Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Նորակոչիկների զինվորական երդումը խորհրդանշական վայրում է`ուխտատեղի և նվիրական սրբավայր Խոր Վիրապ վանական համալիրում

  Comment


  • ՆՇՎԵՑ ԶՈՐԱՄԱՍԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

   Փետրվարի 2-ին 3-րդ զորամիավորման Դրաստամատ Կանայանի անվան զորամասի կազմավորման տարեդարձն էր:

   Հայոց բանակի առաջին զորամասերից է. ստեղծվել է 1992թ. փետրվարի 2-ին: 1-ին հրամանատարն է եղել փոխգնդապետ Ալեքսանդր Թազագուլյանը:

   1992թ. մարտ-հուլիս ամիսներին զորամասը մասնակցել է Տավուշի շրջանի սահմանամերձ գյուղերի ինքնապաշտպանական մարտերին:

   1992թ. օգոստոսին Արծվաշենի մարտերում իրենց կյանքը զոհեցին զորամասի 16 զինծառայողներ եւ զորամասի հրամանատարի տեղակալ, մայոր Էդվարդ Ավետիսյանը:

   1993թ. ապրիլին բրիգադը մասնակցել է Քարվաճառի շրջանի ազատագրմանը և Նոյեմբերյանի շրջանի սահմանների ինքնապաշտպանության մարտերին, որոնց ժամանակ զոհվեցին զորամասի 12 զինծառայողներ:

   1994թ. հունվարին զորամասի ստորաբաժանումները կրկին մասնակցել են Քարվաճառի շրջանի ռազմավարական նշանակության դիրքերի համար մղվող մարտերին:

   Այդ մարտական գործողությունների ընթացքում իրենց կյանքը զոհեցին շուրջ 15 զինծառայողներ: Նրանց թվում էր գումարտակի հրամանատար, մայոր Սամվել Բարսեղյանը:

   1996թ. փետրվարի 1-ին, համաձայն ՀՀ նախագահի վկայագրի՝ որպես զինվորական պատվի, փառքի և արիության խորհրդանիշ, զորամասին հանձնվել է Մարտական դրոշ:

   ÖՏոնի առթիվ զորամասում կազմակերպվել էր հանդիսավոր միջոցառում, որին մասնակցել են զորամիավորման հրամանատարությունը, Գուգարաց թեմի հոգևոր առաջնորդը, հոգևոր սպասավորներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, ԵԿՄ տարածքային վարչության անդամներ, վետերաններ, կցագրված ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ: Շարահրապարակին կից բացազատվել էին ուսումնական կետեր, որտեղ դպրոցականներին ներկայացվեցին տարբեր զինատեսակներ: Անցկացվեցին պարապմունքներ: Ավարտին հետախուզական ստորաբաժանումները ցուցադրեցին մարտական առաջադրանքի կատարման ընթացքը:
   Փետրվարի 2-ին 3-րդ զորամիավորման Դրաստամատ Կանայանի անվան զորամասի կազմավորման տարեդարձն էր:


   Comment


   • ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑ

    Փետրվարի 21-ից 24-ը ՀԶ և ՀՎ պետի գլխավորած աշխա≠տան≠քային խումբը այցելել է վարչության ենթակա զորամասերից մեկը: Այցի ընթացքում ուսում≠նա≠≠սիր≠վել են≠ զորամասի մար≠տա≠կան կիրառ≠ման պլանները, ստորաբա≠ժա≠նում≠≠նե≠րի պատ≠րաս≠տու≠≠թյան մակարդակը, ճշգրտվել պաշտ≠պա≠նա≠կան գոտիներում գործող ստո≠≠≠րաբաժա≠նում≠նե≠րի խնդիր≠ների և փոխ≠գործակցության կազմակերպ≠ման հարցերը, հրամանատարներին ցուցաբերվել է մեթոդական և գործնական օգնություն, ինչպես նաև պարզա≠բանվել են առա≠ջա≠դրված խնդիր≠ների կատարման կազմա≠կերպ≠ման և իրա≠կանացման գոր≠ծում առ≠կա խնդրա≠հա≠րույց հարցերը:
    Փետրվարի 21-ից 24-ը ՀԶ և ՀՎ պետի գլխավորած աշխա≠տան≠քային խումբը այցելել է վարչության ենթակա զորամասերից մեկը:


    Comment


    • Դ.Տոնոյանն ընդունել է Միջազգային ճգնաժամային խմբի ծրագրերի ղեկավարին

     Comment


     • Armenian Army      Comment


      • Պաշտպանության նախարարն ընդունել է Կանադայի զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդին

       Comment


       • Nagorno-Karabakh Defense Army

        Comment


        • Քննարկվում են նոր համազգեստների նմուշները

         Comment


         • Did India shoot down a Pakistani F16 in last dog fight?
          Four days ago news was saying Indian MIG21 shot down a F16 and was in turn shot down by another F16.
          But today news says that only Indian MIG was shot down.
          On the other hand isnít that a good news for us, meaning that our future SU30s can check and controll Azery MIGs and airspace?
          Last edited by Hakob; 03-03-2019, 05:11 PM.

          Comment


          • There was lots of back and forth BS. To my understanding only the Indian MIG21 was downed.
           Just cause a MIG21 was shot down, doesnít mean the SU30s is going to be superior. Too many factors to consider from pilot performance ...
           We donít even know if it was a dog fight or a missile that got it downed.

           Comment

           Working...
           X