Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Armenian Army

  Comment


  • Armenian Air Force


   Comment


   • Armenian Air Defense

     

    Comment


    • Nagorno-Karabakh Defense Army

      

     Comment


     • Nagorno-Karabakh Defense Army
      Special Forces


       

      Comment


      • Ծանր գին, որ փրկեց պետականության վերջին թելը. ինչ կատարվեց

       ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան

       30.05.2019


       Ապրիլյան քառօրյայի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը նախկին իշխող համակարգին հարող մի շարք շրջանակներում առաջացրել է բացասական արձագանք, ընդհուպ գնահատականների, թե դրանով ջուր է լցվում հակառակորդի ջրաղացին:

       Այդ հնարքն, ի դեպ, առատորեն կիրառվում էր այդ համակարգի իշխանություն եղած ժամանակ, երբ որեւէ մեկը փորձում էր բարձրացնել կոռուպցիայի, անիրավության վերաբերյալ հարցադրումներ: Հակառակորդի ջրաղացը բոլորի բերանը փակելու ունիվերսալ միջոց էր, կամ թուրքը տեսնում՝ ուրախանում-ը:

       Ապրիլյան քառօրյա պատերազմում, սակայն, բոլորս տեսանք, որ այդպիսով փակվել են բերաններ ընդամենը մի բանի համար՝ որ հանրությունը չկարողանա փակել գանձագողության եւ կոռուպցիայի կանաչ ճանապարհները:

       Այդ պատերազմից հետո հանրային հարցադրումներին ի պատասխան որեւէ մեկը չէր կարողանում բացել բերանն ու խոսել հակառակորդի ջրաղացի մասին, որովհետեւ մերկացել էր այդ հնարքն իր ամբող հանցավորությամբ եւ անբարոյությամբ: Պարզվել էր, որ հակառակորդի ջրաղացին ջուր լցրել են կոռուպցիան ու գանձագողությունը, մերկացնելով հայկական անվտանգության կարեւոր շերտեր եւ թողնելով դրանք լոկ զինվորների ու սպաների անձնազոհության, լոկ հանրության կամավորական ջանքի հույսին:

       Այժմ, ապրիլյան քառօրյայի վերաբերյալ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունից հետո, դարձյալ մեջտեղ է բերվել հակառակորդի ջրաղացը:

       Աներկբա է, որ տեղին են մտահոգությունները, կապված այդ հանգամանքների ուսումնասիրության ընթացքում ռազմական, պետական անվտանգությանն առնչվող գաղտնիքների հետ: Այդ իմաստով, գաղտնիությունը պետք է ապահովվի լիարժեք, խստագույնս ապահովվի տեղեկատվության արտահոսքերի բացակայությունը: Խորհրդարանի հանձնաժողովը պետք է աշխատանք սկսի այդ մեխանիզմների լիակատար հստակեցումից հետո:

       Միաժամանակ, պետք է խստագույնս ապահովվի հանձնաժողովի աշխատանքի անաչառությունը, բացառելով, որ այն դառնա նախկին իշխող համակարգի ներկայում տարբեր կարգավիճակ եւ դիրքեր ունեցող խմբերի ու թեւերի միջեւ անձնական հարաբերությունների պարզման գործիք:

       Հանձնաժողովը պետք է լուծի կարեւորագույն խնդիր՝ նախաձեռնի քաղաքական գործընթաց, որի հիմքում պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անվտանգության երաշխիքների ընդլայնումը թե իրավական, թե կարեւորը՝ քաղաքական տրամաբանության ներքո: Որովհետեւ խորհրդարանական ֆորմատը վերջին հավով կարեւոր է նաեւ հենց այդ ասպեկտով՝ տալ ապրիլյան քառօրյա պատերազմի քաղաքական գնահատականը, այդ պատերազմի լայնահուն ռազմա-քաղաքական բնույթը ուսումնասիրության եւ քննարկումների առարկա դարձնելով, ըստ այդմ դրանով իսկ բարձրացնելով Հայաստանի քաղաքական դիմադրունակությունը այդօրինակ ռիսկերից ապահովագրվելու առումով:

       Եզրահանգումները, թե այդ հանձնաժողովի ստեղծումով եւ հանգամանքների ուսումնասիրումով նվեր է արվում հակառակորդին, արդարացնելով նրա հարձակումը, մտացածին են:

       Ապրիլյան քառօրյա պատերազմում Ադրբեջանի գլխավոր, առաջնային պատասխանատվությունը անբեկանելի է: Անբեկանելի է ադրբեջանական ագրեսիան ոչ միայն չկանխարգելելու, այլ հակառակը՝ թե քաղաքական, թե ռազմա-տեխնիկական միջոցներով խթանելու հարցում Ռուսաստանի եւ ռազմա-քաղաքական դաշնակցային բլոկի մյուս անդամների պատասխանատվությունը:

       Դրանով հանդերձ, ապրիլյան պատերազմը ռազմա-քաղաքական խորքային տեսանկյունից եղել է հայկական զինուժի եւ պետականության հաջողությունը, որի համար իրենց կյանքի գնով վճարել են 100-ից ավելի զինվորներ, սպաներ, ազատամարտիկներ: Նրանք կասեցրել են Հայաստանի ինքնիշխանությանը հասցվող վերջին հարվածն ու պահել վերջին թելը, դնելով հայկական՝ Հայաստան-Արցախ պետականության ինքնիշխանության վերականգնման դժվարին գործընթացի նոր սկիզբ՝ որպես ժամանակ եւ հնարավորություն բաց թողնված մոտ քառորդ դարից հետո:

       Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությունը խոշոր հաշվով փորձ է հասկանալ՝ ճակատագրական այդ կետից, այդ կետում ոչ միայն գողության, կոռուպցիայի հետեւանքը Հայաստանի անվտանգության վրա, այլ ճակատագրական այդ կետին նախորդած եւ դրան հասցրած առնվազն քառորդ դարի խորքային սխալները, որոնց ոչ բոլորը կարող են կրել քրեաիրավական բնույթ, սակայն իրենց հետեւանքով չլինել դրանցից որեւէ կերպ պակաս: Դա փորձ է հասկանալ, թե ինչու՞ է հաղթած պետությունը քառորդ դար անց կանգնել այդ ծանր գնով փրկվելու անհրաժեշտության առաջ: Հասկանալ, ապագայում այդպիսի անհրաժեշտություններից խուսափելու համար:

       Comment


       • Nagorno-Karabakh Defense Army

        Comment


        • Nagorno-Karabakh Defense Army
         Comment


         • Nagorno-Karabakh Defense Army          Comment


          • Nagorno-Karabakh Defense Army           Comment

           Working...
           X