Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Nagorno-Karabakh Defense Army
   

  Comment


  • Armenian peacekeepers
    

   Comment


   • Nagorno-Karabakh Defense Army
     

    Comment


    • Armenian Army

     Comment


     • Armenian peacekeepers


      Comment


      • Armenian Army
       Comment


       • Armenian Army        Comment


        • Armenian Army         Comment


         • Armenian Army          Comment


          • Դա վիրավորանք է հայկական բանակի սպայի ու զինվորի հանդեպ. պարզունակ շանտաժ


           ՀԱԿՈԲ ԲԱԴԱԼՅԱՆ, Մեկնաբան
           21.05.2020

           Ադրբեջանական պրոպագանդան ոգեւորորությամբ արձանագրում է, որ հայ-ռուսական հարաբերության խնդիրները ռազմական շանս են Ադրբեջանի համար: Պրոպագանդիստները հավատում են իրենց այդ բանաձեւին, թե ոչ, այլ հարց է: Բայց, պետք է նկատել, որ այդ մտածողությունը, բանաձեւը բնորոշ է ոչ միայն ադրբեջանական պրոպագանդային: Դրա կրողն են նաեւ հայաստանյան մի շարք շրջանակներ:           Առերեւույթ, թվում է, որ հայ-ռուսական հարաբերության խնդիրները իսկապես կարող են լինել Ադրբեջանի կանաչ ճանապարհ, քանի որ Բաքվին կանգնեցնում է Ռուսաստանը:

           Նախ, այդ մտածողությունը կամ բանաձեւն ինքնին անհարգալից է հայկական բանակի, հայկական զինուժի, սպաների ու հրամանատարների համար, ընդ որում թե նրանց, ովքեր բանակում են ընդհուպ արցախյան առաջին պատերազմից, եւ թե նրանց, ովքեր բանակում են դրանից հետո: Բանն այն է, որ Բաքվին թե առաջին պատերազմում, թե քառօրյա պատերազմում կանգնեցրել ու հաղթել են հայկական զինուժի սպաներն ու զինծառայողները: Ընդ որում, 18-ամյա զինվորներ, որոնք փաստացի ջարդել են ադրբեջանական էլիտար ստորաբաժանումներին:
           Դրանից բացի, արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից սպաներն ու զինվորները ոչ միայն Բաքվին են կանգնեցրել, հաղթել, այլ փաստացի կռվել են ռուսական այն ստորաբաժանումների դեմ, որոնք ադրբեջանցիների համար գրավել են հայկական տարածքներ:
           Այդ փաստը շատ լավ գիտե օրինակ ԱԱԾ նախկին պետ Դավիթ Շահնազարյանը, որը բազմաթիվ անգամներ է հայտարարել, թե 1992 թվականին ռուսական բանակի ստորաբաժանումներն ինչպես են գրավել Շահումյանի շրջանը՝ Ադրբեջանի համար:
           Այդպիսով, պատմական այդ իրողության պայմաններում մտածել, թե Բաքվին զսպողը Ռուսաստանն է, անհարգալից եւ վիրավորական է հայկական բանակի եւ պետականության հանդեպ:
           Անխոս, Ռուսաստանն ունի Կովկասում պատերազմ զսպելու էական գործառույթ եւ կարողություն, բայց ամբողջ հարցն այն է նաեւ, որ հայկական բանակի եւ պետության դիմադրունակության, պաշտպանունակության, մարտունակության հանգամանքն է նաեւ, որ Ռուսաստանին ստիպում է կատարել ռեգիոնալ պատերազմ զսպելու իր գործառույթը:
           Իսկ այդ հարցն իրականում շատ ավելի խորքային է, եւ Ռուսաստանը ամենեւին Հայաստանին պաշտպանելու համար չէ, որ ստանձնել է այդ գործառույթը, ընդ որում` աշխարհքաղաքական պատասխանատվության համատեքստում: Ռուսաստանն իր այդ դերը ստանձնել է իր իսկ պաշտպանության համար, որովհետեւ ռեգիոնալ պատերազմը սպառնալիք է առաջին հերթին Ռուսաստանի համար:
           Այդ պատերազմը պետք է ավարտվի կամ Ռուսաստանի ռեգիոնալ պարտությամբ, կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի: Մոսկվան չի ուզում թե մեկը, թե մյուսը: Ըստ այդմ, հայ-ռուսական հարաբերության խնդիրները ուղիղ կապ չունեն խորքային այդ ռազմաքաղաքական հանգամանքի հետ, այլ թերեւս գտնվում են ավելի շուտ շանտաժի դաշտում, այդօրինակ օգտագործման ենթարկվելով գուցե նույնիսկ ընդհանուր ցուցումով, թե Ադրբեջանում, թե նաեւ հայկական որոշակի շրջանակներում:


           Comment

           Working...
           X