Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by Vrej1915 View Post

  If we are to look to the facts, here's what I see:
  Agree on all of your points, except the last part "US protectorate”. Just a perspective where Armenia stands in US’s interest … They still did not accept the Armenian Genocide after 105 years.
  True that Russia will do what works for Russian interest. Our job is to find smart ways to play the game properly. Example: Russia cornered us with Artsakh? We pull all of our citizen out of Artsakh to Armenia and humiliate them in their own game. They want a route in the south? No way! keep your Artsakh surrounded with turks.

  Do we really want a territory surrounded with turks? fluk it! they can keep it unless we shift the borders to attach all the western borders to Armenia and give the turks some of the eastern part up.
  Last edited by Azad; 11-12-2020, 10:20 PM.

  Comment


  • Something like this map. Red area.
   Click image for larger version

Name:	Map.jpg
Views:	1315
Size:	81.6 KB
ID:	583912

   Comment


   • Ռուսաստանը 1820 թվականից սկսած մեզ այդ ճակատագրին է մատնել

    ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ՊԱՊՅԱՆ, Հարցազրուցավար
    13.11.2020    Մեր զրուցակիցն է ՀՅԴ Բյուրոյի որոշումով ՀՅԴ շարքերից հեռացված մտավորական, ՀՅԴ գաղափարախոս Նազարեթ Բերբերյանը

    Պարոն Բերբերյան, ինչպե՞ս եք գնահատում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունը, որով 7 շրջանները, նաև Շուշին վերադարձվում են Ադրբեջանին:

    Այդ հայտարարությունը Ռուսաստանի կողմից հրամցված և մեր ճարահատ իշխանությունների կողմից ընդունված հայտարարություն է: Մենք, ըստ էության, պարտվեցինք, ոչ զենքն էր բավարար, ոչ մարդկային ռեսուրսը: Սա հայ-թուրքական պատերազմ էր Ռուսաստանի օրհնությամբ, իրենց միջև ներքին պայմանավորվածությամբ: Մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք: Ո՞վ է մեղավոր՝ Փաշինյանը, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը: Սերժ Սարգսյանը, որ իշխանությունն ինչ-որ ձևով փոխանցեց իր հաջորդին, այդ օրվանից գիտեր, որ այս օրը գալու է: Նա իր համար ավելի ապահով անկյուն գտավ:

    Իսկ ինչպե՞ս եք գնահատում 17 քաղաքական ուժերի, այդ թվում ՀՅԴ-ի, բողոքի ակցիաները Երևանում, որոնք պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության հրաժարականը:

    Դաշնակցությունը իր անունի հետ կապ չունեցող քաղաքական կազմակերպություն է այսօր Հայաստանի մեջ: Արտասահմանում կա սերնդեսերունդ մնացած, պահպանված Դաշնակցության կազմակերպությունը: Խոսքը Հայաստանում գոյություն ունեցող Դաշնակցության մասին է, որը միայն անունով կա: Իսկ այդ քաղաքական ուժերը դեռ պատերազմը չսկսած, սեպտեմբերի 27-ից առաջ մեկ բան էին ուզում, որ իշխանափոխություն լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, և իրենք իշխանությունը վերցնեն: Թե ով կվերցներ, ինչպես կվերցներ, դա էլ անհայտ է: Թերևս եթե Ռուսաստանից ավելի կոնկրետ առաջարկություն ստանային, կորոշեին, թե իրենցից ում առաջ մղեն: Ռուսաստանն այդ հույսերն էր ներշնչում, 3-4 սցենարներ ընթացքի մեջ էր դնում, որպեսզի հասնի ի վերջո այս 27 տարվա պայմանավորվածության իրագործմանը, այսինքն՝ ԼՂԻՄ-ը ռուսական ազդեցության տակ ավելի ինքնավար դարձնելուն, որն իրեն հնարավորություն կտա Ադրբեջանի և Հայաստանի վրա իր ազդեցությունը բանեցնել՝ մեկ այս կողմ, մեկ մյուս կողմ թեքելով, մեկ մեկին զինելով, մեկ մյուսին զինելով: Այս խաղը Ռուսաստանն ուրիշ տեղեր էլ է խաղացել: Մեզ դրանով ճնշելու է, քանի որ սա մեր ճակատագրի հարցն է:

    Բարեբախտաբար, միջազգային կոնսենսուսը, որը ի վնաս Հայաստանի է գոյացել, խնդրո առարկա չի դարձել նաև Հայաստանի պետական գոյության իրավունքը, և Արցախի ինքնիշխան իրավունքի հիմքը: Մենք փառք պիտի տանք մեր ժողովրդին, որ ոտքի կանգնեց պայքարի, զոհաբերությունների գնաց, դրանով մենք պարտադրեցինք ամբողջ աշխարհին, որ այսօր Հայաստանի պետական գոյությունը, անկախությունը, Արցախի ինքնիշխան գոյությունը միջազգային կոնսենսուսը խնդրո առարկա չի դարձնում: Եթե հետ գնանք 1988-ից առաջ, պիտի ընդունենք, որ այսօրվա այս պայմանագրով, որ դեռ չգիտենք, թե այս հողերից որն է անցնելու կամ չի անցնելու Ադրբեջանին, կամ որքանով երկար են նրանք կարողանալու այդտեղ մնալ, այդ երաշխիքները ոչ ոք չունի, Թուրքիան ու Ադրբեջանն էլ չունեն: Իրենց համար նպաստավոր ժամանակը եկավ, և իրենք օգտվեցին դրանից: Արաբները մի ասույթ ունեն, ասում են՝ ամեն մի դեպքի առիթով խոսակցություն է լինում, այսինքն՝ ինչ-որ պատահում է, դրա մասին միշտ ասելիք կա: Հիմա սպասենք, տեսնենք, թե այս պահի կոնսենսուսը՝ Արցախն ու Հայաստանը պարտվածի այս վիճակին մատնելու ուղղությամբ, մեկ ամիս, մեկ տարի, առավել ևս 5 տարի հետո ինչ է լինելու:

    Տեսեք, այս ամբողջ խոսակցության ընթացքում մենք չենք ուզում անդրադառնալ, որ ռազմաքաղաքական առումով, աշխարհի մեծ պետությունների առումով Հայաստանը սահմանամերձ պատվար է, պատնեշ է Ռուսաստանի Դաշնության համար: Թուրքիայի հետ իրենց առևտրի մեջ, գործարքների մեջ ռուսներն իրենց մութ հաշիվներն ունեն, որոնց մասին մենք իրազեկ չենք: Բայց իմ ժողովրդի պատմության փորձառությամբ գիտեմ, որ ռուս-թուրքական գործարքների մի ամբողջ պատմություն ունենք 1820 թվականից սկսած: Կարող եմ բերել Կարնո օրինակը, որ Կարինն ազատագրել են, պարպել ու հայությանը հեռացրել:
    100 տարվա ընթացքում երեք անգամ մեզ այդ ճակատագրին են մատնել: Հետևաբար այդքան դյուրին չէ այսօրվա կացությունը, թե որքանով մնայուն կլինի այս կացությունը հայերի համար: Այո, մենք ճակատամարտը պարտվեցինք, պետք է նայենք, թե ինչպես շահենք պատերազմը, որովհետև պատերազմը դեռ առջևում է, պատերազմի առումով դեռ ոչինչ չի փոխվել: Այն մարդիկ, որոնք ասում են, թե հայ-թուրքական պատերազմն ավարտվել է, թող պատրաստվեն ավելի ծանր ողբերգության: Հայ-թուրքական պատերազմը խաղաղության մեջ շատ ավելի ուժեղ պետք է շարունակվի, քան պատերազմի ընթացքում: 1920 թվականից հետո, այս 100 տարվա ընթացքում Թուրքիան պատրաստվում է այս պատերազմին: Մենք ոչինչ չենք արել, որ թուրքական պետությունը երեխայական ինչ-որ նկրտումներից ներշնչված ուզում էր Բաքու հասնել: Նավթահորեր կան, համաթուրքական սուլթանական հավակնություններ կան, որոնք պատահականորեն չէ, որ արթնացել են Էրդողանի մոտ:
    Last edited by Vrej1915; 11-13-2020, 12:21 PM.

    Comment


    • 09-23-2016

     Originally posted by Azad View Post
     Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     “Israel's Aeronautics to debut Orbiter 4 STUAS in Azerbaijan

     navigate using GPS and datelines or be operated independently of these systems."
     Won’t be long now. I have mentioned this a while ago and now it is available. Soon we will see it on small
     Surface-to-air missiles. For now Armenia should buy or create their own.


     For more info, do not hesitate to contact us, just e-mail to samuele.martelli(AT)iit.it.In the last few years there has been an increasing interest in survei...


     https://www.youtube.com/watch?v=zIXRtohlhtY

     Comment


     • Մոսկվայի նպատակը հայ ինքնիշխանության գաղափարի վարկաբեկումն է. Կարեն Աղեկյան

      Lragir.am,
      15.11.2020

      Ezerk.am հրապարակել է վերլուծաբան Կարեն Աղեկյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.

      Հենց որ Ն.Փ.-ն ատելի դարձավ Հայաստանի քաղաքացիների առնվազն կեսին, նա անմիջապես հարմար եղավ իր նոր ղեկավարության՝ խաղաղապահների հրամանատարության համար: Մոսկվայի համար նշանակություն չունի, թե որ ճանապարհով է մարդը եկել իշխանության, որքանով է նա ժողովրդավար կամ ավտորիտար: Կարևոր է, որ առաջնորդների այն շղթան, որ ծայրաստիճան ոչ պոպուլյար է երկրում, շարունակվում է. այժմ LTP, RK և SS-ը կանգնած են կոկիկ մի շարքում, եւ կարծես հրամանով այնտեղ է հայտնվում նաև NP-ն: Մարդիկ պետք է ընդմիշտ հիասթափվեն հայկական պետական ինքնիշխանության բուն սկզբունքից, նույնիսկ այն պարագային, որ դա հարաբերական ինքնիշխանություն է։

      Comment


      • The world is shaped around power poles. Russia is loosing it. China is coming up. But world have never had 3 or multiple power poles.
       Usually world power poles compete against each other.
       is turkey in western power side or is it getting out of it. Seems to me the Turkish desire to become the Muslim power in the world will not be allowed. Who needs it? West or China? Nobody. Actually world can never have 3 poles because tilting of one towards any other can decimate any balance. And balanced it has to be.
       So will Turkey be put in its place and when?
       I cannot fathom erdogan will be allowed in creating a new empire. What do west and Russia gain from it except trouble?

       Comment


       • Originally posted by Hakob View Post
        I cannot fathom erdogan will be allowed in creating a new empire. What do west and Russia gain from it except trouble?
        Erdogan is playing both sides to gain benefits from each camp. It all started with the West when it pushed turkey to confront Russia in 2015 in shooting down the Russian SU-24, while the US pulled out the Patriot missiles from turkey’s defense system. Also, the failed 2016 coup attempt to topple erdogan. That’s when erdogan realized he was being thrown under the bus by the West. The West and Israel love turkey without erdogan and the Islamist ideologies. They want the old secular turkey. Moving forward, erdogan started to play his game with his rapprochement with Russia and the acquisition of the S-400 system. This was the most terrible equation for us Armenians. We lost our exclusivity with Russia in the region. Personally, I believe Russia has turkey on a shot leash and will happily strike back and put turkey in its place, if it is dumped out of NATO. erdogan ain’t stupid! There is a lot going on around our nation. In the late 80’s Russia made sure we closed the Syunik region from any azeri pipelines towards turkey by getting ALL of Artsakh’s territories. 30 years later Russia is opening that same plug. WHY? One of the biggest scripted games in the last 100 years. NATO lost a wishful Karabakh foothold now that Russia is rolling a full army in the territories. Iran is happy, turkey and azeris are puzzled what is going on. We are getting screwed till Pashinyan is toppled. Israel and the Neocons are hoping Trump will do something crazy to start a conflict with Iran before he leaves (not going to happen).
        Last edited by Azad; 11-15-2020, 08:18 PM.

        Comment


        • Պուտինի պատմական նվերը հայ ժողովրդին. Ղարաբաղի ուրվականը Մոսկվան դեռ երկար է հիշելու

         Lragir.am,

         16.11.2020         Մինչ հայաստանյան քաղաքական դասը զբաղված է փոխադարձ մեղադրանքներով, Ղարաբաղը լավ կամ վատ տարբերակով, ուշ թե շուտ հանձնելու մասին վեճերով, Ռուսաստանին արդարացնելու բուռն ու իրարամերժ փաստարկներով, ՌԴ նախագահ Պուտինը Մոսկովյան իր տիրական հեռվից հայտարարեց, որ ինքն է կազմել եռակողմ հայտարարության տեքստը:

         Պուտինի հայտարարությունն անկասկած պատմական նվեր է Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, որը 200 տարի դեգերում է հայտնի մուրճի ու սալի արանքում, կորցնելով իր պատմական արեալի 90 տոկոսը: Հիմա Հայաստանում համոզմունք է ձեւավորվում, որ հայկական մեծ կորուստների գնով պատերազմի նպատակը Ղարաբաղի օկուպացիան էր՝ հայկական պատմական հողի հերթական կտորը թուրքերին նվիրելու համար:

         Մինչ այդ, ՌԴ ԱԳ նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի համար որեւէ կարգավիճակ նախատեսված չէ: Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի մնացած մասը ռուս-թուրքական հետագա առեւտրի համար է պահվում, ռուս խաղաղապահների հսկողությամբ:

         Հայկական քաղաքական դասը զբաղված է այս քաղաքականության դետալների քննարկմամբ, որոնք իհարկե էական են եւ ողբերգական հետեւանքներ են ունեցել հայ ժողովրդի համար: Միեւնույն ժամանակ, նույնիսկ այն պայմաններում, երբ փորձ է արվում մի կողմ դնել Ռուսաստանի պատասխանատվության հարցը, այն ավելի է սրվում: Չափից ավելի մեծ է կորուստը ու սթափեցնող, եւ նույնիսկ մոսկովյան պրոպագանդան ի վիճակի չէ քողարկել այս հանգամանքը:

         Մոսկվային իհարկե իր վարկը չէ, որ հետաքրքրում է, այլ մուրճի ու սալի գաղափարաբանության վախճանի հեռանկարը, թեեւ դա կանխելու համար կա ավանդական թուրքական սպառնալիքը: Բայց թուրքերն էլ արդեն այն վիճակում են, շնորհիվ իհարկե ռուսական քաղաքականության, որ կարող են հանկարծ հրաժարվել այդ դերից կամ դուրս գալ որոշակի պայմանավորված քայլերից՝ Ռուսաստանին աշխարհքաղաքական լուրջ հարված հասցնելու համար, Կովկասից ընդմիշտ դուրս մղելու հեռանկարով: Ի դեպ, ահաբեկիչներն արդեն հասել են Ռուսաստանի համար սակրալ սահմանագիծ՝ Վորոնեժ:

         Հայաթափված Ղարաբաղի ուրվականը Մոսկվան դեռ երկար է հիշելու, հատկապես երբ իր խաղաղապահները մենակ մնան այնտեղ՝ իրենց իսկ ստեղծած կոլցոյում: Ի վիճակի՞ են Մոսկվայում փոխել այդ ընթացքը:

         Comment


         • Originally posted by Azad View Post

          Israel and the Neocons are hoping Trump will do something crazy to start a conflict with Iran before he leaves (not going to happen).
          As predicted, the whole Russia vs NATO are playing their games all around Armenia now. turkey started to build up forces in Igdir few kms from Yervan. While Russia is building up a massive base in Artsakh.

          "Trump Sought Options for Attacking Iran to Stop Its Growing Nuclear Program"

          https://www.nytimes.com/2020/11/16/u...n-nuclear.html

          Comment


          • Following the scinical interview of Putin yesterday, I do not see any chance of survival of an Armenian state before the national confrontation with cruel truth: Russia is the existential enemy, maybe more than Turkey.
           The sooner we eradicate "russophilia", the biggest our survival chances.
           First step is finding the good label for them for our everyday life.
           Im not very convinced if it is the best label, but for now "TRAITOR RUSSIA"

           Comment

           Working...
           X