Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Sevan

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Սևանա լճում խեցգետնի պաշարները կրկնակի անգամ կրճատվել են


  ԷկոԼուր

  Սևանա լճում գրեթե կրկնակի անգամ կրճատվել են խեցգետնի արդյունագործական պաշարները: Այս մասին լրագրողներին հայտնեց ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիային գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուխ Գաբրիելյանը:

  «Եթե անցյալ տարի խեցգետնի արդյունագործական պաշարը գնահատվել էր 4800 տոննա, ապա այս տարի այդ պաշարը կազմում է ընդամենը 2600 տոննա: Առաջին պատճառը գերորսն է` ոչ ցանկալի որսագործիքների կիրառմամբ: Խոսքը չինական զսպանակաձև խեցգետնորսիչների մասին է, որոնք որսում են և մանր, և մեծ չափի խեցգետիններ: Այդ որսագործիքները սկսեցին օգտագործել 2014 թ-ից, և հենց այդ ժամանակվանից նկատվեց խեցգետնի պոպուլացիայի զգալի մանրացում և պաշարների կրճատում», - ասաց Բարդուխ Գաբրիելյանը:

  Ձկնաբանը շեշտեց, որ պետք է արգելվի այդ որսագործիքների ներմուծումը Հայաստան, դրանց կիրառումը, նաև պետք է արգելվի 9 սմ-ից մանր առանձնայկների որսը, և միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի վերականգնել խեցգետնի արդյունագործական պաշարները:

  Հիշեցնենք, որ ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երկու ամիս առաջ հանձնարարեց ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը ուսումնասիրել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել խեցգետնի որսի համար թույլատրվող որսագործիքների նկատմամբ ներկայացված տեխնիկական պահանջների և գործնականում դրանց չբավարարելու դեպքերը կանխարգելելու վերաբերյալ առաջարկություններ։

  Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարին հանձնարարվեց ուժեղացնել վերահսկողությունը խեցգետնի որսի նկատմամբ։

  Նոյեմբեր 28, 2017

  Comment


  • Հայաստանում գետային հոսքերը նվազել են


   ԷկոԼուր

   Հայաստանում գետային հոսքերը նվազել են: Հիմնական պատճառները ջրերի գերօգտագործումն է և կլիմայի փոփոխությունը: Ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավման համար ՀՀ կառավարությունը նոյեմբերի 16-ին ընդունեց «Ըստ գետավազանների ՀՀ ջրային հաշվեկշռի որոշման մեթոդը» որոշումը:

   «Ջրային հաշվեկշռի կազմումը կարևոր նշանակություն ունի գետավազանի ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման համար։ Ինչպես նաև հանդիսանում է գետավազանային պլանավորման կարևորագույն քայլերից մեկը։ Մասնավորապես, հնարավորություն կտա ստացված տեղեկատվության հիման վրա ջրօգտագործման թույլտվությունների տրման միջոցով սահմանել գետավազանային պլանավորման իրատեսական նպատակներ»,- նշված է որոշման հիմնավորման մեջ:

   Նոյեմբեր 16, 2017

   Comment


   • Nor More 'Wild' Ishkhan in Sevan – Government Backs Using the Lake for Fish Farming Instead    April 3, 2014

    A committee tasked with assessing the issue of restoring the Ishkhan fish species in Lake Sevan, told a government cabinet session today that two of the four sub-species were forever extinct.

    Lake Sevan was once prized for its endemic (Salmo ischchan), a salmonid fish related to the brown trout.

    The two extinct strains are the winter bakhtak (Salmo ischchan ischchan) and the bojak (Salmo ischchan danilewskii).

    The other two strains -the summer bakhtak and gegharkuni - are mainly propagated by hatcheries and the committee confesses there is no natural reproduction.

    It appears that the committee has also given up on restocking programs, admitting that they have been ineffective over the years.

    Instead, the committee backs a government program that would use Sevan for fish farming for commercial purposes.

    The program envisages producing 50,000 tons of fish in the next ten years for export valued at 175 billion AMD.

    According to the program, 1.5% of these revenues would be plowed back into restocking projects.

    Comment


    • http://www.stf.am/en/
      

     Comment


     • Ո՞ր ձկնատեսակներն են շարունակում գոյատևել Սևանա լճում

       

      Comment


      • Արցախի սև ոսկին «Черное золото» Арцаха “The black gold’’ of Artsakh

        

       Comment

       Working...
       X