Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՎԱՆՈՒՄ

  «Բաղրամյան» զորավարժարանում մայիսի 20-ից մեկնարկել են ինժեներասակրավորային գնդի ուսումնական ստորաբաժանումների ճամբարային հավաքները: Ուսումնական գումարտակի կուրսանտները ամփոփիչ քննություններից առաջ, դաշտային պայմաններում, ամրապնդում են գիտելիքները: Զինծառայողները պետք է հաղթահարեն առաջադրված խնդիրները՝ տեսականից անցնելով գործնականին:

  Զինավանում ենք: Գումարտակի հրամանատար, փոխգնդապետ Հարությունյանի հետ շրջում ենք զինավանի տարածքում: Հրամանատարը ներկայացնում է ուսումնական գործընթացը.

  -Հիմնական ուսումնական փուլը բաղկացած է 6-ամսյա ժամկետից: Երեք ամիս անցկացվում են լսարանային տեսական պարապմունքներ: Դրանից հետո կուրսանտները յուրացրած գիտելիքները գործնականում կիրառում են դաշտային պայմաններում: Նպատակը մեկն է. զինվորը պետք է տիրապետի սակրավորի մասնագիտությանը՝ սկսած ականապատումից, վերջացրած ականազերծումով:

  Այցելում ենք պայմանական զորամասի բուժկետ, ճաշարան, կացարան: Փոխգնդապետ Հարությունյանը նշում է, որ ամենօրյա շրջայցը պարտադիր պայման է:

  Մոտենում ենք ուսումնական վաշտին: Գումարտակի հրամանատարն անձամբ է հետեւում պարապմունքներին: Մայոր Աղամալյանը վաշտի կազմով անցկացնում է «Հակառակորդի հետ անմիջական շփման բացակայության դեպքում հակատանկային ականադաշտի տեղադրումը շարային հաշվարկով» թեմայով պարապմունք:

  Վաշտի հրամանատարը հրահանգավորում է անձնակազմին: Շեշտը դնում հատկապես անվտանգության կանոնների պահպանմանը:

  -Դաշտային պարապմունքներից հետո անցկացվելիք քննություններից գերազանց արդյունք գրանցած զինվորներն ստանալու են կրտսեր սերժանտի կոչում: Երկու ամիս հետո արդեն իրենք պետք է սովորեցնեն ենթականերին: Այդ իսկ պատճառով, մենք պետք է հնարավորինս շատ գիտելիքներ տանք: Նրանք գիտեն, որ ինժեներական գործը տարբերվում է մյուս մասնագիտություններից: Սխալվելու իրավունք չունեն: Զինվորը գործողությունը պետք է կատարի հանգիստ, առանց շտապելու, առավելագույն զգուշությամբ, քանի որ յուրաքանչյուր վրիպում կարող է սպառնալ մարդու կյանքին,- ասաց մայոր Աղամալյանը:

  Պարապմունքն սկսված է: Զինծառայողները ականապատում են դաշտը: Սակրավորի գործը դժվար է, բայց հրամանատարները գիտեն՝ կհաղթահարեն: Դասակի հրամանատարները նկատում են թերությունները, ճշգրտում, եւս մեկ անգամ բացատրում խնդիրը:

  Անձնակազմը շարված է: Սպասում են վաշտի հրամանատարի խոսքին: Մայոր Աղամալյանը գոհունակություն է հայտնում: Անձնակազմի հիմնական մասը գերազանց կատարել է առաջադրանքը: Վաշտի հրամանատարը վստահ է՝ զինվորները հակառակորդի հետ շփման դեպքում էլ կկարողանան կատարել խնդիրը:

  Մինչ փոխգնդապետ Հարությունյանը սպաներին հրահանգներ է տալիս, մոտենում եմ զինվորներին: Նրանք նույնպես գոհ են: Խոսքի եմ բռնվում «գերազանցիկների» հետ: Ինժեներական գործ, պայթեցման գործ, ինժեներական արգելափակոցներ, ամրաշինություն եւ մեքենավարում: Սրանք այն առարկաներն են, որոնցից շարքային Կոչկանյան Անդրանիկը գերազանց գնահատականներ է ստացել:

  -Երեւանից եմ: Հետագա ծառայությունս անցկացնելու եմ Արցախում: Լավ եմ տրամադրված:

  Ապագա ջոկի հրամանատարը գիտի, որ պատասխանատվությունը մեծ է, բայց ամեն բան հաղթահարելի է:

  Գումարտակի լավագույն զինծառայողներից մեկն էլ Յավրյան Հարությունն է Չարենցավանից: Հայրն ու ավագ եղբայրը պայմանագրային զինծառայողներ են:

  -Դեռ մանկուց տեսել եմ, թե ինչպես է հայրս ծառայության գնում: Համազգեստը սովորական բան է մեր տանը: Հետո եղբայրս՝ Հովհաննոսը, միացավ հորս: Օմարում մարտական հերթապահություն են իրականացնում: Մայրս հիմա տանը մենակ է: Համակերպվել է: Դե, ես էլ փորձում եմ լավ ծառայել, նեղություն չտալ: Շատ ուրախ եմ, որ սակրավոր եմ դառնալու: Հայրս միշտ ասում էր, որ ուր էլ գնամ, կարեւորը՝ կարգապահ լինեմ, լսեմ հրամանատարներին եւ սովորեմ:

  …Հիշում եմ, երբ հայրս դիրքեր էր բարձրանում, մայրս աղոթում էր: Հիմա երեքիս համար է աղոթում: Միշտ սպասողի դերում է: Մաման գիտի՝ ժամանակավոր է: Կզորացրվեմ, կգնամ, կողքին կլինեմ,- ասում է Հարությունը:

  Ուսումնական գումարտակի հրամանատարը հարցեր է տալիս, անձամբ համոզվում, ստուգում զինծառայողների գիտելիքները: Զինվորները սպառիչ պատասխաններ են տալիս: Հրամանատարը եւս դրական է գնահատում վաշտի կազմով անցկացված պարապմունքը: Փոխգնդապետ Հարությունյանը գոհ է, ենթակաները` հպարտ…

  Ուսումնական ստորաբաժանումները զինվորական կարգապահությամբ անցնում են մյուս պարտականությունների կատարմանը: Մենք էլ հրաժեշտ ենք տալիս զինծառայողներին՝ բարի եւ անփորձանք ծառայություն մաղթելով նրանց:

  ՀԱՅԿ ՄԱԳՈՅԱՆ
  «Բաղրամյան» զորավարժարանում մայիսի 20-ից մեկնարկել են ինժեներասակրավորային գնդի ուսումնական ստորաբաժանումների ճամբարային հավաքները: Ուսումնական գումարտակի կուրսանտները ամփոփիչ քննություններից առաջ, դաշտային պայմաններում, ամրապնդում են գիտելիքները: Զինծառայողները պետք է հաղթահարեն առաջադրված խնդիրները՝ տեսականից անցնելով գործնականին:


  Comment


  • Originally posted by burjuin View Post
   ... իրականացրել է «գրավված» դիրքերի, հազարավոր հեկտարների և «ազատագրված» Գյուննուտ (Հունուտ) գյուղի, ավերակների և գերեզմանների ֆոտոնկարահանում, որի բացառիկ կադրերը ներկայացնում ենք Ձեր ուշադրությանը
   " Armenia Allows Azerbaijani Civilians’ Access to Cemetery in Border Village"

   YEREVAN (Tert.am) -- The command of the Armed Forces of Armenia has met halfway a recent request by the Azerbaijani authorities, allowing the entry of   The real reason for them to visit the cemetery is not for their propaganda. The true objective is to check if there are any mines in the area so they can advance further soon.


   Comment


   • https://razm.info/126809


    In the footsteps of the Azeris who visited "Graves". what is the situation around Hunut village of Nakhijevan?

    Posted on June 11, 2018 by Razm.info | Leave a comment
    On June 10, at the initiative of the Defense Ministry, Rastiffo Correspondents and a group of public figures visited the frontline in the direction of Nakhichevan and got acquainted on the spot on the spot of the enemy and Armenian positions. We also had a part of the abandoned Hunut village and the Armenian position, which looks at the tomb.

    Yesterday Nakhijevan news agency published footage from the village of Hunut, noting that the Azerbaijanis managed to build a 50-kilometer road and liberate 11,000 hectares.

    Later, the Armenian Defense Ministry spokesman issued a statement that the Azerbaijani side appealed to the RA Armed Forces asking to allow some citizens to approach the graveyard of the southern suburbs of the Hellun settlement. The Armenian side agrees. The authors of the photos are those who visited the grave.

    In the position of the Armenian Armed Forces watching the village, we saw that the so-called Azeri positions are actually loose fireplaces. The opponent, in the neutral area, put the sacks, which he called "a position", under the Armenian positions. The village is at least completely controlled from both Armenian positions and the surrounding area is vulnerable to fires. To make an illusion, we present the picture below.
    The picture of the village, the Azeri firing points and the Armenian positions. Photo taken from our position
    The picture of the village, the Azeri firing points and the Armenian positions. Photo taken from our position

    "These are not the positions," says the deputy commander of the military unit responsible for this section of the frontline. To be in position, you need to be fastened to build appropriate roads for logistics and other communications. According to the Lieutenant Colonel, the Armenian side will hamper and hinder it.
    Looting of Azerbaijani fire brigades
    Looting of Azerbaijani fire brigades

    By the way, Azerbaijan occupied the position where we were, according to the enemy media. Thus, only the RA Armed Forces contract servicemen serve the "occupied" position of the enemy.
    Only the contractants serve the RA Armed Forces in Nakhichevan
    Only the contractants serve the RA Armed Forces in Nakhichevan

    While standing, Nakhichevan parliament deputy Tariyel Talibov announced that work is underway in Hunut Village to move and accommodate the residents there.

    Press Secretary of the RA Ministry of Defense Artsrun Hovhannisyan responded to this statement by our request. "Any village or village ruined Azerbaijan can try to rebuild and build up as they think, but no parliamentarian, no security official, vitality, security, and no builder can guarantee no life, and life has shown that it's a more complicated issue than making a decision, making something. And over the years dozens of settlements along the frontier, and also on our side, are in danger zone, several times more than their dwelling places. It's worth to think about its expediency.
    Certain parts of that village, not complete, could do at any time. This purely indoctrable message for the indigenous audience, which can now or maybe begin, is for him to be strengthened by the thought that they have freed themselves. We saw that the area like the peninsula had always been their territory whenever they wanted to try to at least populate it, and the amount of time it will turn out to be. "
    Images of the Azerbaijani Armed Forces firefighters and their places on the map below.


    General Antranik (1865-1927): “I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.”

    Comment


    • Originally posted by Azad View Post

     " Armenia Allows Azerbaijani Civilians’ Access to Cemetery in Border Village"

     YEREVAN (Tert.am) -- The command of the Armed Forces of Armenia has met halfway a recent request by the Azerbaijani authorities, allowing the entry of     The real reason for them to visit the cemetery is not for their propaganda. The true objective is to check if there are any mines in the area so they can advance further soon.

     Could be- Armenia is too accomodating always.
     General Antranik (1865-1927): “I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.”

     Comment


     • Originally posted by Joseph View Post

      Could be- Armenia is too accomodating always.
      As in destroying 10,000 Khachkars in Julfa and us allowing them to visit some marker that looks like a belly dancing head stone.

      Comment
      • This is an interesting interview of non military representitives giving a first hand description of the situation on the Naxichevan border.

       Last edited by londontsi; 06-11-2018, 12:43 PM.
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment


       • Something is very wrong with our Armenian mentality that we are even considering Nakhichevan is theirs and our troops are somewhat stationed into “their” borders. The whole region all the way to Van is/was our homeland. These useless tribes of turkic and Kurdish are all the same. They all dump 10+ kids and get as close they can to our little remaining nation. We should not reason or have all these waste of time dealing with them.

        Comment


        • Originally posted by Azad View Post
         Something is very wrong with our Armenian mentality that we are even considering Nakhichevan is theirs and our troops are somewhat stationed into “their” borders. The whole region all the way to Van is/was our homeland. These useless tribes of turkic and Kurdish are all the same. They all dump 10+ kids and get as close they can to our little remaining nation. We should not reason or have all these waste of time dealing with them.
         Saying that we have positions inside territories officially belonging to them doesn't mean that we consider them as the "true owners" of these territories. It's heartbreaking for us but it's a fact that Nakhijevan is officially theirs and that we have to change this. We cannot describe the matter otherwise only because we don't like this fact.
         Last edited by Vahram90; 06-11-2018, 05:19 PM.

         Comment


         • Originally posted by Vahram90 View Post

          We cannot describe the matter otherwise only because we don't like this fact.
          I think it is the apologetic approach that we have to reason with every detail. We are not the offensive expansionists and we should be bullies in our security defense.

          Comment


          • Պաշտպանության բանակի զինվորները           Comment

           Working...
           X