Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by Shant03 View Post
  I'm not a mathematician but 98 x 3 /= 1000 lol.
  This is what im talking about where does the x 3 come from? even our side listed around 100 deaths for them which can be verified where is the solid proof they lost 1000s or even several hundred. I think the truth is they lost around the same number we did, because they did not commit troops the 4 day war was them testing the waters so let us no buy into propaganda of any sort be it turkish or armenian. What has been going on now is I think the real start of the war april 2-4 was recon on their part.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by ayrudzi View Post
   yes its me you got a problem? You say their media is lieing to them and they like sheep believe everything where is the proof they lost 1000's? its guesses and estimation and saying "ohh the attacking side usualy looses 3 times more" You have solid proof that they lost 1000's?
   man even if you're not an Azeri, looking at your twenty posts over five years, you're not exactly looking out for our cause with posts like "why are our generals so fat" "corruption is just as bad in armenia as azerbaijan" and "looking at the GDP difference it's not looking good for us"

   nobody here is an idiot okay. self deception is the worst thing you can do to yourself. what is being said isn't being said for the hell of self delusion. just take it for a fact that they likely lost at least 300. It doesn't even f------ matter because we lost nearly a hundred, half of those likely being from karabakh, with a population of just 150,000. so nobody is declaring victory here with their losses. we're just stating the facts.
   Last edited by Mher; 04-27-2016, 10:09 AM.
   <<եթե զենք էլ չլինի' ես քարերով կկրվեմ>>

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

    Հայաստանում ռազմական պայմաններում բժշկական օգնության կազմակերպման նոր մոդել է ստեղծվել. Կամավոր Խաչատրյան    27 ապրիլի, 20:29

    Հայաստանում ռազմական պայմաններում բուժօգնության կառավարման եւ կազմակերպման նոր մոդել է ստեղծվել, որը նման չէ ՆԱՏՕ-ում, Ռուսաստանում կամ այլ երկրներում կիրառվող մոդելներին: Այդ մասին լրագրողներին պատմել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետ, գնդապետ Կամավոր Խաչատրյանը:

    Նրա խոսքով, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի վրա քառօրյա պատերազմը հայկական ռազմաբժշկական ծառայությանը հնարավորություն տվեց փորձել եւ գնահատել իր ուժերը, հասկանալ թերությունները եւ սկսել աշխատել այդ ուղղությամբ: Արդյունքում օգնության նոր մոդել է հայտնվել, որը նման չէ ուրիշներին, զուտ հայկական է:

    Մերը փոքր երկիր է եւ մենք մեր առանձնահատկություններն ունենք, այդ պատճառով անհրաժեշտ է վիրավորների բուժօգնությունը կազմակերպել` ելնելով մեր աշխարհագրական դիրքից, մեր հնարավորություններից եւ այլ առանձնահատկություններից, - ասել է Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետը:

    Նոր մոդելի օգնությամբ, Կամավոր Խաչատրյանի խոսքով, հնարավոր կլինի վիրավոր զինվորների ողջ մնալու մեր ցուցանիշներով գերազանցել շատ երկրների ցուցանիշները:

    Նրա խոսքով, քառօրյա պատերազմի ընթացքում ռազմաբժշկական ծառայությունը շատ լավ ցուցանիշներ է ունեցել. հետեւելով ոսկե ժամի կանոններին, բժիշկները վիրավորներին հիվանդանոցներ էին հասցնում եւ օգնություն էին տրամադրում մեկ ժամվա ընթացքում, ինչի շնորհիվ կարողացան շատ կյանքեր փրկել:

    Ավելին, ռազմաճակատի գծից ընդամենը 10 կմ հեռավորության վրա նրանք բարդագույն վիրահատություններ էին կատարում վիրավորների զարկերակների եւ նույնիսկ սրտի վրա: Օրինակ, դեպք է եղել, երբ վնասվել էր զինվորի ոտքի զարկերակը: Մեկ ուրիշ իրավիճակում ոտքը ստիպված կլինեին անդամահատել կյանքը փրկելու համար, սակայն ռազմաճակատի գծից ոչ հեռու հայ բժիշկները պլաստիկ վիրահատություն կատարեցին եւ փոխարինեցին վնասված զարկերակը ուրիշ տեղից վերցված անոթով: Մեկ այլ զինվորի քներակի վիրահատություն է կատարվել, ինչի շնորհիվ հաջողվել է փրկել նրա կյանքը:

    NEWS.am Medicine
    http://news.am/rus/news/324533.html

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

     Originally posted by ayrudzi View Post
     yes its me you got a problem? You say their media is lieing to them and they like sheep believe everything where is the proof they lost 1000's? its guesses and estimation and saying "ohh the attacking side usualy looses 3 times more" You have solid proof that they lost 1000's?
     Last time you told us that Azeris are reporting 30 something deaths, howcome Armenia is reporting much more. Now you're saying Armenia is reporting thousands, howcome Azeris are reporting 98?

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

      Originally posted by Mher View Post
      man even if you're not an Azeri, looking at your twenty posts over five years, you're not exactly looking out for our cause with posts like "why are our generals so fat" "corruption is just as bad in armenia as azerbaijan" and "looking at the GDP difference it's not looking good for us"

      nobody here is an idiot okay. self deception is the worst thing you can do to yourself. what is being said isn't being said for the hell of self delusion. just take it for a fact that they likely lost at least 300. It doesn't even f------ matter because we lost nearly a hundred, half of those likely being from karabakh, with a population of just 150,000. so nobody is declaring victory here with their losses. we're just stating the facts.
      The facts are not in the 1000s like some claim thats all im saying. Also being a blind nationalist isnt exactly looking out for our causes either. Also whats with people here that everytime someone brings up an issue that doesnt go with the official government statements of armenia they start being labled a turk or azeri? You do know that same exact thing is done by turks and azeris right? ones that question the state and their "mighty" leaders are called anti turk or as an insult an armenian you guys use turkish tactics you should be a shamed of yourselves.


      Mi ankam em asum indz voreve mek turk kam azeri yete uzuma hamari khntrumem tox ga eres ar eres et barer asi

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

       Originally posted by ayrudzi View Post
       official government statements of armenia
       Show me a source that shows Government of Armenia claiming 1000s killed, social media isn't considered a reliable source so don't waste our time with that either.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

        Everyime there's something going on, this guy jumps in and starts discussing mathematics. There are more important stuff going on right now trust me.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

         Originally posted by Shant03 View Post
         Show me a source that shows Government of Armenia claiming 1000s killed, social media isn't considered a reliable source so don't waste our time with that either.
         government states with solid proof around 100 . so even the several 100s there is no proof. blind nationalism will not solve anything armenian military needs to upgrade its hardware and tactics going off of bravery alone will not cut it. Im being objective here and we need not turn a blind eye to the big problems that we have that if not addressed can become a national security issue.

         I beleive the war is going to start now. LIke i said april 2-5 was recon God bless Armenia and the Armenian soldier

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

          Originally posted by ayrudzi View Post
          Im being objective

          Exactly, you could not provide a single source to backup your claims. You just love hearing yourself complain much like our friend Babken (londonatsi) does on twitter. Now please quietly go away and let us continue discussing current events.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

           Originally posted by Shant03 View Post
           Exactly, you could not provide a single source to backup your claims. You just love hearing yourself complain much like our friend Babken (londonatsi) does on twitter. Now please quietly go away and let us continue discussing current events.


           where is your source of 200-300 that you mentioned? saying some just didnt report to Meydan or well not counting mercenaries isn't a solid source those are just guesses and probabilities. I dont understand why some of you guys cant admit we have real problems we need to address

           Comment

           Working...
           X