Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Originally posted by burjuin View Post
  Where you see the red star
  on the hats of the soldiers you posted above.

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Originally posted by Lori View Post
   That is not a Red Star. Its just a star. Its a copy of what the Russian Army adopted after the collapse of the Soviet Union. Just the Tsarist sun (or whatever it is) with a star over it. Achemish, the Soviet Army was not regionalised like that. There was no Armenian crest on their uniform. The Soviet Army was a unitary structure, with one formal uniform and dress code.

   The same can be found on the Ushankas. Its quite stupid and not very unique. I do believe we should develop our own military dress and tradition. We didn't have much of an opportunity during the First Republic. The uniforms were basically just Russian Army uniforms:
   What does it take to remove this star and exchange it with something Armenian.
   This is Armenia, Period.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    Originally posted by armnuke View Post
    on the hats of the soldiers you posted above.
    Vortehes tesel karmir asth

    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     Originally posted by burjuin View Post
     Church of the Nativity. Bethlehem
     Same place a red five-pointed star in the Armenian Apostolic Church

     Thanks burjuin.

     The Soviet Union doesn't have a monopoly on star symbols, neither does it own that particular style of hat. US Marines wear the same hat with black and white colors.

     Azerbaboon: 9.000 Google hits and counting!

     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      Originally posted by Achemish View Post
      Hey guys, I stumbled upon this video of us flying a plane in Arstakh from a few years ago: https://youtu.be/-k4DPG6JM8I?t=28s
      Something caught my eye at 0:29, when the plane is flying above another plane and some cars on the ground. If you look above the plane, you can see a white triangular shape, that looks likes a UAV. It doesn't look like any of ours UAVs that I've seen before, does anyone have an idea what this is?
      Shot down UFO.

      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Armenian Army uniforms do need a slight change. I think maybe teaching some of the veterans not to wear shoes but boots and that today's issue is the only one they should wear. I sometimes see pictures , shirt out no boots pants not tucked in the boot or into socks, beards and so on. Every soldier needs to wear his uniform with pride. It's not a clothing you just wear to your corner store.

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        29.05.2016
        Ապրիլի սկզբին Արցախում ոչնչացված ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական Fibrotex ընկերության կողմից։ Fightex Combat Uniform անվանումը կրող համազգեստի փորձարկումները նշված ընկերությունը սկսել է 2012թվականին ։

        Ադրբեջանի ԶՈւ հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական ընկերության կողմից (Photo)

        Alen Ghulyan

        Ապրիլի սկզբին Արցախում ոչնչացված ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի հագին եղել է տակտիկական քողարկաներկված համազգեստ, որը արտադրվել է իսրայելական Fibrotex ընկերության կողմից։ Fightex Combat Uniform անվանումը կրող համազգեստի փորձարկումները նշված ընկերությունը սկսել է 2012թվականին ։

        Ընկերությունը գովազդում էր , որ իբր երկկողմանի համազգեստը թույլ է տալիս հիանալի քողարկվել կանաչապատ և անապատային գոտիներում, այն դիմացկուն և անտեսանելի է գիշերային տեսողության սարքերի համար:

        Ադրբեջանի հետ համագործակցող իսրայելական Fibrotex ընկերությանը խորհուրդ ենք տալիս գովազդի համար ընտրել մարտունակ բանակ, քանի որ ադրբեջանական հանցավոր ղեկավարության բլիցկրիգը տապալած հատուկ ջոկատայինները, քառօրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ ապացուցեցին ,որ Fightex Combat Uniform համազգեստի գովազդը չի համապատասխանում իրականությանը...

        Այս լուսանկարներն էլ դրան ապացույց....

        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         29.05.2016

         Սարսափելին այն չէ, որ Մանվել Գրիգորյանի համար մեկ հեկտարը հազար մետր է

         Tigran Kocharyan

         Սարսափելին նա չէ, որ Մանվել Գրիգորյանի համար մեկ հեկտարը հազար մետր ա, դե գենեռալ մարդ ա, որտեղից իմանա, այլ որ իրեն շրջապատած ու համոզված եմ, բարձրագույն կրթություն ստացած, լրագրողներից ոչ մեկ իրեն այդ պահին չուղղեց։
         Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/tigran.koch...09748163886228

         =====

         Last edited by Vrej1915; 05-29-2016, 05:24 AM.

         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          Originally posted by Vrej1915 View Post
          29.05.2016

          Սարսափելին այն չէ, որ Մանվել Գրիգորյանի համար մեկ հեկտարը հազար մետր է

          Tigran Kocharyan

          Սարսափելին նա չէ, որ Մանվել Գրիգորյանի համար մեկ հեկտարը հազար մետր ա, դե գենեռալ մարդ ա, որտեղից իմանա, այլ որ իրեն շրջապատած ու համոզված եմ, բարձրագույն կրթություն ստացած, լրագրողներից ոչ մեկ իրեն այդ պահին չուղղեց։
          Նյութի աղբյուր՝ https://www.facebook.com/tigran.koch...09748163886228

          =====

          http://www.yerkir.am/news/view/107668.html
          Ba ais lragrohe vo4harchi. 4tarberum karakusi metr hektarits. Voch te mehak lragrohe aid naev hmbagire

          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           YEREVAN. – The case of murder and decapitation of the body of Armenian soldier Kyaram Sloyan has been registered by the European Court of Human Rights, chairman of Yezidi “Sinjar” NGO Boris Murazi told Armenian News-NEWS.am.

           The applicants – the Sloyan family, “sinjar” NGO and “Protection of Rights without Borders” NGO – demand to recognize the acts a war crime.

           During Azerbaijan's aggression against Nagorno-Karabakh in early April soldier Kyaram Sloyan was killed and beheaded. Photos of murderers with their “trophy” – Kyaram’s head – appeared on the web.

           Armenia News - NEWS.am
           Hayastan or Bust.

           Comment

           Working...
           X