Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Originally posted by Joseph View Post
  The Azeris may start probing defenses again and utilizing the current political situation as some kind of advantage. I would like to believe the Armenian Armed Forces are ready.


  YEREVAN, APRIL 23, ARMENPRESS. The defense ministry of Artsakh released new footage showing Azerbaijani manpower and military equipment mobilization in dif...


  Artsakh military releases new footage showing heavy Azerbaijani manpower, equipment mobilization in line of contact


  13:51, 23 April, 2018

  YEREVAN, APRIL 23, ARMENPRESS. The defense ministry of Artsakh released new footage showing Azerbaijani manpower and military equipment mobilization in different sections of the line of contact.

  The Artsakh defense ministry also called on social media users to refrain from questioning official information released by the military.

  The defense ministry’s footage was filmed from 07:42 – 10:01 in the morning of April 23 in different parts of the line of contact with Azerbaijan, showing heavy enemy mobilization.

  “The defense ministry of Artsakh calls on all Armenian social media users, and generally news media, to refrain from questioning the official information of the republic’s military-information system and therefore from the criminal temptation of spreading disinformation fraught with shortsighted and dangerous consequences, because it can undermine our pan-national vigilance”, the statement said.

  English –translator/editor: Stepan Kocharyan
  I think our army is as determined and motivated as the rest of the nation.

  I hope we will have a strong leader to decide the level of punishment to be served to the baboons.

  .

  .
  Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
  Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
  Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

  Comment


  • In relation to Artsakh and our struggle against Azerbaijan: do you understand how significant of a victory this is?

   Armenians now have shown, and Sargsyan a part of this, that we have the superior political culture and resolve to change.

   They just elected an 83 limp xxxx to be prime minister. We just protested ours out. We released the detained opposition, they lock more up.

   God bless the Armenian people, the diaspora, our two states, and our Army!

   Comment


   • Originally posted by HyeSocialist View Post
    In relation to Artsakh and our struggle against Azerbaijan: do you understand how significant of a victory this is?

    Armenians now have shown, and Sargsyan a part of this, that we have the superior political culture and resolve to change.

    They just elected an 83 limp xxxx to be prime minister. We just protested ours out. We released the detained opposition, they lock more up.

    God bless the Armenian people, the diaspora, our two states, and our Army!
    I think you're right- I think the troops will be even more determined to fight for the fatherland now. Morale should be very high
    General Antranik (1865-1927): “I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.”

    Comment


    • ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ԵՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻՆ

     Զորամասերում ամբողջ թափով ընթանում են տեսական ու գործնական պարապմունքներ, վարժանքներ: Հատկապես «ծանրաբեռնված» են նախապատրաստական վաշտերը, գումարտակները, որտեղ նորակոչիկներին զրոյից սովորեցնում են զինվորական այբուբենը: Շուտով կմեկնարկեն ուսումնական փուլի ամփոփիչ քննությունները, և արդյունքների ամփոփումից հետո նորակոչիկները որպես մասնագետներ կհամալրեն համապատասխան ստորաբաժանումներն ու կանցնեն իրենց առօրյա պարտականությունների կատարմանը: Իսկ մինչ այդ, նրանք ամեն օր նոր գիտելիքներ են ստանում, զարգացնում ու խորացնում դրանք:

     Հյուսիսարևելյան սահմանագոտում տեղակայված զորամասերից մեկի նախապատրաստական վաշտի հրամանատարն է ավագ լեյտենանտ Տիգրան Թորոսյանը: Հրամանատարական կազմը գնահատել է նրա կազմակերպչական և մասնագիտական ունակությունները, և արդեն մի քանի զորակոչ է՝ Թորոսյանն է պատասխանատու նորակոչիկների պատրաստության, զինվորական կյանքին հնարավորինս արագ նրանց ընտելանալու համար: Փաստ է, որ նորակոչիկների ստորաբաժանումները դժվար է ղեկավարել. հավաքվում են անծանոթ, զինվորական կյանքից հեռու, տարբեր մտածելակերպով տասնյակ երիտասարդներ, որոնցից շատերը կարգապահության մասին ուրույն պատկերացում ունեն: Բոլորի հետ անհատապես երկար ու տքնաջան աշխատանք է տարվում: Թորոսյանին հաջողվել է այնպես կազմակերպել ծառայությունը, որ իր ղեկավարած վաշտը բոլոր ցուցանիշներով առաջատարների թվում է, համադրելի ուղղություններով չի զիջում նույնիսկ մարտական հերթապահություն կատարող ստորաբաժանումներին:

     Ավագ լեյտենանտ Թորոսյանի հետ շրջում ենք նորակոչիկների զորանոցում: Շուրջբոլորը արտակարգ մաքրություն է: Անկողինները հավասար հարդարված են, ամեն ինչ կոկիկ է: Զինվորական կողապահարաններում առկա են անձնական հիգիենայի անհրաժեշտ պարագաները: Ընդհանուր սրահում ծաղիկներ են, շատ ծաղիկներ: Տղաներն են դրանք խնամում՝ անընդհատ թարմացնելով տեսականին: Ասում են՝ ամռանն այստեղ նստած քեզ բնության գրկում ես զգում:

     Լսարաններից մեկում դասի ժամ է: Մի խումբը գրառում է նոր դասի թեմաները, կարևոր նշումներ անում: Մյուս խումբը պատրաստվում է պատասխանել հարցերի, ինչից էլ պարզ կդառնա, թե ինչպես են յուրացրել նախորդ դասը: Պարապմունքն ավարտելուց հետո անձնակազմը շարվում է շարահրապարակում: Հիմա էլ ֆիզպատրաստության հերթն է: Մի քիչ ցուրտ է ու մառախլապատ, սակայն դա խոչընդոտ չէ. արդեն հասցրել են կոփվել: Տղաները տարբեր վարժաձևեր են կատարում վաշտի հրամանատարի հսկողության ներքո: Շարժումները հստակ են ու համաչափ, զգացվում է, որ սովորական դարձած վարժանք են կատարում: Տեղում կատարվող վարժություններից հետո սկսվում է վազքի մրցույթը:

     Զրուցում ենք վազքուղին անցած զինվորներից երկուսի հետ: Էդուարդ Վարդանյանը Դիլիջանից է, Դավիթ Աթոյանը՝ Երևանից: Երկուսն էլ կիսատ են թողել ուսումը բուհում և մեկնել ծառայության: Էդուարդի եղբայրը նույն զորամասում է ծառայում, ինքն էլ զորակոչվելիս դիմում է գրել, խնդրել իրեն էլ ուղարկեն այստեղ՝ սահմանամերձ զորամաս: Դավիթը նշում է, որ սկզբնական շրջանում բոլորն էլ որոշակի մտավախություններ ունեցել են ծառայության հետ կապված: Առաջին տպավորությունները բանակային կյանքից կարծես իրենցը չեն եղել, պայմանավորված են եղել այստեղ-այնտեղ լսած կցկտուր տեղեկություններով: Սակայն արդեն ժամեր անց պարզել են՝ իրականությունը բոլորովին այլ է: Զորամասում մեկ ընտանիքի պես են, իրար թևութիկունք: Դժվարությունները շատ են, բայց ճիշտ մոտեցման, նպատակային վարժանքների շնորհիվ բոլորն էլ հեշտ հաղթահարելի: Կարևորն այն է, որ սպաներն անընդհատ աշխատում են զինվորի հետ, նրան կատարելագործվելու ուղիներ ցույց տալիս: Որպես օրինակ երկուսն էլ նշում են իրենց ֆիզիկական պատրաստվածության աստիճանը: Ծառայության սկզբում Դավիթը կարողացել է պտտաձողի վրա 8 ձգում կատարել: Այժմ արդեն տասներկուսն է կատարում: Դավիթի ձեռքբերումն ավելի ակնառու է՝ զրո ձգում զորամաս ոտք դնելիս և վեց ձգում ծառայության առաջին երկու ամիսներից հետո:

     Վստահ կարելի է ասել՝ նորակոչիկների նախապատրաստական վաշտում այսպիսի հոգեբանական, ֆիզիկական և մասնագիտական պատրաստություն անցած երիտասարդները իրենց գերազանց կդրսևորեն նաև հետագա ծառայության ընթացքում:

     ԱՐՍԵՆ ԱՂԵԿՅԱՆ
     ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՍ


     Comment


     • Originally posted by HyeSocialist View Post
      In relation to Artsakh and our struggle against Azerbaijan: do you understand how significant of a victory this is?

      Armenians now have shown, and Sargsyan a part of this, that we have the superior political culture and resolve to change.

      They just elected an 83 limp xxxx to be prime minister. We just protested ours out. We released the detained opposition, they lock more up.

      God bless the Armenian people, the diaspora, our two states, and our Army!

      It will be impossible to assess the danger that our nation is passing thru now. Only historians can tell in future.
      But this is just the start and most is ahead. If our nation completes this change and achieved what we dream of, then Artsakh problem will be solved for us regardless of what Turks and Azeris say.

      Comment


      • Let us hope the azeri population will start their own changes in the country. I am sure the aliyev gang are extremely controlling outside news.

       Comment


       • Originally posted by Azad View Post
        Let us hope the azeri population will start their own changes in the country. I am sure the aliyev gang are extremely controlling outside news.
        The Azeris will get so violently suppressed. They spend a lot of money on internal police as well. Ironic that there is no protest happening in that country either...all a bunch of sheep.

        Comment


        • Originally posted by HyeSocialist View Post

         The Azeris will get so violently suppressed. They spend a lot of money on internal police as well. Ironic that there is no protest happening in that country either...all a bunch of sheep.
         The change comes regardless.
         I don’t remember if it was Shirinian or who said that the system gets bigger like a giant tree, but it has become even more rotten and hollow inside. They don’t notice it, but one day it will be toppled by a small wind or by its own wait.
         There comes a moment whe government cannot rule any more and people don’t want to be ruled by them anymore.
         What is very important is in the past in protests or any political discussions allways the subject was east vs west issue. We did not even realize the emptiness of this.
         It took us 20 years to realize, the issue is our own and act by it.
         Seriousely, the issue is the happiness of our people and country. Even if we end up with some medieval or utopian system or diffrent religion, the issue is our collective happiness and security. So, arguing about isms and types should allways be from and for our own interests.
         Times of communism vs capitalism, east vs west, Christianity vs other religions better be gone for us.
         Only one issue, us, we, Armenianism. Be it white or red, cross or crescent. One nation, one goal.
         Last edited by Hakob; 04-23-2018, 11:06 AM.

         Comment


         • It was an awesome day for every one of us Armenians, and I feel really lucky to be able to be present in Republic square today and the days before today.
          I will show these photos to my grandchildren
          Peace

          Comment


          • anybody noticed our own Serjic is abit silent......... he is probably crying somewhere for dear leader?

           Comment

           Working...
           X