Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

National Industry

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #21
  Re: National Industry

  Ասկե գրուփը սկսելու է ամրանների արտադրությունը  Ապրիլ 03, 2013 | 14:24
  Չարենցավանի Ասկե գրուփ ընկերությունը հունիսին սկսելու է շինարարական ամրանների արտադրությունը: Այդ մասին այսօր՝ ապրիլի 3-ին գործարան այցելած լրագրողներին ասաց Ասկե գրուփ ընկերության խորհրդի անդամ Վահան Հարությունյանը:

  Նշենք, որ Հայաստանում ամրանների նկատմամբ պահանջարկը կազմում է տարեկան մոտ 115 հազ. տոննա, այն հիմնականում բավարարվում է Ուկրաինայից ներմուծումների հաշվին: Ըստ Վ. Հարությունյանի՝ այս տարի կարտադրեն մոտ 30 հազ. տոննա, իսկ գործարանի հզորությունը տարեկան 125 հազ. տոննա է: Նախատեսվում է արտադրանքի մի մասը արտահանել, քանի որ հարեւան բոլոր պետություններում ամրաններ են ներմուծում:

  Գործարանը հագեցվել է գերմանական Siemens Val ընկերության սարքավորումներով, ինչը թույլ է տալիս ստանալ բարձրորակ արտադրանք: Որպես հումք օգտագործվելու է մետաղի ջարդոնը, ինչի շնորհիվ ինքնարժեքն ավելի ցածր կլինի, քան Ուկրաինայից ներմուծվածներինը:

  Ներդրումների ընդհանուր գումարը 30 մլն դոլար է:

  Comment


  • #22
   Re: National Industry

   Հայաստանն ինքն իրենից թանկ գնում է իր սեփականությունը
   Կարինե Իոնեսյան
   Ուրբաթ, 05 Ապրիլի 2013


   Հայաստանը ոչ միայն շահույթ չի ստանում սեփական հանքերի շահագործումից, այլ նաեւ ինքն իրենից գնում է իր սեփականությունը:
   Գնալով ավելանում է պղինձի, ոսկու եւ մոլիբդենի արդյունահանման քանակը, որը նշանակում է, որ Հայաստանի հանքավայրերը դատարկելու քաղաքականությունը Հայաստանի գլխավոր գործառույթներից մեկն է: Այդ ամենը ապացուցվում է 2005-2011 թթ. պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանման պետական վիճակագրական ցուցանիշներով:
   Նշված օգտակար հանածոներից քչերն են օգտագործվում Հայաստանում: Դրանց մեծ մասը օգտագործվում է արտահանվելու եւ հետագայում Հայաստանին վերավաճառելու համար:
   Հայաստանում ամենաշատը օգտագործում են ոչ մետաղային հանքանյութերը: Խիճը օգտագործում են ճանապարհաշինարարության մեջ, բացի դրանից, Հայաստանում օգտագործում են պեռլիտը, բազալտը, գրանիտը, աղը, որն օգտագործում են ձմռանը ճանապարհների սառցակալումները վերացնելու համար: Մանցալիտը, բազալտը, գրանիտը, դոլերիտը օգտագործվում է երեսպատման սալիկներ պատրաստելու համար: Կրաքարն օգտագործվում է ցեմենտի գործարանում, այդ թվում նաեւ կավը: Պեռլիտով նաեւ շինանյութ են պատրաստում, կամ լցոնումների համար են օգտագործում, քանի որ այն շատ լավ ջերմա եւ ձայնամեկուցիչ է,- lragir.am -ին ասել է ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման եւ հետախուզման ամբիոնի վարիչ Ռուբեն Մովսեսյանը:
   Նա նշում է, որ կան նյութեր, որոնք չեն կիրառվում Հայաստանում եւ նախատեսված են բացարձակապես արտահանման համար, որոնցից մեկը թելուրն է:
   Նշենք, որ պղնձի, մոլիբդենի հետ կարող են լինել օրինակ ոսկի, կամ այլ պինդ օգտակար հանածոներ: Թե ինչպես են վարվում այդ հանածոների հետ գործարանները՝ պարզ չէ, բայց նրանց ոչ ոք չի արգելում ասել, օրինակ, որ այդ նյութերն իրենց պետք չեն, իսկ իրականում միգուցե դրանք կորզում են հանքավայրից:
   Այդ տարրերը գիտության մեջ անվանում են ցրված տարրեր: Մովսեսյանը նշում է, որ ցրված տարրերից հանքավայրերում կա ռենիում, ոսկի, սելեն, թելուր, բիսմուտ, կադմիում: Նրա համոզմամբ, պղինձը Հայաստանում կարող էր լայն օգտագործում ստանալ, օրինակ կարելի էր վերականգնել կաբելային արտադրությունը, պատրաստել խողովակներ, որոնք այժմ ներմուծվում են արտերկրից:
   ՀՀ մաքսային ծառայության տվյալներով, 2011-2012 թթ. Հայաստանից արտահանված պղնձի հանքաքարի եւ խտանյութի քանակը 2011թ. կազմել է 118332,5 տոննա, որի արժեքը 260,552,5 հազար ԱՄՆ դոլար է: 2012 թ. տվյալներում նշված չէ, թե քանի տոննա պղինձ է արտահանվել, բայց նշված է, որ արտահանվածի գումարը կազմել է 227,579,7 հազար ԱՄՆ դոլար:
   Այժմ ներկայացնենք, թե ինչ ապրանքներ են ներմուծվել Հայաստան, որոնցում օգտագործվում է պղինձ. պղնձալար, սալեր, թելեր, ժապավեններ, խողովակներ, փողակներ, վերջիններիս համար նախատեսված կցամասեր, ոլորած լարեր, ճոպան, մեխ, սեղմակ, պտուտակ, հեղյուս, մանեկ, խոհանոցի պարագաներ եւ այլն: Այս նշած իրերից պարզ է դառնում, որ Հայաստանում էլ կարելի էր հանգիստ արտադրել դրանք:
   Նույն ՀՀ մաքսային ծառայության 2011-2012 թթ տվյալներով, 2011 թ. Հայաստան է ներմուծվել 3195,9 հազար ԱՄՆ դոլար արժողության 276 տոննա 87,6 կգ պղինձ պարունակող իրեր, իսկ 2012 թ.՝ 3040,9 հազար ԱՄՆ դոլար արժողության 249,7 տոննա 37,4 կգ քաշով իրեր:
   Նույն վերլուծությունը կարելի է կատարել նաեւ մյուս պինդ հանածոների դեպքում, որոնք մեծ արժեք են ներակայացնում, արտահանվում են մեծ ծավալներով եւ վերադառնում են Հայաստան արդեն որպես ներմուծվող ապրանք:

   Comment


   • #23
    Re: National Industry

    The best present from Armenia. The new stock of “Mountain Tea” is already in the market
    Friday, 15 March 2013,


    In February during the world exhibition of organic products Bio Fach 2013 held in Nierenberg, Germany the new stock of “Mountain Tea” brand with its new design was presented for the first time.
    Among other several Armenian brands the brand has participated in the world known exhibition with the assistance of USAID Enterprise Development and Market Competitiveness (EDMC) program, as well as of Ecoglobe company. With the assistance of the same companies the three varieties of “Mountain Tea” brand have received organic food certificate of European level.
    The new stock of “Mountain Tea” is already available in the Armenian retail markets. In addition to the traditional good quality the new stock is notable for its unique design of boxes. As the founder of the company Gevorg Abrahamyan says “The design of the new boxes is specially made in the logics of souvenirs. In many countries of the world it is common to present tea to the visitors, guests and tourists. We already have had such an experience in the past when some inbound tour operators ordered from us a range of teas to present to their clients”.
    “Mountain Tea” is known in the market as a brand producing high quality herbal teas.

    Comment


    • #24
     Re: National Industry

     Մոսկվան հետ կբերի՞ Նաիրիտի միլիոնները
     Ուրբաթ, 05 Ապրիլի 2013,


     Ռոսնեֆտ պետական նավթային կորպորացիայի նախագահ Իգոր Սեչինն այցելել է Հայաստան: Նա այցելել է նաեւ Նաիրիտ գործարան:
     Ներկայում Մոսկվայում ընթանում է դատավարություն, ռուսական պարտքի հարցով, որը կազմում է 175 միլիոն դոլար: Միջպետական բանկը այդ դատավարության ընթացքում պահանջում է 25 միլիոն դոլար կազմող տոկոսները:
     Hetq.am էլեկտրոնային պարբերականը լրագրողական հետաքննություն է անցկացրել Նաիրիտից մոտ 170 միլիոն դոլար գումարի անհետացման վերաբերյալ, որում եզրակացվում է, որ այս գումարը կոռուպցիոն տարբեր սխեմաներով գրպանել են հայ եւ ռուս պաշտոնյաներ, օգտագործելով օֆշորներում գրանցված ընկերությունները: Իր հերթին, ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունն անցկացրել է աուդիտ եւ համապատասխան նյութերն ուղարկել գլխավոր դատախազություն:
     Ի դեպ, այս համատեքստում հետաքրքրական է դառնում Առավոտ թերթի հարցազրույցը ՌԴ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հասարակական խորհրդի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մարինա Գալյուչենկոյի հետ, որում նա ասում է, որ իրենց տրամադրության տակ ունեն փաստաթղթեր, որոնք վկայում են հայ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների յուրացումների ու չարաշահումների մասին: Նա ասել է նաեւ, որ ՌԴ բարձրաստիճան չինովնիկները նույնպես զերծ չեն մնա հետաքննությունից, ովքեր հովանավորել են Հայաստանից կեղտոտ փողերի դուրսբերումը: Արդյոք ասվածը վերաբերում է նաեւ Նաիրիտին:
     Հրապարակ թերթը գրում է, որ բացառված չէ, որ հենց Ռոսնեֆտ-ի ղեկավարության ներկայիս այցի ընթացքում էլ կորոշվի դատաքննության հետագա ընթացքը: Եթե կողմերը համաձայնության գան, Հայաստանը ԵվրազէՍ հիմնադրամից կստանա 400 մլն դոլարի վարկ` Նաիրիտի արդիականացման համար, որի առաջին տրանշը` 125 մլն դոլարը, կուղղվի Նաիրիտի կուտակած պարտքերը մարելուն: Հայաստանի համար սա լավագույն տարբերակը կլինի, քանի որ գործարանը վերջապես կաշխատի և ճիշտ կառավարման դեպքում ահռելի օգուտ կբերի պետությանը:

     Comment


     • #25
      Re: National Industry

      ARMENIA BUYS ITS OWN PROPERTY EXPENSIVELY

      Armenia does not receive the profit from its own mines. In addition,
      it buys its own property from itself.

      Copper, gold and molybdenum extraction is growing, which means that
      Armenia is conducting a policy of emptying mines. Evidence is state
      statistics on extraction of solid minerals in 2005-2011. Few of
      these minerals are used in Armenia. They are exported to be resold
      to Armenia later.

      Mostly non-metal minerals are used in Armenia, such as gravel,
      perlite, basalt, granite which are used in building, salt which is
      used to clean roads from ice in winter. Lime and earth are used in
      the production of cement, says Ruben Movsesyan, the chair of Mineral
      Exploration and Study at the Department of Geography and Geology of
      Yerevan State University.

      According to him, some minerals are extracted for export only, such
      as tellurium.

      By the way, copper and molybdenum can come with gold, tellurium,
      selenium, cadmium, bismuth or other solid minerals. It is not known
      what the factories do with these minerals. It is possible that they
      extract these minerals.

      Movsesyan says copper could be used in Armenia to produce cables
      which are now imported.

      According to the Customs Service, in 2011-2012 118,332.5 tons of
      copper ore and concentrate at a total value of 260,552,500 dollars
      was exported. In 2012, the amount is not mentioned but the value is
      227,579,700 dollars.

      In the meantime, Armenia imports a wide array of products which
      contain copper. According to the Customs Service, in 2011 276,087.6
      tons of products containing copper at a value of 3,195,900 dollars
      was imported to Armenia, in 2012 249,737.4 tons of products containing
      copper at a value of 3,040,900 thousand dollars was imported.

      The same analysis could be made for other solid minerals of high
      value which are imported in large amounts and return to Armenia in
      imported products.

      Karine Ionesyan 11:55 05/04/2013 Story from Lragir.am News:
      http://www.lragir.am/index.php/eng/0/economy/view/29517

      Comment


      • #26
       Re: National Industry

       Գործարար Փայլակ Հայրապետյան. Իմ բրենդն իմ ազգանունն է

       Ապրիլ 07, 2013
       Գործարար Փայլակ Հայրապետյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ՝ իր բրենդը այնտեղ տանելու համար: Այս մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասաց ինքը՝ Փայլակ Հայրապետյանը:

       Հարցին, թե ո՞րն է իր բրենդը, նա պատասխանեց. Իմ բրենդն իմ ազգանունն է, հավելելով, որ մեկնել է Ղարաբաղ ընդերքն ուսումնասիրելու: Դիտարկմանը, թե այնտեղ նավթ կամ գա՞զ են փնտրում, Հայրապետյանը պատասխանեց. Դեռ ընդերքն ենք ուսումնասիրում, տեսնենք, թե ինչ հանածոներ կլինի:

       Փայլակ Հայրապետյանի խոսքով՝ ինքը միայնակ է եւ գործընկերներով չի աշխատում, քանի որ արդեն մեկ անգամ հասցրել է խաբվել: Իսկ նոր նախաձեռնության գումարները, ոչ թե վարկ է վերցրել, այլ իր խնայողություններով է իրականացնում: Մեր հարուստներն էլ, որ տանում են այդ գումարները լցնում են օտար երկրներում, թող բերեն Ղարաբաղ: Դրա համար էլ ես ուզում եմ իմ բրենդը տանեմ այնտեղ: Նոր աշխատատեղեր եւս կստեղծվեն,- ավելացրեց Փայլակ Հայրապետյանը:

       Comment


       • #27
        Re: National Industry

        Water supply of Armenia, and it's modernization.

        Comment


        • #28
         Re: National Industry

         Ո՞ւր են արտահանվում հայկական մետաղները         Ապրիլ 13, 2013
         Վերջերս հայտարարություններ հնչեցին, որ հայկական մետաղներն արտահանվում են օֆշորային ընկերությունների միջոցով՝ այդկերպ հանքարդյունաբերական ընկերությունները թաքցնում են եկամուտները: Այդ հայտարարությունների համար հիմք ծառայեցին այն հրապարակումները, ըստ որի՝ հանքարդյունաբերական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալներում օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունները զգալի դերակատարում ունեն:

         NEWS.am-ը փորձեց մաքսային վիճակագրության հիման վրա ճշտել, թե իրականում դեպի ո՞ր երկրներն են արտահանվում հայկական մետաղները, որոնք ընդհանուր արտահանման 60%-ն են: Եթե դրանց առաջնային իրացումը կատարվի օֆշորի միոջոցով, ապա մաքսային հաշվետվություններում այն անպայման կարտացոլվի:

         2012 թ. Հայաստանն ամենաշատը արտահանել է պղնձի խտանյութ՝ մոտ 227 մլն դոլարի չափով: Պղնձի խտանյութի կեսից ավելին (մոտ 127 մլն դոլար) արտահանվում է Բուլղարիա՝ որտեղ վերամշակվելուց հետո ուղարկվում է Գերմանիա: Իսկ Բուլղարիան, ինչպես հայտնի է, օֆշորային չի համարվում; Պղնձի խտանյութի ոչ մեծ խմբաքանակներ ուղարկվում են Բելգիա (4 մլն դոլար), Իսպանիա (26 մլն դոլար), Շվեդիա (8 մլն դոլար), Շվեյցարիա (45 մլն դոլար), Չինաստան (15 մլն դոլար):

         Նշված երկրներից օֆշորային է միայն Շվեյցարիան, սակայն Շվեյցարիան, ի տարբերություն մյուս օֆշորների, նաեւ զարգացած արդյունաբերություն ունի, ու չի բացառվում, որ պղնձի խտանյութ Հայաստանից ներկրել է ներքին սպառման նպատակով; Պղնձի խտանյութը Հայաստանից արտահանվել է միջինը տոննան 1731 դոլարով: Նշենք, որ միջազգային շուկայում պղնձի խտանյութի տոննայի գինը տատանվում է 1500-5000 դոլարի սահմաններում, նայած թե խտանյութում ուղեկցող ինչպիսի մետաղներ ու պղնձի ինչպիսի պարունակություն կա:

         Հայաստանի արտահանման կառուցվածքում կարեւոր դեր ունի ֆեռոմոլիբդենը՝ արտահանումը 2012 թ. կազմել է 106 մլն դոլար: Ֆեռոմոլիբդենն արտահանվել է հիմնականում 2 երկիր՝ Նիդեռլանդներ (59 մլն դոլար) եւ Գերմանիա (47 մլն դոլար): Այսպիսով՝ ֆեռոմոլիբդենմի արտահանումը եւս օֆշորի միջով չի իրականացվում;

         Մետաղների արտահանման մեջ երրորդ տեղը պատկանում է չզտած (վերամշակում ացած) պղնձին՝ ընդամենը 104 մլն դոլար; Սրա հիմնաան գնորդն էլ Բելգիան է՝ 67 մլն դոլար: Մոտ 27 մլն դոլարի մշակված պղինձ է ներկրել Գերմանիան: Ընդ որում՝ պղինձը արտահանվել է տոննան 10,5 հազ. դոլարով, ինչը համահունչ է միջազգային շուկայում սեւ պղնձի գների հետ:

         Հայաստանից 2012 թ. արտահանվել է 2,3 տոննա ոսկու փոշի՝ կգ-ը 33,3 հազ. դոլարով (գրամը 33-34 դոլար); Ոսկին համարյա ամբողջովիին արտահանվել է Կանադա (77.5 մլն դոլար), որտեղ էլ վերջնական վերամշակման է ենթարկվում:

         Հայաստանից արտահանվ ում է նաեւ ցինկի խտանյութ՝ մոտ 17 մլն դոլարի չափով: Այն հիմնականում արտահանվել է Բելգիա՝ տոննան 1030 դոլարով:

         Այսպիսով՝ մաքսային վիճակագրությունը հերքում է այն տեղեկությունները, թե Հայաստանից մետաղներն արտահանվում են օֆշորների միջոցով:

         Պատրաստեց՝ Սամվել Ավագյանը

         Comment


         • #29
          Re: National Industry

          Հեքիաթ, որը տխուր ավարտ կունենա
          http://www.lragir.am/index.php/arm/0...iew/view/81677
          Ռոզա Հովհաննիսյան
          Երեքշաբթի, 16 Ապրիլի 2013,          Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա խնդիրների մասին Lragir.am-ը զրուցեց տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանի հետ:

          Պարոն Եղիազարյան, Հայաստանում հանքահումքային ոլորտը գրեթե չի կանոնակարգվում, նոր հանքեր են շահագործվում, ինչպե՞ս եք գնահատում սա:
          Եթե որևէ մեկը կարող է ասել, որ հնարավոր է տնտեսությունը զարգացնել առանց այդ ոլորտում կարգ ու կանոն հաստատելու, դրանք հեքիաթներ են: Բայց ի տարբերություն հեքիաթների, որոնք ունեն ուրախ ավարտ, այս դեպքում մենք կունենանք տխուր ավարտ: Դա այն ոլորտն է, որտեղ պետք է սկսել կարգ ու կանոն ձևավորել: Ունենք-չունենք, ունենք այդ հարստությունը, որը ոչ միայն այս, այլ նաև ապագա սերունդների ունեցվածքն ու հարստությունն է: Պետք է լինել շատ ռացիոնալ, շատ խելացի, որպեսզի այդ առավելությունն օգտագործելով` զարգացնենք մյուս առավելությունները, ապահովենք երկարաժամկետ տնտեսական զարգացում:
          Ամենակարևոր խնդիրն այս պահին այն է, որ պետք է հստակ սահմանաչափեր սահմանել: Չի կարելի անընդհատ ավելացնել արդյունահանման ծավալները: Պարզապես պետք է ամրագրել որոշակի չափաքանակ, իսկ մեր երկրում ոչ ոք չի կարող ասել` ինչ է արդյունահանվում, ինչքան է արդյունահանվում: Հայտնի չէ` ինչքան ոսկի, ինչքան պղինձ, ինչքան մոլիբդեն է արդյունահանվում և ինչքան է արտահանվում, որովհետև չկա վերահսկողություն արդյունահանում, տեղափոխում և վերամշակում շղթայում: Որևէ մեկը չգիտի` ինչքան ոսկի է Հայաստանում այսօր արդյունահանվում ու արտահանվում, իսկ ո՞վ ասաց, որ այդքան է պետք արտահանել: Կամ ո՞վ է սահմանում, որ այս հանքավայրը պետք է աշխատի, մյուսն էլ պետք է աշխատի, գուցե միայն մեկը պետք է աշխատի: Այդ հարցերում պետք է մտցնել կարգուկանոն:
          Վարվող քաղաքականության արդյունքում Հայաստանի տնտեսական աճի մեջ մեծ մասնաբաժին ունի հենց հանքարդյունաբերությունը: Ինչի՞ մասին է սա վկայում և ի՞նչ վտանգներ է իրենից ներկայացնում:
          Այն, որ որևէ երկրում զարգացած է միայն հանքարդյունաբերությունը, խոսում է այդ երկրի թույլ զարգացվածության մասին: Խնդիրն այն է, որ հանքարդյունաբերությունը պարզապես ոչ մրցակցային ոլորտ է համաշխարհին տնտեսության առումով, այսինքն` բնական ռեսուրսներն այսօր համաշխարհային տնտեսությանը շատ անհրաժեշտ են, նույնիսկ խոսվում է ապագա դեֆիցիտի մասին: Այսօր գնում է նաև պայքար ավելի զարգացած տնետեսությունների, ավելի մեծ կորպորացիաների կողմից աշխարհի տարբեր մասերում հանքարդյունաբերական ակտիվներ ձեռք բերելու շուրջ: Հարցն այն է, որ այդ ակտիվների շահագործումը մեզ համար պետք է հիմք հանդիսանա տնտեսության այլ ճյուղերի, գործունեության այլ տեսակների զարգացման համար: Եթե դա տեղի չի ունենում, ապա մենք դատապարտված ենք, ինչպես շատ երկրներ, այսպես կոչված հումքային անեծքի՝ դրանից բխող բոլոր բացասական երևույթներով: Այս տեմպերով արդյունահանելու դեպքում 20-25 տարի հետո Հայաստանը, հնարավոր է, վերածվի անապատի: Եթե առանց կարգավորման, տարերայնորեն տարբեր սուբյեկտների կողմից արդյունահանում կատարվի, ապա մենք կկանգնենք աղետի առաջ:
          Գաղտնիք չէ, որ ոլորտում մեծ է կոռուպցիան, պայքարի ի՞նչ մեթոդներ կան:
          Կոռուպցիան ամենաշատը տարածված է հանքարդյունաբերության, մետալուրգիայի ոլորտներում, որովհետև հանքարդյունաբերությունն անմիջականորեն առնչվում է պետական հաստատությունների չինովնիկների հետ: Եթե որևէ արտասահմանյան ընկերություն պետք է մուտք գործի որևէ երկիր ակտիվ ձեռք բերելու համար, գործ է ունենում պետական հատվածի ու չինովնիկի հետ: Եվ այստեղ կոռուպցիան զարգանալու բարենպաստ պայմաններ ունի: Միայն այս ոլորտում կարող ենք խոսել պետական ձեռնարկության ադյունավետության մասին: Շատ հաճախ նշվում է, որ պետական ձեռնարկություններն արդյունավետ չեն, չնայած շատ հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ պետական ձեռնարկությունները որոշ դեպքերում շատ ավելի արդյունավետ են աշխատում, քան մասնավորը: Մյուս կողմից, Հայաստանում այս ոլորտում կոռուպցիան այնքան մեծ է, որ եթե նույնիսկ ոլորտը պետականացվի ու արդյունավետության բավական բարձր մակարդակ ունենա, այսինքն` ծաղքեր կլինեն, այդ ծաղքերն այնքան մեծ չեն լինի, արդյունավետության մակարդակն այնքան մեծ չի լինի, որքան մեծ է հիմա մասնավորեցված պայմաններում կոռուպցիայի, հարկերի թաքցման պատճառով:

          Comment


          • #30
           Re: National Industry

           MINING IN ARMENIA CREATES POVERTY, SAYS STUDY

           http://asbarez.com/109448/mining-in-...ty-says-study/
           Tuesday, April 16th, 2013

           Mine workers at the Zangezur Copper-Molybdenum processing plant in
           Kajaran handling toxic heavy metals without breathing protection.

           (Photo by Nazik Armenakyan)

           YEREVAN-Mining contributed to economic growth in Armenia between
           2004-2010 while simultaneously creating income inequality and poverty.

           This is according to a recent study by the American University of
           Armenia's Acopian Center for the Environment conducted in cooperation
           with the AUA College of Business and Economics.

           Mining contributed to economic growth in Armenia between 2004-2010
           while also creating income inequality and poverty, according to a
           recent economic study of that six-year period by the AUA Acopian
           Center for the Environment conducted in cooperation with the AUA
           College of Business and Economics.

           The study's principal researcher and author, Dr. Aleksandr Grigoryan,
           looks at regional-level data and reports that mining does have some
           positive impact on the growth of the economy.

           Cow drinking water from tailing ponds from the Zangezur
           Copper-Molybdenum mine in Kajaran. (Photo by Nazik Armenakyan)

           "This supports the claim often repeated by proponents of mining that
           it is needed for Armenia's economic growth," said Dr. Grigoryan,
           an assistant professor of economics at AUA.

           Mining and Poverty Dr. Grigoryan's analysis, however, also shows
           that mining contributes to higher poverty and greater income
           inequality. "Our analysis shows that the mining sector is likely
           to increase income inequality and deepen poverty in the regions of
           Armenia in which it operates," stated Grigoryan.

           This runs counter to claims by mining proponents that the sector
           creates jobs that will have medium- to long-term development impact
           on the regions and the country.

           These conflicting realities can be explained by a number of factors
           prevalent in Armenia's economy, according to Grigoryan.

           "Mining has been growing as a share of the Armenian economy for several
           years now but with the economic crisis and increase in world metal
           prices, mining took on a more significant role in our GDP growth,"
           he explained, noting that this trend is expected to continue if no
           other sector of the economy picks up steam.

           Mining and Income Inequality An increase in poverty is another observed
           effect of mining, a relationship that Dr. Grigoryan says needs to be
           studied further.

           Other research on the impact of mining conducted by the AUA School of
           Public Health and AUA Acopian Center reports some residents claiming
           that property owners are forced to sell their properties at very low
           prices. Such occurrences, if they have taken place, would deprive
           villagers of an asset critical to wealth creation, according to Dr.

           Grigoryan.

           Moreover, workers in the mining or mineral processing industries are
           not provided health insurance, a fact that may burden families with
           health costs or lower productivity.

           The Role of Policy "If we are to make mining a key sector in the
           Armenian economy, we also have to develop the right socio-economic
           policies where the immediate communities and the country benefits
           maximally," said Alen Amirkhanian, director of the AUA Acopian Center.

           Mining and extractive industries have played a significant role
           in ensuring long-term and equitable growth for several countries,
           particularly Norway, Australia, and Botswana. "These countries have
           successfully used mining to raise the standard of living for a vast
           majority of their populations because they devised and implemented good
           public policy," stressed Amirkhanian, who organized an international
           conference last November on the topic.

           Without proper policies designed to regulate and leverage mining,
           Armenia will continue on a path that follows mining models that enrich
           a few while depriving larger numbers of current and future generations
           of opportunities to benefit from their patrimony, added Amirkhanian.

           According to the Armenian Statistical Service, in 2011, Armenia's
           mining industry employed 15,500 workers or about one percent of the
           country's total employment and contributed to about 3 percent of the
           its GDP.

           AUA is organizing another international scientific conference on
           "Emerging Issues in Environmental and Occupational Health." The
           conference, set for April 22-23, will bring leading experts from around
           the world to Yerevan to explore the impact of mining and construction
           in transition economies such as Armenia. The research they present
           will provide solutions to the occupational and environmental health
           problems facing workers, communities and children and help craft
           public policy to address these issues.

           The AUA Acopian Center for the Environment (AUA ACE) is a research
           center of the American University of Armenia (AUA). AUA ACE promotes
           the protection and restoration of the natural environment through
           research, education, and community outreach. AUA ACE's focus areas
           include sustainable natural resource management, biodiversity and
           conservation, greening the built environment, clean energy and energy
           efficiency, as well as information technology and the environment.

           The College of Business and Economics (CBE) at the American University
           of Armenia (AUA) is the leading business school in the region,
           promoting entrepreneurship, innovation and ethical leadership. CBE
           has catered to Armenian and international students, corporations,
           and communities for the past 20 years.

           Comment

           Working...
           X