Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by burjuin View Post
   What a beast!
   Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Federate View Post
    What a beast!
    I do that with my truck every winter ..if we get snow
    Hayastan or Bust.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by armnuke View Post
     Aliyev's rhetoric has obviously changed lately. He sounds like he doesn't know what to do and is in some sort of psychological unrest.

     That's probably because he is. They just solidified his already solidified rule with constitutional changes. The money is gone. His only option is to tap into sofaz and oil revenues to slow his country's dissent. There's a devaluation in the manat coming really soon. How much will they pump to save their country during the new year festivities? After that, free fall.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by londontsi View Post
      Not strictly Military Balance Between Armenia & Azerbaijan issue but what is hanging from behind the dress.
      Lightened the picture in that area, I still cannot tell what it is.
      All I know, Aliyev is smiling and walking funny mumbling f@*% iskander.

      Click image for larger version

Name:	lighterversion.jpg
Views:	1
Size:	34.5 KB
ID:	539295

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Զինված ուժերի 2016թ. պատրաստության պլանի համաձայն` Ալագյազ ուսումնական կենտրոնում անցկացվել է ՀՀ ԶՈՒ և ՌԴ ԶՈՒ զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման զորավարժություն:

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Ադրբեջանի ներքին զորքերի զինծառայող է մահացել

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         ՀՀ ՊՆ Բաղրամյան զորավարժարանում անցկացվել են ճամբարային հավաքներ

         7 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2016
         ՀՀ ՊՆ մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժարանում զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորամասերից մեկի զինծառայողները մասնակցել են ճամբարային հավաքների:


         Մեկամսյա ճամբարային հավաքների շրջանակում անկացված տեսական ու գործնական պարապմունքների ընթացքում ամրապնդվել են դասակների, մարտկոցների հրամանատարների կողմից որոշումների ընդունման, տեղանքում փոխգործակցության կազմակերպման հմտությունները: Դաշտային պայմաններում ներդաշնակվել են նաև մարտական հաշվարկների, դասակների ու մարտկոցների գործողությունները:

         Ճամբարային հավաքի ամփոփիչ փուլում հրթիռահրետանային ստորաբաժանումն անցկացրել է նաև զորավարժություն: Կրակային ստուգատեսի նպատակն էր ամփոփել ճամբարային հավաքի ընթացքում զինծառայողների ձեռք բերած գիտելիքներն ու գնահատել զորամասի մարտական պատրաստության աստիճանը:
         ՀՀ ՊՆ մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժարանում զինված ուժերի հրթիռահրետանային զորամասերից մեկի զինծառայողները մասնակցել են ճամբարային հավաքների:         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Armenia marks Tank Operators’ Day
          10:19, 08.10.2016
          Region:Armenia
          Theme: Politics          YEREVAN. – Tank Operators’ Day is marked in Armenia on October 8.

          The tank troops of present-day Armenia have inherited the traditions, track-record—and, partly, the equipment—of the tank forces of the Armenian SSR Armed Forces.

          After gaining independence in September 1991, planned reforms began at the tank troops of the Armed Forces of Armenia. And these reforms and developments were concluded on October 8, 1992.

          Tank troops of the Armed Forces of Armenia have actively participated in the Karabakh War, and they protect the borders of Armenia.

          Armenia News - NEWS.am
          The tank troops have actively participated in the Karabakh War…

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Armenia marks Chemical Corps’ Day
           09:26, 10.10.2016
           Region:Armenia
           Theme: Society           The formation of chemical corps of the Armed Forces of Armenia was completed on October 10, 1992.

           And ever since 1996, Chemical Corps’ Day is celebrated in the country, every year on October 10.

           The main task of chemical corps is to protect the population and logistics’ facilities from chemical threats.

           At present, however, the chemical corps have a new task: elimination of the aftermath of environmental disasters.

           Armenia News - NEWS.am
           Their main task is to protect the population and logistics’ facilities from chemical threats…

           Comment

           Working...
           X