Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Preservation, conservation of monuments.

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #21
  Re: Preservation, conservation of monuments.

  Ինչ է արել Հասմիկ Պողոսյանը պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում
  yerkira.am
  7 Հոկտեմբերի 2016,


  Ալեքսանդր Թամանյանն ասում էր, թե ճարտարապետությունը քարե սիմֆոնիա է: Հետաքրքիր է` ճարտարապետն ի՞նչ ժանրի «սիմֆոնիայի» կվերագրեր ներկայիս Երևանի տեսքը: Նայելով նորակառույցներին` միայն Արմենչիկի «սիմֆոնիաները» կարելի է հիշել. ինչքան Արմենչիկն է վաստակավոր արտիստ, այնքան էլ նորակառույցները` քարե սիմֆոնիա:

  ՀՀ մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ճաշակը, հետաքրքրություններն ու գեղագիտական նախասիրությունները, ցավոք, նրա պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում այդպես էլ չհամընկան Երևանի ճարտարապետական տեսքի, միջավայրի ընկալման հետ: Եթե նախկինում Հայաստանն աշխարհին հայտնի էր իր ճարտարապետությամբ, ապա այսօր ճարտարապետությունից ու Հին Երևանից գրեթե ոչինչ չի մնացել: Ճարտարապետական ու պատմական նշանակություն ունեցող կառույցները տարեցտարի հողին են հավասարեցվում` պատկան մարմինների լուռ համաձայնությամբ: «Ես իրավասու չեմ», «հարցն ուղղեք քաղաքապետարանին» պատասխաններով կամ էլ ուղղակի խուսափելով հանդիպել լրագրողների հետ` 10 տարի շարունակ` Հասմիկ Պողոսյանի պաշտոնավարման ժամանակ, մեկը մյուսի հետևից լուսանկարներ դարձան երբեմնի պատմամշակութային արժեքները:

  Հին Երևանը քանդելուց հետո մինչև վերջերս Պողոսյանը նշում էր. «Հին Երևան» ծրագրի շրջանակներում կառուցապատումը կանգնած է, քանի որ չենք կարողանում հետաքրքրվող, շահագրգիռ անձանց գտնել»: Բնականաբար, շահագրգիռ անձինք նախընտրում են ոչ թե հնարած Հին Երևան տեսնել, այլ` ամեն շենքն իր տեղում, իր միջավայրում:

  Փոխարենը Պողոսյանի սրտին դարդ էր եղել Լենինի արձանի` հրապարակից հեռացնելը, արձանի տեղն, ըստ նրա, դատարկ է մնացել. «Իմ անձնական կարծիքն է, որ հրապարակում ինչ-որ դատարկություն, այսինքն՝ ոչ թե դատարկություն, այլ ավարտվելու մի տարր ուզում է, բայց ասում եմ՝ Լենինի արձանը քաղաքական էր, այսպես էր, այնպես էր, բայց իր պատվանդանով, լուծումներով հանճարեղ գործ էր»:

  Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ նախարարը նույն սրտացավությամբ էր խոսում թե' Լենինի արձանի և թե' մարշալ Բաբաջանյանի խրոխտ արձանի մասին։ Ավելին, Պողոսյանի խոսքով՝ ինքը դեռ պետք է մարսեր և որոշ ժամանակ անց միայն կարծիք հայտներ. կարծիքը, բնականաբար, հետագայում այդպես էլ չհայտնեց։ Արձանների հետ կապված՝ նախկին նախարարի տեսակետը հստակ իմանալ դժվար է /նախկինում արդեն անդրադարձել էինք այս խնդրին/, ինչպես ցանկացած այլ հարցի դեպքում։

  Տիկին նախարարը հմուտ էր ոչ միայն տեսակետ չհայտնելու, այլ նաև փաստ, խախտման արձանագրում անտեսելու առումով։ Վերահսկիչ պալատը, օրինակ, խախտումներ էր հայտնաբերել` Քոբայրավանքի և Հնեավանքի վերականգնողական աշխատանքների հետ կապված, դեռ առաջին` 2007-2008 թթ. ստուգումների ընթացքում. 321 միլիոն դրամ էր հատկացվել ընկերությանը, որը պետք է զբաղվեր վանական համալիրների վերականգնողական աշխատանքներով, բայց արդյունքում հայտնաբերվել էր 57 միլիոն դրամի՝ փաստաթղթերով չհիմնավորված ծախս:

  Իսկ 2011-ին ՎՊ-ն հայտարարել էր, որ հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներին մասնակցում են ոլորտի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող շինարարական կազմակերպություններ: «Վահանավանքում, Հնեվանքում, Քարկոփում վերականգնման աշխատանքները կատարվել են թերի եւ ոչ մասնագիտորեն: Խախտվել է պատմամշակութային հուշարձանների ոչ միայն արտաքին տեսքը, այլեւ օգտագործվել է դրանց ոչ հարիր շինանյութ: Նախապես հաշվարկված եւ համարակալված քարերի փոխարեն օգտագործվել է նոր, այլ տեսակի քար»,- նշված է ՎՊ զեկույցում:

  Ոլորտի մասնագետներն ահազանգում էին` Գանձասարի պարիսպները նորոգվում են համապատասխան նորմերի խախտումով: Լսողն ո՞վ էր: Բանը հասավ նրան, որ մարդիկ, ճարտարապետները սկսեցին դիմել ԼՂՀ իշխանությանը:

  Երիտասարդական պալատը, ճիշտ է, քանդեցին ոչ Հասմիկ Պողոսյանի պաշտոնավարման օրոք` 2004-ին, սակայն մինչ օրս Երիտասարդական պալատի հեղինակ Հրաչիկ Պողոսյանն ահազանգում է, որ այն քանդվել է ապօրինաբար: Նախարարը չէր արձագանքում իր պաշտոնավարման ընթացքում քանդվող կառույցների վերաբերյալ հանրության, մասնագետների կոչերին, ուր մնաց` Երիտասարդական պալատի մասին մտահոգվեր:

  Մեկ այլ կառույց՝ Արամի 30-ում գտնվող. Երևանի պատմության մի մասնիկը դարձած երկհարկանի շինությունը քանդելու ժամանակ, երբ Պողոսյանին հարցրինք՝ ինքն է՞լ է կարծում, որ անհրաժեշտ է քանդել այն, նա շտապեց պատասխանել, թե դա հուշարձան շենք չէ: «Հետևաբար, ես՝ որպես մշակույթի նախարար, դրա պատասխանը չեմ կարող տալ»,- ասաց նա։

  Իսկ Աֆրիկյանների տունը հուշարձան շենք էր, որի ապամոնտաժման ժամանակ նախարարը շտապեց հիշեցնել՝ ապամոնտաժելու որոշումը կայացվել է 2004-ին, երբ ինքը նախարար չի եղել, և այդ պատճառով էլ նա կարծիք չուներ շենքի ապամոնտաժման վերաբերյալ։

  Մեկ այլ օրինակ՝ ամիսներ առաջ պարզ դարձավ, որ Երևանի Արամի 9 հասցեում գտնվող ճարտարապետական և պատմական մեծ նշանակություն ունեցող` Արամ Մանուկյանի տունը քանդում են՝ ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցելու համար։ Արամ Մանուկյանի տունը, ի դեպ, ներառված է Երևան քաղաքի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցուցակում: Շենքի տանիքը, հատակն ու միջհարկային ծածկն արդեն քանդված են, մնացել է ճակատը: Այս մասին լրատվամիջոցները գրեցին, ընթերցողները քննարկեցին, ճարտարապետներն իրենց ցավը հայտնեցին, և վերջ։

  Հասմիկ Պողոսյանի հարցազրույցները թերթելիս աչքովս հետաքրքիր մի բան ընկավ. նախարարը նշել էր, որ միշտ ցանկացել է մշակութային լրագրող դառնալ: Եթե նրա ցանկության մասին 10 տարի առաջ իմանայինք, ազգովի ամեն ինչ կանեինք՝ այն իրականություն դարձնելու համար, գոնե մշակութային ինչ-ինչ արժեքներ կփրկեինք։ Թե չէ` տպավորություն է ստեղծվում, թե Հասմիկ Պողոսյանն այնպես էր արել, որ զբոսաշրջիկները Հայաստան գան` միայն իրեն տեսնելու:

  Բայց` ոչ, անաչառ լինելու համար ասենք, որ Պողոսյանն այնպես չէ, որ ընդհանրապես գործ չի արել` Կապանի Հալիձորի բերդից քիչ ներքև նորոգվել է զուգարանը, ինչի համար ծախսվել է մի ողջ կարողություն` 8 միլիոն դրամ:

  Կարինե Հարությունյան

  Comment


  • #22
   Re: Preservation, conservation of monuments.   .
   Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
   Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
   Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

   Comment


   • #23
    Հայոց արքաների աճյունների առեղծվածը. պեղումներ Աղձքում
     

    Comment


    • #24
     Շուշիի Վերին մզկիթի հոգևոր դպրոցի տարածքում հայտնաբերվել է վաղ քրիստոնեական դամբարան

     2017-07-28 16:35:15

     Հուլիսի 7-ին սկսվել են Շուշիի Վերին մզկիթի հոգևոր դպրոցի շենքի վերականգնման աշխատանքները:

     Այս մասին «Արցախպրես»-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի փոխտնօրեն Նժդեհ Երանյանը:

     «Շենքի հիմքերի ամրացման աշխատանքների ընթացքում օրեր առաջ հայտնաբերվել է վաղ քրիստոնեական դամբարան: Դա բացառիկ հայտնագործություն է բերդաքաղաքում, հերթական փաստը, որ հերքում է Ադրբեջանի պնդումները Շուշիի կառուցման ժամանակաշրջանի վերաբերյալ: Մեդրեսեի հիմքի ամրակայման աշխատանքների ժամանակ շինարարների կողմից քարեր են նկատվել, որոնք հեռացնելուց հետո հայտնաբերել են կմախք: Աշխատանքներն այդ փուլում դադարեցրել են և այդ մասին տեղեկացրել մեր ծառայությանը: Տեղում վավերացվել է վաղ քրիստոնեական քարարկղային թաղում: Այդ հատվածում շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են: Նախատեսվում է ամբողջությամբ պեղել թաղումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո այն հնարավոր է ցուցադրվի նույնությամբ»,-մանրամասնել է Ն. Երանյանը:

     Comment


     • #25
      http://artsakhpress.am/arm/news/7032...-dambaran.html

      Comment


      • #26
       Ահազանգ. Հոռոմայրի վանքի խոնարհված հնադարյան պատերի վրա նոր անճաշակ եկեղեցի է կառուցված (ֆոտո)
       18.12.2017       Լոռու մարզում Հոռոմայրի վանքի (VII-XIV դարեր) խոնարհված հնադարյան պատերի վրա նոր անճաշակ եկեղեցի է կառուցված: Այս մասին հայտարարություն է տարածել «Պահպանե՛նք մեր մշակութային արժեքները» քաղաքացիական նախաձեռնությունը:

       Հայտարարությունում նշվում է. «Մամուլում եւ սոցցանցերում տարածված լուսանկարները, որոնք արտացոլում են Լոռվա մարզում Հոռոմայրի (VII-XIV դարեր) եկեցեցու խայտառակ վերականգնումը, ոլորտում տիրող վիճակի խոսուն վկայությունն են:

       Այն ժամանակ, երբ երկրով մեկ հարյուրավոր պատմաճարտարապետական կոթողներ կործանվում են անտերությունից, գոնե մեկ կոթողի փրկությունը կարծես թե պետք է խանդավառությամբ ընդունվեր, սակայն սա այն դեպքն է, երբ ունքը հանելու փոխարեն աչքն էլ հետն է հանվում. վանքի խոնարհված հնադարյան պատերի վրա պարզապես նոր անճաշակ եկեղեցի է կառուցված:

       Լոռվա մարզպետի մեկենասությամբ վերականգնված Հոռոմայրը մեր պատմության, մշակույթի հանդեպ թեթեւամիտ վերաբերմունքի արգասիքն է:

       Ցավալի է, որ ոլորտի մասնագետները հիմնականում խուսափում են բարձրաձայնել իրենց դժգոհությունները, քանի որ կապված են մշակույթի նախարարության հետ: Միեւնույն ժամանակ, մասնավոր զրույցներում նրանք արտահայտում են իրենց զարհուրանքը:
       Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

       Comment


       • #27
        Թբիլիսիի Հավլաբար թաղամասին հարող Բարաթաշվիլիի վերելքի նորոգման ընթացքում հայատառ տապանաքարեր են հանվել. Լուսանկարներ

        Lragir.am

        17.09.2018        Թբիլիսիի Հավլաբար թաղամասին հարող՝ Բարաթաշվիլիի վերելքի նորացման աշխատանքների ընթացքում հայկական գրությամբ տապանաքարեր են հանվել: «Արմենպրես»ի հաղորդմամբ, այս մասին տեղեկացնում է aliq.ge-ն: Նշված հատվածի վերանորոգմամբ զբաղվող՝ «Black Sea Group» շինարարական ընկերությունը շիրմաքարերը տրամադրելու պատրաստակամություն է հայտնել, դրանց որոշ մասը փրկվել է շինարարական աղբ դառնալուց և տեղափոխվել Խոջիվանքի հայ գրողների և հասարակական գործիչների պանթեոն:

        Թբիլիսահայ հասարակական գործիչ Լևոն Չիդիլյանը նշել է, որ սրանք Խոջիվանքի տապանաքարերն են, որոնք 30-ական թվականներին Բերիայի հրամանով պանթեոնից հանվել և օգտագործվել են որպես շինանյութ:

        «30-ական թվականներին կազմվեց Թբիլիսիի վերանորոգման գենպլանը, այդ ժամանակ այդ պլանին զոհ գնացին նաև մի շարք հայկական եկեղեցիներ: Այդ ժամանակ ճարտարապետները քաղաքի զարգացման մեջ չէին տեսնում նաև Խոջիվանքի գերեզմանատունը, տեղում կառուցվեց Բարեկամության այգին, որ գործեց մինչև 1991 թվականը: Ոչնչացված պանթեոնի տապանաքարերն օգտագործվեցին որպես շինանյութ: Քարերը տեսակավորվում էին ըստ որակի՝ բազալտն առանձին, օգտագործվում էր դրսի հարդարման, մարմարը՝ ներքին հարդարման ընթացքում»,- մանրամասներ է ներկայացրել Լևոն Չիդիլյանը:

        Նա նաև նշել է, որ սա առաջին անգամը չէ, որ Թբիլիսիի տարբեր հատվածների վերանորոգման ընթացքում հայկական հետք է գտնվում: Տարիներ առաջ ևս իրենց նախաձեռնությամբ և Թբիլիսիի քաղաքապետարանի աջակցությամբ տապանաքարեր են տեղափոխվել Խոջիվանքի պանթեոն: Դրանց հանվել էին ներկայիս «Բիլթմոր» հյուրանոցի վերանորոգման ընթացքում, ժամանակին օգտագործվել էին շենքի ներքին հարդարման համար:
        Comment


        • #28
         Թուրքական կայքն անդրադարձել է Տրապիզոնի հայկական Սուրբ Ամենափրկիչ վանքին

         Lragir.am

         09.10.2018


         Թուրքական karadenizgazete.com.tr կայքն անդրադարձել է Թուրքիայի Տրապիզոնի Օրթահիսար շրջանում գտնվող, միակ կանգուն մնացած հայկական վանքին՝ Սուրբ Ամենափրկչին:

         Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, կայքի փոխանցմամբ՝ վանքն այժմ գտնվում է փլուզման եզրին:

         «Տրապիզոնում ժամանակին եղել է շուրջ 200 հայկական եկեղեցի և վանք, որոնցից ոչ մեկն այսօր կանգուն չէ, մի քանի վանքեր էլ որպես սեփականություն գտնվում են անհատների կալվածքների տարածքում»,-մեջբերում է կայսը պրոֆեսոր Իսմայիլ Քյոսեի խոսքերը:         Թուրք պրոֆեսորի պնդմամբ՝ վանքերն ու եկեղեցիները պետականացնելն ու պետական պահպանության տակ վերցնելը շատ կարևոր հանգամանք է, չնայած նրան, որ պահանջում է մեծ ֆինանսներ:

         Comment

         Working...
         X