Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Artsakh celebrates Victory and Shushi Liberation Days
  Last edited by burjuin; 05-13-2015, 12:24 AM.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Artsakh celebrates Victory and Shushi Liberation Days
   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Հայաստանի ՌԱՀ որոշ ապրանքներ արդեն համաշխարհային շուկաներում են. ՊՆ փոխնախարար
    16:30, 13.05.2015

    Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի որոշ ապրանքներ արդեն դուրս են եկել համաշխարհային շուկաներ: Այս մասին այսօր՝ մայիսի 13-ին, ԱԺ-ում Նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները ՀՀ զինված ուժերում թեմայով լսումների ժամանակ նշել է ՀՀ պաշտպանության փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը:

    Մենք գրավել ենք որոշակի ուժեղ դիրքեր, շուկայում մենք տեսանելի ենք, մեզ ճանաչում են: Իսկ սեփական կարիքների համար մենք մեծացնում ենք ներքին պատվերները, եւ մեր ռազմական արդյունաբերությունը պատրաստ է դրանք ընդունել ու կատարել,-նշել է փոխնախարարը:

    Մենք գրավել ենք որոշակի ուժեղ դիրքեր, շուկայում մենք տեսանելի ենք, մեզ ճանաչում են...

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     YEREVAN, MAY 13, ARMENPRESS: Unmanned aerial vehicles are currently used in the Armed Forces of the Republic of Armenia, which help solving different pro...


     UAV's for defense
     General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Դիրքապահ զինվորը՝ կիրառվող նոր հրակնատների մասին

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Gun a villager made himself during the Artsakh war and used it to defend his own and the surrounding villages.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Joseph View Post
        It doesn't explain how we can have "Automated air defense system" with UAVs only.
        What a cutie......they want you to go out after migs. RIP
        B0zkurt Hunter

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by Eddo211 View Post
         It doesn't explain how we can have "Automated air defense system" with UAVs only.
         Yeah I didn't get it either. Typical crappy Armenian news article about the military where the title is much more interesting than the actual content. Only razm.info works in these cases and they haven't covered it so I wouldn't make much of it.
         Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          rasm.info thanks for the tip.

          UAVs can have many rolls in peace time and war. Our engineers seem to be pushing limits with limited budget.

          An Armed UAV is miles ahead of others like the surveillance, live video of enemy movements, etc.
          B0zkurt Hunter

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Artsakh celebrates Victory and Shushi Liberation Days

           Comment

           Working...
           X