Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Artsakh statement

   On April 30, 1991, 25 years ago, the operation "Ring" began with a massive shelling of Getashen and Martunashen, which became a prelude to the subsequent full-scale military aggression of Azerbaijan against the Nagorno Karabakh Republic. During the operation, the Armenian villages were at first surrounded by the interior forces of the USSR Ministry of Internal Affairs and the Soviet Army. And afterwards, the Azerbaijani OMON and militia entered those villages under the pretext of “passport checks”, but in fact for murder, robbery, terror against the Armenian population, followed by deportation.

   The operation "Ring" became the continuation of a series of Armenian pogroms and ethnic cleansing in Sumgait, Baku, Kirovabad and other settlements of Azerbaijan, as well as in the villages of Northern Artsakh in 1988-1991, which were intended to strangle at its birth the national liberation struggle of the Armenians of Artsakh and deprive them of their homeland. The Azerbaijani authorities did not conceal that they considered the operation "Ring" as the beginning of a large-scale deportation of all Armenians from Nagorno Karabakh.

   As a result of the operation, during which tanks, combat helicopters and artillery were used, more than two dozen villages of Northern Artsakh and Shahumyan, Hadrut and Shushi regions were completely devastated and destroyed. Almost 10 thousand people were deported, more than 100 killed and several hundred taken hostage. The fate of many of them still remains unknown.

   25 years later, on the night of April 2, 2016, the Azerbaijani authorities unleashed yet another aggression against the NKR, which as in 1991, was accompanied by numerous violations of international humanitarian law and war crimes committed against the civilians and soldiers of the Nagorno Karabakh Republic, including targeted shelling of peaceful settlements, killings of civilians, as well as the mutilation and ill-treatment of the dead bodies.

   However, both in 1991, and now all the attempts of the Azerbaijani authorities to intimidate and break the people of Artsakh, to suppress their strive for freedom and, eventually, to deprive them of their homeland, resulted in a complete failure.

   Azerbaijan's criminal behavior only strengthens the determination of the people of Artsakh to build and develop their independent and free state as the guarantor of its security and peaceful existence. Acknowledgment by the international community of this fact, and, as a result of it, the international recognition of the NKR will put an end to the ongoing attempts of Azerbaijan to destroy Artsakh and eliminate its people, and ensure peace and security in the region.
   http://nkr.am/en/news/2016-04-30/831/

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Մամուլի հաղորդագրություն


    30 ԱՊՐԻԼԻ 2016
    Ապրիլի 30-ին ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող, ականանետի նշանառու, շարքային Հարություն Բադալյանին է հանձնել Հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած բացառիկ արիության, անձնուրացության ու հմտության համար ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նրան շնորհված «Մարտական խաչ» երկրորդ աստիճանի շքանշանը:


    ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարության անունից խորին երախտագիտություն հայտնելով զինծառայողին և նրա ծնողներին հայրենիքին նվիրված զավակ դատիարակելու համար` ՀՀ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն ընդգծել է, որ ողջ ժողովուրդն է հպարտանում մերօրյա հերոսների սխրանքով, և շարքային Հարություն Բադալյանի ու նրա նման տղաների օրինակը ևս մեկ ապացույցն է այն բանի, որ հայկական զինուժ իր պատրաստվածությամբ, զինծառայողների բարոյահոգեբանական բարձր մակարդակի և մարտական ոգու շնորհիվ պատրաստ է յուրաքանչյուր վայրկյան ճնշել հակառակորդի ցանկացած գործողություն:
    http://www.mil.am/hy/news/4034
    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Does anyone know whats happening with Tartar?

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by Ak105 View Post
      Does anyone know whats happening with Tartar?
      Adem Abdullayev ‏@AdemAbdullayevn 2h hours ago
      Terter çebhesınde döyüş başlayıb ALLAH ordumuza güc ver esgerımızı goru!"Adımvatan

      someone can translate it for us
      Last edited by armnuke; 04-30-2016, 09:09 AM.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by armnuke View Post
       Adem Abdullayev ‏@AdemAbdullayevn 2h hours ago
       Terter çebhesınde döyüş başlayıb ALLAH ordumuza güc ver esgerımızı goru!"Adımvatan

       someone can translate it for us
       Adam Abdullayev AdemAbdullayevn 2h hours ago
       God will fight Terter frontline army soldiers appear and give power! "Adımvatan'

       Translated by google translate

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Ak105 View Post
        Adam Abdullayev AdemAbdullayevn 2h hours ago
        God will fight Terter frontline army soldiers appear and give power! "Adımvatan'

        Translated by google translate
        Yea I translated it with google but it's not very accurate.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by armnuke View Post
         Terter çebhesınde döyüş başlayıb ALLAH ordumuza güc ver esgerımızı goru!"Adımvatan
         I know few words ... It doesn't sound too encouraging to them. I think he is saying something in the line of > May God give our troop the strength to fight the terter frontline.

         Or as you may comprehend it > Our troops are taking major dump in their pants, Allah will help them.
         Last edited by Azad; 04-30-2016, 10:26 AM.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Comment

           Working...
           X