Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Amulsar will remain a Montain

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Amulsar will remain a Montain

  Ամուլսարի շուրջ զարգացումների թեմայով Հակոբ Սանասարյանի ասուլիսը՝ ուղիղ

  https://www.youtube.com/watch?v=ZsIDMHJiIJw


 • #2
   

  Comment


  • #3
   Ամուլսարի հարցը թեկուզ որոշակի օրենքի տեսք տված բռնությամբ լուծելը կփլուզի հեղափոխության կոնցեպտը

   ՍԻՐԱՆՈՒՅՇ ՊԱՊՅԱՆ, Հարցազրուցավար
   23.08.2019

   Մեր զրուցակիցն է Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանը
   Պարոն Նահապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը Ամուլսարի վերաբերյալ Էլարդի եզրակացությունը ուղարկել է Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ հանձնարարելով պարզել արդյոք եզրակացության մեջ կա՞ն տվյալներ, որոնք հանքի շահագործման համար Շրջակա միջավայրի ազդեցության նոր գնահատում իրականացնելու անհրաժեշտություն են առաջացնում։ Սա կարո՞ղ ենք համարել պայքարի արդյունք, թե ոչ, արդյոք կառավարությունը հանրային ճնշմանը տեղի տվեց։
   Ես կդժվարանամ սա գնահատել որպես արդյունք, որովհետև արդյունքը պետք է լինի առարկայական։ Արդյունքն այն կլինի, երբ արձանագրվի այս կամ այն դիրքորոշումը, արձանագրվի, թե մեր կառավարությունն ինչ քաղաքական գիծ է վերցնում։ Այս իմաստով, դա պրոցեդուրային մի կետ է ընդամենը, որը մենք անցնում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր կարծիքով 99 տոկոսով դրա կարիքը չկա, հիմա այն մի տոկոսն է ուզում հստակեցնել։ Ես պնդում եմ, որ կա նման անհրաժեշտություն՝ իրավաբանների, մասնագետների հետ ուսումնասիրելով մեր խորհրդատուներն ասում են, որ կա նոր ՇՄԱԳ անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Պատճառն այն է, որ 300 էջի վրա Էլարդ ընկերությունը մատնանշել է հազարավոր նոր էկոլոգիական հանգամանքներ։ Էկոլոգիական նոր հանգամանք է այն, որ տեկտոնիկան այնքան էլ պարզ չի, ինչքան Լիդիանը ներկայացրել է։ Բազմաթիվ նոր հանգամանքներ կան, իսկ ՇՄԱԳ փորձաքննությունների մասին օրենքը հաստատում է, որ նման պայմաններում, երբ ծագում են նոր էկոլոգիական հանգամանքներ, պետք է վերափորձաքննություն լինի։ Նաև օրենքի մի քանի այլ կետեր կան, որոնց վրա հենվելով կարելի է պնդել, որ նոր փորձաքննությունը պարտադիր է։ Ես հույս ունեմ, որ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հանդես կգա հանրության շահերի դիրքերից, որովհետև նրանք կառավարությունում են այն պատճառով, որ հանրություն այդպես ցանկացել է։ Ես հույս ունեմ, որ նրանք կարդարացնեն մարդկանց ակնկալիքները։
   Իմ քայլը խմբակցությունում այս հարցում միասնականություն չկա։ Դեմ հանդես եկողները պնդում են, որ Ամուսլարը պետք է մնա սար և ընդհանրապես, Հայաստանն առաջիկա տարիներին պետք է պետք է մշակի հանքարդյունաբերության հայեցակարգ, գոնե 5 տարի չպետք է լիցենզիա տրվի, իսկ եղած հանքերն էլ աստիճանաբար պետք է վերանան։ Շատերն էլ առաջարկում են հարցը լուծել հանրաքվեով։ Դուք ինչպե՞ս եք տեսնում լուծումը։
   Այո, ես տեղյակ եմ, որ Իմ քայլը խմբակցությունում տեսակետները կիսվել են։ Ես ողջունում եմ այն մարդկանց, որոնք ասում են, որ Ամուլսարի հանքը չպետք է շահագործվի։ Այս հարցում մենք նույնական պատկերացումներ ունենք և նույնկերպ ենք հասկացել հեղափոխության ասելիքը։ Ինչ վերաբերում է հանրաքվեին, ապա հանրաքվեն որպես հանրային ճգնաժամերի կարգավորման միջոց մեզ համար ընդունելի և ողջունելի տարբերակ է։ Հանրաքվեի դետալների և արդյունավետության մասով նման հարց օրակարգում չկա և մենք դա չենք քննարկել։ Այդ դետալները շատ կարևոր են, ասենք՝ որտեղ է հանրաքվեն անցկացվելու, մարդկանց ինչ շրջանակ է մասնակցելու և այլն։ Այդ դետալների ապահովման դեպքում միայն հանրաքվեն կլինի հանրային կամարտահայտության դրսևորում։ Այս պահին նման հարց օրակարգում չկա։
   Հայտարարվում է, որ եթե հանքը չշահագործվի, մենք ներդրումների մասով լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնելու։ Դուք այս իրավիճակում ինչպիսի՞ լուծում եք տեսնում։
   Հարցը բազմաշերտ ու չափազանց ճգնաժամային է։ Հարցը եկել հանգել է հեղափոխության ասելիքին, բովանդակությանը երկու առումով. նախ՝ հանրությունը որոշելու իրավունք ունի, թե ոչ։ Հեղափոխությունն ասել է՝ ունի։ Երկրորդ՝ հեղափոխությունն ասել է ոչ բռնի, սիրո և համերաշխության մթնոլորտ պետք է լինի Հայաստանում։ Այս հարցը թեկուզ որոշակի օրենքի տեսք տված բռնությամբ լուծելը կփլուզի հեղափոխության կոնցեպտը ընդհանրապես։ Սա շատ վտանգավոր է։ Եթե դա փլուզվի, ես չեմ պատկերացնում, թե հանրային հարաբերություններն ինչ տրամաբանությամբ են կարգավորվելու։ Հեղափոխությունն ասել է, որ մարդիկ են որոշողը, ոչ թե ՀՀԿ-ի պատգամավորները, հիմա տեղի ունեցողը կփաստի հակառակի մասին։
   Ինչ վերաբերում է հանքը չշահագործելու դեպքում հնարավոր սպառնալիքներին, ես դրանք ռեալ չեմ համարում, եթե կա դրանց կառավարմանն ուղղված քաղաքականություն։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, ապա երբ նախորդ կառավարությունը շոյում, փայփայում էր Լիդիանին, Հայաստանում այնպես չէ, որ զգալի տնտեսական փոփոխություններ առաջացնող ներդրումներ են եղել։ Վերջին տարիներին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կեսից ավելին այսպես թե այնպես եղել են հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Այսինքն՝ ստացվում է, որ նրանք մեզ ասում են՝ եթե մեզ հիմա չթողնեք այս հանքը բացենք ձեզ մոտ, մենք այլևս ոչ մի նոր հանք չենք բացի։ Սա՞ է սպառնալիքը։ Շատ լավ, մենք համաձայն ենք դրան։ Իրականում ներդրումներ անողները պրագմատիկ մարդիկ են, և նրանք հասկացել են, որ Հայաստանում միակ տեղը, որտեղ հնարավոր է փող աշխատել, որտեղ կառավարությունը այդ հնարավորությունը ստեղծել է, միակ ոլորտը հանքարդյունաբերություն է, և փողը դրել են այդ ոլորտում։ Երբ կլինի այլ տնտեսական հայեցակարգ, կլինեն այլ առաջնահերթություններ, փողը կհոսի այլ տեղ։


   Comment


   • #4
    Ամուլսարում ոստիկանական գործողությունները կսկսվեն սեպտեմբերի 4-ից. Ժամանակ

    Lragir.am,
    23.08.2019
    Ժամանակ թերթը գրում է. Սեպտեմբերի 11-ին լրանում է վերջնաժամկետը, որից հետո Լիդիան Արմենիան Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման թույլտվություն չստանալու դեպքում կարող է դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան:
    Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է, որ մինչեւ այդ ժամկետը ինքը հանքավայրը կազատի ցուցարարներից եւ կապահովի ընկերության բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ:
    Ժամանակ-ի տեղեկություններով՝ ոստիկանական գործողությունները կսկսվեն սեպտեմբերի 4-ից՝ այն հաշվարկով, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ամեն ինչ ավարտված լինի:


    Comment


    • #5
     Աշնանը Ռուսները Ակտիվ Գործողություններ Կսկսեն Փաշինյանի Դեմ․ Արա Պապյան
      

     Comment


     • #6
      Ի՞նչքան կաշառք է վերցրել Սերժը Ամուլսարը վաճառելու համար․ Սկանդալային
       

      Comment


      • #7
       Ամուլսարը ռազմավարական իմաստով մեր պետականության ճակատագրի հարցն է
        

       Comment


       • #8
        Ամուլսարը Փաշինյանի համար կարող է դառնալ վերջի սկիզբը. Սա Հայաստան է և վերջ
         

        Comment


        • #9
         Նոր հանքերի լինել-չլինելու խնդիրը պետք է լուծի քաղաքացին՝ հանրաքվեով. Հայաստան. մեծ վերագործարկում
          

         Comment


         • #10
          Ամուլսար | Ըստ էության.

          22.08.2019
           

          Comment

          Working...
          X