Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armnuke View Post
  Greek Cypriot Airforce personnel on their recent visit to Armenia, photographed with a Mi-8. Middle officer is Armenian
  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Excellent cooperation. Love them Greeks

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Slovakia, which sold us 10 SU-25s in 2005, will decommission their Mig-29s this year.
    They have 6 Mig-29AS and 2 Mig-29UBS in good condition and lovely digitized camo.
    I hope they contact our MOD since we were customers back in 2005

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Police special forces "Black Panther"

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by armnuke View Post
      Slovakia, which sold us 10 SU-25s in 2005, will decommission their Mig-29s this year.
      They have 6 Mig-29AS and 2 Mig-29UBS in good condition and lovely digitized camo.
      I hope they contact our MOD since we were customers back in 2005
      http://airheadsfly.com/2014/07/28/sl...pen-from-2016/
      We don't want those migs. They are a financial bleeding wound. The amount of money it would take to keep them flying is exorbitant . The amount of money it would take to bring them to current standards is prohibitive.
      It's the new engines with reduced maintenance and longer life plus current avionics/electronics that extends the mig 29 to valuable status. Without that, they are good for retirement and not much else.
      Nothing but a block hole to throw money into.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       video at the website btw,very good editing from their side lmfao

       Azerbaijani army destroys Armenian military vehicles and manpower - VİDEO


       Baku. Hafiz Heydarov – APA. Azerbaijani armed forces have destroyed Armenian military vehicles and manpower, said a message of the Azerbaijani Defense Ministry on March 5.

       On March 4, Azerbaijani armed forces inflicted pre-emptive strikes on Armenian positions on the contact line of troops in response to the attempt of diversion prepared by Armenian armed forces, the ministry said.

       As a result of the strikes, military vehicles and dozens of soldiers of Armenian army were eliminated, the ministry said, noting that the Armenian authorities still continue to hide from the people information about diversions committed by the country’s army.

       “Any attempt of Armenian armed forces to commit diversion on the contact line of troops and shell Azerbaijani civilians will be immediately and resolutely suppressed by Azerbaijani armed forces, and Armenian military facilities in Aghdere, Madagis, Talish and other directions will be destroyed,” the Azerbaijani ministry warned.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Մամուլի հաղորդագրություն

        ՏԱՐԱԾԵԼ
        ՀԱՎԱՆԵԼ
        4 ՄԱՐՏԻ 2016
        Մարտի 4-ին` վաղ առավոտյան, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անակնկալ այցով եղել է ԶՈՒ զորամասերից մեկում, հետևել ծառայության կազմակերպման ընթացքին:


        Նպատակ ունենալով ստուգելու զինանձնակազմի առօրյա ծառայության որոշ դրվագներ, ինչպես նաև ծանոթանալու զինծառայողների ֆիզիկական, մարտական և բարոյահոգեբանական պատրաստվածությանը` պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անակնկալ այցի շրջանակում հետևել է անձնակազմի վերկացին, առավոտյան մարմնամարզության իրականացման, սպորտմասսայական միջոցառումների մեթոդապես ճիշտ և արդյունավետ անցկացման կարգին ու ժամանակացույցին:

        Պաշտպանության նախարարի ուշադրության կենտրոնում էին նաև զորամասի վերակարգի՝ հերթապահների և օրապահների պարտականությունների իմացությունը, դասացուցակների և ընդհանուր առմամբ՝ ծառայության կազմակերպմանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը:

        Անականկալ այցի ավարտին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նախաճաշել է զորամասի զինծառայողների հետ, սննդի հետ կապված իր գոհունակությունն է արտահայտել ճաշարանի ստուգման մատյանում:

        Հանկարծակի ստուգման արդյունքում արձանագրված որոշ թերությունները վերացնելու համար Սեյրան Օհանյանը առաջադրել է մի շարք խնդիրներ և համապատասխան հանձնարարականներ տվել զորամասի հրամանատարությանը:
        Մարտի 4-ին` վաղ առավոտյան, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անակնկալ այցով եղել է ԶՈՒ զորամասերից մեկում, հետևել ծառայության կազմակերպման ընթացքին:
        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by AstalaVist View Post
           Nice interview. It talks about our army becoming more dynamic vs just defense oriented.
           Hayastan or Bust.

           Comment

           Working...
           X