Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  There is even better use. Imagine we create small units of those sensors with extra life batteries that can last a fiew years.
  Have our reconnaissance install those in very unsuspecting places deep inside enemy territory, underground on crucial roads.
  Like Kurds do in turkey under the roads. But instead of exploding those sensors transmit all the data of all military equipment and type passing tru that section. I don't know, there are lot of things on roadsides that can be copied as covered antennas etc.
  you can monitor where and how many enemy artillery, tanks move to and use this information.
  Last edited by Hakob; 10-18-2016, 01:50 PM.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Hakob View Post
   But with those you can create monitored zones on passes and roads in mountains.
   Those are based on vibration and they are hard to monitor outside a dead zone since there will always be false alarm activated from Farmers to animals. They are not ideal for distance monitoring. It will involve wires or wireless, batteries, generators. There are other sensors for long distance the will be more appropriate like visual motion sensors, magnetic radars the list goes on.

   More ideas

   Since the paintball industry has a large customer base they do spend lots of money on R&D to build advanced toys with tracking sensors. The softwares could be easily reverse engineered and adapted to more solid military hardwares. I understand they are toys (ignore) but watch some of the softwares that could be useful.   https://sites.google.com/site/projectsentrygun/This is the Gladiator II paintball sentry from Project Sentry Gun. This sentry is fully autonomous - there is ...


   We met Tim from Redwolf Airsoft and had the chance to take a look at the overhauled versions of the sentry-guns and also a few other special items.A big than...

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    By the way Azad, my son loves to go to air softing and paintball matches. He says he met several military guys there and even one navy seal at airsoft place. They all say that airsoft is an excellent way of training soldiers on close combat situations.
    My son says that US army is using air soft for training.
    He says once you go to a match, your understanding of environment of combat completely changes. He has an airsoft as well as a real AK s and is convinced that airsoft feels close to AK and helps you acting tactically intelligent and realistic under fire. You get fire christening of a sort without real combat.
    There lots of stupid assumptions you may have that you change quickly because you get shot for wrong moves.
    He tells me that number one you learn is never loose an aim in any position or situation. You're not aiming, you're blind and may be dead.
    He thinks that in all those clips of Syrian war most of the soldiers are not trained enough. You see them moving under fire their weapons down, or firing holding low while standing full body. Things like this.
    Last edited by Hakob; 10-18-2016, 02:28 PM.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     18 / 10 / 2016
     Գործադիրը պահպանելու է ռազմական հավասարակշռությունն ու անցնելու է ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը
     Պաշտպանության ոլորտում կառավարության գործունեության հիմքում կդրվի ազգ-բանակ գաղափարը և հասանելի ռեսուրսներով` առավելագույն արդյունք ռազմավարական սկզբունքը: Արմենպրես-ի փոխանցմամբ՝ այդ մասին նշված է կառավարության ծրագրում: Ըստ կառավարության ծրագրի, այդ մոտեցումները մշակելիս հաշվի են առնվում առկա աշխարհաքաղաքական և անվտանգային սպառնալիքները, որոնցով պայմանավորված ՀՀ-ն պետք է տեսանելի ժամանակահատվածում պահպանի մարտունակ, մշտապես կատարելագործվող և արդիականացող, հասարակության վստահությունն ու աջակցությունը վայելող […]     Պաշտպանության ոլորտում կառավարության գործունեության հիմքում կդրվի ազգ-բանակ գաղափարը և հասանելի ռեսուրսներով` առավելագույն արդյունք ռազմավարական սկզբունքը: Արմենպրես-ի փոխանցմամբ՝ այդ մասին նշված է կառավարության ծրագրում:

     Ըստ կառավարության ծրագրի, այդ մոտեցումները մշակելիս հաշվի են առնվում առկա աշխարհաքաղաքական և անվտանգային սպառնալիքները, որոնցով պայմանավորված ՀՀ-ն պետք է տեսանելի ժամանակահատվածում պահպանի մարտունակ, մշտապես կատարելագործվող և արդիականացող, հասարակության վստահությունն ու աջակցությունը վայելող պաշտպանության համակարգ: Այդ խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ զինված ուժերի թվակազմի, պահպանման և զարգացման պաշարների անհամաչափությունը երկրի ազգաբնակչության նկատմամբ թելադրում է հատուկ լուծումների ներդրում, ինչի արդյունքում Զին? ?ած ուժերը բյուջեի և տնտեսության համար բեռ լինելուց պետք է փոխակերպվեն` դառնալով առաջընթացի խթանիչ: Հայոց բանակը հասարակության հայելին լինելու փոխարեն պետք է դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը` նպաստելով բանիմաց և հայրենասեր քաղաքացու դաստիարակությանը,- նշված է գործադիրի ծրագրում:

     Ըստ այդմ, պաշտպանական ոլորտում ծրագրերն ուղղված են լինելու ռազմական սպառնալիքները չեզոքացնելու համար բավարար ռազմական կարողությունների ստեղծմանն ու տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանմանն ուղղված աշխատանքների իրականացմանը, ԶՈՒ-ի ազգային կարողությունների և դաշնակցային ու գործընկերային հարաբերությունների զարգացմանը, զինվորական կառավարման մեխանիզմների արդիականացմանը, բանակ-հասարակություն կապի զարգացմանը, ԶՈՒ-ում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների երաշխիքների, հասարակական և միջանձնային առողջ հարա? ?երությունների ապահովմանը, ինչպես նաև հայրենասիրության, բարոյական նորմերի, կարգապահության և կանոնադրական հարաբերությունների ամրապնդմանը:

     Կառավարությունը նպատակային քայլեր կիրականացնի նաև ԶՈՒ-ի քաղաքացիական վերահսկողության և հանրային հաշվետվողականության ապահովման, պաշտպանական ռազմավարական պլանավորման, ռազմական ոլորտի գնումների գործընթացի և վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման միջոցով ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության ու թափանցիկության բարձրացման, ռազմարդյունաբերական համալիրի արդյունավետության, տնտեսական շահավետության ապահովման և այդ ոլորտում ներդրումների խթանման ուղղությամբ:

     Գործադիրի ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, զինվորական հաշմանդամների, զոհված, անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամների պատշաճ սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, զորակոչային համակարգում արդարության սկզբունքի ամրապնդմամբ:

     Կառավարությունը նախատեսում է ընդլայնել նաև կամավորության սկզբունքով կանանց զինվորական ծառայության անցման հնարավորությունները:

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      18 / 10 / 2016
      Հասարակությունը նույնպես պետք է պատասխանատու լինի Ազգ-Բանակ գաղափարի կայացման համար
      Times.am-ի զրուցակիցն է ազատամարտիկ, Գևորգյան մարտարվեստի դպրոց հայրենասիարական-երիտասարդական կենտրոնի հիմնադիր Գևորգ Գևորգյանը: -Պարոն Գևորգյան, հաշվի առնելով Ձեր անցած մարտական ուղին և ներկայիս գործունեությունը, որն ուղղված է երիտասարդների մարտական պատրաստվածությանն ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, ի՞նչ տեսլականներ ունեք զինված ուժերի դերը հասարակության շրջանում ևս մի նշաձողով բարձրացնելու համար: -Նախ ասեմ, որ գիտակցական ամբողջ կյանքս կապված է մեր բանակի, […]      Times.am-ի զրուցակիցն է ազատամարտիկ, Գևորգյան մարտարվեստի դպրոց հայրենասիարական-երիտասարդական կենտրոնի հիմնադիր Գևորգ Գևորգյանը:
      -Պարոն Գևորգյան, հաշվի առնելով Ձեր անցած մարտական ուղին և ներկայիս գործունեությունը, որն ուղղված է երիտասարդների մարտական պատրաստվածությանն ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, ի՞նչ տեսլականներ ունեք զինված ուժերի դերը հասարակության շրջանում ևս մի նշաձողով բարձրացնելու համար:
      -Նախ ասեմ, որ գիտակցական ամբողջ կյանքս կապված է մեր բանակի, երկրի պաշտպանության գործի հետ, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում ես այլ կերպ արդեն չեմ էլ կարողանում պատկերացնել ինձ: Այն կենտրոնը, որը ես հիմնել եմ ամբողջ իր գործունեությամբ և ծրագրերով, նպատակաուղղված է երիտասարդների ազգային դաստիարակությանը, մարտական արվեստի տիրապետմանը, ռազմական հմտությունների ուսուցանմանը Պարզապես մեր գործունեության և ծրագրերի մասին մի այլ առիթով խոսենք:
      Անդրադառնամ Ձեր կոնկրետ հարցին. Առաջին հերթին հասարակությունը պետք է ունենա այն գիտակցությունը, որ բանակը, մեր զինված ուժերը, մեր երկրի ողնաշարն է, և որքան ամուր է այն, այնքան մենք ուժեղ ենք, իսկ այդ գիտակցության արմատացումը մեզանից յուրաքանչյուրիս գործն է և միայն տեղի և անտեղի քննադատելով երբեք ոչ հարց կլուծես, ոչ էլ էական բան արած կլինես, խոսելը հեշտ է, կոնկրետ ծրագրերով գործ է պետք անել:
      Իմ տեսլականը հետևյալն է: Հասարակությանը, մասնավորապես՝ երիտասարդությանը, հարկավոր է ներգրավել տարբեր ռազմակրթական ծրագրերին, կազմակերպել ավագ և երիտասարդ սերունդների միջև ազատ քննարկման, շփման ռազմահայրենասիրական հավաքներ, ռազմական կրթական հաստատությունների դերը և հեղինակությունը բարձրացնել երիտասարդների շրջանում՝ իհարկե կրթական որակի բարձրացմանը զուգահեռ:
      Գիտեք մի կարևոր նրբություն կա, ռազմական կրթության որակը էլ ավելի բարձրացնելով և զինված ուժերի սպառազինության մակարդակը էլ ավելի բարձրացնելով մենք՝ այո, շատ կարևագույն հարցեր լուծած կլինենք, բայց դրան զուգահեռ պետք է հասարակության ուշադրությունը դրական առումով էլ ավելի կենտրոնացնել դեպի բանակը, դեպի ռազմական կրթությունը, դեպի հայ զինվորը, դեպի սահմանը, իսկ այդ անելիքները մեզանից յուաքանչյուրինս է, մասնավորապես այն կառույցներինը, որոնք ստեղծվել են այդ նպատակով...
      Գիտեք, երբ ես ասում եմ ռազմահայրենասիրկան դաստիարակություն ամենևին նկատի չունեմ այն վերամբարձ և պաթետիկ ճառերը, որոնք հաճախ ենք լսում տարբեր հարթակներից, այլ խոսում եմ կոնկրետ քայլերի, գործի մասին: Մենք պետք է իրապես հասնենք նրան, որ հայ երիտասարդի համար մեծ պատիվ լինի բանակում ծառայելը, ռազմական կրթությունը զարգանա այն աստիճան ու այնքան հեռանկարային լինի և նաև հեղինկություն տա մարդուն, որ երիտասարդները ձգտեն ռազմական կրթություն ստանալ, որ զինծառայողների և ազատամարտիկների սոցիալական հարցերը այնքան հետևողականորեն լուծում ստանան, որ այդ թեմաների շուրջ այլևս տարաբնույթ շահարկումների ականտես չինենք:
      Իհարկե այս և այլ հարցերի մասին կարելի է շատ խոսել, սակայն մի բան հստակ է, որ քաղաքական կամքի և մասնագիտական որակների հաշվին հնարավոր է լուրջ ձեռքբերումներ արձանագրել և ես հուսով եմ, որ այդպես էլ կլինի: Ավելին՝ այս պատասխանատվությունը միայն բանակի ղեկավարության վրա չէ, հասարակությունն էլ պետք է պատրաստ լինի աջակցելու, ինչ որ տեղ նաև պատասխանատվություն կրելու, գործ անելու՝ ռազմահայրենասիրությունը մրցունակ գաղափար դարձնելու ուղղությամբ, յուրաքանչյուրն իր ոլորտում՝ իր մասով , իր ծրագրերով, որովհետև Հայոց բանակը յուքանչյուրիս զավակն է: Ոչ միայն նվիրյալները այլև ողջ հասարակությունը պետք է սիրի բանակը իր զավակի պես, եկեք այս ուղղությամբ աշխատենք, իրապես, ռեալ առանց պաթետիզմի, գործով...
      -Թույլ տվեք նկատել, որ վերջին շրջանում ռազմամարտական բազմաթիվ դասընթացների կազմակերպիչներ են հայտվել, իրականում ինչպե՞ս է դա արվում և որքանո՞վ է իրապես ծառայում ռազմամարտական բազային գիտելիքների փոխանցման նպատակին, մենք տեսնում ենք , որ երիտասարդներից շատերը ներգրավված են այդպիսի խմբերում:
      - Չեմ կարող հերքել, կա նման տենդենց, երիտասարդին միշտ էլ բոլոր ժամանակներում էլ գրավել է զենքը, մարտական հնարքներին ծանոթանալը, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք մի բան, որ ոչ զենքը, ոչ էլ մարտական գիտելիքը դա ժամանց չէ, այստեղ պետք է առավելագույնս խստապահանջ լինել բոլոր այդպիսի նախաձեռնությունների հանդեպ: Նախ հարկավոր է որոշակի ֆիզիկական պատրաստվածության բերել մարդուն, հետո տեսական անհրաժեշտ գիտելիքներով զինել, բարոյահոգեբանական պատրաստվածության բավարար մակարդակի հասցնել և այս ամենից հետո միայն անցնել գործնական դասընթացների: Սա լրջագույն և շատ պատասխանատու գործ է:
      -Ձեր հիմնադրած կենտոնի ծրագրեը բազմազան են, ո՞րն է այն գաղափարը, որը առաջնորդում է ԳՄԴ հայրենասիրական-երիտասարդական կենտրոնի շուրջ համախմբված երիտասարդներին:
      -Եթե դու չհարգես քո ազգային ինքնությունը, ոչ ոք չի հարգի, եթե դու քո պետականության նկատմաբ կառուցողական մոտեցումներով չառաջնորդվես, դու չես ունենա ամուր պետականություն-երկիր, եթե դու ինքդ քո նկատմաբ խստապահանջ, և նաև քո քայլերի մեջ հետևողական չլինես, նույնը չես կարող պահանջել ոչ մեկից...և ի վերջո ազգային դաստիարակությունը դա համակարգ է, ոչ թե պաթետիկ ճառեր ու ակադեմիական արտահայտություններ:
      Մեր կենտրոնում ուսանում են հայկական մարտարվեստ՝ մարտ վարելու հայկական արվեստ, հայ մշակույթ, հայ ռազմարվեստի պատմություն, ընդհանուր ռազմագիտություն, կրոն...մենք շարունակական ծրագրեր, բաց դասեր են կազմակերպում, երիտասարդների և արցախյան ազատամարտի անվանի, ինչպես նաև հասարակությանը ոչ այդքան հայտի նվիրյալներ հետ, ազատ քննարկումներ: Կենտրոնում մի քանի տարի է արդեն գործում է Ազատամարտի մասնակիցների միավորում կրթական կառույցը, շատ են անելիքները: Մենք հիմա տարածքի վերանորոգման աշխատանքներ ենք իրականացնում, շուտով բացվելու է նաև նոր բազմաֆունկցիոնալ լսարան, որտեղ կհամատեղվեն ռազմագիտության տեսական և գործնական դասերը:
      -Պարոն Գևորգյան, դուք Ձեր կենտրոնի իրականացրած ծրագրերի և առհասարակ գործունեության մասին քիչ եք խոսում, ո՞րն է պատճառը:
      -Միշտ հիշեք, երբ մարդը սկսում է շարունակ խոսել, թե ինքը ինչ շատ, մեծ ու կարևոր գործ է անում, նա այլևս դադարում է այդ պահից գործ անել, տարվում է իր եսով, որը աստիճանաբար վերածվում է փուչիկի, ինչն էլ մի օր պայթում է և վերջ...եթե իսկապես ուզում ես գործ անել, քիչ խոսիր, տարվիր գործով, գործիդ մեջ գաղափար և հոգի դիր, զարգացիր և զարգացրու...

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Arji lav lsel.......

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         ԼՂՀ ՊԲ հարավային ուղղություն


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Strategic regiment-level military exercises with live fire have taken place

          SHARE
          LIKE
          17 OCTOBER 2016
          In accordance with the 2016 Armed Forces preparation plan, Strategic regiment-level military exercises with live fire have taken place on the grounds of one of the military bases under the jurisdiction of the 5th army corps, from October 10th to 14th.


          The subdivisions which were included in the exercises for strategic operations carried out their assigned tasks under conditions which closely simulated actual combat.

          New situations emphasizing the importance of the line, the ability of subdivisions to conduct battle, increasing the ability to cooperate, and being struck in fighting were simulated.

          The aim of the regiment-level military exercise was to assess the level of combat-preparedness of subdivisions, harmonize subdivisions during defensive and counter-attack operations and the enhance servicemen's ability to operate in difficult condition.

          The skills of commanders of subdivisions in preparation for and conduct of defensive combat, counterattack and fire control were also improved.

          Summarizing and analyzing the results of the exercise, commander of the 5th army corps, Major-General Karen Abrahamyan concluded that all tasks were successfully completed and that all subdivisions have a high level of combat preparedness
          .
          In accordance with the 2016 Armed Forces preparation plan, Strategic regiment-level military exercises with live fire have taken place on the grounds of one of the military bases under the jurisdiction of the 5th army corps, from October 10th to 14th.          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan


           Comment

           Working...
           X