Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Dutch police train eagles to snatch enemy drones

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Armenian army

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Feel the stress and depression..

    Azerbaijani FM: “We have sent letter of protest to FM's of the co-chairing countries”

    “We dissatisfied with the activity of the OSCE Minsk Group co-chairs”, Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov said.

    According to him, OSCE Minsk Group co-chairs haven’t achieved progress in the settlement of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict during the whole period of their activity.

    "Azerbaijan's territorial integrity have to be restored. We demand Minsk Group to build its work in this direction. Azerbaijan’s territories under occupation. Three permanent members of the UN Security Council are Minsk Group co-chairs, but no progress has been reached. The letter that co-chairs sent to Strasbourg is ridiculous. I have sent letter of protest to the foreign ministers of three countries. I noted that we have a sovereign right to raise any issue at international platforms and nobody has the right to interfere in our sovereign affairs. They cannot pressure to European MPs, this is illogical”, Azerbaijani FM said.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Armenian army
     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Nagorno-Karabakh Defense Army


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by armnuke View Post
       Feel the stress and depression..

       Azerbaijani FM: “We have sent letter of protest to FM's of the co-chairing countries”

       “We dissatisfied with the activity of the OSCE Minsk Group co-chairs”, Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov said.

       According to him, OSCE Minsk Group co-chairs haven’t achieved progress in the settlement of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict during the whole period of their activity.

       "Azerbaijan's territorial integrity have to be restored. We demand Minsk Group to build its work in this direction. Azerbaijan’s territories under occupation. Three permanent members of the UN Security Council are Minsk Group co-chairs, but no progress has been reached. The letter that co-chairs sent to Strasbourg is ridiculous. I have sent letter of protest to the foreign ministers of three countries. I noted that we have a sovereign right to raise any issue at international platforms and nobody has the right to interfere in our sovereign affairs. They cannot pressure to European MPs, this is illogical”, Azerbaijani FM said.
       Yup, any leverage they thought they had: arms race, closed Iran, massive oil revenues, western support, Turkey as a regional power, etc is eroding at an alarming rate...now they are what we've always said they are, petulant children.
       General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Nagorno-Karabakh Defense Army        Last edited by burjuin; 02-03-2016, 03:56 AM.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Հայաստանի ռուսական ռազմաբազա են բերվել հետախուզական քիմիական նոր РХМ-6 մեքենաներ
         03.02.2016

         Հայաստանում տեղակայված Ռուսական Հարավային ռազմական օկրուգի ռազմաբազայի ճառագայթային, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության (ՃՔԿՊ) ստորաբաժանումը շաբաթվա սկզբին ժամանակակից հետախուզական քիմիական (РХМ-6) մեքենաների 4 միավոր է ստացել:

         Ինչպես տեղեկացնում է ՀՌՕ-ի մամուլի ծառայությունը, ներկայումս միջոցառումներ են իրականացվում ռազմատեխնիկան մարտակարգ մտցնելու եւ անձնակազմին դրա շահագործումը սովորեցնելու ուղղությամբ:

         РХМ-6 զրահամեքենաները ստեղծված են ԲՏՌ-80-ի հիմքի վրա եւ զինված են սարքավորումների հատուկ հավաքածուով, որի գործառույթը իրավիճակն ուսումնասիրելը եւ սպառնալիքներ փնտրելն է: Բորտային սարքավորումների համալիրը թույլ է տալիս հետեւել իրավիճակին եւ հայտնաբերել քիմիական կամ կենսաբանական գրոհի նշանները, ինչպես նաեւ ճառագայթային վարակը: Բացի այդ, ապահովվում է օդերեւութաբանական երեւույթների ավտոմատ դիտարկում, որի տվյալները երեւում են օպերատորի վահանակին, ընդ որում օդերեւութաբանական պայմանների եւ հայտնաբերված սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկությունները կարող են փոխանցվել դաշտային պայմաններում գործող հրամանատարական կետին:

         ՌՔԱ-ի հատուկ տեխնիկան տեղանքում քիմիական զենքի կիրառման եւ ճառագայթային վարակի պայմաններում հետախուզության անցկացման, արտակարգ իրավիճակների եւ տեխնոգեն աղետների հետեւանքների վերացման, ինչպես նաեւ հակառակորդի բարձր ճշգրտությամբ նշանառության համակարգերին հակազդելու բացառիկ հնարավորությունների է տիրապետում:

         Բորտային սարքավորումների համալիրը թույլ է տալիս հետեւել իրավիճակին եւ հայտնաբերել քիմիական կամ կենսաբանական գրոհի նշանները, ինչպես նաեւ ճառագայթային վարակը...

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           More azeri propaganda- all bark and no bite and the same crap they spew ad nauseam. As long as the feel better about themselves for an hour or so- I guess it's worth something.

           Senior political figures in Azerbaijan have warned that a military option remains on the table to resolve the smoldering conflict with Armenia over the Nagorno-Karabakh region.
           Last edited by Joseph; 02-03-2016, 08:12 AM.
           General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

           Comment

           Working...
           X