Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Military exercises in Artsakh


  Comment


  • Armenian Air Defense. Military Exercises at the Ashuluk Range
    

   Comment


   • Armenian Air Defense. Military Exercises at the Ashuluk Range
     

    Comment    • Armenia official: Some Armenian specialists possess knowledge for nuclear weapon technology
     14:19, 11.09.2017


     YEREVAN. – Some Armenian specialists possess the knowledge for nuclear weapon technology.

     Samvel Harutyunyan, President of the State Committee of Science, on Monday stated the aforesaid at the session of the National Assembly.

     In his words, there are such scientists in Armenia and beyond, they are aware of this matter, and they can start the respective work at any time.

     “But it’s not hard to imagine that, unfortunately, Armenia has no such technical means yet,” Harutyunyan added.


     Comment


     • ԳՏՄԿ–ի հետ նոր համաձայնագրով նախատեսված չէ հայ ռազմական ատոմագետներին խաղաղ աշխատանքների ուղարկել
      11:59, 11.09.2017
      Տարածաշրջան:Հայաստան
      Թեմա: Հասարակություն


      Գիտատեխնիկական միջազգային կենտրոնի հետ դրամաշնորհների մասին նոր համաձայնագրով նախատեսած չէ ռազմական ատոմագետների փոխանցում խաղաղ մշակումների համար: Այս մասին սեպտեմբերի 11-ին ԱԺ-ում ասաց Կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի ղեկավար Սամվել Հարությունյանը՝ ներկայացնելով ԳՏՄԿ–ի հետ երկրի համագործակցության երակարացման մասին պայմանագիրը:

      Պաշտոնյան պարզաբանեց, որ 1994 թվականի նախկին պայմանագիրը նախատեսում էր գիտնականների, այդ թվում՝ միջուկագետ ֆիզիկոսների փոխանցում խաղաղ մշակումների համար: 2015 թվականի նոր պայմանագրում նման կետ չկա, որովհետեւ Հայաստանի առջեւ նման հարց դրված չէ:

      ԳՏՄԿ-ն գործում է 1992 թվականից, այս ընթացքում այն Հայաստանում ֆինանսավորել է տասնյակ գիտական ծրագրեր: Կենտրոնի անդամներն են Եվրամիությունը, ԱՄՆ-ն, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան եւ Նորվեգիան, ինչպես նաեւ Հայաստանը, Վրաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը եւ Տաջիկստանը:

      1994 թվականի նախկին պայմանագիրը նախատեսում էր գիտնականների, այդ թվում՝ միջուկագետ ֆիզիկոսների փոխանցում խաղաղ մշակումների համար...

      Comment


      • This explains why the azeris were not at the NATO training in Georgia. Not sure if I like where this is going.

       " Azerbaijan Threatens to Cut Off Military Cooperation With US and NATO

       Azerbaijan has threatened to cut off its military cooperation with the West in response to escalating pressure on Baku for its human rights violations. But that threat may ring hollow in light of Azerbaijan's declining importance for Western militaries.

       United States Senator Richard Durbin on September 7 proposed sanctions against Azerbaijan. The move would bar entry into the U.S. of officials deemed connected to the imprisonment of Mehman Aliyev, the director of Turan, Azerbaijan's only independent news agency.

       An article in the official newspaper Azerbaycan tied that proposal to a recent big investigative report showing the scale of Azerbaijani corruption in Europe; the article blamed "Soros-backed forces and the Armenian lobby" for "rush[ing] to make efforts to spoil the US-Azerbaijani relations and strategic partnership."       Comment


       • Originally posted by Azad View Post
        This explains why the azeris were not at the NATO training in Georgia. Not sure if I like where this is going.

        " Azerbaijan Threatens to Cut Off Military Cooperation With US and NATO

        Azerbaijan has threatened to cut off its military cooperation with the West in response to escalating pressure on Baku for its human rights violations. But that threat may ring hollow in light of Azerbaijan's declining importance for Western militaries.

        United States Senator Richard Durbin on September 7 proposed sanctions against Azerbaijan. The move would bar entry into the U.S. of officials deemed connected to the imprisonment of Mehman Aliyev, the director of Turan, Azerbaijan's only independent news agency.

        An article in the official newspaper Azerbaycan tied that proposal to a recent big investigative report showing the scale of Azerbaijani corruption in Europe; the article blamed "Soros-backed forces and the Armenian lobby" for "rush[ing] to make efforts to spoil the US-Azerbaijani relations and strategic partnership."


        Why? They're upset that their corruption and schemes are being brought to light and want to use this very little thing in hopes that Western Governments can overlook any prosecution or asset seizure that is coming their way. NATO never considered Azerbaijan an "ally." It was always a transit country into Afghanistan and a need to pump oil. Now that most of these projects are tapped, there is no need for Azerbaijan.

        Did you think they helped Azerbaijan because NATO is against Armenia? Be sure, Armenia is probably their best ally on the region. Even if the Georgians throw everything they have at NATO, we're still more suitable with cooperate with the West and bridge the between East and West.

        I hope their assets get seized and strict sanctions on Azeri leadership is imposed. xxxx them. They're an enemy of democracy and liberalism.

        Comment


        • As you can see how larger powers treat smaller countries (be it Russia or NATO) why bother kissing NATO exclusively?
         I say we stick 80% with Russia militarily and 20% with others. The economy is open to all, as long it benefits Armenia.
         Last thing we need a pro Russian turkic countries on both sides. If we fall for NATO they will hand over Artsakh to gain the two turkic countries over.

         Comment


         • No Russia in Armenia = no Armenia in the Kavkaz. Period.
          You children better wake up.

          Comment


          • Bro there will never be a pro Turkish government in Russia or a pro Russian government in Turkey, its all politicing. Russian and Turks are natural enemies Russkies will never let go of Armenia no matter what. If something seriously bad happens to Armenia the only country that will be badly effected is Russia. If Armenia gets into real danger youll have more Russians fighting for Armenia than you will have diasporans. Trust me on that.

           Originally posted by Azad View Post
           As you can see how larger powers treat smaller countries (be it Russia or NATO) why bother kissing NATO exclusively?
           I say we stick 80% with Russia militarily and 20% with others. The economy is open to all, as long it benefits Armenia.
           Last thing we need a pro Russian turkic countries on both sides. If we fall for NATO they will hand over Artsakh to gain the two turkic countries over.

           Comment

           Working...
           X