Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by Azad View Post
  Here is a better perspective.

  The part people are nagging is the percentage that will be exported somehow connecting it to corruption. Really? Life is not a free ride.
  That is not why I was "nagging" !!!

  My point was what are the safeguards for our military exports not being resold to Azerbaijan by our loyal and paternal ally,
  also responds to the name mother Russia from some.

  The other reason for nagging was the announced cost of the plant. I gave an example how corruption is applied with social investors ... unless there is an explanation.

  .
  Last edited by londontsi; 07-15-2016, 02:41 AM.
  Politics is not about the pursuit of morality nor what's right or wrong
  Its about self interest at personal and national level often at odds with the above.
  Great politicians pursue the National interest and small politicians personal interests

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by londontsi View Post
   Regret your comments lack debating content.

   Therefore I will try and suggest a few angles you could have made a point.


   “There will be agreement to stop resale of these goods” ,

   “New anti corruption systems have been put in place so as not to be effected from the general corrupt environment.”

   “The plant required has a high cost because ..... however this will be a one off cost with a relatively long productive life. etc etc.”

   Calling people’s frustration and the sense of betrayal by the corrupt and treacherous leadership ridicules is same as blaming the victim.

   PS. I have never been against Armenia having defence technology and industrial capacity.
   Stick to the topic, will you?

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by londontsi View Post
    My point was what are the safeguards for our military exports not being resold to Azerbaijan by our loyal and paternal ally,
    also responds to the name mother Russia from some.
    We are not inviting so proprietary products that our allies are anxiously waiting to ship them in return to our impatient enemies. They are night visions that Russia was the first to mass manufacture and ship across the globe to consumers 20 years ago. You can buy hundreds for variations from Chinese websites for less than $500. You are worried the Azeris will end up with Armenian night visions or sensors? Most likely, the exported versions will be sold to the ex soviet countries.
    The only reason these products are going to be manufactured, cause we need them. The export percentage will subsidize the internal needs.
    Last edited by Azad; 07-15-2016, 04:41 AM.

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     ^^100%

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Photo from the Talish frontline      "Ալեքսի հետ կանգնած ենք Թալիշի հենց այն հատվածում, որը որ ուղիղ գծով ամենամոտն է թշնամու դիրքերին: Ինչպես տեսնում եք մեզանից հետո չկա ոչ մի տուն, այսինքն մենք համարյա գյուղից դուրս ենք ամենամոտ տնից էլ մոտ 70 մետր դեպի դուրս: Ես հայտարարել էի, որ տարածվող լուրերը թե թշնամին Թալիշին այնքան է մոտեցել, որ կարող է սովորական հրազենով խոցել բնակիչներին կատարյալ սուտ են, և ցավում եմ որ ստիպված եմ ամեն ասածս նման կերպով վերահաստատելու: Ամենամոտ հատվածը Թալիշ գյուղին 3100 մետրից ավել է: Գյուղի հիմնական մասը չի էլ դիտարկվում ընդհանրապես, իսկ 60% չդիտարկվելով հանդերձ 3500 մետրից էլ ավել հռու են: Բոլորս էլ քաջ տեղյակ ենք, որ մենք ունենք շատ գյուղեր, որոնք շատ ավելի մոտ են թշնամու դիրքերին, բայց դա չի նշանակում, որ չկան Թալիշում պրոբլեմներ բնակիչների վերադարձը խոչընդոտող: Խնդիրը շատ բարդ է և հիմնականում հոգեբանական: Տղայիշ հետ մեկ որով թեկուզ «ամենավտանգավոր» կետում կանգնելով իհարկե ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի, որևէ մեկին մեղադրելու թե ինչու՞ չեք վերադառնում ձեր տները: Այ եթե ես ոչ թե այցելեի այլ բնակվեի Թալիշում իմ ընտանիքի հետ միգուցե ինձ նման բան թույլ կտայի, բայց չեմ կարող չասել, որ ես միտում եմ տեսնում, որոշ օղակներում, որոնք ըստ երևույթին նույնիսկ Թալիշի տեղը կոնկրետ չգիտեն այս գյուղի և բնակիչների խնդիրները շահարկելով, քաղաքական դիվիդենտներ շահել կամ անձնական խնդիրներ լուծել: Անկախ թե նրանք քաղաքական այդ քաոսի որ բևեռում են գտվում, միանշանակ նրանք կատարում են ապազգային գործունեություն և ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ մի օր դրա համար պատասխան են տալու... Թալիշը ապրելու է և լավ է ապրելու, համենայն դեպս ես իմ կարողություններով ամեն ինչ անելու եմ դրա համար...Մնացածի մասին և տեսանյութը արդեն վաղը` «Դիրքերում» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ժամանակ, Շանթի եթերում..."

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       .....
       Last edited by Vrej1915; 07-15-2016, 05:50 AM.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Vrej1915 View Post
        .....
        Vrej that was a weird post. You sounded like a elite KGB that deciphered a major network.
        How did you even connect Lebanon, arm dealer, unspoken yet a common secret in one post, was beyond my comprehension. Glad you deleted it

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by ayrudzi View Post
         I agree but even though Iranians are very close to us genetically Georgians, Assyrians, turks ( turkified armenians, and anatolians) and azeris ( turkified lezgins, and Aghvanks) are much closer
         Georgians are not an Indo-European people. They are like daghestanis and chechens, hence why they seem to keep siding with the Turks all the time. Iranians and Armenians are indo-euro, hence why we get along even when we don't.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by londontsi View Post
          That is not why I was "nagging" !!!

          My point was what are the safeguards for our military exports not being resold to Azerbaijan by our loyal and paternal ally,
          also responds to the name mother Russia from some.

          The other reason for nagging was the announced cost of the plant. I gave an example how corruption is applied with social investors ... unless there is an explanation.

          .
          If our weapons get into the hands of Azerbaijan, then that should be a good thing. We can know how much of what they can have, and keep track of them from the inside.

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by Azad View Post
           We are not inviting so proprietary products that our allies are anxiously waiting to ship them in return to our impatient enemies. They are night visions that Russia was the first to mass manufacture and ship across the globe to consumers 20 years ago. You can buy hundreds for variations from Chinese websites for less than $500. You are worried the Azeris will end up with Armenian night visions or sensors? Most likely, the exported versions will be sold to the ex soviet countries.
           The only reason these products are going to be manufactured, cause we need them. The export percentage will subsidize the internal needs.

           Exactly. This kind of economic scaling is what we need more of. Armenia's requirements for arms are small but global market for arms is huge. Build 150 drones and keeping 30 for ourselves helps us offset the costs. Maybe not tanks, but small arms, light weapons, and sensors definitely.

           Comment

           Working...
           X