Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 11-17.11.2018 Ռազմաշաբաթ / Military week

  Comment


  • Armenian Army
   Comment


   • Pashinolgu days are numbered....no one talks about azeri advancement in Nakhichevan ... why not ??? Pashinoglu is 50% nazi 50% turk

    Comment


    • Armenian Army
     Comment


     • Ռազմական խորհրդի նիստ Պաշտպանության բանակում

      Comment


      • Armenian Army
       Comment


       • ՄԻՏՎԱԾ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ

        Զրույց ՀՀ ԶՈՒ թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետ, գնդապետ ՎԱՀԱՆ ՊԱՊՅԱՆԻ հետ

        -Այս տարվա ամռանը Հաղթանակ զբոսայգում հանրությանը ներկայացվեց ՀՀ զինված ուժերի շարքային եւ կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողներին հատկացվող սննդամթերքի, ինչպես նաեւ իրային միջոցների տեսականին: Բավականին բազմազան էր իրային միջոցների ներկայացված տեսականին ՝ թաղիքե երկարաճիտ կոշիկներ՝ ռետինե տակացուներով (վալենկաներ), կիսավերարկու՝ ոչխարի մորթուց, ֆլիզից ձմեռային ձեռնոց, լուսապաշտպան ակնոց՝ նախատեսված բարձր լեռնային գոտիներում մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար Ցուցադրված էին նաեւ վրաններ, քնապարկեր, բամբակյա ներքնակներ, կիսաբրդյա, բրդյա ծածկոցներ եւ այլն, եւ այլն

        Փոփոխություններն ակնհայտ են նաեւ հանդերձանքում: Հայկական բանակը կազմավորման օրից մինչ մեր օրերը մի քանի համազգեստ է փոխել, փոխվել են գույները. այժմ առավել բաց գուներանգով է (հնարավորինս համապատասխանեցվել է մեր տեղանքին), փոխվել են նախշերը, տարբերանշանների տեղերը.

        -Ժամանակի ընթացքում զինվորական համազգեստը ենթարկվել է ինչպես արտաքին, այնպես էլ որակական փոփոխության, առավել կատարելագործվել, բնականաբար, ուսումնասիրվել է նաեւ մյուս բանակների փորձը:

        Համազգեստը պետք է համապատասխանի ոչ միայն եղանակային պայմաններին, կարեւորվում է ե՛ւ պաշտպանական նշանակությունը, ե՛ւ դիմացկունությունը, ե՛ւ գունաքողարկումը, այն պետք է լինի հնարավորինս հարմարավետ, թեթեւ, շարժումները չկաշկանդող: Բազմաթիվ չափորոշիչներ են հաշվի առնվում, եւ ոչինչ պատահական կամ ինքնանպատակ չի արվում. պարբերաբար կատարվող յուրաքանչյուր լրամշակում համազգեստը դարձնում է առավել հարմարավետ: Օրինակ՝ ձմեռային դաշտային համազգեստը, որ արդեն չորս տարի կրում են մեր զինվորներն ու սպաները. բաճկոնի մեջքի գոտկատեղի հատվածում տեղադրվել է քամուց պաշտպանող էլաստիկ ժապավենով գոտի, որ խոչընդոտի սառը օդի ներթափանցումը, նույն նպատակով նաեւ թեւքերը մշակված են տրիկոտաժե մանժետներով, իսկ բթամատի համար հատուկ տեղ է թողնված, այն ցուրտ եղանակային պայմաններում կարող է կիսատ ձեռնոց դառնալ: Շարժումները չկաշկանդելու նպատակով էլ, օրինակ, գրպաններին տրվել է թեքություն, թեւքանշաններն ու տարբերանշաններն ամրացվում են առանց կարելու, որպեսզի զինծառայողը լրացուցիչ ժամանակ չվատնի: Եվ նմանատիպ բազմաթիվ փոփոխություններ:

        -Պարոն Պապյան, նկատելի առավելությունների կողքին բարձրաձայնենք նաեւ խնդիրները: Զինվորների ծնողներից, զորացրված զինվորներից հաճախ ենք լսել զինվորական հանդերձանքին վերաբերող բողոքներ: Հիմնականում դժգոհությունը զինվորական կոշիկների անհարմարությունից է, կիսավարտիքների անորակությունից եւ համազգեստի շուտ գունաթափվելուց: Մաշված, գունաթափ համազգեստով զինվորը, անկեղծ լինենք, դժվար թե պատկառանք ներշնչի:

        -Համազգեստի մաշվածության, գունաթափվելու թեման բազմիցս արծարծվել է. համազգեստը չի կարող չմաշվել, չգունաթափվել, եթե կարված է բնական նյութերից եւ եթե չի մաշվում, նշանակում է՝ կտորի բաղադրության մեջ բամբակ չկա, սինթետիկ է, իսկ սինթետիկ գործվածքն էլ, ինչպես հայտնի է, ե՛ւ վնասակար է, ե՛ւ անարդյունավետ. ամռանը այդ կտորից կարված հագուստը մաշկը վառում է, ձմռանն էլ տաք չի պահում:

        Դաշտային պարապմունքներ, ինչպես նաեւ մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի համազգեստը չի կարող չմաշվել: Ըստ այդմ էլ՝ զինվորական համազգեստը տրամադրվում է ծառայողական առանձնահատկություններից ելնելով: Եվ եթե պահեստային զորամասերում համազգեստ եւ կոշկեղեն կրելու ժամկետը սահմանված է ութ ամիս, ապա սահմանին մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմինը վեց ամիս է, այսինքն՝ չորս լրակազմ 2 տարում:

        Զինվորական ամենօրյա եւ տոնական համազգեստները պետք է տարբերվեն: Նշեմ նաեւ, որ հասարակությունը այսուհետ քաղաքում զինվորներին կտեսնի է՛լ ավելի գեղեցիկ ու կոկիկ համազգեստով. այս տարվանից՝ ամառային զորակոչից սկսած, ավելացել է եւս մեկ լրացուցիչ համազգեստ՝ տոնականը: Զինվորներն այն կրելու են արձակուրդ գնալիս, ազատ արձակման, հանդիսավոր միջոցառումների ժամանակ: Տոնական համազգեստի տարբերանշաններն ու թեւքանշանները նախատեսված են դեղին երանգավորումով:

        Իսկ ինչ վերաբերում է անորակ կիսավարտիքների հետ կապված բողոքներին, որոշակի ճշգրտեմ. դրանք անորակ չեն, դրանք պարզապես մեկանգամյա օգտագործման համար էին նախատեսված:

        Այս տարվա նոյեմբերի վերջին արդեն զինված ուժերի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին եւ պայմանագրայիններին կհատկացվեն բավականին բարձր որակի կիսավարտիքներ: Կիսավարտիքների կտորի բաղադրության մեջ գերակշռում է բամբակը (95% բամբակ, 5% էլաստան): Սրանք արդեն նախատեսված են բազմակի օգտագործման համար եւ պետք է լվացվեն (տարվա կտրվածքով կհատկացվի 6 հատ): Մինչեւ տարեվերջ ձեռք կբերենք 380 միավոր արտադրական նշանակության լվացքի մեքենաներ, որոնք կմոնտաժվեն զորամասերում, վաշտային օղակներում, որոնցով էլ կփորձենք կազմակերպել զինծառայողների ներքնաշորերի անհատական լվացումը (զինվորներին հատկացվել են անհատական լվացքի պարկեր, որոնցով նրանք իրենց անձնական իրերը կարող են լվանալ):

        Նոյեմբերի վերջին կտրամադրվեն նաեւ բարձրորակ կարճաթեւ շապիկներ: Հենակետում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորը շոգ եղանակին միանգամից հենց այս շապիկի վրայից կարող է հագնել զրահաբաճկոնը (մարտաբաճկոնը):

        -Պարոն գնդապետ, խոսենք նաեւ կոշիկների որակից:

        -2019թ. զինված ուժերի զինծառայողները կկրեն ժամանակակից տեխնոլոգիաներով արտադրվող ճտքավոր կոշիկներ: Նոր ձուլման մեթոդով ամրացված տակացուներով այս կոշիկներն օրթոպեդիկ ներդիրներով են, որպեսզի ավելի հարմարավետ լինեն հատկապես ոտքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող զինծառայողների համար:

        Բոլոր առաջատար երկրների զինված ուժերում կրում են տվյալ տեսակի կոշիկներ: Ճտքավոր այս կոշիկները անցնում են փորձաշրջան. որոշակի չափաքանակ հատկացրել ենք տարբեր ռելիեֆային, բնակլիմայական գոտիներում գտնվող զորամասերի` վերջնականապես ճշգրտելու թե՛ խոնավ, թե՛ չոր, թե՛ ցուրտ, թե՛ շոգ պայմաններում նկատված առավելություններն ու թերությունները:

        Մի խոսքով` յուրաքանչյուր փոփոխություն, լրամշակում միտված է զինծառայողի հանդերձավորման բարելավմանը:


        ԱԼԻՍ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

        Լուս.` ԱՐԵԳ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
        '


        Comment


        • Ն. Փաշինյանը և Դ. Տոնոյանն այցելել են մարտական հենակետ և հետևել մարտավարական զորավարժությանը

         Comment


         • Nagorno-Karabakh Defense Army
          Comment


          • Joint Armenian-Russian Military Force.

            

           Comment

           Working...
           X