Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  12th graders of Pokr Mher educational center celebrate the Last Bell
  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Hakob View Post
   This is an idiot, not a reporter. Keeps mixing up 600 square meters with 600 hectares.
   From how he talks, he should be interviewing an LGBT activist, not an Armenian general.
   Naek nuin kanali video 01:55-its. Nuine. Karelie asel kunem ko matematikai dasatuin

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    12th graders of Pokr Mher educational center celebrate the Last Bell
    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by burjuin View Post
     Naek nuin kanali video 01:55-its. Nuine. Karelie asel kunem ko matematikai dasatuin

     Wow, he divides 2500000 dram to 10000 dram and gets 2500 backpacks, not 250.
     The other guy equals 600 square meters with 600 hectares instead of .06 hectares. That's a mistake of 10000 times.
     My grandfather had a 1000 square meters it, the size of one house property. General has only 600. Less than normal household. But that gomik reporter is trying to make something out of it. Shame...
     But, the math teacher has no fault when the retard wants to become a reporter and mess around with national budget (even on a right case).
     Last edited by Hakob; 05-29-2016, 01:08 PM.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Ապրիլի սկզբին Արցախում ոչնչացված ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական Fibrotex ընկերության կողմից։ Fightex Combat Uniform անվանումը կրող համազգեստի փորձարկումները նշված ընկերությունը սկսել է 2012թվականին ։
      Ընկերությունը գովազդում էր , որ իբր երկկողմանի համազգեստը թույլ է տալիս հիանալի քողարկվել կանաչապատ և անապատային գոտիներում, այն դիմացկուն և անտեսանելի է գիշերային տեսողության սարքերի համար:
      Ադրբեջանի հետ համագործակցող իսրայելական Fibrotex ընկերությանը խորհուրդ ենք տալիս գովազդի համար ընտրել մարտունակ բանակ, քանի որ ադրբեջանական հանցավոր ղեկավարության բլիցկրիգը տապալած հատուկ ջոկատայինները, քառօրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ ապացուցեցին ,որ Fightex Combat Uniform համազգեստի գովազդը չի համապատասխանում իրականությանը...
      Այս լուսանկարներն էլ դրան ապացույց....

      Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
      Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Azad View Post
       Notice the guy that is taking the tour in your video ... See the attached video. He runs all kids of different gliding/flying tours.

       https://www.youtube.com/watch?v=sxr3LsRZEXQ
       He should stick to those videos.
       He is nowhere close to be a reporter. It's a shame that wannabe reporters like him get so much to say.
       FFS he doesn't even know the difference between 800 hectares and 600m^2 ...

       Everyone nowadays with an Iphone thinks he is a reporter...

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        Originally posted by Azad View Post
        Notice the guy that is taking the tour in your video ... See the attached video. He runs all kids of different gliding/flying tours.

        https://www.youtube.com/watch?v=sxr3LsRZEXQ
        Brief off topic.
        I'm 67 now. When I was 23 or 24 I used to jump off mountains with an old "ragalow" (sp ?) wing hang glider.
        The peacefulness of flying was similar to the ocean and desert experience. Lots of room and quiet.

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         Originally posted by haydavid View Post
         He should stick to those videos.
         He is nowhere close to be a reporter. It's a shame that wannabe reporters like him get so much to say.
         FFS he doesn't even know the difference between 800 hectares and 600m^2 ...

         Everyone nowadays with an Iphone thinks he is a reporter...
         I am not sure if our post was related to some reporter. This was in reference to some guy that does gliding/flying tours. I don't think he is involved with anything related to politics.

         Originally posted by Achemish View Post
         Hey guys, I stumbled upon this video of us flying a plane in Arstakh from a few years ago: https://youtu.be/-k4DPG6JM8I?t=28s
         Something caught my eye at 0:29, when the plane is flying above another plane and some cars on the ground. If you look above the plane, you can see a white triangular shape, that looks likes a UAV. It doesn't look like any of ours UAVs that I've seen before, does anyone have an idea what this is?

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by haydavid View Post
          He is nowhere close to be a reporter. It's a shame that wannabe reporters like him get so much to say.
          FFS he doesn't even know the difference between 800 hectares and 600m^2 ...
          Also, I am not involved into Armenia's national politics and make my own conclusions. This topics have been covered before. It is NOT 600 Sq.meter.
          With my calculation it is either 300 hectares or 600 hectare if their territorial control is to the Eastern trenches. See attached measurements.

          Originally posted by Azad View Post
          My point! Since we do not know where exactly they took control, it is impossible to calculate. With my calculation if they only took the land to the hills that is 1/2 the number they are mentioning. If they took the land all the way to the Eastern old border trenches, than it is correct their numbers. Still it is a small portion of land that is intentionally calculated in "m" for drama effect. See Attached maps with calculated datas to the hills only.

          [ATTACH]3105[/ATTACH][ATTACH]3106[/ATTACH]

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Again once for all if we can put it to rest.

           1500m x 2000m = 3000000 Sq meter = 300 hectares for only to the hill. Look at the border maps if it extends to the eastern trenches that is at least double and it will be 600+ hectares. Overall it is a small area.
           As for 600 sq meters that is a joke of a size that is equal of 6 American home lots.

           Comment

           Working...
           X