Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  2nd karabakh war  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by Tsov View Post
    He says: զոհեռ չունենք

    So he's clearly saying we have no casualties.
    No casualties, 2 injured as posted above.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Turkeys Manpower down from 613,000 to 400,000 in 7 months, and yet they claim they can start war with Syria, Cyprus, Armenia, donno you name it...

     https://armenpress.am/arm/news/846286/

     http://razm.info/92620

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by armnuke View Post
      Surprise!

      Ներկայացվել է հայկական անօդաչու ուղղաթիռ. ArmHiTec-2016

      Այսօր՝ հոկտեմբերի 14-ին, ArmHiTec ցուցահանդեսին առաջին անգամ ներկայացվեց ուղղաթիռային տիպի ՀՈւ-01 հայկական անօդաչու թռչող սարքը: Սարքը ցուցահանդեսի տաղավար բերվեց օրվա երկրորդ կեսին:

      Սարքը կարող է կրել մինչև 13 կգ բեռ: Ինչով վերազինես, այն գործն էլ կանի, Razm.info-ի հետ զրույցում նշեց ԱԹՍ-ն նախագծող Արմեն Մինասյանը և մանրամասնեց, որ սարքը նախատեսված է թե ռազմական և թե քաղաքացիական ոլորտներում օգտագործման համար:

      Նախագծողը նշեց, որ անօդաչու ուղղաթիռն ամբողջովին հայկական է: Սարքի փորձարկումներն անցկացվել են Արագածի լանջերին, 3000 մետր բարձրության վրա: Զորքերում, սակայն, այս սարքը դեռ չի փորձարկվել և ներկայացվում է առաջին անգամ:

      Սարքի մարտավարատեխնիկական տվյալները ներկայացնում ենք ստորև

      Թռիչքի տևողությունը մինչև 3 ժամ
      Չափերը 420 x 2120 x 800 մմ
      Հիմնական ռոտորի տրամագիծը 2230 մմ
      Թռիքչի առավելագույն բարձրությունը 3500 մ
      Վերելք-վայրէջքը ուղղահայաց
      Շարժիչը ներքին այրման
      Արագությունը 80 կմ/ժ
      Առավ. թռիչքային զանգվածը 36 կգ
      Օգտակար բեռի զանգվածը 13 կգ
      Աշխատանքի ջերմաստճ. տիրույթ -25C-ից +40C
      http://razm.info/90010
      Here's a good idea. Chinese AV500W.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by armnuke View Post
       Here's a good idea. Chinese AV500W.
       The credit should go to the Italians. They were the first to come up with a small military helicopter UAV. Now there are plenty players ... just look at a search result what comes up.

       https://www.google.com/search?q=heli...SAArIQ_AUIBygC
       Last edited by Azad; 12-02-2016, 02:57 AM.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by armnuke View Post
        No casualties, 2 injured as posted above.
        Thanks! My Armenian really sucks
        General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Nagorno-Karabakh Defense Army


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Azerbaijan has exported liquified natural gas to Ukraine for the first time.
          Taking advantage of the rift between Russia and Ukraine. That's Bad!

          http://en.trend.az/azerbaijan/business/2692615.html

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by armnuke View Post
           Vahe Avetian prior to running off to Azerbaijan was not only apart of the PFA, but he was a founding member. What secrets is he giving out to aliyev? Is this the type of people PFA breeds?

           Some fellow Armenians talked to this traitor on Facebook. You gotta see his replies!

           Comment

           Working...
           X