Announcement

Collapse

Forum Rules (Everyone Must Read!!!)

1] What you CAN NOT post.

You agree, through your use of this service, that you will not use this forum to post any material which is:
- abusive
- vulgar
- hateful
- harassing
- personal attacks
- obscene

You also may not:
- post images that are too large (max is 500*500px)
- post any copyrighted material unless the copyright is owned by you or cited properly.
- post in UPPER CASE, which is considered yelling
- post messages which insult the Armenians, Armenian culture, traditions, etc
- post racist or other intentionally insensitive material that insults or attacks another culture (including Turks)

The Ankap thread is excluded from the strict rules because that place is more relaxed and you can vent and engage in light insults and humor. Notice it's not a blank ticket, but just a place to vent. If you go into the Ankap thread, you enter at your own risk of being clowned on.
What you PROBABLY SHOULD NOT post...
Do not post information that you will regret putting out in public. This site comes up on Google, is cached, and all of that, so be aware of that as you post. Do not ask the staff to go through and delete things that you regret making available on the web for all to see because we will not do it. Think before you post!


2] Use descriptive subject lines & research your post. This means use the SEARCH.

This reduces the chances of double-posting and it also makes it easier for people to see what they do/don't want to read. Using the search function will identify existing threads on the topic so we do not have multiple threads on the same topic.

3] Keep the focus.

Each forum has a focus on a certain topic. Questions outside the scope of a certain forum will either be moved to the appropriate forum, closed, or simply be deleted. Please post your topic in the most appropriate forum. Users that keep doing this will be warned, then banned.

4] Behave as you would in a public location.

This forum is no different than a public place. Behave yourself and act like a decent human being (i.e. be respectful). If you're unable to do so, you're not welcome here and will be made to leave.

5] Respect the authority of moderators/admins.

Public discussions of moderator/admin actions are not allowed on the forum. It is also prohibited to protest moderator actions in titles, avatars, and signatures. If you don't like something that a moderator did, PM or email the moderator and try your best to resolve the problem or difference in private.

6] Promotion of sites or products is not permitted.

Advertisements are not allowed in this venue. No blatant advertising or solicitations of or for business is prohibited.
This includes, but not limited to, personal resumes and links to products or
services with which the poster is affiliated, whether or not a fee is charged
for the product or service. Spamming, in which a user posts the same message repeatedly, is also prohibited.

7] We retain the right to remove any posts and/or Members for any reason, without prior notice.


- PLEASE READ -

Members are welcome to read posts and though we encourage your active participation in the forum, it is not required. If you do participate by posting, however, we expect that on the whole you contribute something to the forum. This means that the bulk of your posts should not be in "fun" threads (e.g. Ankap, Keep & Kill, This or That, etc.). Further, while occasionally it is appropriate to simply voice your agreement or approval, not all of your posts should be of this variety: "LOL Member213!" "I agree."
If it is evident that a member is simply posting for the sake of posting, they will be removed.


8] These Rules & Guidelines may be amended at any time. (last update September 17, 2009)

If you believe an individual is repeatedly breaking the rules, please report to admin/moderator.
See more
See less

Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

  Comment


  • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

   Martakert-Mataghis road asphalted for the first time. It wasn't even during Soviet times.   Shushi road to Jdrduz, Narekatsi Institute, State University being asphalted as well.

   Comment


   • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

    2nd Karabakh war    Comment


    • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

     2nd Karabakh war


     Comment


     • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

      2nd Karabakh war


      Comment


      • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

       Հանրապետության հրապարակը երկու գիշեր փակ կլինի
       13.09.2016

       Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ժամը 23.00-ից մինչեւ սեպտեմբերի 15-ի ժամը 06.00-ն եւ սեպտեմբերի 15-ին ժամը 23.00-ից մինչեւ սեպտեմբերի 16-ի ժամը 06.00-ն Անկախության տոնի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման նպատակով դադարեցվելու է երթեւեկությունը Երեւան քաղաքի Հանրապետության հրապարակում:

       ՃՈ-ն հորդորում է բոլոր վարորդներին՝ վերը նշված ժամերից երկու ժամ առաջ դուրս բերել տրանսպորտային միջոցներն Երեւան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի տարածքից, հակառակ դեպքում Ճանապարհային ոստիկանությունը ստիպված կլինի դրանք տեղափոխել պահպանվող հատուկ տարածք:

       Վերը նշված ժամերից երկու ժամ առաջ դուրս բերել տրանսպորտային միջոցներն...

       Comment


       • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

        The distance learning program designed for servicemen of the Armed Forces of the Republic of Armenia is considered the best in the world

        13 SEPTEMBER 2016
        A delegation of the distance learning group from the Ministry of Defense of the Republic of Armenia, led by the coordinator of the information management system of the "Partnership for Peace" program and the "GlobalNet" program, Davit Ghazaryan, took part in the NATO distance learning forum, taking place at the modelling and simulation center in Suffolk, Virginia.


        During the forum, the working group from the Ministry of Defense of the Republic of Armenia presented its achievements in distance learning. The distance learning program designed for servicemen of the Armed Forces of the Republic of Armenia took firm place in the presentation-competition that took place during the forum. Among the 11 participants in the competition were, NATO member states, the US, Finland, Turkey, as well as NATO institutions such as the NATO school, the NATO Defense College, etc.

        Currently, the working group of the Ministry of Defense of the Republic of Armenia is cooperating with the "Partnership for Peace" consortium of the NATO reform command. Aid for the distance learning program is obtained from OSCE Yerevan.

        The distance learning program that took first place is already being implemented in the education and academic programs of the staff of the Armed Forces of the Republic of Armenia.
        A delegation of the distance learning group from the Ministry of Defense of the Republic of Armenia, led by the coordinator of the information management system of the "Partnership for Peace" program and the "GlobalNet" program, Davit Ghazaryan, took part in the NATO distance learning forum, taking place at the modelling and simulation center in Suffolk, Virginia.        Comment


        • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

         2nd Karabakh war


         Comment


         • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

          2nd Karabakh war          Comment


          • Re: Nagorno-Karabagh: Military Balance Between Armenia & Azerbaijan

           Just took this photos with my Armphone Preparations at Republic Square.


           Comment

           Working...
           X