Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  We need to figure out is OSTKRAFT is a reliable source. I hope it is.
  General Antranik (1865-1927): I am not a nationalist. I recognize only one nation, the nation of the oppressed.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Joseph View Post
   We need to figure out is OSTKRAFT is a reliable source. I hope it is.

   Yes. They also have an article from May 3rd saying NKR has taken Gulistan...

   *i don't mean "yes, they are reliable." I mean yes, we need to figure out if they are.
   Last edited by HajiHabibli; 05-06-2016, 09:21 AM.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Մի Տ-90 Ս տանկի պատմություն. այն ՀՀ բերելուց հետո էլ լրագրողը ՌԴ ՊՆ-ից սպասում է պարզաբանման, թե ինչու տանկը Հայաստան չէր գալիս
    18:45 06.05.16

    Տանկային բիաթլոն-2014 միջազգային մրցույթին Հայաստանի շահած տանկի մասին ռեպորտաժների հեղինակ Արմենուհի Վարդանյանը, որպես հայ մարդ և որպես լրագրող, բավարարված է այն շոշափելի արդյունքով...
    Տանկային բիաթլոն-2014 միջազգային մրցույթին Հայաստանի շահած տանկի մասին ռեպորտաժների հեղինակ Արմենուհի Վարդանյանը, որպես հայ մարդ և որպես լրագրող, բավարարված է այն շոշափելի արդյունքով, որն արձանագրվեց ապրիլի 27-ին Հայաստան բերված Տ-90Ս տանկի տեսքով։

    Tert.am-ի հետ զրույցում Տանկային բիաթլոն-2014 Արմենուհին ներկայացրեց իր հիմնական զգացողություններն այժմ, երբ տանկը Հայաստանում է։

    Ցանկացած կառույց բավարարված կհամարեր այն արդյունքով, որ արձանագրվեց: Ես՝ որպես լրագրող, բավարարված եմ իմ աշխատանքի արդյունքով: Բնականաբար ինձ համար շատ կարևոր էր, որ մեր քաջ տանկիստների արդյունքը շոշափելի դարձավ: Եվ դա իսկապես կարևոր է մեզ համար, որովհետև 2 տարի շարունակ որևէ բան չէր արվել, և ընդամենը հավաստագիր շնորհելով՝ համարում էին իրենց առաքելությունը ավարտված: Եվ երկարատև ու շատ կարևոր աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, ինչ եղավ,-տանկի՝ Հայաստան բերելուց հետո իր հիմնական զգացողությունները ներկայացրեց Արմենուհին:

    Հիշեցնենք, որ 2 տարի առաջ Ռուսաստանում անցկացված Տանկային բիաթլոն-2014 միջազգային մրցույթին պատվավոր երկրորդ տեղը զբաղեցրին հայ տանկիստները՝ մասնակից 12 երկրների ներկայացուցիչների շարքում, սակայն մրցույթի կազմակերպիչ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի շարունակ չէր տրամադրում Հայաստանի մրցանակը՝ Տ-90Ս տանկը՝ բավարարվելով միայն հավաստագրով:

    ԳԱԼԱ-ի թղթակիցը տևական ժամանակ գրավոր հարցումներ է ուղղել ՀՀ և ՌԴ պաշտպանության նախարարություններ. հայաստանյան գերատեսչությանը՝ հարցով, թե ինչո՞ւ մրցանակը ստանալու պահանջով չեն դիմել ՌԴ պաշտպանության նախարարություն։

    Ի վերջո, ապրիլի 27-ին տանկը տեղափոխվեց Հայաստան և համալրելու է ՀՀ զինված ուժերի սպառազինությունը:

    Արմինեն տանկի դիմավորման արարողությանը չի մասնակցել, սակայն այսքանից հետո նրա լրագրողական առաքելությունը ավարտված չի համարում, քանի որ սպասում է ՌԴ Պաշտպանության նախարարության պատասխանին, թե ինչու տանկը երկու տարի շարունակ Հայաստան չէր տեղափոխվում:

    Ընդամենը կուզենայի շեշտել, որ այն, ինչ լուսաբանվել է ԳԱԼԱ հեռուստաընկերության կողմից` տանկին առնչվող, մեր կատարած աշխատանքի ընդամենը երևի 50 տոկոսն է, որովհետև մեծ աշխատանք է տարել մեր մոսկովյան թղթակիցը. այս աշխատանքը ենթադրել է ՌԴ-ում մեծ կապերի, բարձրաստիճան անձանց հետ հանդիպումներ, քննարկումներ, հեռախոսազրույցներ,-ընդգծեց լրագրողը:

    Հիշեցնենք, որ տարբեր զեկույցների համաձայն՝ Ադրբեջանը Ռուսաստանից ավելի քան 90 միավոր Տ-90Ս տանկ է ձեռք բերել: Եվ Արմինեն ուրախ է, որ մեր տանկիստները մեր տանկով կուսումնասիրեն այն՝ հասկանալու այդ մեքենայի թերություններն ու առավելությունները:

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      ՀՀ Ոստիկանության զորքերի մարտական հերթափոխի վերադարձը


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       ՀՀ Ոստիկանության զորքերի մարտական հերթափոխի վերադարձը       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        We have seen the gross under reporting of the azer/turc casualties and wounded.
        We have seen the video of the azer/turc soldier get shot and the callous indifference of the commanders, as well as the inaction of the shot soldiers fellow troops.
        The casualties and wounded can go UN reported to the world, but cannot be hidden from the families, villages, and general population.
        Again, the heartless disregard for the shot soldier is a story that's been told and retold by all who witnessed.
        These are not the kind of info that raises the fighting spirit of the majority who are compelled to serve in dangers way.
        Laughable propaganda is the reported 96% patriotic response by the yahoody spin doctor.
        Millions of azer know (1) how many didn't return, and (2) how pathetically amateurish the combat leadership is.
        The word of mouth amongst the azer population not only spreads like wild fire, but continues to spread and be spoken of.
        The propaganda spewing forth is coming from the top and does not represent common population.
        It's damage control for whoever will buy it (if anybody).
        If there is another attack upon Artsahk, our opponent will be coming in scared, and not with great confidence.
        Fancy weapons is all they have. And they are probably inept at using those.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by Artashes View Post
         We have seen the gross under reporting of the azer/turc casualties and wounded.
         We have seen the video of the azer/turc soldier get shot and the callous indifference of the commanders, as well as the inaction of the shot soldiers fellow troops.
         The casualties and wounded can go UN reported to the world, but cannot be hidden from the families, villages, and general population.
         Again, the heartless disregard for the shot soldier is a story that's been told and retold by all who witnessed.
         These are not the kind of info that raises the fighting spirit of the majority who are compelled to serve in dangers way.
         Laughable propaganda is the reported 96% patriotic response by the yahoody spin doctor.
         Millions of azer know (1) how many didn't return, and (2) how pathetically amateurish the combat leadership is.
         The word of mouth amongst the azer population not only spreads like wild fire, but continues to spread and be spoken of.
         The propaganda spewing forth is coming from the top and does not represent common population.
         It's damage control for whoever will buy it (if anybody).
         If there is another attack upon Artsahk, our opponent will be coming in scared, and not with great confidence.
         Fancy weapons is all they have. And they are probably inept at using those.
         Everyone involved knows the truth.
         We know we are better. They ( those who are there , have seen it , not some internet azeri warrios ) know the truth too.

         This short war made me , and I think all Armenians , more confident than before.
         Before this I tought maybe their fancy and expensive weapons could make a difference but what happened last month proved for once and all that we will never loos to turks.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Some of you might find this Facebook page entertaining.

          Pro Lezgistan, anti-Azeri.          "Lezgins came to support the brotherly people of Armenians (Armenian Genocide Day)!"
          Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Comment

           Working...
           X