Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Which Media outlet is allowed to read??

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Re: Which Media outlet is allowed to read??

  I read everyday ...PanarmenianNet ... Hetq ...Tert.am ..News.am...ArmenPress.am ..epress.am ..Razm.info ...and lurking in Militaryphotos - Hyeclub ..Many tread ideas but no time ..

  Also Moderators please allow new members for the sake of plurality ,it could be briliant people out there that dont comment in Hyeclub ...
  You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions.

  Comment


  • #32
   Re: Which Media outlet is allowed to read??

   Originally posted by UrMistake View Post
   I read everyday ...PanarmenianNet ... Hetq ...Tert.am ..News.am...ArmenPress.am ..epress.am ..Razm.info ...and lurking in Militaryphotos - Hyeclub ..Many tread ideas but no time ..

   Also Moderators please allow new members for the sake of plurality ,it could be briliant people out there that dont comment in Hyeclub ...
   People are not allowed to join this forum?
   Hayastan or Bust.

   Comment


   • #33
    Re: Which Media outlet is allowed to read??

    Originally posted by Haykakan View Post
    People are not allowed to join this forum?
    There is awfull lots of guests but no new members !! It comes little borring .. we should ask the mods about that !
    Sometimes its like ..we know it has to be an alien world out in the space but we cant find it ..even though the possibilities are huge !
    You can tell whether a man is clever by his answers. You can tell whether a man is wise by his questions.

    Comment


    • #34
     Re: Which Media outlet is allowed to read??

     Any discussion on media acceptable or not to anyone must be done here here please.

     Comment


     • #35
      Since the reshuffle of the forum, I have the impression that the number of visits and posts has shrinked.....?? Or I may be wrong??
      This topic as a reminder for some of our old posters still arround.....

      Comment


      • #36
       You worried you cant poison more minds! LOL!
       99% come here to see news about our military in the thread, they dont give a ratsass about your anti Armenian anti Russian bullxxxx. So you wasting your time here bro. Tell your handlers we Armos are not easily tricked tribe like arabs. You can play with the minds of few idiots here or there but our silent majority like me is pro Armenian government pro Russian government and sees people like you as foreign agents and traitors.

       Comment


       • #37
        Ասք խղճով հայ բոլշեւիկի եւ շիշը գյուղացու ... մտցրած միլիցիոների մասին
        • Lragir.am
        • Հասարակություն - 17 Սեպտեմբերի 2017,


        Անցած դարի 60-70-ականների ապրողները պատմում են, որ այդ թվերին խորհրդային միլիցիայում կասկածյալից ցուցմունք կորզելու առավել արդյունավետ միջոցը եղել է կասկածյալին մեղմ ասած շշի վրա նստեցնելը: Կախված գործի ծանրությունից, կասկածյալի համառությունից և քննողի մարդասիրական մոտեցման աստիճանից, որպես խոստովանական ցուցմունք ապահովող գործիքներ, շշերը եղել են տարբեր տեսակի և չափի. շամպայնի շիշ, ժավելի շիշ, լիմոնադի շիշ: Տարբեր կոլաների շշեր չեն օգտագործվել նախ այն պատճառով որ դրանք պարզապես Սովետում այն օրերին չեն եղել, իսկ եթե նույնիսկ լինեին էլ` նրանց տված օգուտը կլիներ զրոյական: Քննվողը կարող է դիմանար և չծակվեր:        Եվ ահա այդ օրերին մի միամիտ գյուղացի գալիս է քաղաք մի ինչ-որ ապրանք գնելու մտադրությամբ և ընկնում է այն օրերի լեզվով ասած սպեկուլյանտ վերավաճառողների ճանկը: Ապրանքը նայելու պահին միլիցիան շուրջկալ է սկսում, սպեկուլյանտները փախչում են, էս արգելված ապրանքը մնում է գյուղացու ձեռքին: Մնացածը պարզ է՝ բռնում են ու տանում քաղմաս: Սկսում են հարցաքննել, սա պնդում է որ ինքը այդ ապրանքի հետ կապ չունի: Քննողի համբերությունը հատում է և հրահանգում է. բուտիլկեն բերեք: Բուտիլկի միջոցով կատարում են անհրաժեշտ քննչական գործողություններ, սա էլ, բնականաբար, ասում է ինչ որ պետք է:        Բայց մի էական դրվագ` շիշ բերողներից ու դրա վրա նստեցնողներից մեկը լինում է այդ կասկածյալի համագյուղացին: Էս գյուղացուն դատում են սպեկուլյացիայի հոդվածով, մի երկու տարի նստում ու հետ է գալիս: Հենց վերադառնալու օրը գյուղում հարսանիք է լինում, որտեղ հարսանքավորների մեջ լինում են և դատապարտված-ազատվածը, և իր համագյուղացի այն միլիցիոները, որը մասնակից էր եղել բուտիլկին նստեցնելու գործողությանը:        Հենց որ նա տեսնում է էս միլիցիոներին, սկսում է գոռգոռալ, դիմել համագյուղացիներին, թե սրան պետք է լարել ստեղից, սա անպետք մարդ է, մասնակից է եղել իր համագուղացուն խոշտանգումների ենթարկելուն, հիմա էլ չի ամաչում եկել է գյուղ ու իր հետ մասնակցում է հարսանիքի:        Ժողովուրդը որ լսում է էս ամենը, սկսում է հու~..հու~ տալ սրան, ոնց որ ասենք էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ Արմեն Աշոտյանին, վիճակը սկսում է բարդանալ, բայց միլիցիոներն իրեն չի կորցնում:        - Այ ժողովուրդ, դիմում է նա համագյողացիներին, էս մարդը ոչ լավություն է հասկանում, ոչ վերաբերմունք, ոչ էլ ընկերություն ու հարազատություն: Էսի ուրացողի մեկն է, անշնորհակալ ու ապերախտ մի արարած:        Գյուղացիք մի պահ լռում են, հետո մեկն ասում է, թե հիմա էլ էս մարդուն լսենք, տեսնենք ինչ է ասում: Ու միլիցիոները դիմում է տուժածին.        - Այ տղա, ստեղ էկել գոռգոռում ես, բա հլա մի հատ ասա թող բոլորը իմանան, թե մյուսներին ինչ շշի վրա էինք նստացնում, քեզ ինչ շշի վրա նստացրինք: Թե ազնվություն ունես, ճիշտն ասա:        Էս գյուղացին էլ թե՝ մյուսներին շամպայնի շշի վրա էիք նստացնում, իսկ ինձ,- ինչը որ ճիշտ է, ճիշտ է,- լիմոնադի շշի վրա:        - Ու էդ գիտես թե հենց ընենց էր, հա՞: Պետին խաբել եմ, թե շամպանսկու շշերը պրծել են, մնացել են մենակ լիմոնադի շշերը, ասում է միլիցիոները:        Ժողովուրդը բացականչում է. Տեսար դու, մարդը ձեռից եկած լավությունն արել ա, էլի:        - Հետո, ասում է միլիցիոները, դու կարող է չզգացիր, որ շշի բերանը ահագին օճառած էր:        - Ճիշտ է, պատասխանում է դատվածը:        - Բա էտ հենց ըտենց, իրեն-իրեն էր քսվե՞լ: Վերջի մոմենտին վազել լվացարանից եմ բերել էդ սապոնը քսել, որ քիչ տանջվես: Դե դուք ասեք, ժողովուրդ, էդ էլ իմ լավությունը:        Բոլորը նորից սեղան են նստում: Թամադան վերցնում է բաժակը ու դիմում բանտից վերադարձածին:        - Ճիշտն ասած մենք շատ էինք ափսոսում, որ քեզ նստացրել են: Բայց հիմա որ իմացանք, որ էս մարդու արած լավությունը դու չես գնահատել ու ջուրն ես գցել, կասեմ, որ տեղին են նստացրել, դեռ մի բան էլ քիչ: Ու քո պես անշնորհակալ մարդը մեր հարկ ու հարսանիքում տեղ չունի        Ինչու հիշեցինք այս պատմությունը: Վերջին օրերին տարբեր մաստի գործիչներ` պատգամավոր, պատմաբան, հաղորդավար և այլոք, սկսել են անել բարի ու արդար հայ բոլշևիկների գովքը: Այն քաղաքական հոսանքի ներկայացուցիչների, որը եղել է հայկական անկախ պետականության անհաշտ հակառակորդն ու թշնամին: Որն ամեն ինչ արել է կործանելու հայկական անկախ պետությունը 1920 թվին, իսկ դրա հոգևոր և գաղափարական հետնորդներն էլ այսօր են շարունակում պատմության մեջ նմանը չունեցող իրենց պապերի պետականակործան գիծը:        Իսկ ժողովուրդը Հուսանք, որ այս անգամ չի հետևի 60-ականների թամադայի կոչին:
        ԱՆԱՍՏԱՍ ԱԹԱՐԲԵԿՅԱՆ
        Last edited by Vrej1915; 09-17-2017, 11:37 AM.

        Comment

        Working...
        X