Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Armenian Army
  Final tests in the training motorized rifle regiment
  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by armnuke View Post
   Who are those?they look azeri

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by armo12 View Post
    Who are those?they look azeri
    http://tankasan.livejournal.com/163485.html

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     I decided to post this touching story on this thread because it gets lots of exposure. Please feel free to move it.


     How a Glove Factory in Rural Armenia Is Beating Back Labour Migration to Russia


     https://globalvoices.org/2016/10/28/...ion-to-russia/

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Nagorno-Karabakh Air Defence
      April 2016


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Nagorno-Karabakh Defense Army

       Last edited by burjuin; 10-31-2016, 12:13 PM.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Թե ինչպես հիմնվեց հայկական ջերմա- և գիշերատեսիլ սարքերի արտադրությունը

         31.10.2016 10:40
         Գևորգ Ավչյան         Ժամանակակից զինվորականների սպառազինությունը, տեխնիկական հագեցվածութունը, առավել ևս ժամանակակից պատերազմներն անհնար է պատկերացնել առանց էլեկտրոնային-օպտիկական միջոցների: Այս առումով, օրինակ, ջերմատեսիլ ու գիշերատեսիլ սարքերը բանակներում վաղուց արդեն նորություն չեն, այդ թվում նաև հայկական բանակներում: Բայց կարևոր է, որ մեր բանակների համար նման սարքերը ոչ թե ներկրվեն, այլ ստեղծվեն տեղում: Ու Հայաստանում, ինչպես համոզվեցինք բոլորովին վերջերս անցկացված «ArmHiTec» ռազմական նշանակության միջոցների ցուցահանդեսի ժամանակ, ոչ միայն նման, այլև բազմաթիվ այլ ժամանակակից միջոցներ են արտադրվում:

         Գիշերատեսիլ և ջերմատեսիլ սարքեր ներկայումս մեր բանակին մատակարարում է նաև «Ունիկում Արմ» ընկերությունը: Մինչև 2016 թ. ընկերությունը նման սարքեր ներմուծում էր մեր բանակների համար, իսկ այս տարի արդեն սկսեց տեղում կազմակերպել նաև արտադրությունը, ինչը շատ կարևոր է:

         Այս տարի «Ունիկում Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ին տրամադրվեց «Ալյանս» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողի թույլտվություն: Ընդ որում, ընկերությունը ոչ միայն ներքին կարիքների համար է պատրաստվում սարքեր արտադրել, այլև 2017թ. նախատեսում է արտահանել մոտ 5 մլն դոլարի նման սարքեր, իսկ առաջիկա 5-րդ տարում արտահանման ծավալները հասցնել 12 մլն դոլարի: Ընդհանուր առմամբ, ինչպես արտոնությունը տրամադրելիս հայտարարում էր այն ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, նախատեսվում է արտադրել և արտահանել շուրջ 1000 սարքավորում` մեծացնելով դրանց քանակը մինչև 5500:

         Հայաստանում նման արտադրական պրոցես հիմնելու համար մեծ ներդրումներ են պահանջվում: Ընկերությունը ձեռք է բերել արտադրության համար անհրաժեշտ հաստոցներ, հատուկ գործիքներ, կահավորանք: Ստեղծվել է 10 նոր աշխատատեղ` 250 հազար դրամ միջին աշխատավարձով, որը մեր երկրի պայմաններում կազմում է բավականին մեծ ցուցանիշ: Հետագայում նախատեսվում է աշխատատեղերի թիվը հասցնել մինչև 35-ի:

         Այս ընկերությունը, ինչպես «Անկախի» հետ զրույցում ներկայացրեց ընկերության հիմնադիր-տնօրեն Վարդան Բալայանը, նախկինում աշխատել է ռուսական շուկայում: Տեսնելով մեր երկրում ստեղծված նպաստավոր պայմանները, Բալայանը ցանկացել է Հայաստանում նման սարքերի արտադրություն հիմնել:

         «Հայաստանում նմանատիպ գործունեություն սկսելու հիմքերը դրվել էին դեռ 2013 թվականից: Նկատելով աշխարհում մեծ պահանջարկ ջերմատեսիլ և գիշերային տեսանելիության սարքավորումների նկատմամբ` մենք սկսեցինք ուսումնասիրություններ կատարել, այցելել համաշխարհային տարբեր ցուցահանդեսներ (Լաս-Վեգասում, Փարիզում, Մոսկվայում և այլուր), հաստատել կապեր արտադրող ընկերությունների հետ, ձեռք բերել պայմանավորվածություններ և այլն: Սակայն պարզվեց, որ պաշտպանության նախարարություն սարքավորումներ մատակարարելն այնքան էլ հեշտ գործընթաց չէ. անհրաժեշտ է նախ և առաջ համապատասխան լիցենզիա ձեռք բերել և ճիշտ կազմակերպել ողջ գործընթացի փուլերը: Լիցենզիայի ձեռքբերման գործողություններին զուգահեռ` մենք ուսումնասիրում էինք արտասահմանյան արտադրող տարբեր ընկերությունների արտահանման գործընթացների առանձնահատկությունները: Կարճ ժամանակում մեր ընկերությունը կարողացավ ձեռք բերել ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման և արտահանման, ինչպես նաև ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեության լիցենզիաներ»,- պատմեց Վարդան Բալայանը:

         Այդ ժամանակ արդեն ընկերության համար սկսվում են բավական շատ խնդիրներ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, մեր երկրի համար շատ ապրանքներ սանկցիաների տակ են: Մյուս կողմից` Հայաստանը գտնվում է կոնֆլիկտային գոտում, ու էլի խնդիրներ կան ռազմական ապրանքների մատակարարումների առումով: Բայց Վարդան Բալայանն ու ընկերները նկատեցին, որ խնդիրները լուծելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան:

         «Օրինակ` կա պետությունը, որ սանկցիաներ կիրառող կոալիցիայի մեջ է, կա պետություն, որ սանկցիաների մեջ չէ ու լավ հարաբերություններ ունի սանկցիաներ կիրառող երկրի հետ: Այդ հնարավորությունները պետք էր օգտագործել: Մեր խնդիրը միակն էր` ՊՆ-ին մեր ներկայացրած տակտիկատեխնիկական տվյալներով սարքեր արտադրող գործընկերներ գտնել, որոնք նման ապրանքներ կմատակարարեին»: Ու Վարդան Բալայանը սկսում է աշխատել: Սկսում է մասնակցել ցուցահանդեսներին ու միջոցառումներին` փորձելով անհրաժեշտ կապեր հաստատել: Օրինակ` միայն 2014 թ. մոտ 4-5 ցուցահանդեսների է մասնակցում Լաս-Վեգասում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում ու վերջապես կարողանում է գործընկեր գտնել, որին հայկական ընկերությունը բավարար վստահություն է ներշնչում:

         «Քանի որ նրանք մեծ փորձ ունեին, մեզ մանրամասն սովորեցրին, թե ինչպես տարբեր երկրների հնարավորություններն օգտագործելով, աշխատենք, որպեսզի ոչ մեկի օրենքները չխախտենք ու հետագայում որևէ իրավական խնդիրներ չունենանք: Մենք արդեն սկսեցինք տարբեր պետությունների օրենսդրական դաշտերն ուսումնասիրել: Ես հասկացա, որ աշխարհում պետությունները բավականին մեծ պրոբլեմներ ունեն, ծանոթացա ու ձեռք բերեցի ընկերներ, որոնք, Ռուսաստանում աշխատելով, ունեին պրոբլեմներ Եվրոպայի հետ, Եվրոպայում աշխատողներն էլ պրոբլեմներ ունեին ԱՊՀ հանրապետությունների հետ: Եվրոպայում աշխատողներն ունեին պրոբլեմներ, քանի որ սարսափելի դժվար է թույլտվություններ ստանալը, ահավոր մեծ խնդիրների մեջ էինք ընկնում: Ու երբ վերադարձանք Հայաստան ու սկսեցինք ուսումնասիրել այստեղի հնարավորությունները, միանգամից հասկացանք, որ Հայաստանը բավականին բարենպաստ գոտի է նման գործունեություն իրականացնելու համար. մենք կարողացանք ընդամենը, եթե չեմ շփոթում, 2-3 ամսվա մեջ ստանալ լիցենզիա: Բացի այդ, Հայաստանը բարենպաստ է, քանի որ մենք թե՛ Եվրոպայի, թե՛ Ռուսաստանի հետ ունենք լավ հարաբերություններ, այսինքն` Հայաստանում այս դաշտն անհամեմատ ավելի բարենպաստ էր, քան Եվրոպան կամ Ռուսաստանը: Դրանից բացի, Հայաստանում կարելի է բավականին լավ աշխատողներ գտնել: Սկզբում ես 1 հաստիքի համար 5 հոգի ընտրեցի ուսանողներից և ուղարկեցի մեր գործընկերոջ մոտ վերապատրաստման ու նաև որակավորման, որպեսզի գործընկերն ասի, թե այդ հինգից որ մեկը կարող է մեզ մոտ աշխատել: Ու շատ զարմացա, երբ մի որոշ ժամանակ հետո գործընկերները կապվեցին մեզ հետ ու խնդրեցին, որ բոլորն էլ որոշ ժամանակ մնան իրենց մոտ ու աշխատեն: Իհարկե, ես չմերժեցի, ու կատակեցի, թե անհոգ եղեք, 3 միլիոն այդպիսի երեխաներ ունենք Հայաստանում»,- պատմեց ընկերության հիմնադիր տնօրենը:

         Մի խոսքով` ընկերությունն իր արտադրամասը հիմնեց Հայաստանում և այսօրվա դրությամբ ամսական 100-140 միավոր ջերմատեսիլ կամ գիշերատեսիլ սարքեր կարող է արտադրել: Այդ սարքերը արտադրելիս աշխատանքների մի զգալի մասը ձեռքով` հատ-հատ ու մեծ խնամքով է կատարվում, յուրաքանչյուր սարք առանձին փորձարկվում է, նորից մանրակրկիտ հավաքվում, նորից փորձարկվում: Այնպես, որ վերջնական օգտագործողին` զինվորին, հասնի իդեալական աշխատող սարքը:

         Ընկերությունում հասկանում են` ամենակարևոր պահին իրենց սարքերը ոչ թե պետք է լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծեն զինվորների համար, այլ օգնեն նրանց: Իսկ այդ առումով «Ունիկում»-ում մանրուքներ չկան, յուրաքանչյուր, անգամ ամենաչնչին թվացող գործի վերաբերվում են խիստ պատասխանատվությամբ ու մանրակրկիտ: Այնպես որ, արտերկրի գործընկերները լիովին վստահում են հայկական ընկերությանը: Այնքան են վստահում, որ ընկերությանն են փոխանցում նաև իրենց տեխնոլոգիաները, փորձը, իսկ ամեն պատահական ընկերության խոշոր ընկերությունները նման բաներ չէին վստահի:

         Վարդան Բալայանը նշում է, որ ամեն ինչի էլ կարելի է հասնել համառությամբ, աշխատասիրությամբ, ճշգրիտ հաշվարկներով, բախտի ու պատահականության վրա ընդհանրապես հույս չդնելով և համբերատար խոչընդոտներն ու արգելքները հաղթահարելով: Այս առումով նա մի սկզբունք ունի, որը ձևակերպեց շատ պարզ. «Եթե ինչ-որ բան ինչ-որ մեկին չի հաջողվել, դա դեռ չի նշանակում, որ ինձ չի հաջողվի, իսկ եթե ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան հաջողվել է, ուրեմն ինձ հաստատ կհաջողվի»: Արդյունքում՝ մեր երկրում հիմնվել է ևս մեկ բարձրակարգ ու որակյալ ջերմատեսիլ ու գիշերատեսիլ սարքերի արտադրություն:
         ankakh.com/article/52829/thye-inchpyes-himnvyets-haykakan-djyerma--yev-gishyeratyesil-sarqyeri-artadruthyune

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Minister: Russia will transfer $36 mln to Armenia Humanitarian Center in 2016-18
           18:34, 31.10.2016
           Region:Armenia
           Theme: Politics


           YEREVAN. - In 2016-18, Russia will transfer $36 mln to the Humanitarian Center of the Armenian Ministry of Emergency Situations.

           Minister of Emergency Situations, Armen Yeritsyan, told the aforementioned on Monday, speaking at the parliamentary hearings on draft 2017 State Budget.

           Equipment for providing humanitarian aid has been installed in the center, which opened in March. The center is located not far from Yerevan, in Getargel village.

           By 2018, Russia will tranfer $36 mln to the center in the form of firefighting and rescue vehicles, as well as other necessary property.

           “This will help us provide help to other countries jointly with Russia, if needed,” the Minister said.

           Armenia News - NEWS.am
           http://news.am/eng/news/354637.html

           Comment

           Working...
           X