Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by armnuke View Post
  Stick to the topic, will you?
  Yet again no debating content.

  If you re read my post you will see I am very much on topic.

  .
  Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
  Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
  Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Azad View Post
   We are not inviting so proprietary products that our allies are anxiously waiting to ship them in return to our impatient enemies. They are night visions that Russia was the first to mass manufacture and ship across the globe to consumers 20 years ago. You can buy hundreds for variations from Chinese websites for less than $500. You are worried the Azeris will end up with Armenian night visions or sensors? Most likely, the exported versions will be sold to the ex soviet countries.
   The only reason these products are going to be manufactured, cause we need them. The export percentage will subsidize the internal needs.
   Why not we sell machetes to the azeri because there is nothing proprietary about they as long as we make money.

   .
   Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
   Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
   Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by HyeSocialist View Post
    Exactly. This kind of economic scaling is what we need more of. Armenia's requirements for arms are small but global market for arms is huge. Build 150 drones and keeping 30 for ourselves helps us offset the costs. Maybe not tanks, but small arms, light weapons, and sensors definitely.
    I never said we should not sell them. I said have resale agreements.

    Every country has such agreement which supersedes the manufacturers commercial interests.

    .
    Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
    Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
    Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by HyeSocialist View Post
     If our weapons get into the hands of Azerbaijan, then that should be a good thing. We can know how much of what they can have, and keep track of them from the inside.
     I love your strategy and logic.

     .
     Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
     Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
     Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Arshak Zakaryan says there's largescale works going on, on roads in NKR. The same location that some claim are going to be handed to the Azeris as part of the so-called "5 districts"

      "Քարվաճառի ճանապարհը լավ սարքում են, չհաշված էն Վարդենիկ Մարտունի հատվածի, որ իբր թե մեր հաղորդումից հետո սկսել են վերանորոգել, էս ամսից ավել է անցել, ընդհամենը տրակտորով էդ մեծ փոսերը քանդել են լցրել իրար վրա էլի շատ դանդաղ քշելու անհավասար հատված է տեսնենք, երևում է այստեղ էնքան են սովորել փողերը լափելուն, որ ոչ մի կերպ չեն կարողանում հրաժարվել սովորաբար գրպանած փողերից ու վերջապես վերակառուցել էդ հատվածը, բայց Քարվաճառում, Սոթքի հատվածում և էլի շատ հատվածներ էդ ճանապարհի, արդեն իսկ վերջացրած են մնացած մասերում էլ աշխատանքները կատարվում էին; Արաքսի հովտում Ջրական և այլն մեծ խողովակներ էին տեղադրում, էլեկրասյուներ և մի խոսքով էլի լայնածավալ ինչ որ աշխատանքներ էին տարվում: Ասելս ի՞նչ է, էդ հող հանձնելու բազարները որ մեյդան են բերվել, ես ճիշտն ասած չգիտեմ ինչ նպատակով է արվում, բայց ոչ ոք չի պատրաստվում լայնածավալ աշխատանքներ տանել մի հատվածում որը պատրաստվում ես տաս թշնամուդ... Երևի գյուտ արած չեմ լինի չէ՞ որ ենթադրեմ որ էդ թանկանոց ու լայնածավալ աշխատանքները սովորական քաղաքացիները չեն կատարում, էնպես որ կրկնվեմ ես չգիտեմ էդ թեմայի շուրջ այս շատ դեպքերում էժան շուկայական խոսակցությունները ինչ նպատակով են բարձրացվել բայց հաստատ հող հանձնելու նպատակով չի... համ էլ էդ ո՞վ կա ընդհանրապես մահկանացու՞, որ կարող է հանձնել մի բան որ ոչ իրեն է պատկանում, ոչ էլ իր ցեղից որևէ մեկին"
      Last edited by armnuke; 07-15-2016, 10:10 AM.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       .       .
       Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
       Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
       Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by armnuke View Post
        Arshak Zakaryan says there's largescale works going on roads in NKR. The same location that some claim are going to be handed to the Azeris as part of the so-called "5 districts"
        We cannot practically return the populated portions of these lands. We'd have to have the Armenian or Russian army pull our own people off their properties at gunpoint, which would be the very final straw to a bloody and effective revolution in Yerevan, which is in neither RU or AM's interest. If you've been to Artsakh, you know these are not weaklings, but hardened revolutionaries who will fight and fight viciously.

        The ONLY possible settlement that I could see happen would be a carve out of some of the empty land contiguous with the existing AZ border, and an offer to allow the migration of Azeris who previously lived there to return. How in the world that would actually work is beyond me and entirely impractical-- how can you live next door to your mortal enemy who may very well come to murder you in the dark of night with an axe? Not going to happen.

        Further, it's been 30 years. Will the IDPs actually want to return to their villages, or like most normal people, will they prefer to stay in the cities they have been temporarily sheltered at? There's 1.5 generations born since the war, they know nothing about Artsakh besides propaganda, and those cafes in Baku sure seem nice.

        There is no settlement that will work. Only ethnic cleansing, which has already happened, and will not be allowed to happen again. Suck it, accept it, embrace it Aliyev.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         If you give them any lands in the North the sultan will build cities left and right, offer free housing to intentionally overpopulate and surround us. We will go back to square one.
         The logical option IF the government is pressured for some reason or another, will be to hand over lands in the South only. As a last minute bonus we will offer them a 1/2 mile passage zone to Nakhichevan.
         I don’t trust turks nor do I care for their existence around us. If it is up to me, I say we take all the mountainous region to the north all the way to Georgia and tell them to go to hell.
         After few generations their case will be as good as ours with turkey.
         Last edited by Azad; 07-15-2016, 10:48 AM.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          How would the passage work without cutting Armenia proper from Iran?

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by armnuke View Post
           How would the passage work without cutting Armenia proper from Iran?
           It will be still part of Armenia. Just a highway with tollway, they are not allowed to leave the tollway.

           Comment

           Working...
           X