Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  It's interesting to know what weapon was used in the drone footage, knowing that the bodies are far from each other and all dead.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Etchmiadzin View Post
   Warning disturbing pictures
   Azerbaijani Soldiers Execute Elderly Armenian Couple in Artsakh; The Cut Off Their Ears


   http://hetq.am/eng/news/66976/azerba...heir-ears.html
   Just saw this. Typical Turkish/ISIS/Orcish animals. We now know Talish is in Armenian hands again. Hopefully Armenian forces are bombarding Azeri towns.
   General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Etchmiadzin View Post
    Warning disturbing pictures
    Azerbaijani Soldiers Execute Elderly Armenian Couple in Artsakh; The Cut Off Their Ears


    http://hetq.am/eng/news/66976/azerba...heir-ears.html
    This is a war crime. The Armenian / NKR govt have been very hesitant to invoke Christian vs. Muslim given the neighborhood we live in, but AZ backed by TR is just ISIS. I pray these souls didn't suffer, and that these incredibly disturbing images reverberate throughout the civilized world of what our people have to live surrounded by. My God. RIP.

    Comment


    • Re: Military Recognition: Armenia and Artsakh

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by Etchmiadzin View Post
      Warning disturbing pictures
      Azerbaijani Soldiers Execute Elderly Armenian Couple in Artsakh; The Cut Off Their Ears


      http://hetq.am/eng/news/66976/azerba...heir-ears.html

      May they rest in peace! But if the journalist was able to go in and take these photos, i believe it confirms that Talish is back in our hands!

      I did saw the video of our troops in the trenches! Horrific images! They are Heroes! May God have mercy on their souls!

      Comment


      • Re: Military Recognition: Armenia and Artsakh

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        03.04.2016 19:31
        Վերջին ժամերի իրադարձությունների ընդհանուր պատկերի մասին․ Արծրուն Հովհաննիսյան

        Արծրուն Հովհաննիսյան
        Վերջին ժամերի իրադարձությունների ընդհանուր պատկերի մասին:

        Արցախի և ադրբեջանական բանակի ռազմաճակատի հյուսիսային ու հարավային հատվածում շարունակվում են համառ մարտեր, որոնցում, սակայն, նախաձեռնությունը գտնվում է հայկական կողմի ձեռքում և ադրբեջանական կողմի որևէ հաջողության մասին խոսք գնալ իսկ չի կարող: Մենք շարունակում ենք հակառակորդի սանձահարման գործողությունները, ընդ որում ճակատի շատ հատվածներում գտնվում ենք թելադրողի դիրքերում: Կրկին ընդգծեմ, սակայն, որ ճակատի որոշ հատվածներում մարտերը դեռևս շարունակվում են, քանի որ հակառակորդը այդտեղ կուտակել է խոշոր ուժեր:

        Հարկ եմ համարում անել մի քանի դիտարկումներ.

        - ադրբեջանական այսպես կոչված <ճակատային թողարկումները> ուշադիր դիտեք և ուշադրություն դարձրեք մի հստակ առանձնահատկության ոչ մի նյութում հստակ և պարզորոշ չի երևում հայկական կողմի մարդկային և տեխնիկական որևէ կորուստ, նույնիսկ որևէ հստակ դիրք չի երևում, որ իրենք գրավել են: Մենք որոշակի կորուստներ ունցել ենք, որի մասին չենք լռել, բայց իրենք նույնիսկ դա էլ ի վիճակի չեն ցուցադրել ու ներկայացնել, իսկ դա միայն նշանակում է այն, որ դաժան մարտերն ընթանում են իրենց զբաղեցրած բնագծերում և նախաձեռնությունը գտնվում է հայկական կողմի ձեռքում:

        - ուշադրություն դարձրեք երկու հասարակությունների վերաբերմունքին արդեն երկրորդ օրն ընթացող մարտական գործողություններին, քանզի, եթե հայկական կողմում հասարակությունը ոգևորված է, իսկ դեպի ճակատ մեկնող կամավորների հոսքն էլ իրոք հսկայական է, ովքեր երգով ու պարով են գնում, ապա թշնամու կողմում լրիվ հակառակ պատկերն է:

        - ուզում եմ հատուկ ընդգծել նաև հայկական զանգվածային լրատվամիջոցների հստակ և հավասարակշռված պահվածքը, երբ առանձին լրատվամիջոցներ հաջողությամբ խուսափեցին հակառակորդի տեղեկատվական ծուղակներից` դրսևորելով սթափ, ազգամետ և արհեստավարժ դիրքորոշում, ինչ նշանակալից առաջընթաց է նախորդ տարիների ֆոնին:

        Վերջում կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ ուշադրություն մի դարձրեք հայկական կողմի կրած մարդկային, տեխնիկական և տարածքային կորուստների մասին տարածվող հնարավոր հաղորդումներին, որոնք ուղված են հասարակության շրջանում վախ և խուճապ առաջացնելուն, քանի որ տեղեկատվական հարձակումը հանդիսանում է շամանակակից պատերազմի անբաժանելի մասը:
        Մենք տիրապետում ենք հստակ և ամբողջական տեղեկատվությանը, ներկայումս այն վերլուծվում է և շուտով կներկայացվի հասարակությանը:

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

           Even though its Giragosian, its still a good analysis:

           https://www.youtube.com/watch?v=1stAKYQtJgI
           General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

           Comment

           Working...
           X