,-ասաց Միհրան Հովհաննիսյանը:

  Leave a comment:

Working...
X