Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by burjuin View Post
  Ba ais lragrohe vo4harchi. 4tarberum karakusi metr hektarits. Voch te mehak lragrohe aid naev hmbagire

  Baytz vor mintchev vertch lssess, Manvele mnum a amenitz ujegh! Amen ankam dassov a pajanum....
  Voch miyayn aratchi ankam Hektar= 1000 metr, ayl vertchum el 800 Kektar= 80 dnamertz
  Last edited by Vrej1915; 05-29-2016, 06:31 AM.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan
   ========   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Vrej, do you see Manvel in your dreams too?

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by Achemish View Post
     Hey guys, I stumbled upon this video of us flying a plane in Arstakh from a few years ago: https://youtu.be/-k4DPG6JM8I?t=28s
     Something caught my eye at 0:29, when the plane is flying above another plane and some cars on the ground. If you look above the plane, you can see a white triangular shape, that looks likes a UAV. It doesn't look like any of ours UAVs that I've seen before, does anyone have an idea what this is?
     Notice the guy that is taking the tour in your video ... See the attached video. He runs all kids of different gliding/flying tours.

     Some nice shots of flying with first paragliding guided group in May, 2016. Hatis Take off.

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Erevi Manveli tnamertse 10 hektare kazmum

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Originally posted by Vrej1915 View Post
       29.05.2016
       Ապրիլի սկզբին Արցախում ոչնչացված ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական Fibrotex ընկերության կողմից։ Fightex Combat Uniform անվանումը կրող համազգեստի փորձարկումները նշված ընկերությունը սկսել է 2012թվականին ։

       Ադրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական ընկերության կողմից (Photo)

       Alen Ghulyan

       Ապրիլի սկզբին Արցախում ոչնչացված ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական Fibrotex ընկերության կողմից։ Fightex Combat Uniform անվանումը կրող համազգեստի փորձարկումները նշված ընկերությունը սկսել է 2012թվականին ։

       Ընկերությունը գովազդում էր , որ իբր երկկողմանի համազգեստը թույլ է տալիս հիանալի քողարկվել կանաչապատ և անապատային գոտիներում, այն դիմացկուն և անտեսանելի է գիշերային տեսողության սարքերի համար:

       Ադրբեջանի հետ համագործակցող իսրայելական Fibrotex ընկերությանը խորհուրդ ենք տալիս գովազդի համար ընտրել մարտունակ բանակ, քանի որ ադրբեջանական հանցավոր ղեկավարության բլիցկրիգը տապալած հատուկ ջոկատայինները, քառօրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ ապացուցեցին ,որ Fightex Combat Uniform համազգեստի գովազդը չի համապատասխանում իրականությանը...

       Այս լուսանկարներն էլ դրան ապացույց....
       Not only Azeris made a bad PR for for Israeli uniforms, but the biggest is the bad PR for kamikaze drones. How many wee shot down? Those drones did not have a slightest diffrence in April battles.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        12th graders of Pokr Mher educational center celebrate the Last Bell


        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan


          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Originally posted by burjuin View Post
           Ba ais lragrohe vo4harchi. 4tarberum karakusi metr hektarits. Voch te mehak lragrohe aid naev hmbagire           This is an idiot, not a reporter. Keeps mixing up 600 square meters with 600 hectares.
           From how he talks, he should be interviewing an LGBT activist, not an Armenian general.

           Comment

           Working...
           X