Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armo12 View Post
  Thank you so much!remember you also said something about the barret m95 and a certain steyr model which i can't remember the name
  Thanks for reminding me.
  Barret M95 was posted by some Facebook group..not confirmed.
  As for Steyr, it's the SSG 08.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   It has been snowing for around 12 hours in Yerevan.
   Sevan road is shut.

   Last edited by armnuke; 11-01-2016, 11:54 AM.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by armnuke View Post
    Sevan road shut.
    That's how it is 4 months out of the year by me with couple feet of snow all over.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by armnuke View Post
     Thanks for reminding me.
     Barret M95 was posted by some Facebook group..not confirmed.
     As for Steyr, it's the SSG 08.
     Thank you armnuke!!always nice to have you around supplying us with info

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by armo12 View Post
      Thank you armnuke!!always nice to have you around supplying us with info
      It's a pleasure to discuss with you guys.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍՊԱՆԵՐԻ ՏԱՍՆՕՐՅԱ ՀԱՎԱՔ

       ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍՊԱՆԵՐԻ ՏԱՍՆՕՐՅԱ ՀԱՎԱՔՏարբեր ռազմական հաստատություններ ավարտած և լեյտենանտի կրտսեր հրամանատարական կոչում ստացած երիտասարդ սպաների առաջին փորձառությունը տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայության նշանակվելու վիճակահանությունն է: Նախքան այդ տեղերում, ըստ ուսումնական տարվա պատաստության պլանի և զորամիավորումների հրամանատարների հրամանի, նրանց հետ կազմակերպվում են տասնօրյա հավաքներ:

       1-ին բանակային զորամիավորման շրջանակներում անցկացված նմանատիպ հավաքի նպատակը զորամասերի` օրվա կարգացուցակով սահմանված միջոցառումների և դրանց կատարման առանձնահատկությունների հետ նորանշանակ սպաների` լեյտենանտների ծանոթացումն էր, ինչպես նաև նրանց մասնագիտական գիտելիքների, տեսական ու գործնական հմտությունների ստուգումը:

       Կազմակերպվեց հանդիպում զորահրամանատարի հետ, որի ընթացքում հավաքների պետ, զորամիավորման հրամանատար, գեներալ–մայոր Տիգրան Փարվանյանը ներկայացրեց լավագույն սպայի իր տեսլականը` նշելով, որ հենց այսօրվանից պետք է ձգտել ինքնակատարելագործման: Նա պատասխանեց սպաների հարցերին, հանդես եկավ անհրաժեշտ պարզաբանումներով: Ըստ հավաքի անցկացման դասացուցակի՝ պարապմունքներին մասնակցում էին զորամիավորման հրամանատարությունը, վարչակազմի սպաները, զորատեսակների և ծառայությունների պետերը:

       Երիտասարդ սպաների գործնական ունակություններն ստուգվեցին տարբեր ստուգողական պարապմունքներով: Պատշաճ ուշադրություն դարձվեց նրանց հանգստի ու ազատ ժամանցի կազմակերպմանը: Սպաներն այցելեցին ազգային–ազատագրական պայքարի հետ կապված պատմական, հոգևոր–մշակութային վայրեր, Տաթևի վանական համալիրում մասնակցեցին պատարագի: Հատկապես ուշագրավ էր վանքի վանահայր Միքայել քահանայի ոգեշունչ խոսքը` ուղղված հավաքի մասնակից սպաներին`«հավատքն ու սուրը մշտապես մեր ազգի պահապաններն են եղել»:

       Զորամիավորման հրամանատարի տեղակալ, գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանը, ամփոփելով հավաքի արդյունքները, նշեց նման հավաքների կազմակերպման դերն ու նշանակությունը` կարևորելով յուրաքանչյուր սպայի ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ սեփական պահանջկոտությունը, նպատակին հասնելու հաստատակամությունը:

       Իրենց ակտիվությամբ աչքի ընկած մի խումբ սպաներ արժանացան պատվոգրերի, որն էլ նոր ծառայության վայրում նրանց առաջին խրախուսանքն էր:
       1-ին բանակային զորամիավորումում անցկացված երիտասարդ սպաների տասնօրյա հավաքները ցույց տվեցին, որ մեր բանակի ստորին ստորաբաժանումները` վաշտերն ու դասակները, վստահված են հմուտ կրտսեր հրամանատարների, որոնց գործողություններից են կախված նախ առանձին զորամասերի, ապա` ողջ զորամիավորման և բանակի ընդհանուր մարտական բարձր պատրաստությունը, պատրաստականությունն ու զինվորական կարգապահությունը:

       ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
       1-ին բանակային զորամիավորման թղթակցական կետ
       http://www.hayzinvor.am/42919.html       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        2nd karabakh war

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by burjuin View Post

         The arc of that church looks like Echmiadzin, but obviously it's not. Can anyone name which church is that?

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by armnuke View Post
          The arc of that church looks like Echmiadzin, but obviously it's not. Can anyone name which church is that?
          Tatev in Syunik.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ LH-01M

           ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ LH-01MՄեր նախորդ համարներից մեկում արդեն տեղեկացրել ենք, որ հոկտեմբերի 13-ից 15-ը անցկացվել է սպառազինությունների և պաշտպանական տեխնոլոգիաների «ArmHiTec-2016» միջազգային առաջին ցուցահանդեսը: Ցուցահանդեսի նպատակն էր ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների նորագույն ռազմական տեխնիկան, ռազմական արդյունաբերության նորարարական մշակումները: Ոլորտի մասնագետներին և այցելուներին հաճելիորեն զարմացրին հայկական ընկերությունների ցուցանմուշները, տեխնոլոգիական նորագույն մշակումները: Հաշվի առնելով հայկական ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի հանդեպ մեծ հետաքրքրությունը՝ «Հայ զինվորն» այսուհետ պարբերաբար կներկայացնի հայրենական արտադրության լայն տեսականին:


           ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՉԱՓ LH-01M

           Հեռաչափն արտադրում է «ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» ՓԲԸ-ն: Սարքն անցել է գործարանային ու դաշտային փորձարկումների փուլը և այսօր արդեն մատակարարվում է ՀՀ զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումներ: LH-01M լազերային հեռաչափն իր տեխնիկական բնութագրերով չի զիջում արտասահմանյան նմանատիպ նորագույն նմուշներին:
           Նախատեսված է տեղանքի հետախուզման, տարբեր օբյեկտների հեռավորության չափման համար, ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային տեսանելիության պայմաններում: Սարքն աշխատում է հետևյալ սկզբունքով՝ հաշվարկվում է լազերային ճառագայթի՝ մինչև նշանակետ հասնելու և հետդարձի տևողությունը:
           http://www.hayzinvor.am/42980.html

           Comment

           Working...
           X