Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  And now let's get back on topic
  General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   IT is another booming sector as well. The business climate in Armenia is very inviting for foreign investment in the IT sector. Many of us have been talking about the need to develop an arms industry in Armenia. Well the field of IT, cannot be overlooked when discussing an arms industry in a country like Armenia, which has very few natural resources. Cyber warfare is huge right now. If we can create the best programmers, developers, etc. just consider what we can do to Azerbaijan from the safety of Yerevan. We can shut down their electrical grid, jam their military communications, disrupt their banking system, etc. and cause total chaos all without dropping a single bomb. This would surely effect their abilities to carry out their military operations. I'm sure if someone presented a good idea the Ministry of Defense and the government they would be willing to listen. Nobody would step on your toes.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    I'm still searching for info about the operations of the past couple of days. If we gained anything or not. There is widespread silence from our MoD.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by armnuke View Post
     I'm still searching for info about the operations of the past couple of days. If we gained anything or not. There is widespread silence from our MoD.
     We did trust me. I think we now have everything back but that hill that Hundreds of Azeris died for so they can use it to display their new shiny flagpole.
     Last edited by AbuSindi; 04-30-2016, 05:38 AM.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by AbuSindi View Post
      IT is another booming sector as well. The business climate in Armenia is very inviting for foreign investment in the IT sector. Many of us have been talking about the need to develop an arms industry in Armenia. Well the field of IT, cannot be overlooked when discussing an arms industry in a country like Armenia, which has very few natural resources. Cyber warfare is huge right now. If we can create the best programmers, developers, etc. just consider what we can do to Azerbaijan from the safety of Yerevan. We can shut down their electrical grid, jam their military communications, disrupt their banking system, etc. and cause total chaos all without dropping a single bomb. This would surely effect their abilities to carry out their military operations. I'm sure if someone presented a good idea the Ministry of Defense and the government they would be willing to listen. Nobody would step on your toes.
      ՊՆ-ն եւ ՏՏ-հատվածը պայմանավորվել են ստեղծել աշխատանքային խմբեր

      http://www.mediamax.am/am/news/armypolice/18095/

      Լուսանկարը` ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն

      Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ԻՏՁՄ) եւ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ:

      Հանդիպմանը, որին մասնակցել են ՀՀ ՊՆ, ԶՈւ եւ ԶՈւ ԳՇ համապատասխան վարչությունների պետերը, քննարկվել են Հայաստանում գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար ձեռնարկությունների եւ պաշտպանական գերատեսչության համագործակցության հեռանկարները: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների ղեկավարները եւ ԻՏՁՄ ներկայացուցիչները հանդես են եկել համագործակցության շուրջ գործնական առաջարկություններով:

      Առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները համատեղ ուսումնասիրելու նպատակով համաձայնություն է ձեռք բերվել հետագա աշխատանքները շարունակել աշխատանքային խմբերով` ձեւավորելով պաշտպանության նախարարության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների համագործակցության համալիր ծրագիր, - ասված է ՊՆ հաղորդագրության մեջ:

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by AbuSindi View Post
       We did trust me. I think we now have everything back but that hill that Hundreds of Azeris died for so they can use it to display their new shiny flagpole.
       I guess we will take that back soon. 2 grad launchers would turn that hill and everything inside it to ash.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Zeytun View Post
        ՊՆ-ն եւ ՏՏ-հատվածը պայմանավորվել են ստեղծել աշխատանքային խմբեր

        http://www.mediamax.am/am/news/armypolice/18095/

        Լուսանկարը` ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայություն

        Երեւան: Մեդիամաքս: ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության (ԻՏՁՄ) եւ ՏՏ ոլորտի ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ:

        Հանդիպմանը, որին մասնակցել են ՀՀ ՊՆ, ԶՈւ եւ ԶՈւ ԳՇ համապատասխան վարչությունների պետերը, քննարկվել են Հայաստանում գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար ձեռնարկությունների եւ պաշտպանական գերատեսչության համագործակցության հեռանկարները: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերությունների ղեկավարները եւ ԻՏՁՄ ներկայացուցիչները հանդես են եկել համագործակցության շուրջ գործնական առաջարկություններով:

        Առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման հնարավորությունները համատեղ ուսումնասիրելու նպատակով համաձայնություն է ձեռք բերվել հետագա աշխատանքները շարունակել աշխատանքային խմբերով` ձեւավորելով պաշտպանության նախարարության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների համագործակցության համալիր ծրագիր, - ասված է ՊՆ հաղորդագրության մեջ:
        Wow this is good to hear! It's about time really. This is an area Armenians will thrive in. Thanks for sharing Zeytun jan.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Warning Graphic         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          That's one flexible azeri! A little jealous to be honest.


          Last edited by Shant03; 04-30-2016, 07:40 AM.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Frontline: the Story of the Soldiers and Azeri Aggression
           2016-04-5

           Comment

           Working...
           X