Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armnuke View Post


  One picture is worth a thousand words (or laughs).

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   He looks like a rat that he is.........looser dirty Turk wannabe.
   Wait! he also reminds me of my tunneling gofer bastard eating plant roots in my yard I am trying to trap, lol.
   B0zkurt Hunter

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Good stuff..... Economy ...# 1 weapon.

    Հայաստանից արտահանման ծավալները հունվար–մայիսին 20.1 տոկոսով աճել են
    22.06.2016

    Մայիսին նախնական տվյալներով Հայաստանից արտահանման ծավալները տարեկան կտրվածքով 8.4 տոկոսով աճել են։ Պաշտոնական տվյալներից դատելով՝ առանձին ամիսներին ավելի տպավորիչ ռեկորդներ են գրանցվել։ Այսպես՝ փետրվարին աճի տեմպը հասել է գրեթե 135 տոկոսի։ Սակայն հունվար–մայիսի աճն ավելի համեստ է եղել՝ 20.1 տոկոս։

    Արտաքին ապրանքաշրջանառության մեջ այդ ժամանակահատվածում դրական տեղաշարժ է նկատվել։ Այսպես՝ բացասական սալդոն կրճատվել է 102 մլն դոլարով կամ 15 տոկոսով, իսկ ներմուծման եւ արտահանման հարաբերակցությունը 2.3 անգամից պակասել է մինչեւ 1.9 անգամ։

    Ավելի մանրամասն տվյալներ մայիսի դրությամբ դեռ չեն հրապարակվել, այդ պատճառով դիտարկենք հունվար–ապրիլ ժամանակահատվածի տվյալները։ Ընթացիկ տարվա առաջին 4 ամիսներին արտահանումը 22.2 տոկոսով աճել է։ Ընդ որում, առանձին երկրների մասնակցությունն ունի հետեւյալ տեսքը. Ռուսաստանն ապահովել է 11.3 տոկոս հարաբերական աճ, Բուլղարիան՝ 4.3 տոկոս, Իրաքը՝ 3.4 տոկոս։ Այսպես՝ արտահանման դրական տեղաշարժի մեջ առյուծաբաժինը Ռուսաստանինն է։

    ԱՊՀ երկրներ մեր արտահանման ընդհանուր ծավալում Ռուսաստանի բաժինը հունվար–ապրիլին հասել է գրեթե 92 տոկոսի։ Այսինքն՝ ԱՊՀ–ում արտահանման տվյալները հիմնականում վերաբերում են Ռուսաստանին։ Նշենք, որ ԱՊՀ երկրներ ապրանքներ արտահանելու կառուցվածքը հեռու է դիվերսիֆիկացիայից. հունվար–ապրիլին 47 տոկոսը բաժին է ընկել մեկ ապրանքային խմբին՝ խմիչքին։ Ընդ որում, այդ արտադրանքի իրացումը նշված երկրներում տարեկան հաշվարկով մեծացել է գրեթե 1.7 անգամ։

    Առաջին հայացքից բարելավել է վիճակը կոնյակի իրացման մեջ, որը Հայաստանից արտահանվող ապրանքների մեջ առաջատարն է։ Սակայն Հայաստանի գինեգործների ասոցիացիայի նախագահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով՝ այդ ուղղությամբ դրական տեղաշարժ չկա։ Ընդհակառակը, նրա խոսքով՝ կոնյակի արտահանումը կրճատվել է գրեթե 30 տոկոսով։ Հետեւաբար մեծացել է մյուս խմիչքների արտահանումը։

    Ծխախոտը, որը արտահանվող ապրանքների շարքում երկրորդ տեղն է զբաղեցնում, հիմնականում իրացվում է երրորդ երկրներում։ ԱՊՀ–ին բաժին է ընկնում արտասահմանում դրանց սպառման 3 տոկոսից էլ պակասը։ Դատելով անցյալ տարվա տվյալներից՝ հայրենական ծխախոտը հիմնականում արտահանվել է Իրաք։ Իսկ Բուլղարիա արտահանումը գրեթե միայն հանքանյութի եւ պղնձի խտանյութի տեսքով է եղել։ Այսպիսով՝ արտահանման մեջ նվաճումները հիմնականում ապահովել են երեք ապրանքային խմբերը՝ խմիչք, ծխախոտ եւ հանքանյութի ու պղնձի խտանյութ։

    Առաջին հայացքից բարելավել է վիճակը կոնյակի իրացման մեջ, որը Հայաստանից արտահանվող ապրանքների մեջ առաջատարն է...

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Տանկիստները

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Supplying Artsakh Forces with Defense Tools
       PrintPrintSendSendPDFPDF
       Staff, 3 June 2016

       TORONTO—When a few weeks ago Hranush Hagopian, Minister of Diaspora, Republic of Armenia, announced that there were 24 Artsakh War-specific fundraising campaigns in the Diaspora, she was probably not aware of the small and isolated campaigns which are also pitching in to support of the embattled Artsakh Armenians.       One such campaign was organized by former Armenia and Artsakh residents who have settled in Toronto in recent years. The man who organized the campaign is Khoren Mardoyan, a Toronto resident who is Advisor to the Ministry of Diaspora to Canada.

       As soon as the Azeri army launched its surprise attack in early April, Mardoyan says he contacted Toronto friends and acquaintances whom he knew while serving with the Artsakh Defense Ministry and later serving at the Municipal Government of RA as Advisor to the Nor Norq District Mayor.

       He explained to them his modest plan to help the Artsakh Forces. They met several times at the Armenian Community Center to iron out their plan. Eventually, the group grew to 25 men—all between the ages of 25 to 45

       First on the group’s agenda was what to supply to the Artsakh forces. The group quickly agreed that night-vision goggles, thermal camera and binoculars would be of great value to the soldiers defending Artsakh and Armenia. Few weeks after the launch of the campaign, the group had raised necessary funds to purchase the equipment. With the funds they bought four night-vision goggles, a thermal camera and two powerful binoculars. All seven pieces have already been shipped to Artsakh.

       Mardoyan said that the donations are continuing. When he goes to Armenia later this month, he will distribute these additional funds to the families of the recent martyrs. He will then travel to Artsakh and personally hand the goggles, the camera and the binoculars to the soldiers on the front line.

       Distributing the funds to the families is just the first step. The second phase of the campaign is to raise further sums for the families of the martyrs. The group members will individually donate $20 to $30 per month in support of the families whose relations were casualties of the war. The fund will function for one year.

       Mardoyan says: “A blow to Artsakh is a blow not just to Armenia but also to the Armenian Nation. If we lose Artsakh, Armenia will be vulnerable and even dysfunctional. Without Armenia, the survival of our nation becomes questionable.”

       People who would like participate in the mission should contact Khoren Mardoyan at 647-980-9449 or at [email protected]
       Last edited by burjuin; 06-22-2016, 12:54 AM.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Առաջնագծի զինվորները


        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         ARMENIA
         Armenia MFA: No arrangement on Karabakh conflict settlement was reached in Saint Petersburg
         http://news.am/eng/news/333457.html

         AZERBAIJAN
         Top official: Agreement reached on phased settlement of NK conflict


         “During that meeting, the priority was given to the stage-by-stage settlement of the conflict.
         That’s to say, from now on, it is necessary to act step by step in the settlement process:

         first, the liberation of Azerbaijan’s five districts,

         then two more districts and determining the corridor and afterwards,

         determining the status of Nagorno-Karabakh,” said the top official.
         .

         WHO IS KIDDING WHO.

         No prizes for the correct answer.

         No middle answers accepted.

         .
         Last edited by londontsi; 06-22-2016, 05:40 AM.
         Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
         Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
         Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Առաջնագծի զինվորները

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Ադրբեջանական բանակը ևս երկու ոչ մարտական կորուստ ունի
           Հունիս 22, 2016

           Այսօր՝ հունիսի 22-ին, հայտնի է դարձել, որ իրեն ամրակցված զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով սպանվել է Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող Աբասով Վիլայեթ Հիդայեթ օղլուն (Abbasov Vilayət Hidayət oğlu ): Մեկ այլ միջադեպի հետևանքով ՌԾՈւ զինծառայող Ահմադով Մեհեմմեդ Թոֆիգ օղլուին (Əhmədov Məhəmməd Tofiq oğlu) սպանել է նրա համածառայակիցը: Այս մասին հայտնում է ադրբեջանական ընդդիմադիր Meydan.tv լրատվակայքի համակարգող Հաբիբ Աբդուլլաևը:
           Ադրբեջանի ՌԾՈւ զինծառայող Ահմադով Մեհեմմեդ Թոֆիգ օղլուն

           Ադրբեջանի ՌԾՈւ զինծառայող Ահմադով Մեհեմմեդ Թոֆիգ օղլուն

           1997 թ. ծնված Աբասով Վիլայեթը Բաքվի Բինադաքի թաղամասից էր, ծառայում էր Նախիջևանի առանձին համազորային բանակի զորամասերից մեկում: Ըստ Աբդուլլաևի տեղեկության՝ ընտանիքը չի հավատում անզգուշության հետևանքով սպանվելու վարկածին:
           Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող, Աբասով Վիլայեթ Հիդայեթ օղլուն

           Ադրբեջանի ԶՈւ զինծառայող, Աբասով Վիլայեթ Հիդայեթ օղլուն

           1992 թ. ծնված Ահմադով Մեհեմմեդը Աղստաֆայի շրջանի Շիխլի գյուղի բնակիչ էր: Դատելով տարիքից և զինվորական համազգեստից՝ Ահմադովը Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի պայմանագրային զինծառայող էր:

           Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չի հայտնել մահացած զինծառայողների մասին:

           Հիշեցնենք, որ հունիսի 20-ին հայտնի էր դարձել Ադրբեջանի ՊՆ թաքցրած ևս 3 մահացած զինծառայողների մասին, որոնք նույնպես, ըստ հաղորդվող տեղեկությունների, ոչ մարտական կորուստներ են:

           Comment

           Working...
           X