Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by HyeFighter2 View Post
  Armenian police unit "Hovaz"
  Only this pic was visible Hyefighter2. The rest of photos not show no pic.
  B0zkurt Hunter

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   EXERCISES IN THE TRAINING GROUND “ZAR”

   On September 15-18, at the training center “Zar” military exercises of one of the infantry battalions (commander – Colonel Vasak Avetisyan) of MoD peacekeeping brigade were held within the NATO “Partnership for Peace” program. According to the specific requirements of NATO, the unit’s combat training, as well as equipment, weapons and other means of the rear have been tested.

   At the appointed time, the unit left the place of dislocation and headed to the conditional zone of action of peacekeeping actions. The next day, according to the script, according to intelligence information it turned out that in one of the nearby settlements there is ammunition depot of terrorists. It was decided to hold a surprise offensive. In the counter actions helicopters of the AF air forces were involved.

   In order to control the military exercises and become familiar with the work done, on September 17th training center “Zar” was visited by Minister of Defense Seyran Ohanyan, Chief of General Staff, Colonel-General Youri Khachaturov and the deputy chief of General Staff, Lieutenant General Movses Hakobyan.

   On the last day of the exercise the action of attacking of the peacekeeping forces at the base of terrorists’ training has been played. It should be noted that conducted in difficult mountainous terrain combat action again showed a high degree of cooperation and the harmonization of military actions of the battalion servicemen that has not passed unnoticed by international observers.

   After the exercises awarding ceremony was held.

   Photos by AREG VARDANYAN
   http://www.hayzinvor.am/en/34004.html

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Azerbaijan in talks with Russia over helicopter and armed vehicle import

    Baku. Turbat Baghirova – APA. Azerbaijan is holding negotiations with Russia over military equipment import, a source with the two countries’ intergovernmental commission has said.

    Discussions as to the delivery of military equipment to Azerbaijan are taking place closed.

    According to the source, the negotiations are focusing mostly on the delivery of helicopters and armed vehicles to Azerbaijan.

    http://en.apa.az/news/233321

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     http://hetq.am/eng/multimedia/slideshows/59
     <<եթե զենք էլ չլինի' ես քարերով կկրվեմ>>

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

      Great pictures, love that there's informative descriptions under each picture about their routines.
      Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

       Armenian Army


       Last edited by burjuin; 10-12-2015, 07:35 AM.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

        Թուրքիայի բազմազգ տեսչական խումբն այցելել է ՀՀ ՊՆ 5-րդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկը
        Հոկտեմբեր 12, 2015

        2015թ. հոկտեմբերի 11-ից 14-ը Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի (ԵՍԶՈւ) մասին պայմանագրի շրջանակներում Թուրքիայի բազմազգ տեսչական խումբը «Հայտարարված վայրի» տեսչություն է իրականացնում ՀՀ ՊՆ 5-րդ բանակային կորպուսի զորամասերից մեկում:Այս մասին հոկտեմբերի 12-ին հայտնում է ՀՀ ՊՆ տեղեկատվության վարչությունը։

        Ինչպես նշվում է հաղորդագրության մեջ, տեսչության նպատակն է ստուգել տվյալ զորամասում ԵՍԶՈւ պայմանագրի դրույթների համաձայն սահմանափակվող սպառազինության ու տեխնիկայի, անձնակազմի թվաքանակի, զորամասի սխեմայի և շինությունների հատակագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրվող ամենամյա տարեկան տեղեկատվության հավաստիությունը:

        Նշենք, որ 1993 թվականից սկսած նույն պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանը տեսչական այցեր է իրականացրել Հունաստանում, Թուրքիայում և այլ երկրներում, ինչպես նաև մասնակցել է Բուլղարիայում, Ուկրաինայում, Մեծ Բրիտանիայում, Մոլդովայում և այլ երկրներում իրականացված բազմազգ տեսչական ստուգումներին:

        Ըստ ՀՀ արտգործնախարարության տվյալների՝ այս պայմանագիրն իրավական առումով պարտադիր փաստաթուղթ է, պահանջում է ռազմական տեղեկատվության ընթացիկ և տարեկան փոխանակում, ինչպես նաև ներառում է հավաստագրման, սպառազինությունների կրճատման և տեսչական ստուգումների իրականացման մասին դրույթներ: Հայաստանը յուրաքանչյուր տարի պարտավորվում է ընդունել իր զինված ուժերի չորս տեսչական ստուգումներ: Մինչ օրս իրականացված տեսչական ստուգումների արդյունքներով ՀՀ կողմից պայմանագրի խախտման որևէ դեպք երբևէ չի գրանցվել :

        Հիշեցնենք, որ ընդամենը 10 օր առաջ Հայաստանը սովորական սպառազինությունների վերահսկման միջազգային համակարգում Վիեննայի 2011թ. Փաստաթղթի շրջանակներում Ֆրանսիայի բազմազգ տեսչական խումբը «Նշված շրջանի» տեսչություն է անցկացրել Հայաստանի տարածքում: Տեսչական խումբն այցելել է 3-րդ բանակային կորպուսի զորամասեր:

        http://razm.info/74251

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

         Something we should all pay attention to:

         Share this video http://youtu.be/lI89oImaUOw

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia &amp; Azerbaijan

           Originally posted by Federate View Post
           Great pictures, love that there's informative descriptions under each picture about their routines.
           Yea....I have always hoped that berjuin could do that for us, its alot of work though.

           Hazing they say.....looks like the NKR Army trains its soldiers like the Spartans.
           B0zkurt Hunter

           Comment

           Working...
           X