Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Armenia and Russia to set up joint air defense system
  17:04, 23.10.2015

  The Government of the Russian Federation (RF) has approved the agreement on establishing, in the Caucasus collective security region, a joint regional air defense system with Armenia.

  The aforesaid is noted in a Russian government release.

  “The RF Government draft decision on this matter is adopted,” the government decision also states.

  This document will now be sent for the approval by the Russian president, reported the Gazeta news site of Russia.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Spetsnaz View Post
   Armenia and Russia to set up joint air defense system
   17:04, 23.10.2015

   The Government of the Russian Federation (RF) has approved the agreement on establishing, in the Caucasus collective security region, a joint regional air defense system with Armenia.

   The aforesaid is noted in a Russian government release.

   “The RF Government draft decision on this matter is adopted,” the government decision also states.

   This document will now be sent for the approval by the Russian president, reported the Gazeta news site of Russia.

   http://news.am/eng/news/292293.html
   A regional air defense system is significant news. If such a system is established, Armenia would be the last place any pilot would want to bomb. This should mean building a modern radar system better then the one they had in azergayjan. Would be interesting to see the details and to see it implemented.
   Hayastan or Bust.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Thats great news . Like in in the dissolvementof CCCP the succeeding states inherited the armory and military infrastructure , this will boost and give major advantage to Armenia and Russia.

    Suck a big one Turkey

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by Haykakan View Post
     A regional air defense system is significant news. Armenia would be the last place any pilot would want to bomb.
     Really! sounds like an vassal
     When those two turkish military helicopters entered Armenian air space recently and stayed for three minutes while we did not respond. And you like regional air defense system is significant news. that is bull crap

     Armenian air defense and air force has to function properly in the first place, and that is more significant to Armenian people.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by Armynia View Post
      Really! sounds like an vassal
      When those two turkish military helicopters entered Armenian air space recently and stayed for three minutes while we did not respond. And you like regional air defense system is significant news. that is bull crap

      Armenian air defense and air force has to function properly in the first place, and that is more significant to Armenian people.
      If they did nothing then how comes you know about the said reports ? Its made for propaganda reasons , its not big deal heli to be for 3 minutes happens often to many other places ...

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by UrMistake View Post
       its not big deal heli to be for 3 minutes happens often to many other places ...
       It is a big deal when our air defenses and air force are not functioning properly when our capital is few kilometers away from enemy's border

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         21.10.2015 18:30
         Այցելություն ոստիկանության զորքերի 1033 զորամաս

         Հոկտեմբերի 21-ին ՀՀ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն այցելեց ոստիկանության զորքերի 1033 զորամաս:
         Վլադիմիր Գասպարյանը, նրան ուղեկցող բարձրաստիճան սպաներն ու ՈԶ հրամանատարության ներկայացուցիչները ծաղիկներ խոնարհեցին Ցեղասպանության զոհերի 100-ամյա հիշատակը հավերժացնող խաչքարին և զոհված զինծառայողների հուշապատին:
         Ողջունելով անձնակազմին՝ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց նրանց պրոֆեսիոնալ պատրաստականության և անմնացորդ ծառայության կարևորությունը:
         Վլադիմիր Գասպարյանն ու նրան ուղեկցող անձինք շարահրապարակում հետևեցին ոստիկանության զորքերի ծառայողների մասնագիտական վարժանքներին ու պատվո պահակախմբի ցուցադրական ելույթին:
         Այնուհետև զորամասի ճաշարանում տրվեց տոնական ճաշկերույթ՝ միջազգային զորավարժանքին ոստիկանության զորքերի գերազանց մասնակցության առթիվ:
         Հոկտեմբերի 21-ին ՀՀ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն այցելեց ոստիկանության զորքերի 1033 զորամաս: Վլադիմիր Գասպարյանը, նրան ուղեկցող բարձրաստիճան սպաներն ու ՈԶ հրամանատարության ներկայացուցիչները ծաղիկներ խոնարհեցին Ցեղասպանության զոհերի 100-ամյա հիշատակը հավերժացնող խաչքարին և զոհված զինծառայողների հուշապատին: Ողջունելով անձնակազմին՝ Վլադիմիր Գասպարյանն ընդգծեց նրանց պրոֆեսիոնալ պատրաստականության և անմնացորդ ծառայության կարևորությունը: Վլադիմիր Գասպարյանն ու նրան ուղեկցող անձինք շարահրապարակում հետևեցին ոստիկանության զորքերի ծառայողների մասնագիտական վարժանքներին ու պատվո պահակախմբի ցուցադրական ելույթին: Այնուհետև զորամասի ճաշարանում տրվեց տոնական ճաշկերույթ՝ միջազգային զորավարժանքին ոստիկանության զորքերի գերազանց մասնակցության առթիվ:


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by UrMistake View Post
          Thats great news . Like in in the dissolvementof CCCP the succeeding states inherited the armory and military infrastructure , this will boost and give major advantage to Armenia and Russia.

          Suck a big one Turkey
          Yes but Russia sees Turkey as a reliable ally who buys 58% of its gas from Russia.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by UrMistake View Post
           If they did nothing then how comes you know about the said reports ? Its made for propaganda reasons , its not big deal heli to be for 3 minutes happens often to many other places ...
           Four minutes*

           Comment

           Working...
           X