Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Regional geopolitics

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Regional geopolitics

  ^^^^
  As long as turc border is open, rebels have opportunity for reinforcement whether it be manpower or supplies.
  Syrian army does not share same advantage. Syrian army/allies is scraping for manpower.
  The turc connection is the primary catalyst to rebel success.
  An incirclement and destruction CANNOT be permitted.
  My opinion, terrorist cannot be allowed this.
  Syria is short of men.
  The rebels keep getting resupplied.
  Only Russia has saved the day so far.
  Syrians that are left and their allies are fighting valiantly. But without that "one extra piece" --- STOP TURC--- from resupplying TERRORISTS, it's an ongoing chaos.
  I have no idea how they are going to address that gap. Syria's last move shows the criticle disparity.
  All I can see is ... Stop the inflow of ALL terrorist resources.

  Comment


  • Re: Regional geopolitics

   When you "close in" on somebody , they start squirming harder.
   Expect that from the west/cohorts.
   That's why the big push.

   Comment


   • Re: Regional geopolitics

    Վրացական անակնկալի հայկական շարունակությունը

    ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան
    Մեկնաբանություն - 04 Փետրվարի 2016,


    Տարածաշրջանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել ամերիկյան Frontera Resources ընկերության հայտարարությունը Վրաստանի Հարավային Կախեթի շրջանում 5,3 տրիլիոն խմ գազի պաշարների առկայության մասին: Իրանի գազի պաշարներն օրինակ գնահատվում են 34 տրիլիոն խմ: Ըստ Բրիտանական BP ընկերության, դա խոշորագույն ծավալն է աշխարհում, թեեւ ռուսական Գազպրոմն օրինակ իր պաշարները գնահատում է 36 տրիլիոն խմ:

    Բոլոր դեպքերում, 5,3 տրիլիոնը Վրաստանի համար շոշափելի թիվ է, բայց իրակա՞ն է դա արդյոք: Ամերիկյան ընկերությունը խոսում է այն մասին, որ առաջիկա տասնամյակում հնարավոր է արդյունահանել վրացական գազը եւ արտահանել Թուրքիա կամ Ուկրիանա: Ի դեպ, Ուկրաինայի հետ ամերիկյան ընկերությունն անգամ հուշագիր ունի կնքած:

    Բայց, այստեղ իհարկե խնդիրը ոչ միայն արդյունահանումն է, այլ նաեւ տեղափոխումը: Ամերիկյան ընկերությունը դիտարկում է սեղմած տարբերակը: Կա նաեւ խողովակաշարի տարբերակը: Թե որը կլինի առավել էժան, դեռ պարզ չէ: Միաժամանակ, ընդհանրապես պարզ չէ, թե արդյոք 5,3 տրիլիոնի պարագայում արդյունահանման եւ տեղափոխման ինչ ներդրումներն են հիմնավոր, եւ հիմնավոր կարող են լինել արդյոք ընդհանրապես:

    Բայց, այդ բոլոր հարցերից առաջ ամենագլխավոր հարցն այն է, թե ընդհանրապես կա այդ ծավալի գազ Հարավային Կախեթիայում, թե ոչ: Մասնագետներն այդ տեսանկյունից ունեն տարբեր կարծիքներ:

    Մեծ հաշվով, չի բացառվում, որ ամերիկյան ընկերության հայտարարությունը ավելի շատ ունի Վրաստանին ներկայիս բարդ գազային բանակցություններում աջակցելու մարտավարական նպատակ: Վրաստանը ներկայում իր գազամատակարարման համար բանակցում է Գազպրոմի հետ, բանակցություն է առկա նաեւ Իրանի հետ՝ Գազպրոմի ներգրավմամբ, որպեսզի Հայաստանի միջոցով փոխանակման տարբերակով Իրանը գազ մատակարարի Վրաստան: Առկա է նաեւ ադրբեջանական Սոկարի խնդիրը, որը ներկայում Վրաստանի հիմնական գազամատակարարն է, բայց որի պայմանները Թբիլիսիին այժմ այդքան էլ ձեռնտու չեն: Դրան զուգահեռ, Վրաստանը հայտարարել է, որ Գազպրոմը պահանջում է Հայաստան տարանցման համար վճարել փող, ոչ թե Վրաստանին հատկացնել տարանցվող գազի 10 տոկոսը:

    Դրան ավելացել է նաեւ այն, որ Վրաստանում հայտնի դարձավ գազամատակարարման համակարգում նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլիի տնտեսական շահի մասին: Վրաստանում տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ Սահակաշվիլիի կինը՝ Սանդրա Ռուլոֆսը հանդիսանում է ադրբեջանական գազը ներկրող ընկերության 49 տոկոսի սեփականատեր: Չի բացառվում, որ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունը փորձում է վերանայել գազային «ստատուս-քվոն» նաեւ այդ պատճառով:

    Իրավիճակն ընդհանրապես բավական անորոշ, եւ մթնոլորտը զգալիորեն խորհրդապահական է: Եվ այդ մթնոլորտին լիովին համահունչ է ամերիկյան ընկերության հայտարարությունն այն մասին, որ Հարավային Կախեթիում կա գազի 5,3 տրիլիոն խմ պաշար: Ավելի վաղ նույն ընկերությունը այդ պաշարը գնահատել էր 3 տրիլիոնից մի քիչ ավելի:

    Արդյոք այդ պաշարի մասին հայտարարությունը գազային բանակցություններում ամերիկյան շտապօգնություն է Վրաստանին, թե՞ ընդհանրապես ամերիկյան կողմը փորձում է այդպիսով ինքն էլ ներգրավվել գազային գործընթացում եւ դրանում ունենալ իր ազդեցությունը, քանի որ այդ գործընթացը կարող է էական վերանայումների բերել ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաեւ ամբողջ տարածաշրջանի համար:

    Այդ համատեքստում հետաքրքիր է հիշել, որ տարիներ առաջ, դեռեւս Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության ժամանակաշրջանում՝ 2012 թվականին, Հայաստանի կառավարությունը սահմանեց Հայաստանում նավթի ու գազի որոնման աշխատանքի կարգը: Այդ որոշումն իսկապես հետաքրքիր էր, հատկապես այն պարագայում, որ դա կայացվեց դրանից օրեր առաջ Հայաստանում հայ-ամերիկյան տնտեսական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի Երեւանում տեղի ունեցած նիստից օրեր անց:

    Այդ նիստում Հայաստանն ու ԱՄՆ ստորագրեցին էներգետիկ ոլորտում գործակցության հուշագիր, որը ենթադրում էր նաեւ էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների խնդիրը: Եվ ահա դրանից օրեր անց կառավարության որոշումով նավի ու գազի առկայություն ուսումնասիրելու կարգի վերաբերյալ որոշումը իսկապես ուշագրավ էր, նկատի ունենալով այն, որ այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտը ներառում է նաեւ թերթաքարային նավթի եւ գազի արդյունահանումը, որի տեխնոլոգիական առաջատարն ԱՄՆ-ն է:

    Այդ որոշումից ամիսներ անց՝ արդեն 2013 թվականին տեղեկություն տարածվեց, որ ամերիկյան մասնագետները ուսումնասիրել են Հայաստանում թերթաքարային գազի պաշարները: Թե ինչ է պարզվել ուսումնասիրության արդյունքում, ինչ եզրակացություն ու հեռանկարներ կան, կարծես թե դեռ չի հրապարակվել:
    Արդյոք այստեղ էլ կարող են լինել որոշակի անակնկալներ:

    Միեւնույն ժամանակ, դա կնշանակի նաեւ մարտահրավերներ, թե բնապահպանական, եւ թե նաեւ կոռուպցիոն, նկատի ունենալով այն, թե հայկական «էլիտան» իրեն բնորոշ ագահությամբ ինչպես կխժռի որեւէ էներգակրի պաշար, ինչպես որ խժռել է հանրային բոլոր այլ պաշարները: Թեեւ, այստեղ իրավիճակը այդ առումով մի քիչ բարդ կլինի, որովհետեւ դա առնվազն կպահանջի արդիական տեխնոլոգիա, որը խժռող «էլիտաներին» հասու չէ:

    Բոլոր դեպքերում, հետաքրքիր է, թե արդյոք Վրաստանում գազի պաշարների վերաբերյալ անակնկալ հայտարարությունը շարունակություն կունենա Հայաստանի ուղղությամբ:

    - See more at: http://www.lragir.am/index/arm/0/com....8Wnafooh.dpuf

    Comment


    • Re: Regional geopolitics

     Excellent. The Russians, Kurds, Syrian Army and Christian militias are going to tear out their eyes and skull-F*ck them. Do you guys like your popcorn with extra salt?


     Turkey’s nationalist 'Gray Wolves' enter Syrian fray

     Turkish ultranationalists have joined the fight in Syria as what some observers view as their government's secret weapon, one that could backfire as the group mingles with Islamists along with the Turkmens they're defending.
     Last edited by Joseph; 02-04-2016, 05:09 AM.
     General Antranik (1865-1927): “I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.”

     Comment


     • Re: Regional geopolitics

      #Photos #Turkey army has established many new roads crossing into #Syria. Indications for imminent military move..

      https://twitter.com/RamiAlLolah/stat...58631881756672
      Sorry its only a twitter
      .
      Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
      Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
      Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

      Comment


      • Re: Regional geopolitics

       Grounds to believe Turkey planning military invasion in Syria - Russian military

       Turkey is trying to conceal its illegal military activity on the border with Syria and has canceled an agreed Russian observation flight over its territory because of that, Russia's Defense Ministry said.


       Developments on the Turkish-Syrian border give serious grounds to suspect that Ankara is planning a military invasion in Syria, the Russian Defense Ministry said.
       “We have serious grounds to suspect intensive preparations by Turkey for a military invasion on the territory of the sovereign state of Syria,” Major General Igor Konashenkov, Defense Ministry spokesman, told journalists.

       “We are recording more and more signs of concealed preparations by the Turkish military,” he added.

       The spokesman reminded that Moscow had previously provided the international community with irrefutable video evidence of Turkish artillery firing on Syrian populated areas in the north of Latakia Province.........

       .
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment


       • Re: Regional geopolitics

        Originally posted by londontsi View Post
        Grounds to believe Turkey planning military invasion in Syria - Russian military

        Turkey is trying to conceal its illegal military activity on the border with Syria and has canceled an agreed Russian observation flight over its territory because of that, Russia's Defense Ministry said.


        Developments on the Turkish-Syrian border give serious grounds to suspect that Ankara is planning a military invasion in Syria, the Russian Defense Ministry said.
        “We have serious grounds to suspect intensive preparations by Turkey for a military invasion on the territory of the sovereign state of Syria,” Major General Igor Konashenkov, Defense Ministry spokesman, told journalists.

        “We are recording more and more signs of concealed preparations by the Turkish military,” he added.

        The spokesman reminded that Moscow had previously provided the international community with irrefutable video evidence of Turkish artillery firing on Syrian populated areas in the north of Latakia Province.........

        .
        That's gonna happen. Turcs are definitely going to do this.
        I can't see what Syrian or russian response is though.
        This is why Syria has fared so badly and lost so many fighters. Fresh supply of opposing fighters from the hominoid (turc) side.
        That border has got to be sealed.

        Comment


        • Re: Regional geopolitics

         Just read when Syrian army & allies broke siege of two important towns, the pro Syrian combatants trapped inside these besieged towns hooked up with Syrian army.
         Also read the towns population was approx 60,000.
         Hizbola purportedly has video of jubilant Syrians of these two Shia towns hugging the Syrian forces.
         That means at least a few more battle worthy troops for Syria .
         The Syrian army + allies + Russia, can see this comming.
         As I said before, when you "close in" on murderers, they become more frantic. The turc build up & the grey wolfies are "frantic" moves . I expect the intensity to rise. It may look like a powerful counter move by the terrorist supporting turcees and their terrorist proxies, but what we're actually seeing is the SQUIRMING of these rats as the get cornered.
         Still can't see Syria/Russia response to full fledged turc armored intervention. But, Syria/Russia can see it comming, so ...

         Comment


         • Re: Regional geopolitics

          Originally posted by Artashes View Post
          Just read when Syrian army & allies broke siege of two important towns, the pro Syrian combatants trapped inside these besieged towns hooked up with Syrian army.
          Also read the towns population was approx 60,000.
          Hizbola purportedly has video of jubilant Syrians of these two Shia towns hugging the Syrian forces.
          That means at least a few more battle worthy troops for Syria .
          The Syrian army + allies + Russia, can see this comming.
          As I said before, when you "close in" on murderers, they become more frantic. The turc build up & the grey wolfies are "frantic" moves . I expect the intensity to rise. It may look like a powerful counter move by the terrorist supporting turcees and their terrorist proxies, but what we're actually seeing is the SQUIRMING of these rats as the get cornered.
          Still can't see Syria/Russia response to full fledged turc armored intervention. But, Syria/Russia can see it comming, so ...
          USA/England, are part of this terrorist supporting group. They are also SQUIRMING as the noose tightens.
          That is why both England/USA on a daily (if not hourly) basis spew their chosen propaganda line, ie ; "it's the Russians fault for the collapse of their false flag "peace" talks. (And) its Russia's fault for the terrible destruction of Syria.
          USA/England is feeding all the intel they can to the scum turcs.
          That border has got to be sealed.

          Comment


          • Re: Regional geopolitics

           Under what pretense would Turkey invade Syria? make a new Alexandretta? train "moderate" opposition?

           Comment

           Working...
           X