Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by Eddo211 View Post
  As pilots we have to do what we need to do......we will counterattack, and help save Armenian soldiers lives on the ground.  True, but our SU-25s would have helped.
  Yes, we need a cunning attack.

  Two Su-25s fully loaded with bombs and missiles. both will take off and fly map of the earth along Artsakh Iranian border. We land Iran (diplomacy) and refuel (no drop tanks) Take off and fly towards the Caspian sea along the border......turn towards Baku and their airfields/command center/communication towers. We split, hit designated targets meet at airfield, destroy the runway with special cluster bomb, destroy their Migs, gun ships,hangers........two runs on the field from different locations. the S300 are not there but there are AAA. To surprise of Azeris we will head back to the sea and clean the aircraft (nothing hanging off of it). The SU25 can reach almost Mach1 when clean. We head south. depending on fuel we either have to go to Georgia or we might make it to Russia. Last thing we want is to ditch the Aircraft.
  While we are doing this the ground force will start a diversionary attack to confuse the enemy.

  There is alot more to this plan to work........you wanna be my wingman
  Would it not be easier just to fire a few scuds there ?

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by arakeretzig View Post
   Would it not be easier just to fire a few scuds there ?
   No, no accuracy, no eyes on target and also......You anti-airmen keep buying air to air missiles since 1994. Freaking Armenia looks like a porcupine.

   Without an Airforce you will never liberate any territory......just hold what you got until one day.....the last page will turn
   B0zkurt Hunter

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Humanitarian aid from the RA Ministry of Emergency Situations was sent to Artsakh
    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     19.04.2016

     Միայն նոր տարածքներ կորցնելու վախը կարող է վերջնական լուծել այս խնդիրը

     Arshak Zakaryan (Արշակ Զաքարյան)

     Ռազմական փորձագետ չեմ և ոչ էլ ստրատեգ, բայց հիմնվելով մեր ունեցած փորձի վրա, որպես ՀՀ քաղաքացի թույլ տվեք մի փոքր վերլուծություն անել և կարծիքս հայտնել: Ադրբեջանի լկտի պահվածքի անկախատեսելիության, խոսքի և պայմանավորվածություններին տեր չկանգնելու մասին ավելորդ անգամ օրինակներով չպատմեմ, բոլորիս էլ դրանկ քաջ հայտնի են: Նման սանձարձակ հակառակորդին հաջողվեց որոշ ժամանակ շղթայված կապի վրա պահել միայն ու միայն նրան իր զավթած տարածքներից զրկելով: Զգալով, որ մարդկանց վրա հաչալու և կծոտելու արդյունքում նրա վզի շղթան գնալով ավելի են կարճացնում, որպեսզի նրա փսլնքոտ երախը չհասնի կողքը ապրող մարդկանց: Ես համոզված եմ, որ երբ Ադրբեջանը Թուրքիայի կամ մեկ այլ թուրքի օգնությամբ կապը կտրեց և կրկին հարձակվեց մարդկանց վրա նրան պետք էր նույն պատիժը տալ: Ես չգիտեմ ռազմականորեն դա հնարավոր էր թե ոչ, բայց Արցախ մեկնելու ողջ ճանապարհին ես մտածում էի, որ ու՜խ, հիմա Գյուլիստանն ու Շահումյանի մյուս գյուղերը վերադարձնելու շանս ունենք... Հետո երբ հասա տեղ ու իմացա, որ այնտեղ հարձակումներ չկան ավելի մեծացավ ցանկությունս, որ մտնենք Գյուլիստան: Այսինքն, հակառակորդը որտեղ որ ռազմական գործողուտյուններ չէր ծավալել, ես կարծում էի, որ մենք պետք է ծավալեինք և անպայման նրանցից տարածքներ ազատագրեինք: Պատկերացրեք, որ ասենք նրանց վերցրած բլրակի դիմաց մենք Գյուլիստանը վերցրած լինեինք: Ադրբեջանը երկրորդ անգամ նույն դասը ստանալով կարծում եմ այս անգամ վերջնական կհասկանար, որ ցանկացած ոտնձգության արդյունքում նրանք տարածք են կորցնում, կլինի դա փոքր թե երկարատև ոտնձգություն: Ես կարծում եմ, որ միայն նոր տարածքներ կորցնելու վախը կարող է վերջնական լուծել այս խնդիրը: Այսինքն ես մնում եմ ամենալավ պաշտպանությունը հարձակումն է սկզբունքին, և հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ նրանք փորձեն հարավում գործողություն անել մենք պետք է անմիջապես հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, և հնարավոր բոլոր ուղղություններով ամրապնդենք մեր դիրքերը նոր ավելի ապահով բուֆերային զոնա ստելծելու պատրվագով ագրեսորից մեր բնակչությունը պաշտպանելու համար: Այսինքն, ոչ միայն պաշտպանվենք այնտեղ որտեղ որ հակառակորդը հարձակվել է, այլ միաժամանակ հարձակվենք այնտել, որտեղ ինքը չի էլ նախատեսել հարձակվելու: Նման մի խելոք քայլ մերոնք իհարկե արեցին, այսինքն չխաբնվելով հակառակորդի խորամանկ գործողուտյուններին, ֆլանգային հարձակման դեմը առնելու համար կենտրոնական ուժերը չտեղափոխեցին ֆլանգները, և ավելին նախահարձակ լինելով ոչնչացրին հակառակորդի պատրաստած կենտրոնական գլխավոր ուժերին, բայց դրանից բացի նավ պետք էր որևէ թույլ օղակում անպայման տարածքային կորուստներ պատճառել նրանց: Նման պատժի դեպքում Ալիևին իր կլանի հետ միայն ինքնահրկիզվելը կփրկեր...

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      19-year-old Armenian soldiers of mortar battery


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        19-year-old Armenian soldiers of mortar battery


        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Նրանց զորքի թիվը մեր դիրքի անձնակազմից առնվազն 4-5 անգամ մեծ էր, նաև ունեին մեկ տանկ, 60 մմ-նոց ականանետեր, թուրքական արտադրության հրանոթներ, խոշոր տրամաչափի դիպուկահար հրացաններ և գնդացիրներ:

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          What a bunch of crap.....
          OK light eliminators shot off at night lighting up the front line, scary stuff (Face Palm).
          Vrej you know something.......was this war a Russian game at cost of our 19 year old soldiers blood against trained enemy adults with some SF from Turkey.....or Aliyev our buddy did it on his own.
          B0zkurt Hunter

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by Eddo211 View Post
           What a bunch of crap.....
           OK light eliminators shot off at night lighting up the front line, scary stuff (Face Palm).
           Vrej you know something.......was this war a Russian game at cost of our 19 year old soldiers blood against trained enemy adults with some SF from Turkey.....or Aliyev our buddy did it on his own.
           If I said it was his own, would you beleive it???

           Comment

           Working...
           X