Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Բելառուսի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի անդամակցությանը միջպետական համաձայնագրին
  Մայիս 15, 2014

  Բելառուսի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի անդամակցությանը Պաշտպանական համակարգեր ռուս-բելառուսական ֆինանսաարդյունաբերական համաձայնագրին։ Կառավարության համապատասխան որոշման մասին նշվում է այդ երկրի իրավական պետական պորտալում։

  Համաձայնագիրը Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև կնքվել է 2000-ի փետրվարի 11-ին։ Այն նպատակ ունի ամրապնդել անդամակցող երկրների պաշտպանական ոլորտում գործող գիտատեխնիկական և արտադրական ձեռնարկությունների միջև առևտրաֆինանսական կապերն ու համագործակցությունը։

  Հայաստանի համար անդամակցումն այս համաձայնագրին կարող է նշանակել արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործում՝ հաշվի առնելով իրավական ու տնտեսական արտոնյալ միջավայրը, որը կգործի արդեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև։

  Նշենք, որ համաձայնգրի ներքո միավորված են Ռուսաստանի և Բելառուսի պաշտպանական արդյունաբերության թվով 15 ձեռնարկություն։ Դրանց համատեղ աշխատանքի արդյունքում իրականցված նշանավոր նախագծերի թվում կարելի է առանձնացնել Պեչորա-2Մ (ռուս.՝ Печора-2М) զենիթահրթիռային համակարգի ու Ֆենիքս (ռուս.՝ Феникс) օպտիկա-էլեկտրոնային կայանի արդիականացումն, ինչպես նաև Ս-300 զենիթահրթիռային համակարգի վերանորոգման շարժական կայանի ստեղծումը։

  razm.info

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Spetsnaz View Post
   Բելառուսի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի անդամակցությանը միջպետական համաձայնագրին
   Մայիս 15, 2014

   Բելառուսի կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի անդամակցությանը Պաշտպանական համակարգեր ռուս-բելառուսական ֆինանսաարդյունաբերական համաձայնագրին։ Կառավարության համապատասխան որոշման մասին նշվում է այդ երկրի իրավական պետական պորտալում։

   Համաձայնագիրը Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև կնքվել է 2000-ի փետրվարի 11-ին։ Այն նպատակ ունի ամրապնդել անդամակցող երկրների պաշտպանական ոլորտում գործող գիտատեխնիկական և արտադրական ձեռնարկությունների միջև առևտրաֆինանսական կապերն ու համագործակցությունը։

   Հայաստանի համար անդամակցումն այս համաձայնագրին կարող է նշանակել արտադրական ներուժի արդյունավետ օգտագործում՝ հաշվի առնելով իրավական ու տնտեսական արտոնյալ միջավայրը, որը կգործի արդեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Բելառուսի միջև։

   Նշենք, որ համաձայնգրի ներքո միավորված են Ռուսաստանի և Բելառուսի պաշտպանական արդյունաբերության թվով 15 ձեռնարկություն։ Դրանց համատեղ աշխատանքի արդյունքում իրականցված նշանավոր նախագծերի թվում կարելի է առանձնացնել Պեչորա-2Մ (ռուս.՝ Печора-2М) զենիթահրթիռային համակարգի ու Ֆենիքս (ռուս.՝ Феникс) օպտիկա-էլեկտրոնային կայանի արդիականացումն, ինչպես նաև Ս-300 զենիթահրթիռային համակարգի վերանորոգման շարժական կայանի ստեղծումը։

   razm.info
   More and more good news .. we wouldnot be getting these opportunities from the EU.
   Hayastan or Bust.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Azerbaijan religious leader favors guerrilla war in Karabakh

    May 13, 2014 | 15:40
    Sheikh-ul-Islam Haji Allahshukur Pashazadeh, who is Chairman of the Caucasian Muslim Board, has practically approved the waging of guerrilla warfare in Nagorno-Karabakh.

    Vadim Mamedaliev, who is Dean of the Faculty of Theology at Baku State University, stated that if the spiritual figures explain to the people the meaning of Muslims who die for lslam, no one would go to Syria, Oxu.az reported citing APA news agency of Azerbaijan.

    “Why do we interfere in the affairs of a foreign country? If you consider yourself a hero, fight in Karabakh as a guerilla,” Mamedaliev specifically noted.

    In turn, Allahshukur Pashazadeh noted that Mubariz Ibrahimov—who had died back in 2010 during an Azerbaijani diversionary operation against the Nagorno-Karabakh Republic—, for example, has reached the summit of dying for lslam.

    “Had anyone ordered Mubariz Ibrahimov to fight? He was a volunteer fighter, and he died for Islam, for the Motherland,” the Azerbaijani spiritual leader stated.

    Pashazadeh noted that Ibrahimov, who had died during a diversionary operation against Karabakh, has reached the summit of dying for lslam…
    Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     ARMENIA’S DEFENSE MINISTRY LAUNCHES NEW SCHOLARSHIP PROGRAM WITH AGBU AND AMERICAN UNIVERSITY OF ARMENIA

     12 May 2014

     AGBU, the American University of Armenia (AUA), and Armenia’s Ministry of Defense and Armed Forces have launched a new scholarship program that will serve soldiers and representatives of the military. The initiative was officially announced at a recent meeting attended by AGBU Central Board member Vasken Yacoubian, Armenia’s Defense Minister Seyran Ohanyan and AUA president Dr. Bruce Boghosian. Together at the ministry, they signed an agreement detailing the different courses and activities that will be funded by AGBU and implemented by AUA. The program will provide new educational opportunities to service members at every phase of their military career. It will include trainings for the ministry’s English language teachers; classes for soldiers completing their last six months of service; scholarships for ministry representatives enrolled in AUA’s undergraduate and graduate schools; as well as professional development courses for military staff. Small classroom sizes and an individualized approach will give each participant the attention they need. Enrollment will be no more than 18 students per course, and one-on-one mentoring will be incorporated into the curricula. Classes focused on the GMAT, GRE, LSAT and TOEFL iBT exams will help prepare those pursuing higher education either at AUA or international universities. Mr. Yacoubian praised the venture, stating, “The Armed Forces is one of our nation’s key pillars and a source of pride and confidence for Armenians everywhere. We believe that this new program will further strengthen its efficiency and capabilities while continuing to produce highly qualified officers and professionals. AGBU is very proud to play a role in it working alongside the ministry and AUA.” These plans build on a longtime partnership between AGBU, AUA and the Ministry of Defense. A number of ministry members are already enrolled in courses at the AUA Extension Program, among them a master’s degree candidate who is receiving full funding from AGBU. The AUA Extension Program also currently offers a free Leadership and Management course, organized by Dr. Arpie Balian, the Extension Program director, for cadets in the Vazgen Sargsyan Military Academy Officers’ Qualification Center. Established in May 2013, the course is now a part of the Academy’s Command Base curriculum and is offered to middle and senior command staff. Those officers are among the hundreds of students that AGBU supports around the world; for the 2013-2014 academic year, the AGBU Scholarship Program distributed over $1.1 million to performing arts, religious studies and international students in nearly 35 countries. To learn more about the AGBU Scholarship Program, visit www.agbu-scholarship.org.

     Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by burjuin View Post
      Azerbaijani serviceman shoots his battalion commander to death -

      apa.az
      good shooting....every Azeri soldier should shoot their commanding officer.
      B0zkurt Hunter

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Defense industry of Armenia production is displayed in the Ministry of defense complex
       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        A technical agreement signed on re-stationing of an Armenian peacekeeping subdivision in Kabul
        2014-05-14
        On May 12-13, Head of the Defence Policy Department of the ARM MoD Levon Ayvazyan attended the military-political planning conference of the countries providing forces to the Northern Command within ISAF mission implemented by NATO in Afghanistan, which was held in Potsdam (Germany).
        During the conference, the sides discussed issues regarding the planning of NATO’s “Decisive Support” mission due to be launched in 2015 in Afghanistan. 19 countries attending the conference agreed upon the conception of the structure, the military planning and the provision due to be established in the north of Afghanistan.
        The Armenian side reiterated its commitment to take part in “Decisive Support” mission to Germany, which is the leading country of the Northern Command.
        Within the framework of the conference, Levon Ayvazyan and the Head of the Strategy and Operations Department of the Federal Ministry of Defense of Germany, Rear Admiral Thomas Jugel, signed an interdepartmental technical agreement on redeployment of an Armenian peacekeeping unit to the Camp Qasaba military unit in Afghanistan’s capital city Kabul.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by ArmeniaR1 View Post
         Photos during the war


         Victory.....WRU ArmeniaR1
         B0zkurt Hunter

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Ադրբեջանում զինծառայողները վթարի են ենթարկվել. կա զոհ և տուժածներ
          Մայիս 17, 2014

          Շահումյանի շրջանին սահմանակից ադրբեջանական Գերանբոյի շրջանում, համաձայն տեղի ոստիկանական բաժանմունքի հաղորդած տվյալների, Ժիգուլի մակնիշի ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել։ Ուղևորներից մեկը՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Էլմյադին Սադիգովը, մահացել է։ Վարորդին՝ ՊՆ զորամասերից մեի պայմանագրային զինծառայող Ջաֆանշիր Ալիևին, մյուս ուղևորներին՝ Էլշան Ալիևին ու Էմին Քազիմովին, տեղափոխել են հոսպիտալ։

          Ոստիկանության հաղորդագրությունից պարզ չէ՝ արդյոք մյուս երկու ուղևորները ևս զինծառայողներ են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այս պահի դրությամբ չի մեկնաբանել սույն տեղեկությունը։

          Նկատենք, որ հետևելով ադրբեջանական բաց աղբյուրներից ստացած տեղեկություններին՝ կարող ենք արձանագրել՝ 2014-ի մայիս ամսվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժն ունի 3 զոհ, 13 վիրավոր (եթե պարզվի՝ այս ՃՏՊ-ի հետևանքով տուժած 2 հոգին ևս զինծառայողներ են, ապա վիրավորների թիվը կհասնի 15-ի)։

          Razm.info

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Nagorno-Karabakh Defense Army
           Special Forces

           Comment

           Working...
           X