Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Armenian Army


  Comment


  • Azerbaijani defense minister inspects formations, units intended for mobilization

   Wed 20 September 2017 13:16 GMT | 16:16 Local Time


   Azerbaijans Defense Minister, Colonel General Zakir Hasanov has checked the level of readiness of the mobilization resources of formations and units intended to be opened and applied in a short time frame.

   Minister Hasanov heard reports of commanders of various levels on the complementation, combat coordination, staff structure, and combat capabilities of troops participating in large-scale exercises.

   Considering the possible war period, depots of military units storing pieces of military equipment, artillery, as well as reserve ammunition, shells, etc. intended for use during military mobilization were inspected.

   The minister checked the combat readiness of reserve military equipment pieces, checked the receipt and complementation of reserve military personnel and military equipment pieces, and heard reports of military officials of varying ranks.

   The defense minister highly appreciated the personnels preparation, organization and management skills, the technical condition of military equipment pieces and arms and ammunition which are intended for mobilization and are short-term storage.

   News.Az

   Comment


   • Չեխական տեխնիկան Ադրբեջանում հայտնվել է մի քանի երկրի միջնորդությամբ

    Սեպտեմբեր 20, 2017 by Տարոն Հովհաննիսյան


    Օրերս Ադրբեջանում անցկացված զորավարժությունում ցուցադրվեցին չեխական արտադրության DANA ինքնագնաց հաուբիցներ և RM-70 ՀԿՌՀ-ներ: Առկա փաստերը և հայտարարությունները վկայում են դրանք Ադրբեջանին մատակարարելու բարդ սխեմայի առկայության մասին՝ միջնորդավորված մի քանի երկրներով:

    Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունից հայտնում են, որ Չեխիայի արտգործնախարարությունից իրենց հարցմանն ի պատասխան նշել են.
    Չեխիայի ԱԳ նախարարությունը նշում է, որ Չեխիայի Հանրապետությունը վերջին տարիներին ընդհանրապես չի արտոնել մահաբեր զինատեսակների վաճառքը Ադրբեջանին:
    Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է ավելի վաղ մեր կողմից տարբեր փաստերի համադրությամբ այն եզրակացությունը, որ նշված սպառազինությունը Ադրբեջանում հայտնվել է Իսրայելի միջոցով:

    Սակայն հավելյալ փաստերն ու հայտարարություններն իրենց հերթին վկայում են, Ադրբեջանին չեխական տեխնիկայի մատակարարման հարցում գործել է ՉեխիաԻսրայելԱդրբեջանից շատ ավելի բարդ սխեմա:

    ՄԱԿ-ի ռեգիստրում Սլովակիայի՝ 2016 թ. տրամադրած զեկույցում նշվում է, որ նույն տարում Սլովակիան Իսրայելին վաճառել է 2 միավոր RM-70/85 համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ: 2017 թ. հունվարին Ադրբեջանում նոր զորամասի բացման ժամանակ երևում է առնվազն մեկական միավոր RM-70/85 և DANA ԻՀՀ: Նշված են «Դանա» ինքնագնաց հրետանին և RA-70 ՀԿՌՀ-ն. 1/23/2017 Նշված են Դանա ինքնագնաց հրետանին և RA-70 ՀԿՌՀ-ն. 1/23/2017 ՄԱԿ-ի ռեգիստրում Սլովակիայի՝ 2016 թ. ներկայացրած զեկույցից ՄԱԿ-ի ռեգիստրում Սլովակիայի՝ 2016 թ. ներկայացրած զեկույցից

    2017 թ. բուլղարացի հաքերների գաղտնազերծած փաստաթղթերի հիման վրա Trud լրատվակայքի լրագրող Դիլիանա Գայտանջիևան նշել էր, որ նույն տարում ՍերբիաԻսրայելԱդրբեջան ուղով ադրբեջանական բանակին մատակարարվել են RM-70/80 ՀԿՌՀ-ներ և ինքնագնաց հրետանային համակարգեր [ենթադրաբար՝ DANA]: Ըստ որում առաջնային մատակարարը եղել է չեխ-սլովական MSM Martin ընկերությունը:

    Արդեն 2017 թ. սեպտեմբերին Ադրբեջանը ցուցադրեց առնվազն 8-9-ական միավոր յուրաքանչյուր զինտեխնիկայից՝ նշված զորավարժության ընթացքում: Ադրբեջանի ԶՈւ չեխական արտադրության «Դանա» ԻՀՀ-ներ Ադրբեջանի ԶՈւ չեխական արտադրության Դանա ԻՀՀ-ներ Ադրբեջանի ԶՈւ՝ չեխական RM-70 ՀԿՌՀ-ներ Ադրբեջանի ԶՈւ՝ չեխական RM-70 ՀԿՌՀ-ներ

    Փաստերի համադրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ բոլոր համակարգերի դեպքում վերջնական միջնորդ պետությունը եղել է Իսրայելը, սակայն մինչ այդ եղել են առնվազն ևս մի մեկ կամ երկու այլ միջնորդ պետություններ: Նշվածների թվում են Սերբիան և Սլովակիան:

    Հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանին մատակարարվել են հենց չեխական արդիականացման տարբերակներ, գրեթե բացառվում է այն տեսակետը, որ առաջնային մատակարարը եղել է Սլովակիան: Ըստ այդմ՝ ենթադրաբար ողջ զինտեխնիկան էլ դուրս է եկել Չեխիայից, սակայն Ադրբեջան հասել է շղթայական միջնորդավորմամբ:

    Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կիրառել/կիրառում է կամ կկիրառի տվյալ բնույթի սխեմա՝ նաև այլ սպառազինություն, այդ թվում՝ այլ երկրներից գնելու համար: Սա իր հերթին կարող է թույլ տալ շրջանցել որոշ պետությունների կողմից՝ անմիջապես Ադրբեջանին զենք մատակարարելու էմբարգոն կամ սահմանափակումները:

    Comment


    • Originally posted by burjuin View Post
     Azerbaijani defense minister inspects formations, units intended for mobilization

     That's a lot of T-55 model 1958 (no DshK) !

     Comment


     • Military parade on 25th anniversary of Armenias independence. 09.21.2016


      Comment
      • .
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment
       • .
        Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
        Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
        Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

        Comment


        • Military parade on 25th anniversary of Armenias independence. 09.21.2016
         Comment


         • Originally posted by arakeretzig View Post

          sure, if you count a boss makes 1000 000 and the little guy makes 100 000 then average will be higher, but how many actually get a boss' salary? i know about 30 people in yerevan and they are ordinary people working as IT people, teachers, journalists, freelancers, the salaries that article talk about just don't exist. Most people don't make that much. average teacher doesn't make 122k. 60k at best then of course they have to make ends meet with private lessons etc.. Let's not even talk about taxi drivers, marshutni drivers, they are at the bottom of the economy.
          The cleaners in my building make 90,000 per month, the concierge makes 120,000 per month. It is not 1996 anymore.
          I know how much they make because I'm the responsible of the building who collects money from the inhabitants and pays their salaries.

          Comment


          • Originally posted by Sukhoi22 View Post

           The cleaners in my building make 90,000 per month, the concierge makes 120,000 per month. It is not 1996 anymore.
           I know how much they make because I'm the responsible of the building who collects money from the inhabitants and pays their salaries.
           My mother earns a monthly wage of 110,000 drams, and that's an insult to my mother, she should be earning double at least if not more as she works somewhere very important, but I agree, Armenians are reluctant to believe our country is much better than they think it is, my grandma still thinks its the year 1999 and Russian is just as relevant if not more than English, and she forces me to learn useless things like math or physics where I will never specialize any of them

           Comment

           Working...
           X